Gahu bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
शेवगाव २१८९ क्विंटल 55 2000 2400 2400
दौंड २१८९ क्विंटल 209 1900 2325 2120
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 812 2150 2250 2200
26/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 673 2050 2350 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 26 1300 2451 2275
भोकर क्विंटल 72 1800 2050 1925
राहता क्विंटल 62 1700 2250 2150
जालना १४७ क्विंटल 1301 1950 2350 2200
जळगाव १४७ क्विंटल 12 2225 2225 2225
लातूर २१८९ क्विंटल 861 2300 3100 2400
शेवगाव २१८९ क्विंटल 87 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2400 2400 2400
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 200 2100 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 33 1500 2451 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 39 2001 2470 2250
अकोला लोकल क्विंटल 101 1800 2225 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2100 2300 2200
सांगली लोकल क्विंटल 360 2600 3600 3100
परभणी लोकल क्विंटल 60 1615 1975 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 1685 1940 2082 2047
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 494 2000 2230 2140
उमरेड लोकल क्विंटल 638 1800 2600 2100
भोकरदन लोकल क्विंटल 160 1950 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 140 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 1950 2215 2105
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 120 1600 2300 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 455 1950 2610 2155
कोपरगाव लोकल क्विंटल 177 1700 2325 2160
रावेर लोकल क्विंटल 95 1800 2300 2191
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 53 1800 2600 2400
लोहा लोकल क्विंटल 15 1700 2301 2101
परांडा लोकल क्विंटल 1 2250 2250 2250
लाखंदूर लोकल क्विंटल 10 1900 1950 1925
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 515 1875 2175 2050
शिरुर नं. २ क्विंटल 17 1800 2251 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 11 1951 2851 2351
सोलापूर शरबती क्विंटल 1454 2350 3200 2760
पुणे शरबती क्विंटल 283 4300 5300 4800
25/03/2022
शहादा क्विंटल 769 2050 2400 2225
दोंडाईचा क्विंटल 1888 1825 2365 2000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 2000 2500 2300
भोकर क्विंटल 51 1650 2027 1840
श्रीरामपूर क्विंटल 43 1700 2500 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 538 2050 2300 2175
वसई क्विंटल 465 2790 3850 3490
शिरुर क्विंटल 3 2000 2251 2251
राहता क्विंटल 29 1800 2125 2102
जालना १४७ क्विंटल 1114 1500 2540 2250
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 143 2050 2100 2075
लातूर २१८९ क्विंटल 960 2200 2600 2400
येवला २१८९ क्विंटल 77 2050 2408 2150
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 30 2050 2327 2231
शेवगाव २१८९ क्विंटल 42 1900 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 24 2400 2500 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 39 1561 2359 1925
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 73 1850 2450 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 39 1760 2576 2150
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 9 2330 2500 2350
भंडारा २१८९ क्विंटल 23 1800 1900 1830
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2080 2095 2090
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 210 2051 2150 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 50 1850 2756 2285
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3800 3400
अकोला लोकल क्विंटल 337 1850 2250 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 1318 2100 2250 2175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 169 1900 2195 2092
परभणी लोकल क्विंटल 70 1600 1975 1850
चिखली लोकल क्विंटल 140 1600 2250 1925
नागपूर लोकल क्विंटल 2400 1900 2080 2050
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 754 2000 2170 2075
मुंबई लोकल क्विंटल 6031 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 6000 2100 2200 2200
वर्धा लोकल क्विंटल 684 2110 2175 2150
मनमाड लोकल क्विंटल 32 2071 2280 2084
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 168 1800 1900 1880
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 280 1850 2150 2005
खामगाव लोकल क्विंटल 203 1800 2250 2025
मलकापूर लोकल क्विंटल 545 1905 2335 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 131 1850 2386 2150
शिरपूर लोकल क्विंटल 663 1800 2438 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 32 1800 2300 2200
धरणगाव लोकल क्विंटल 158 2099 2366 2230
तासगाव लोकल क्विंटल 41 2060 2180 2100
मंठा लोकल क्विंटल 130 1800 2700 2400
चाकूर लोकल क्विंटल 2 1781 2101 1991
लोहा लोकल क्विंटल 15 1721 2575 2200
परांडा लोकल क्विंटल 4 2580 2580 2580
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 349 1700 2360 2200
लाखंदूर लोकल क्विंटल 55 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 171 1921 2110 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 470 2000 2130 2070
पुलगाव लोकल क्विंटल 41 1950 2100 2040
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1600 1800 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 14 1951 2300 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1435 2345 3195 2755
अकोला शरबती क्विंटल 40 2600 2900 2800
पुणे शरबती क्विंटल 1615 2600 3400 3040
नागपूर शरबती क्विंटल 2200 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3600 3100
24/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 1729 1700 2355 2100
कळवण क्विंटल 30 1800 2251 2000
भोकर क्विंटल 8 1950 1950 1950
कारंजा क्विंटल 1700 1965 2110 2075
श्रीगोंदा क्विंटल 105 2000 2450 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 18 1725 2450 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 952 2050 2325 2175
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 165 1791 2575 2200
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 9 1700 1999 1911
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2625 2625 2625
शिरुर क्विंटल 5 2150 2250 2250
कन्न्ड क्विंटल 46 1900 2400 2200
मोर्शी क्विंटल 318 1800 2000 1900
रामटेक क्विंटल 8140 1900 2020 1960
राहता क्विंटल 38 1700 2300 2000
जालना १४७ क्विंटल 1153 1850 2400 2245
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 50 2050 2050 2050
बारामती २१८९ क्विंटल 562 2151 2701 2251
लातूर २१८९ क्विंटल 1285 2500 3000 2800
लासलगाव २१८९ क्विंटल 437 2051 2601 2220
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 136 1926 2289 2170
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 145 1851 2300 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 20 2400 2500 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 41 1800 2424 2300
दौंड २१८९ क्विंटल 251 1900 2551 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 26 1600 2726 2100
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 5 2050 2485 2350
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1850 1850 1850
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2065 2075 2070
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 180 2051 2150 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 10 1800 1800 1800
बीड हायब्रीड क्विंटल 58 2000 2519 2261
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 843 2000 2200 2121
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3800 3400
अकोला लोकल क्विंटल 131 1600 1925 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 810 2150 2300 2225
यवतमाळ लोकल क्विंटल 307 2050 2220 2135
परभणी लोकल क्विंटल 82 1575 1975 1750
चोपडा लोकल क्विंटल 475 1800 2151 2100
चिखली लोकल क्विंटल 126 1700 2051 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 1940 2100 2060
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 525 2050 2570 2310
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1122 2000 2165 2095
मुंबई लोकल क्विंटल 9857 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 392 1700 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 4900 2100 2200 2200
वर्धा लोकल क्विंटल 650 2050 2140 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 53 2068 2261 2110
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 128 1950 2050 2000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 310 1950 2120 2050
खामगाव लोकल क्विंटल 310 1900 2400 2150
मलकापूर लोकल क्विंटल 485 1940 2425 2090
सटाणा लोकल क्विंटल 83 1705 2296 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 299 2000 2310 2151
शिरपूर लोकल क्विंटल 1091 1800 2451 2141
रावेर लोकल क्विंटल 106 1950 2310 2295
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1700 2300 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1700 2400 2000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 32 2000 2276 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 85 2000 2525 2300
गंगापूर लोकल क्विंटल 129 2100 2451 2360
चाकूर लोकल क्विंटल 2 1800 2400 1800
लोहा लोकल क्विंटल 8 1791 2850 2125
उमरी लोकल क्विंटल 7 1600 1935 1767
परांडा लोकल क्विंटल 3 1700 1700 1700
पाथरी लोकल क्विंटल 25 1700 2450 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 595 1750 2255 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 444 1800 2100 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 6 1850 1900 1875
भिवापूर लोकल क्विंटल 45 1970 2005 1985
काटोल लोकल क्विंटल 375 1921 2092 1990
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 375 2000 2100 2050
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 800 1860 2150 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 30 1900 2100 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1750 1750 1750
माजलगाव पिवळा क्विंटल 86 2000 2551 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1316 2320 3200 2750
अकोला शरबती क्विंटल 40 2600 2900 2800
पुणे शरबती क्विंटल 285 4300 5300 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 1837 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 65 1550 2550 2050
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3600 3400
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 297 1900 2300 2100
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 130 2050 2360 2140
शहादा क्विंटल 348 2000 2251 2112
दोंडाईचा क्विंटल 3490 1800 2203 2131
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1800 2300 2288
संगमनेर क्विंटल 12 1975 2052 2014
भोकर क्विंटल 11 1810 2401 2105
कारंजा क्विंटल 1500 1985 2200 2100
सावनेर क्विंटल 61 1650 1970 1870
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1900 2250 2000
करमाळा क्विंटल 68 1700 2465 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 878 2050 2375 2175
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 156 1901 2445 2200
सेलु क्विंटल 55 2300 2311 2300
पालघर (बेवूर) क्विंटल 115 2675 2675 2675
वसई क्विंटल 460 2790 3850 3450
कन्न्ड क्विंटल 86 1900 2400 2200
तुळजापूर क्विंटल 50 1800 2000 1900
राहता क्विंटल 75 1700 2211 1955
वडवणी क्विंटल 9 2500 2700 2671
मौदा क्विंटल 29 1850 1960 1905
जालना १४७ क्विंटल 1420 1900 2300 2250
जळगाव १४७ क्विंटल 18 1900 1950 1950
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 290 2100 2250 2175
येवला २१८९ क्विंटल 50 1925 2508 2200
लासलगाव २१८९ क्विंटल 597 2000 2680 2251
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 140 2027 2341 2221
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 105 1850 2300 1950
शेवगाव २१८९ क्विंटल 61 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 13 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 24 1600 2400 2266
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 28 1800 2200 2000
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 50 1500 2700 1800
उमरगा २१८९ क्विंटल 11 1400 2311 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2025 2070 2050
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 132 2000 2150 2100
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 4350 4350 4350
बीड हायब्रीड क्विंटल 100 1950 2675 2204
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1890 1890 1890
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3800 3400
अकोला लोकल क्विंटल 156 1811 2000 1925
अमरावती लोकल क्विंटल 805 2100 2250 2175
धुळे लोकल क्विंटल 1838 1900 2425 2050
सांगली लोकल क्विंटल 516 2600 3600 3100
परभणी लोकल क्विंटल 75 1610 1975 1750
चोपडा लोकल क्विंटल 340 2001 2151 2100
चिखली लोकल क्विंटल 178 1700 2300 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 3342 1900 2096 2047
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 556 2050 2537 2293
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 695 2000 2210 2140
अमळनेर लोकल क्विंटल 4000 2025 2285 2285
वर्धा लोकल क्विंटल 575 2040 2100 2060
मनमाड लोकल क्विंटल 77 2070 2351 2165
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 142 1950 2050 2000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 370 1950 2190 2045
खामगाव लोकल क्विंटल 200 1850 2250 2050
मलकापूर लोकल क्विंटल 640 1930 2410 2160
सटाणा लोकल क्विंटल 140 1650 2247 2161
कोपरगाव लोकल क्विंटल 415 1950 2350 2175
शिरपूर लोकल क्विंटल 517 1900 2400 2101
रावेर लोकल क्विंटल 26 1981 2130 2080
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 75 1950 2550 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 24 1800 2422 2041
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 1800 2270 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1700 2250 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 484 1960 2039 2000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 25 1700 2350 2025
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 41 2100 2175 2125
धरणगाव लोकल क्विंटल 228 2050 2229 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 39 2000 2130 2100
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1811 2651 1811
लोहा लोकल क्विंटल 19 1701 3001 2250
परांडा लोकल क्विंटल 4 1930 2300 1930
पाथरी लोकल क्विंटल 18 1700 2526 2350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 423 1800 2150 2100
काटोल लोकल क्विंटल 240 1921 2075 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 337 2000 2070 2040
पुलगाव लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 25 1920 2005 1960
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 2000 2311 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1265 2335 3190 2745
अकोला शरबती क्विंटल 45 2050 2115 2070
पुणे शरबती क्विंटल 283 4200 5100 4650
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3600 3000
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 279 1925 2500 2212
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 141 2000 2504 2251
शहादा क्विंटल 208 2025 2312 2206
दोंडाईचा क्विंटल 3314 1500 2200 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 1550 2400 2200
कळवण क्विंटल 10 1951 2000 2000
भोकर क्विंटल 52 1800 2101 1950
कारंजा क्विंटल 1200 1895 2160 2025
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1700 1800 1750
लासूर स्टेशन क्विंटल 925 2000 2450 2150
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 150 1990 25361 2220
पालघर (बेवूर) क्विंटल 60 2950 2950 2950
कन्न्ड क्विंटल 106 1900 2400 2300
मानोरा क्विंटल 43 2051 2260 2122
रामटेक क्विंटल 4000 1900 2051 1975
राहता क्विंटल 52 2025 2275 2150
जालना १४७ क्विंटल 1688 1800 2400 2250
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 70 1905 2700 2231
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 250 1851 2300 1950
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 26 2200 2400 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 21 1700 2445 2050
नांदगाव २१८९ क्विंटल 32 1982 2790 2251
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 900 2070 2400 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 44 1850 1900 1870
देवळा २१८९ क्विंटल 12 1995 2170 2070
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 267 2000 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 68 1996 2551 2151
बीड हायब्रीड क्विंटल 85 2000 2556 2352
यावल हायब्रीड क्विंटल 308 1870 2340 2080
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 135 1800 2050 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 705 2000 2200 2100
धुळे लोकल क्विंटल 3190 1880 2500 2150
यवतमाळ लोकल क्विंटल 439 1930 2135 2047
परभणी लोकल क्विंटल 60 1610 1975 1675
चोपडा लोकल क्विंटल 110 1951 2365 2222
चिखली लोकल क्विंटल 190 1600 2400 2000
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 524 2050 2390 2220
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 975 2000 2145 2075
मुंबई लोकल क्विंटल 6257 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 6000 2020 2200 2200
वर्धा लोकल क्विंटल 626 2050 2125 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 62 2080 2326 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 190 1950 2050 2000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 139 1800 2000 1900
जिंतूर लोकल क्विंटल 4 2400 2400 2400
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 550 1950 2055 2025
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 32 1800 2400 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 290 1600 2400 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 982 1935 2385 2105
शिरपूर लोकल क्विंटल 1444 1800 2503 2175
रावेर लोकल क्विंटल 15 1800 2071 2071
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 72 1800 2450 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 1950 2385 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1700 2230 2000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 83 1600 2150 1875
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2600 2500
तळोदा लोकल क्विंटल 140 2136 2312 2250
धरणगाव लोकल क्विंटल 156 2055 2121 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 35 1980 2170 2040
गंगापूर लोकल क्विंटल 48 2090 2390 2300
कंधार लोकल क्विंटल 30 1400 1600 1500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 563 1600 2355 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 540 1800 2300 2150
काटोल लोकल क्विंटल 452 1921 2071 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 345 2000 2045 2020
शिरुर नं. २ क्विंटल 10 1500 1700 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 30 1951 2569 2351
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 1850 2000 1950
अकोला शरबती क्विंटल 47 2100 2700 2250
पुणे शरबती क्विंटल 280 4000 4900 4450
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 4000 3250
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 333 2050 2400 2225
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 278 1900 2400 2240
शहादा क्विंटल 426 1975 2341 2125
दोंडाईचा क्विंटल 1974 1500 2221 2100
कळवण क्विंटल 10 2000 2451 2000
संगमनेर क्विंटल 60 2111 2305 2208
भोकर क्विंटल 72 1807 2200 2004
कारंजा क्विंटल 4500 1895 2185 2035
सावनेर क्विंटल 135 1808 2008 1950
श्रीगोंदा क्विंटल 131 2200 2400 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1800 2200 2075
करमाळा क्विंटल 76 1600 2500 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 1616 2050 2340 2150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 2100 2100 2100
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 51 1990 2600 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 90 2520 2520 2520
कुर्डवाडी क्विंटल 3 1500 1500 1500
मंगळवेढा क्विंटल 138 2000 3100 2800
मानोरा क्विंटल 180 2091 2154 2120
मोर्शी क्विंटल 303 1750 1950 1850
राहता क्विंटल 43 1700 2370 2012
जालना १४७ क्विंटल 1360 1900 2576 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 326 2161 2650 2200
येवला २१८९ क्विंटल 108 2000 2357 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 783 2115 2600 2256
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 171 1951 2278 2130
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 300 1850 2050 1950
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 300 1851 2352 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 38 1800 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 1900 1900 1900
इंदापूर २१८९ क्विंटल 155 1600 2781 1875
परतूर २१८९ क्विंटल 40 1600 2396 1930
नांदगाव २१८९ क्विंटल 98 2050 2614 2201
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 54 1800 2400 2000
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 62 1700 2775 2101
उमरगा २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 43 1400 1600 1500
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1700 1810 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2050 2100 2085
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 468 2051 2100 2100
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 3 4125 4750 4750
बीड हायब्रीड क्विंटल 170 1901 2573 2204
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 71 2050 2515 2370
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 2095 2095 2095
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 490 2000 2181 2151
अकोला लोकल क्विंटल 82 1950 2050 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 1170 2050 2200 2125
यवतमाळ लोकल क्विंटल 715 1900 2125 2013
परभणी लोकल क्विंटल 70 1600 1975 1725
मालेगाव लोकल क्विंटल 960 1803 2162 2104
चिखली लोकल क्विंटल 160 1700 2200 1950
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 741 2050 2400 2225
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1935 1900 2100 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 7838 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 7000 1900 2500 2500
वर्धा लोकल क्विंटल 1485 2030 2100 2070
मनमाड लोकल क्विंटल 74 2077 2473 2208
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 136 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 600 1950 2100 2035
खामगाव लोकल क्विंटल 372 1850 2200 2025
मलकापूर लोकल क्विंटल 1249 1890 2391 2000
सटाणा लोकल क्विंटल 118 1500 2400 2146
कोपरगाव लोकल क्विंटल 179 2000 2450 2142
शिरपूर लोकल क्विंटल 2398 1831 2472 2200
रावेर लोकल क्विंटल 17 1800 2071 2071
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 60 1801 2778 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 58 1800 2400 2080
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 114 1800 2351 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1700 2230 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 302 1900 2050 1981
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 2500 2900 2700
तळोदा लोकल क्विंटल 94 2209 2261 2225
धरणगाव लोकल क्विंटल 280 2100 2300 2288
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 48 1600 2525 2300
मंठा लोकल क्विंटल 58 1900 2500 2200
पाथरी लोकल क्विंटल 15 1500 2400 2300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 806 1880 2355 2050
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 620 1900 2180 2050
शेगाव लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
लाखंदूर लोकल क्विंटल 12 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 260 1900 2072 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 423 2000 2050 2030
पुलगाव लोकल क्विंटल 38 2000 2105 2070
सिंदी लोकल क्विंटल 46 1900 2000 1950
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 800 1900 2205 2125
ताडकळस नं. १ क्विंटल 99 1700 2100 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1500 1900 1600
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 5 1880 2650 2600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 135 1850 2677 2375
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 73 1700 2630 2471
सोलापूर शरबती क्विंटल 1190 2345 3170 2740
अकोला शरबती क्विंटल 84 2150 3000 2600
पुणे शरबती क्विंटल 278 4000 5000 4500
नांदेड शरबती क्विंटल 68 1900 2500 2300
हिंगोली शरबती क्विंटल 100 1500 2500 2000
20/03/2022
शिरुर क्विंटल 4 2050 2050 2050
कन्न्ड क्विंटल 155 2000 2500 2250
रामटेक क्विंटल 746 2000 2051 2025
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 1850 2400 2400
दौंड २१८९ क्विंटल 73 1950 2451 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 822 2100 2150 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 30 1750 2400 2020
फलटण हायब्रीड क्विंटल 582 2100 2500 2311
तुमसर लोकल क्विंटल 223 1951 1984 1970
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 2050 2050 2050
कंधार लोकल क्विंटल 24 1400 1600 1500
बाळापूर लोकल क्विंटल 69 1800 2400 1900
काटोल लोकल क्विंटल 97 1931 2050 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 308 1900 2100 2045
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1900 1900 1900

 

Leave a Comment