Gahu bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 170 1950 2450 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 1451 2450 2387
भोकर क्विंटल 10 1900 2150 2025
कारंजा क्विंटल 1100 1985 2375 2220
सावनेर क्विंटल 122 1800 2150 2075
पालघर (बेवूर) क्विंटल 70 2590 2590 2590
राहता क्विंटल 61 1900 2451 2300
जामखेड २१८९ क्विंटल 39 1900 2400 2150
परतूर २१८९ क्विंटल 21 1580 2600 2400
भंडारा २१८९ क्विंटल 5 1900 2000 1950
पैठण बन्सी क्विंटल 65 1900 2576 2331
अकोला लोकल क्विंटल 216 1950 2400 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 1090 2250 2350 2300
चिखली लोकल क्विंटल 110 1650 2100 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 803 2000 2207 2155
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 92 2000 2351 2175
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 196 1700 2000 1850
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 190 1700 2400 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 650 1850 2700 2230
जामखेड लोकल क्विंटल 38 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 178 1901 2351 2220
गंगाखेड लोकल क्विंटल 54 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 65 2300 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 2000 2200 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 51 1850 1900 1875
जालना नं. २ क्विंटल 336 2000 2600 2375
सोलापूर शरबती क्विंटल 1503 2310 3390 2700
अकोला शरबती क्विंटल 53 2500 3150 2900
पुणे शरबती क्विंटल 321 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
29/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 205 1900 2400 2150
शहादा क्विंटल 333 2000 2393 2225
दोंडाईचा क्विंटल 1097 1600 2414 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 27 1926 2611 2270
भोकर क्विंटल 30 1700 2601 2150
सावनेर क्विंटल 206 1800 2247 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 342 2050 2549 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 35 2750 2750 2750
राहता क्विंटल 48 1700 2225 2158
जालना १४७ क्विंटल 715 1900 2902 2400
जळगाव १४७ क्विंटल 32 2000 2200 2050
येवला २१८९ क्विंटल 27 1925 2550 2280
लासलगाव २१८९ क्विंटल 286 2000 2691 2352
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 65 2151 2341 2200
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2300 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 20 1900 2400 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 42 2000 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2000 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 9 1951 2550 2325
नांदगाव २१८९ क्विंटल 40 2092 2727 2401
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 75 1900 2700 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 33 1850 2200 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2005 2350 2105
पैठण बन्सी क्विंटल 108 2031 2585 2400
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2000 2000 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 80 1990 2958 2293
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 35 2169 2540 2357
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2021 1900
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 1500 2701 2000
अकोला लोकल क्विंटल 475 1900 2390 2175
अमरावती लोकल क्विंटल 939 2200 2350 2275
यवतमाळ लोकल क्विंटल 346 2000 2270 2135
चिखली लोकल क्विंटल 239 1700 2100 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 1500 1926 2250 2169
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 97 2000 2300 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 5199 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 2050 2350 2350
वर्धा लोकल क्विंटल 529 2125 2250 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 174 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 176 1900 2600 2250
मलकापूर लोकल क्विंटल 410 1925 3251 2205
जामखेड लोकल क्विंटल 24 1700 1900 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 49 1750 2550 2275
कोपरगाव लोकल क्विंटल 225 1900 2451 2212
गेवराई लोकल क्विंटल 14 1850 2591 2200
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 75 2300 2750 2600
तासगाव लोकल क्विंटल 40 2050 2230 2170
मंठा लोकल क्विंटल 32 1700 2475 1850
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 446 1800 2550 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 691 1800 2250 2100
काटोल लोकल क्विंटल 354 2066 2191 2140
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 520 2100 2200 2150
सिंदी लोकल क्विंटल 37 1860 2125 2000
जाफराबाद लोकल क्विंटल 135 1900 2100 2000
जालना नं. २ क्विंटल 8 4400 4754 4400
माजलगाव पिवळा क्विंटल 23 1950 3296 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1418 2340 3385 2700
अकोला शरबती क्विंटल 128 2400 3150 2900
पुणे शरबती क्विंटल 1741 2800 3500 3150
नागपूर शरबती क्विंटल 1500 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3500 3000
28/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 331 1850 2300 2075
शहादा क्विंटल 350 1800 2546 2285
दोंडाईचा क्विंटल 955 1500 2711 2351
नंदूरबार क्विंटल 1074 1814 2291 2050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 1800 2395 2290
भोकर क्विंटल 4 2229 2229 2229
कारंजा क्विंटल 1500 1995 2455 2235
सावनेर क्विंटल 85 1800 2177 2050
श्रीगोंदा क्विंटल 60 2000 2500 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 346 2050 2525 2200
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 9 1899 1981 1964
पालघर (बेवूर) क्विंटल 118 2900 2900 2900
मंगळवेढा क्विंटल 15 2200 3000 3000
मानोरा क्विंटल 89 2000 2181 2116
मोर्शी क्विंटल 815 2000 2050 2025
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 396 2100 2200 2150
राहता क्विंटल 67 1800 2501 2200
बारामती २१८९ क्विंटल 470 2251 2801 2300
येवला २१८९ क्विंटल 17 2114 2352 2250
लासलगाव २१८९ क्विंटल 361 2160 2651 2271
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 129 2140 2500 2191
वाशीम २१८९ क्विंटल 7 1200 1350 1250
जामखेड २१८९ क्विंटल 47 1900 2400 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2200 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 6 1990 2001 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 56 2100 3072 2501
दौंड २१८९ क्विंटल 103 1900 2600 2300
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 5 1850 2550 2200
पुर्णा २१८९ क्विंटल 6 2200 2200 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 46 1800 2200 1930
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2025 2090 2070
पैठण बन्सी क्विंटल 79 1900 2581 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 30 1951 2760 2373
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 59 2095 2600 2299
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1700 1950 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 705 2000 2275 2221
अकोला लोकल क्विंटल 270 2045 2450 2250
अमरावती लोकल क्विंटल 982 2200 2235 2217
यवतमाळ लोकल क्विंटल 192 2000 2265 2133
चिखली लोकल क्विंटल 95 1611 2311 1961
नागपूर लोकल क्विंटल 1980 1980 2184 2133
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 216 2000 2300 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 3696 2300 3000 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 1200 2000 2326 2326
वर्धा लोकल क्विंटल 230 2150 2275 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 218 1700 1900 1800
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 440 2085 2525 2250
खामगाव लोकल क्विंटल 39 1900 2050 1975
मलकापूर लोकल क्विंटल 490 1925 2750 2210
जामखेड लोकल क्विंटल 48 1700 1900 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 69 2000 2901 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 147 2000 2399 2225
शिरपूर लोकल क्विंटल 363 1800 2261 2186
रावेर लोकल क्विंटल 91 2080 2333 2291
गेवराई लोकल क्विंटल 68 1875 3050 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1800 2550 2200
लोणार लोकल क्विंटल 200 1950 2600 2275
तुमसर लोकल क्विंटल 484 2095 2180 2124
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 330 1890 2350 2120
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 19 2800 3300 3000
चाकूर लोकल क्विंटल 1 1761 1761 1761
लाखंदूर लोकल क्विंटल 17 1900 1950 1925
भिवापूर लोकल क्विंटल 85 2025 2055 2030
काटोल लोकल क्विंटल 213 2031 2187 2090
मांढळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 2150 2200 2150
जालना नं. २ क्विंटल 526 1800 3000 2400
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 2000 2901 2550
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 1900 2200 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1509 2340 3380 2705
अकोला शरबती क्विंटल 85 2500 3100 2900
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 3400 3200
27/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 250 1950 2325 2137
शहादा क्विंटल 321 1950 2399 2330
दोंडाईचा क्विंटल 1130 1600 2552 2300
नंदूरबार क्विंटल 663 1500 2644 1975
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 17 1891 2351 2121
संगमनेर क्विंटल 8 2100 2351 2225
भोकर क्विंटल 36 1700 2309 2005
कारंजा क्विंटल 1200 2005 2450 2225
सावनेर क्विंटल 85 1857 2218 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 39 2000 2400 2175
लासूर स्टेशन क्विंटल 445 2050 2550 2200
वसई क्विंटल 345 2890 3860 3390
मानोरा क्विंटल 73 2076 2195 2129
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 353 2100 2200 2150
राहता क्विंटल 131 1825 2450 2150
येवला २१८९ क्विंटल 17 1950 2580 2201
लासलगाव २१८९ क्विंटल 210 2100 2860 2341
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 73 2125 2450 2185
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 70 1900 2000 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 105 2000 2400 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2150 2150 2150
परतूर २१८९ क्विंटल 13 1800 2401 2001
नांदगाव २१८९ क्विंटल 26 2103 2541 2301
कडा २१८९ क्विंटल 57 1900 2200 2000
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1826 2851 2338
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1815 2105 2090
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 160 2050 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 117 1990 2680 2200
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 1700 1700 1700
बीड हायब्रीड क्विंटल 99 1931 2691 2665
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 16 2135 2454 2249
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 400 1900 2440 2175
अमरावती लोकल क्विंटल 855 2200 2350 2275
यवतमाळ लोकल क्विंटल 130 1900 2245 2073
मालेगाव लोकल क्विंटल 60 2021 2400 2245
चिखली लोकल क्विंटल 157 1600 2400 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1997 1950 2168 2114
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 171 2000 2400 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 350 1900 2245 2070
मुंबई लोकल क्विंटल 5850 2300 3000 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 1100 2000 2214 2214
वर्धा लोकल क्विंटल 358 2150 2290 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 65 2051 2421 2090
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 169 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 179 1875 2050 1962
मलकापूर लोकल क्विंटल 460 1850 2670 2255
सटाणा लोकल क्विंटल 40 1820 2803 2225
कोपरगाव लोकल क्विंटल 81 2060 2501 2291
शिरपूर लोकल क्विंटल 411 2100 2591 2270
रावेर लोकल क्विंटल 29 2100 2196 2151
गेवराई लोकल क्विंटल 78 1950 2680 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 57 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 1800 2600 2000
लोणार लोकल क्विंटल 130 1950 2650 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 493 2076 2101 2091
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 2300 2600 2450
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 170 2100 2600 2350
तासगाव लोकल क्विंटल 40 2000 2180 2130
चाकूर लोकल क्विंटल 4 1781 2971 1781
परांडा लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 394 1800 2600 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 229 1800 2200 2100
काटोल लोकल क्विंटल 103 1951 2116 2050
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 318 2000 2185 2100
सिंदी लोकल क्विंटल 56 1835 2150 1960
सोनपेठ लोकल क्विंटल 1 2101 2101 2101
जालना नं. २ क्विंटल 603 1700 2826 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 35 2000 2552 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1465 2340 3375 2710
अकोला शरबती क्विंटल 88 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 319 4700 5400 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2500 2800 2725
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3500 3000
26/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 291 1900 2300 2100
शहादा क्विंटल 270 2099 2672 2256
दोंडाईचा क्विंटल 802 1800 2500 2300
नंदूरबार क्विंटल 778 1921 2650 2275
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 22 1900 2275 2087
भोकर क्विंटल 15 1400 2600 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 34 2200 2350 2250
करमाळा क्विंटल 21 1900 2400 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 172 2050 2400 2175
कुर्डवाडी क्विंटल 1 2500 2500 2500
कन्न्ड क्विंटल 32 2000 2600 2300
तुळजापूर क्विंटल 3 2000 2000 2000
मानोरा क्विंटल 52 2051 2190 2142
राहता क्विंटल 75 2100 2217 2137
लासलगाव २१८९ क्विंटल 375 2201 2771 2256
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 118 2131 2410 2205
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 60 1900 2000 1900
जामखेड २१८९ क्विंटल 50 1900 2500 2200
नेवासा २१८९ क्विंटल 25 2350 2350 2350
शेवगाव २१८९ क्विंटल 53 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 16 2200 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 6 2426 2701 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 33 2104 2607 2301
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 635 2070 2900 2300
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 241 1500 3375 2200
पुर्णा २१८९ क्विंटल 9 2700 3200 3000
भंडारा २१८९ क्विंटल 44 1750 2100 1865
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2065 2085 2085
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 290 2051 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 110 2001 2605 2300
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2800 2800 2800
बीड हायब्रीड क्विंटल 65 1870 3051 2359
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1750 2090 1850
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 2500 2500 2500
अकोला लोकल क्विंटल 282 1850 2220 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 1049 2200 2300 2250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 347 1995 2240 2117
मालेगाव लोकल क्विंटल 215 2000 2445 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 80 1975 2328 2200
चिखली लोकल क्विंटल 210 1651 2411 2031
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 4 2400 2400 2400
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 404 1986 2385 2185
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 499 1900 2255 2105
मुंबई लोकल क्विंटल 11196 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1100 2100 2271 2271
वर्धा लोकल क्विंटल 585 2125 2295 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 51 2016 2301 2116
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 100 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 500 1950 2390 2145
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 150 1800 2300 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 229 1700 2700 2200
मलकापूर लोकल क्विंटल 650 2005 2715 2175
जामखेड लोकल क्विंटल 52 1700 1900 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 49 1800 2400 2222
कोपरगाव लोकल क्विंटल 139 2000 2180 2075
शिरपूर लोकल क्विंटल 648 1950 2576 2241
रावेर लोकल क्विंटल 41 1780 2240 2056
गेवराई लोकल क्विंटल 99 1950 2651 2440
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 120 1950 2600 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 130 2300 2750 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2500 2700 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 116 2200 2382 2296
धरणगाव लोकल क्विंटल 73 2076 2161 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 37 1980 2150 2060
चाकूर लोकल क्विंटल 3 2400 2650 2400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 439 1800 2495 2050
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 284 1800 2203 2150
काटोल लोकल क्विंटल 93 1950 2128 2050
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 456 2000 2165 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 2185 2100 2211 2150
सिंदी लोकल क्विंटल 60 1850 2150 2000
जालना नं. २ क्विंटल 800 1900 2752 2350
जालना नं. ३ क्विंटल 2 5100 5100 5100
माजलगाव पिवळा क्विंटल 29 1950 3350 2650
केज पिवळा क्विंटल 40 1501 5201 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1428 2345 3385 2715
अकोला शरबती क्विंटल 169 2500 3150 2850
पुणे शरबती क्विंटल 317 4900 5600 5250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3500 3000
25/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 235 1950 2500 2225
शहादा क्विंटल 456 1950 2400 2270
दोंडाईचा क्विंटल 1119 1700 2481 2321
नंदूरबार क्विंटल 404 2000 2550 2225
भोकर क्विंटल 4 2000 2013 2006
कारंजा क्विंटल 1600 2025 2460 2210
सावनेर क्विंटल 55 1800 2139 2050
श्रीगोंदा क्विंटल 31 2100 2500 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1800 2225 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 497 2050 2513 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 65 2975 2975 2975
वसई क्विंटल 355 2790 3865 3352
मंगळवेढा क्विंटल 21 2500 2700 2580
मानोरा क्विंटल 42 2131 2165 2164
मोर्शी क्विंटल 497 2050 2165 2107
राहता क्विंटल 111 2000 2461 2250
जळगाव १४७ क्विंटल 15 2000 2000 2000
बारामती २१८९ क्विंटल 295 2140 2900 2300
येवला २१८९ क्विंटल 35 1925 2351 2171
लासलगाव २१८९ क्विंटल 271 2052 2741 2388
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 105 2195 2300 2201
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 600 1700 2500 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 44 1900 2400 2150
नेवासा २१८९ क्विंटल 20 2250 2250 2250
शेवगाव २१८९ क्विंटल 19 2400 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2000 2200 2000
इंदापूर २१८९ क्विंटल 53 1800 2800 2251
परतूर २१८९ क्विंटल 6 2426 2701 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 20 2092 2760 2401
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 64 1900 2600 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1750 1900 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1930 2400 2400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 221 2000 2125 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 8 1700 2800 2250
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 1942 2050 1982
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1750 2090 1850
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 442 2000 2200 2170
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 256 1800 2375 2185
अमरावती लोकल क्विंटल 1396 2200 2350 2275
सांगली लोकल क्विंटल 347 2500 3400 2950
यवतमाळ लोकल क्विंटल 206 1920 2245 2082
मालेगाव लोकल क्विंटल 156 2000 2411 2252
चोपडा लोकल क्विंटल 37 2064 2361 2100
चिखली लोकल क्विंटल 109 1500 1900 1700
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 13 1700 2251 2051
नागपूर लोकल क्विंटल 1347 1950 2142 2040
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 194 1900 2400 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 425 2000 2210 2120
मुंबई लोकल क्विंटल 7644 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1100 2100 2271 2271
वर्धा लोकल क्विंटल 423 2125 2250 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 19 1970 2601 2080
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 111 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 138 1900 2350 2125
मलकापूर लोकल क्विंटल 455 1800 2800 2180
जामखेड लोकल क्विंटल 43 1700 1900 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 103 2000 2275 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 172 1999 2323 2160
शिरपूर लोकल क्विंटल 523 1871 2440 2225
रावेर लोकल क्विंटल 38 2050 2251 2171
गेवराई लोकल क्विंटल 77 1900 2800 2300
मनवत लोकल क्विंटल 43 2400 2800 2600
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 36 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 215 1950 2050 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 180 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 320 2000 2086 2051
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2600 2800 2700
तळोदा लोकल क्विंटल 103 2116 2350 2302
धरणगाव लोकल क्विंटल 71 1896 2171 2035
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 29 1900 2300 2100
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1720 1720 1720
पाथरी लोकल क्विंटल 18 1651 2675 2401
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 451 1800 2565 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 359 1900 2180 2075
काटोल लोकल क्विंटल 111 1911 2150 2050
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 480 2000 2195 2120
पुलगाव लोकल क्विंटल 95 2100 2175 2145
नामपूर लोकल क्विंटल 1 1980 1980 1980
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 1700 2100 1700
जालना नं. २ क्विंटल 591 1860 2650 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 74 1800 2750 2400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 32 1760 3052 2450
केज पिवळा क्विंटल 18 1500 2800 2652
सोलापूर शरबती क्विंटल 1518 2355 3380 2720
अकोला शरबती क्विंटल 153 2400 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 314 4700 5400 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2650
24/04/2022
शिरुर क्विंटल 61 2100 2350 2350
कन्न्ड क्विंटल 32 2000 2600 2300
रामटेक क्विंटल 619 2000 2045 2022
नेवासा २१८९ क्विंटल 30 2200 2200 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 34 2000 2100 2000
दौंड २१८९ क्विंटल 131 1900 2400 2100
कडा २१८९ क्विंटल 134 1900 2200 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 446 2100 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 59 2231 2700 2400
फलटण हायब्रीड क्विंटल 160 2170 2700 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 412 2021 2100 2040
बाळापूर लोकल क्विंटल 24 1950 2500 2300
काटोल लोकल क्विंटल 97 2000 2091 2050
मांढळ लोकल क्विंटल 858 4296 4325 4310
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 205 2000 2155 2080
23/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 283 2100 2600 2350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1851 2451 2400
भोकर क्विंटल 10 1973 2054 2014
सावनेर क्विंटल 121 1700 2128 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 37 2000 2300 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 310 2050 2590 2175
पालघर (बेवूर) क्विंटल 25 2325 2325 2325
वसई क्विंटल 390 2810 3790 3450
शिरुर क्विंटल 2 2100 2100 2100
कन्न्ड क्विंटल 35 2000 2700 2350
राहता क्विंटल 48 1950 2272 2100
जालना १४७ क्विंटल 1034 1900 2550 2311
जळगाव १४७ क्विंटल 11 1925 1925 1925
येवला २१८९ क्विंटल 50 2075 2372 2150
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 107 1851 2400 2202
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2000 2500 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 17 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 17 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 14 1750 2750 2590
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 25 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 35 2102 2491 2301
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 9 1800 2381 2090
पातूर २१८९ क्विंटल 96 1800 2300 1960
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 8 2175 2700 2500
भंडारा २१८९ क्विंटल 23 1600 2200 2000
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 125 2080 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 45 2080 2546 2251
बीड हायब्रीड क्विंटल 81 1850 2911 2295
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 20 2035 2125 2100
अकोला लोकल क्विंटल 364 1875 2400 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 755 2200 2350 2275
सांगली लोकल क्विंटल 245 2600 3500 3050
परभणी लोकल क्विंटल 108 1975 2350 2175
मालेगाव लोकल क्विंटल 146 2025 2471 2186
चिखली लोकल क्विंटल 218 1600 2450 2025
नागपूर लोकल क्विंटल 73 2500 2700 2650
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 234 1900 2400 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 408 2000 2225 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 4677 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 392 1900 2600 2100
भोकरदन लोकल क्विंटल 119 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 120 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 780 1950 2300 2185
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 70 1700 2300 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 176 1771 2200 1985
मलकापूर लोकल क्विंटल 530 1990 2700 2170
जामखेड लोकल क्विंटल 16 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 2000 2180 2127
रावेर लोकल क्विंटल 13 1881 2200 2165
गेवराई लोकल क्विंटल 49 1900 2625 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 70 1800 2550 2200
तुमसर लोकल क्विंटल 658 2010 2131 2055
धरणगाव लोकल क्विंटल 70 1535 2300 2150
लोहा लोकल क्विंटल 5 1801 2751 2552
पाथरी लोकल क्विंटल 26 1650 2950 2500
पुलगाव लोकल क्विंटल 41 2000 2175 2070
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1650 1650 1650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 30 1900 3069 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1489 2350 3375 2725
अकोला शरबती क्विंटल 95 2500 3150 2900
पुणे शरबती क्विंटल 315 4500 5500 5000
नांदेड शरबती क्विंटल 13 1900 2340 2340

Leave a Comment