Gahu bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 26 2041 2361 2071
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1800 1975 1975
भोकर क्विंटल 16 1750 2400 2075
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1800 2000 1900
राहता क्विंटल 18 2000 2286 2241
जालना १४७ क्विंटल 374 1700 2700 2300
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 20 1751 1751 1751
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1800 2000 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 62 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 60 1850 2661 2599
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 14 1800 2100 1960
बीड हायब्रीड क्विंटल 53 1900 2500 1996
अकोला लोकल क्विंटल 204 1850 2350 2100
पुणे लोकल क्विंटल 1929 2800 3100 2950
चिखली लोकल क्विंटल 78 1500 2490 1995
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 50 2000 2500 2250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 238 1850 2010 1940
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 1500 2336 2336
भोकरदन लोकल क्विंटल 160 1950 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 116 1800 1900 1850
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 85 1700 2300 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 240 1800 2830 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 91 1900 2399 2100
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1900 2100 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 19 2100 3412 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1186 2315 3390 2620
अकोला शरबती क्विंटल 73 2500 3050 2900
27/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 81 2000 2523 2251
शहादा क्विंटल 172 2000 2211 2176
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 1800 2251 2150
भोकर क्विंटल 33 1850 2301 2075
कारंजा क्विंटल 800 1945 2365 2155
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1800 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 216 2000 2500 2150
कन्न्ड क्विंटल 15 1900 2300 2100
नांदूरा क्विंटल 150 1900 2491 2491
राहता क्विंटल 8 2000 2250 2150
जळगाव १४७ क्विंटल 17 2000 2000 2000
येवला २१८९ क्विंटल 39 1955 2386 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 155 2001 2699 2276
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 19 2015 2085 2040
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2300 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1800 2400 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 75 2000 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 37 2400 2681 2526
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 42 1950 2300 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 11 1825 2998 2251
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1800 2100 1980
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2020 2355 2030
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 109 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 30 1971 2631 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 29 1860 2520 2118
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2031 2115 2079
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1800 1950 1845
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2000 2000 2000
अकोला लोकल क्विंटल 152 1750 2200 2095
अमरावती लोकल क्विंटल 797 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 255 2700 3650 3175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 112 2040 2125 2080
परभणी लोकल क्विंटल 105 1975 2400 2358
पुणे लोकल क्विंटल 1932 2800 3100 2950
चिखली लोकल क्विंटल 94 1650 2000 1850
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 25 1900 2200 2050
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 372 1800 2040 1920
मुंबई लोकल क्विंटल 5555 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1900 2280 2280
वर्धा लोकल क्विंटल 426 2000 2060 2030
मनमाड लोकल क्विंटल 23 2000 2515 2045
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 113 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 109 1800 1950 1875
मलकापूर लोकल क्विंटल 118 1900 2775 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 1900 2441 2275
गेवराई लोकल क्विंटल 71 1930 2791 2325
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2300 2750 2600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 30 1475 1980 1700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2600 3000 2800
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 263 1800 2405 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 78 1825 2030 2000
काटोल लोकल क्विंटल 150 1925 1975 1950
जाफराबाद लोकल क्विंटल 350 1900 2100 2000
जालना नं. २ क्विंटल 336 1950 2400 2251
माजलगाव पिवळा क्विंटल 19 2000 3001 2600
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 42 1750 2401 2151
सोलापूर शरबती क्विंटल 1269 2310 3385 2615
अकोला शरबती क्विंटल 73 2500 3000 2900
26/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 73 1800 2426 2200
शहादा क्विंटल 257 1850 2424 2200
दोंडाईचा क्विंटल 287 1700 2301 2221
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 1700 1800 1775
कळवण क्विंटल 3 2000 2000 2000
कारंजा क्विंटल 1000 1955 2315 2135
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2300 2300 2300
करमाळा क्विंटल 13 2051 2051 2051
लासूर स्टेशन क्विंटल 276 2000 2473 2160
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 5 1875 2000 1921
वसई क्विंटल 510 2890 3960 3380
मंगळवेढा क्विंटल 6 2000 2600 2600
तुळजापूर क्विंटल 50 2000 2800 2500
मोर्शी क्विंटल 492 1900 2000 1950
नांदूरा क्विंटल 75 1900 2350 2350
राहता क्विंटल 19 1800 2239 2150
बारामती २१८९ क्विंटल 179 2140 2851 2400
येवला २१८९ क्विंटल 11 1999 2400 2101
लासलगाव २१८९ क्विंटल 106 2061 2399 2151
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 35 2025 2370 2080
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1851 2161 1900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 30 2160 2700 2500
दौंड २१८९ क्विंटल 101 1900 2300 2150
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 26 1800 2670 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 24 1700 1870 1850
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2020 2175 2030
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 135 2000 2051 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 34 1981 2615 2391
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1875 2461 2156
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 2000 2600 2184
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1700 1940 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 268 2100 2200 2160
अकोला लोकल क्विंटल 156 1900 2400 2160
अमरावती लोकल क्विंटल 625 2200 2300 2250
सांगली लोकल क्विंटल 157 2700 3600 3150
यवतमाळ लोकल क्विंटल 212 2000 2125 2062
परभणी लोकल क्विंटल 110 1970 2400 2380
चोपडा लोकल क्विंटल 40 1842 2100 1900
चिखली लोकल क्विंटल 118 1600 2100 1850
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 98 1950 2500 2225
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 481 1800 2035 1910
मुंबई लोकल क्विंटल 3484 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 483 1900 2250 2200
अमळनेर लोकल क्विंटल 400 1900 2231 2231
वर्धा लोकल क्विंटल 316 1950 2060 2000
मनमाड लोकल क्विंटल 18 2036 2399 2058
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 117 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 270 2005 2410 2110
खामगाव लोकल क्विंटल 124 1840 1925 1882
मलकापूर लोकल क्विंटल 225 1900 2615 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 39 1900 2256 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 190 1950 2500 2144
गेवराई लोकल क्विंटल 57 1950 2891 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 148 1950 2270 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 7 1500 2200 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2300 2800 2600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 80 1700 2100 1900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2800 3200 3000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 21 1600 2300 2000
लोहा लोकल क्विंटल 7 1700 3130 2700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 207 1800 2570 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 91 1720 2030 2000
काटोल लोकल क्विंटल 86 1850 1985 1900
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 661 1850 2050 1920
जालना नं. २ क्विंटल 451 1900 2659 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 17 1950 2900 2250
सोलापूर शरबती क्विंटल 1305 2310 3390 2625
अकोला शरबती क्विंटल 53 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 315 4400 5200 4800
25/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 66 2010 2440 2200
शहादा क्विंटल 84 2001 2421 2212
दोंडाईचा क्विंटल 464 1800 2273 2185
नंदूरबार क्विंटल 309 1900 2436 2150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
संगमनेर क्विंटल 14 1900 2299 2099
भोकर क्विंटल 10 2025 2103 2064
कारंजा क्विंटल 1200 1950 2435 2220
श्रीरामपूर क्विंटल 19 1800 2400 2000
करमाळा क्विंटल 2 1600 1875 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 195 2000 2400 2130
वरोरा-शेगाव क्विंटल 22 1700 1900 1800
वसई क्विंटल 395 2960 3850 3460
कुर्डवाडी क्विंटल 1 2501 2501 2501
कन्न्ड क्विंटल 32 2000 2800 2400
नांदूरा क्विंटल 105 1950 2300 2300
राहता क्विंटल 33 2125 2419 2275
जालना १४७ क्विंटल 503 1850 2150 2075
येवला २१८९ क्विंटल 7 1925 2038 1980
लासलगाव २१८९ क्विंटल 184 2102 2701 2175
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 12 2000 2070 2061
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2150 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1900 2100 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 324 2000 2700 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 23 2200 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 9 1650 2600 1900
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 34 1700 2400 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 31 2050 2200 2121
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 7 1850 2350 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 23 1750 3150 2212
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1990 2030 2005
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 123 2000 2075 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 31 2040 2569 2381
बीड हायब्रीड क्विंटल 93 1900 3051 2129
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1950 2781 2229
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 75 1800 1995 1900
अकोला लोकल क्विंटल 218 1885 2350 2125
अमरावती लोकल क्विंटल 722 2200 2350 2275
सांगली लोकल क्विंटल 325 2600 3800 3200
परभणी लोकल क्विंटल 85 1975 2400 2360
चोपडा लोकल क्विंटल 50 1851 2401 1981
चिखली लोकल क्विंटल 260 1500 2400 1950
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 52 1945 2300 2122
मुंबई लोकल क्विंटल 2893 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1900 2296 2296
वर्धा लोकल क्विंटल 253 2000 2070 2050
मनमाड लोकल क्विंटल 2 2150 2340 2300
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 116 2000 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 82 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 118 1825 1900 1862
मलकापूर लोकल क्विंटल 280 1960 2460 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 104 2000 2276 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 288 1900 2311 2131
गेवराई लोकल क्विंटल 30 1925 2800 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 81 2000 2300 2125
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 65 2300 2700 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2500 3000 2750
परांडा लोकल क्विंटल 8 2100 2100 2100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 110 1800 2300 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 49 1800 2040 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 7 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 180 1925 2000 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 133 1900 2050 2000
पुलगाव लोकल क्विंटल 15 1975 1975 1975
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 4 1850 1850 1850
माजलगाव पिवळा क्विंटल 8 2000 3101 2725
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1289 2305 3395 2620
अकोला शरबती क्विंटल 103 2500 3200 2750
पुणे शरबती क्विंटल 313 4200 5000 4600
24/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 104 2025 2441 2304
शहादा क्विंटल 366 2150 2342 2211
दोंडाईचा क्विंटल 482 1500 2276 2176
नंदूरबार क्विंटल 366 1750 2207 2075
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 2000 2776 2390
भोकर क्विंटल 18 1800 2017 1908
कारंजा क्विंटल 1200 1950 2430 2175
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1900 2350 2100
करमाळा क्विंटल 3 2501 2501 2501
लासूर स्टेशन क्विंटल 269 2000 2647 2150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2800 2800 2800
कन्न्ड क्विंटल 27 2000 2800 2560
तुळजापूर क्विंटल 45 2000 2500 2200
मौदा क्विंटल 124 1950 2050 2000
जालना १४७ क्विंटल 282 1900 2650 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 160 2151 2725 2325
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 48 2001 2271 2251
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2350 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 1900 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 25 1950 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 49 2490 2732 2641
नांदगाव २१८९ क्विंटल 52 1850 2685 2301
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 405 2100 2800 2350
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1800 2650 2225
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 21 1500 2985 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1900 1900 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1900 2045 2040
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 25 2000 2050 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 102 1900 2636 2201
मुरुम बन्सी क्विंटल 6 2300 2601 2450
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 1851 2500 2066
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 24 2025 2600 2298
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1700 1900 1800
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 3600 3200
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 1600 2751 2500
अकोला लोकल क्विंटल 220 1850 2190 2075
अमरावती लोकल क्विंटल 662 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 281 2000 2600 2150
सांगली लोकल क्विंटल 600 2550 3800 3175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 126 1975 2105 2040
परभणी लोकल क्विंटल 100 1975 2460 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 55 1850 2150 1970
चिखली लोकल क्विंटल 409 1800 2400 2100
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 90 1900 2400 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 726 1800 2035 1915
मुंबई लोकल क्विंटल 7589 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 4700 2000 2150 2150
वर्धा लोकल क्विंटल 480 2010 2090 2050
मनमाड लोकल क्विंटल 17 2030 2465 2066
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 127 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 400 2050 2405 2205
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 90 1700 2300 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 139 1900 2000 1950
मलकापूर लोकल क्विंटल 218 1800 2725 2135
सटाणा लोकल क्विंटल 64 1900 2335 2146
कोपरगाव लोकल क्विंटल 133 2050 2250 2120
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 19 1600 2050 1850
शिरपूर लोकल क्विंटल 301 1880 2483 2120
गेवराई लोकल क्विंटल 100 1950 2800 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 140 2000 2300 2140
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2700 2600
धरणगाव लोकल क्विंटल 26 2050 2355 2170
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 191 1800 2315 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 59 1810 2003 2000
काटोल लोकल क्विंटल 332 1800 2021 1970
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 199 1900 2045 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 15 2000 3200 2700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 23 1500 2700 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 1301 2305 3390 2615
अकोला शरबती क्विंटल 85 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 314 4000 5000 4500
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3200 3000
23/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 185 2000 2431 2300
शहादा क्विंटल 645 1900 2299 2000
दोंडाईचा क्विंटल 531 1500 2321 2225
नंदूरबार क्विंटल 493 2000 2556 2275
राहूरी क्विंटल 24 2000 2400 2200
संगमनेर क्विंटल 13 1500 2272 1886
भोकर क्विंटल 22 1700 2050 1875
कारंजा क्विंटल 1500 1995 2400 2165
श्रीगोंदा क्विंटल 48 2000 2100 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 66 2000 2350 2250
करमाळा क्विंटल 15 1800 2496 2170
लासूर स्टेशन क्विंटल 265 2000 2562 2175
मंगळवेढा क्विंटल 15 2080 2800 2500
मोर्शी क्विंटल 729 2000 2150 2075
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 15 1900 2080 2050
राहता क्विंटल 67 2068 2275 2171
बारामती २१८९ क्विंटल 140 2180 2911 2200
येवला २१८९ क्विंटल 53 1950 2561 2200
लासलगाव २१८९ क्विंटल 338 2123 2526 2281
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 71 2040 2240 2140
पंढरपूर २१८९ क्विंटल 7 2225 2225 2225
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1850 2461 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 53 1940 2870 2435
नांदगाव २१८९ क्विंटल 39 2086 2681 2301
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 49 1800 2900 2500
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 1820 2801 2310
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 31 1751 3040 2300
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 6 2501 2660 2660
भंडारा २१८९ क्विंटल 32 1600 2100 1910
देवळा २१८९ क्विंटल 12 2015 2300 2070
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 60 2000 2100 2050
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 5000 5000 5000
मुरुम बन्सी क्विंटल 9 2000 2800 2400
सोनपेठ बन्सी क्विंटल 13 2400 2826 2600
बीड हायब्रीड क्विंटल 25 1851 3199 2334
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 35 1850 2580 2123
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 75 1700 1950 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 210 2100 2185 2160
अकोला लोकल क्विंटल 338 1900 2200 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 996 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 160 1905 2830 2060
सांगली लोकल क्विंटल 460 2500 3550 3025
यवतमाळ लोकल क्विंटल 205 1950 2170 2060
परभणी लोकल क्विंटल 115 1975 2425 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 60 2071 2200 2071
चिखली लोकल क्विंटल 120 1720 2350 2035
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 54 1900 2300 2100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 621 1800 2040 1970
मुंबई लोकल क्विंटल 3625 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 700 2000 2325 2325
वर्धा लोकल क्विंटल 496 2000 2080 2050
मनमाड लोकल क्विंटल 21 2000 2351 2077
भोकरदन लोकल क्विंटल 127 2000 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 84 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 110 1750 1950 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 363 1980 2690 2145
दिग्रस लोकल क्विंटल 46 2000 2400 2285
सटाणा लोकल क्विंटल 68 1675 2277 2125
कोपरगाव लोकल क्विंटल 125 2050 2400 2129
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 16 1600 2000 1800
शिरपूर लोकल क्विंटल 165 1700 2400 2150
गेवराई लोकल क्विंटल 81 1800 2900 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 25 1900 2550 2500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 196 2000 2300 2199
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 42 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 75 2300 2800 2650
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 40 1870 1900 1885
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 2100 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 8 2000 2202 2100
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 33 1990 2400 2300
परांडा लोकल क्विंटल 11 2500 2600 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 256 1800 2525 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 169 1950 2110 2050
लाखंदूर लोकल क्विंटल 21 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 120 1900 2041 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 265 1900 2080 2000
पुलगाव लोकल क्विंटल 44 1900 2065 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 100 1800 2150 1850
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 733 1875 2170 2100
जालना नं. २ क्विंटल 455 1975 2522 2225
शिरुर नं. २ क्विंटल 19 1500 1900 1650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 28 1800 2700 2400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 32 1851 3301 2651
सोलापूर शरबती क्विंटल 1298 2300 3385 2605
पुणे शरबती क्विंटल 315 4000 5000 4500
22/05/2022
शिरुर क्विंटल 3 2100 2100 2100
कन्न्ड क्विंटल 15 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 27 2300 2500 2300
दौंड २१८९ क्विंटल 71 1900 2200 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 353 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 45 2051 2575 2470
तुमसर लोकल क्विंटल 49 1980 2125 2050
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 125 1600 2000 1800
बाळापूर लोकल क्विंटल 71 1950 2600 2400
भिवापूर लोकल क्विंटल 81 2050 2060 2055
काटोल लोकल क्विंटल 147 1950 2075 2030
मांढळ लोकल क्विंटल 13 2165 2165 2165
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1800 1800 1800
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 216 2100 2500 2300
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 75 2000 2388 2200
राहूरी क्विंटल 14 1800 2200 2000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 2000 2700 2350
भोकर क्विंटल 11 1950 2102 2026
कारंजा क्विंटल 1000 1950 2400 2210
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1800 2100 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 159 2000 2415 2150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 28 2985 2985 2985
वसई क्विंटल 345 2790 3850 3450
कन्न्ड क्विंटल 6 1900 2600 2250
राहता क्विंटल 36 1900 2200 2100
जालना १४७ क्विंटल 458 2000 2650 2350
जळगाव १४७ क्विंटल 36 200 2100 2000
येवला २१८९ क्विंटल 9 2051 2470 2100
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 11 2115 2370 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 103 1900 2550 2550
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 23 1900 2551 2440
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 33 1700 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 24 2076 2688 2301
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
पातूर २१८९ क्विंटल 74 1800 2100 1950
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1750 2000 1900
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 130 2000 2050 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 55 2051 2491 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 1901 2420 2243
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1999 2521 2144
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 182 1850 2280 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 482 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 261 1950 2550 2150
सांगली लोकल क्विंटल 261 2500 3300 2900
चिखली लोकल क्विंटल 125 1600 2400 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2010 2124 2096
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 60 2000 2300 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 284 1800 2040 1910
मुंबई लोकल क्विंटल 2848 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 1900 2200 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 111 1850 1950 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 450 1950 2165 2080
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 115 1700 2400 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 46 1900 1950 1925
मलकापूर लोकल क्विंटल 285 2000 2850 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 38 2050 2160 2110
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 14 1600 2000 1800
गेवराई लोकल क्विंटल 36 2050 2791 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 250 1950 2350 2120
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 55 2300 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 191 1900 1980 1961
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 5 2800 3350 2900
धरणगाव लोकल क्विंटल 14 2155 2200 2200
परांडा लोकल क्विंटल 3 2300 2300 2300
जालना नं. २ क्विंटल 2 4301 4301 4301
माजलगाव पिवळा क्विंटल 80 2000 3350 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 4098 2295 3400 2610
अकोला शरबती क्विंटल 73 2500 3100 2950
पुणे शरबती क्विंटल 317 3800 4800 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 932 2400 2700 2625