Gahu bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
भोकर क्विंटल 24 1000 2651 1825
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 2000 2400 2400
अकोला लोकल क्विंटल 499 1950 2455 2180
अमरावती लोकल क्विंटल 923 2200 2335 2268
07/05/2022
मुंबई लोकल क्विंटल 5329 2300 3200 2750
05/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 25 1832 2600 2350
दोंडाईचा क्विंटल 369 1700 2426 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 2000 2000 2000
कळवण क्विंटल 3 2000 2000 2000
भोकर क्विंटल 12 1700 1775 1737
कारंजा क्विंटल 1500 1975 2455 2235
करमाळा क्विंटल 6 2100 2500 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 50 2525 2525 2525
मंगळवेढा क्विंटल 7 2300 2600 2600
मोर्शी क्विंटल 950 2000 2200 2100
राहता क्विंटल 19 2050 2276 2165
जालना १४७ क्विंटल 507 1900 2832 2400
लासलगाव २१८९ क्विंटल 206 2100 2717 2291
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2300 2500 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 43 2100 3010 2501
दौंड २१८९ क्विंटल 90 1900 2350 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 36 1750 2100 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 31 1961 2491 2191
बीड हायब्रीड क्विंटल 32 1950 3040 2337
अकोला लोकल क्विंटल 336 1880 2255 2075
अमरावती लोकल क्विंटल 728 2200 2235 2217
यवतमाळ लोकल क्विंटल 219 2050 2325 2187
मालेगाव लोकल क्विंटल 84 2100 2525 2286
चोपडा लोकल क्विंटल 45 1851 2233 1951
चिखली लोकल क्विंटल 140 1550 2400 1975
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 2000 2700 2650
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 203 1900 2500 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 3430 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 2000 2000 2251 2251
वर्धा लोकल क्विंटल 431 2115 2230 2200
मलकापूर लोकल क्विंटल 310 2040 2690 2205
कोपरगाव लोकल क्विंटल 229 2000 2276 2150
गेवराई लोकल क्विंटल 69 1950 3060 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 65 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 234 1900 2075 2025
परांडा लोकल क्विंटल 1 2600 2600 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 247 1995 2340 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 363 1800 2230 2150
काटोल लोकल क्विंटल 190 2000 2125 2050
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 1700 2500 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1600 1600 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 25 2000 3300 2900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 50 2000 2300 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1203 2295 3380 2675
अकोला शरबती क्विंटल 88 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 327 4800 5500 5150
नागपूर शरबती क्विंटल 1270 2400 2700 2650
04/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 90 2198 2450 2225
शहादा क्विंटल 355 2081 2494 2271
दोंडाईचा क्विंटल 689 1800 2341 2312
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2150 2150 2150
भोकर क्विंटल 12 1750 2223 1900
कारंजा क्विंटल 1000 1975 2300 2215
सावनेर क्विंटल 155 1750 2150 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 34 1800 2375 2100
करमाळा क्विंटल 21 1800 2600 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 388 2100 2747 2250
पालघर (बेवूर) क्विंटल 25 2675 2675 2675
रामटेक क्विंटल 614 2000 2051 2028
राहता क्विंटल 30 1925 2371 2050
वडवणी क्विंटल 7 1800 2830 1875
जालना १४७ क्विंटल 699 1800 2750 2400
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 20 2175 2175 2175
येवला २१८९ क्विंटल 15 1978 2477 2200
लासलगाव २१८९ क्विंटल 316 2080 2552 2300
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 55 2000 2450 2450
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2300 2300 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 46 2050 3091 2501
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2300 2300 2300
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 188 2100 2200 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 70 2141 2701 2430
मुरुम बन्सी क्विंटल 12 2400 2400 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 142 1940 2550 2127
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1950 2580 2435
अकोला लोकल क्विंटल 393 1950 2250 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 1005 2100 2300 2200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 420 2065 2300 2182
परभणी लोकल क्विंटल 105 1975 2400 2375
मालेगाव लोकल क्विंटल 94 1900 2286 2160
चोपडा लोकल क्विंटल 22 1850 2176 2050
चिखली लोकल क्विंटल 146 1600 2400 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1900 1930 2175 2114
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 231 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 3661 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 500 2001 2321 2321
वर्धा लोकल क्विंटल 581 2150 2325 2300
मनमाड लोकल क्विंटल 34 2100 2350 2140
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 162 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 183 1700 2100 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 540 1920 2635 2205
दिग्रस लोकल क्विंटल 38 1930 2170 2085
कोपरगाव लोकल क्विंटल 238 2084 2365 2157
गेवराई लोकल क्विंटल 132 1700 3019 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 57 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 16 8500 8500 8500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
चाकूर लोकल क्विंटल 2 1720 1951 1780
लोहा लोकल क्विंटल 8 1701 2900 2400
परांडा लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 330 1800 2350 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 516 1900 2260 2100
काटोल लोकल क्विंटल 420 2000 2130 2100
माजलगाव पिवळा क्विंटल 28 1900 3251 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1201 2290 3385 2675
अकोला शरबती क्विंटल 145 2400 3100 2700
पुणे शरबती क्विंटल 325 4600 5600 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2650
03/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 20 2100 2551 2345
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 1400 2550 2550
भोकर क्विंटल 9 1858 1959 1908
करमाळा क्विंटल 4 2000 2000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 50 2160 2710 2500
राहता क्विंटल 20 1811 2300 2158
शेवगाव २१८९ क्विंटल 23 2000 2511 2511
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 19 2400 2500 2400
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 605 2050 2801 2300
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 115 2051 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 50 1800 2700 2330
परभणी लोकल क्विंटल 100 1975 2400 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 6660 2300 3200 2750
जामखेड लोकल क्विंटल 13 1800 2400 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 19 1500 1900 1650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 50 2000 2300 2100
पुणे शरबती क्विंटल 324 4700 5500 5100
02/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 121 2000 2511 2300
दोंडाईचा क्विंटल 898 1800 2410 2300
नंदूरबार क्विंटल 376 2190 2614 2400
कळवण क्विंटल 10 2100 2100 2100
संगमनेर क्विंटल 1 2151 2151 2151
भोकर क्विंटल 27 1200 2400 1800
कारंजा क्विंटल 1600 1995 2460 2235
सावनेर क्विंटल 155 1800 2225 2100
श्रीगोंदा क्विंटल 78 2000 2500 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 40 2025 2500 2200
करमाळा क्विंटल 15 1975 2551 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 400 2050 2571 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2625 2625 2625
वसई क्विंटल 405 2790 3850 3460
तुळजापूर क्विंटल 55 2000 2400 2200
मानोरा क्विंटल 75 2100 2231 2159
मोर्शी क्विंटल 732 2050 2250 2150
राहता क्विंटल 41 2000 2230 2161
जालना १४७ क्विंटल 851 2000 2800 2428
जळगाव १४७ क्विंटल 8 1975 1975 1975
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 23 2200 2200 2200
बारामती २१८९ क्विंटल 407 2180 2970 2201
येवला २१८९ क्विंटल 17 1925 2424 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 261 2170 2691 2341
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 138 1921 2351 2200
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1700 2300 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 6 1800 1950 1850
जामखेड २१८९ क्विंटल 20 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 52 2000 2400 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2200 2500 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 29 1801 2553 2461
नांदगाव २१८९ क्विंटल 90 2105 3615 2501
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 99 2000 3100 2300
भंडारा २१८९ क्विंटल 13 1750 2000 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 25 1995 2105 2075
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 180 2100 2200 2200
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 2200 2200 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 79 1850 2700 2223
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 45 2000 2600 2215
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 611 2000 2190 2175
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 330 1800 2400 2175
अमरावती लोकल क्विंटल 1172 2200 2350 2275
यवतमाळ लोकल क्विंटल 318 2000 2240 2120
परभणी लोकल क्विंटल 95 1975 2400 2350
मालेगाव लोकल क्विंटल 105 1800 2611 2140
चोपडा लोकल क्विंटल 15 1900 2100 2000
चिखली लोकल क्विंटल 105 1600 2200 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2040 2230 2183
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 176 2100 2350 2225
मुंबई लोकल क्विंटल 6872 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 700 2001 2300 2300
वर्धा लोकल क्विंटल 599 2125 2215 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 51 2026 2421 2110
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 201 1900 2000 1950
खामगाव लोकल क्विंटल 255 1700 2100 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 250 1975 2690 2180
दिग्रस लोकल क्विंटल 65 1935 2150 2050
जामखेड लोकल क्विंटल 19 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 76 2100 2313 2175
गेवराई लोकल क्विंटल 135 1850 2976 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 14 2501 3000 2800
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 821 2000 2350 2140
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2600 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 642 1900 2078 2011
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 19 2000 3099 2700
लोहा लोकल क्विंटल 5 1731 3200 2361
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 441 1650 2490 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 549 1800 2220 2100
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 130 2100 2200 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 30 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 403 2031 2100 2080
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 550 2100 2165 2130
पुलगाव लोकल क्विंटल 110 1850 2155 2095
सिंदी लोकल क्विंटल 44 1850 2150 2000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 1700 2300 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 13 1650 1900 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 38 1950 3301 2541
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 22 1800 2750 2400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 2100 2300 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1332 2300 3395 2690
अकोला शरबती क्विंटल 100 2500 3100 2900
पुणे शरबती क्विंटल 320 4700 5500 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 795 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3500 3000

 

Leave a Comment