Gahu bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (gahu bajar bhav maharastra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 8 2200 2265 2235
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
कारंजा क्विंटल 350 2185 2415 2365
अचलपूर क्विंटल 16 2050 2250 2150
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1950 1950 1950
सेलु क्विंटल 3 2400 2400 2400
जालना १४७ क्विंटल 281 2000 2541 2400
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2200 2250 2225
जळगाव १४७ क्विंटल 16 2200 2250 2250
जामखेड २१८९ क्विंटल 12 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 10 2150 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2300 2300 2300
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 9 1951 2600 2451
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2000 2000 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 8 2252 2351 2271
बीड हायब्रीड क्विंटल 33 2205 2608 2346
अकोला लोकल क्विंटल 76 2000 2460 2275
अमरावती लोकल क्विंटल 120 2300 2450 2375
सांगली लोकल क्विंटल 250 2800 3500 3150
चिखली लोकल क्विंटल 69 1721 2150 1936
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2318 2450 2450
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 58 1800 2400 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 14 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 2386 2511 2449
गेवराई लोकल क्विंटल 22 2200 2700 2450
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 2000 2300 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 3 3351 3351 3351
सोलापूर शरबती क्विंटल 1439 2295 3250 2635
पुणे शरबती क्विंटल 353 4700 5500 5100
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 294 2000 2400 2200
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 19 2100 2460 2230
शहादा क्विंटल 5 2280 2313 2300
दोंडाईचा क्विंटल 84 1950 2401 2347
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2200 2200 2200
भोकर क्विंटल 1 2056 2056 2056
कारंजा क्विंटल 600 2180 2400 2310
अचलपूर क्विंटल 24 2100 2200 2150
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2100 2175 2150
लासूर स्टेशन क्विंटल 134 2350 2550 2400
शिरुर क्विंटल 20 2000 2100 2000
वैजापूर क्विंटल 78 2300 2635 2350
तुळजापूर क्विंटल 45 2000 2850 2500
राहता क्विंटल 38 2000 2421 2250
जालना १४७ क्विंटल 439 2100 2607 2300
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2200 2262 2231
लासलगाव २१८९ क्विंटल 57 2200 2680 2252
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 14 2241 2426 2311
वाशीम २१८९ क्विंटल 500 1700 2500 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 12 2100 2200 2150
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 20 2000 2571 2350
जामखेड २१८९ क्विंटल 8 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 2150 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2450 2450 2450
नांदगाव २१८९ क्विंटल 6 2270 2881 2401
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 23 1950 2600 2100
पातूर २१८९ क्विंटल 47 1900 2400 2229
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2000 2000 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2000 2400 2190
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 208 2200 2300 2250
पैठण बन्सी क्विंटल 10 2151 2591 2315
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 2200 2296 2247
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 31 2280 2651 2505
अकोला लोकल क्विंटल 114 2150 2340 2245
अमरावती लोकल क्विंटल 120 2300 2425 2362
धुळे लोकल क्विंटल 64 2260 2600 2305
सांगली लोकल क्विंटल 258 2700 3200 2950
यवतमाळ लोकल क्विंटल 97 2255 2400 2327
चोपडा लोकल क्विंटल 4 2176 2501 2210
चिखली लोकल क्विंटल 54 1700 2351 2025
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2500
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 361 2100 2450 2220
मुंबई लोकल क्विंटल 4717 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2246 2500 2500
वर्धा लोकल क्विंटल 94 2225 2300 2275
खामगाव लोकल क्विंटल 216 2225 2300 2262
मलकापूर लोकल क्विंटल 74 2288 2500 2350
दिग्रस लोकल क्विंटल 32 2100 2385 2250
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 14 2076 2500 2210
कोपरगाव लोकल क्विंटल 61 2315 2449 2330
गेवराई लोकल क्विंटल 31 2000 2670 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 420 2800 3200 3000
मंठा लोकल क्विंटल 24 1950 2811 2550
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 97 2000 2480 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 225 2100 2350 2250
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 39 2070 2330 2200
काटोल लोकल क्विंटल 6 2361 2361 2361
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 11 2000 2305 2150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1111 1960 2325 2150
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1800 1800 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 2200 3127 2750
सोलापूर शरबती क्विंटल 1481 2290 3240 2630
पुणे शरबती क्विंटल 351 4900 5400 5150
हिंगोली शरबती क्विंटल 21 1800 2800 2300
वरोरा शरबती क्विंटल 3 1600 2500 2300
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 162 2200 2350 2275
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 5 2238 2485 2238
शहादा क्विंटल 19 2281 2362 2290
दोंडाईचा क्विंटल 150 2000 2370 2299
पाचोरा क्विंटल 150 2290 2351 2300
कारंजा क्विंटल 460 2205 2370 2275
अचलपूर क्विंटल 1625 2200 2350 2275
श्रीगोंदा क्विंटल 16 2015 2100 2015
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 53 2350 2546 2425
शिरुर क्विंटल 1 2200 2200 2200
वैजापूर क्विंटल 79 2305 2510 2355
मोर्शी क्विंटल 302 1950 2150 2050
नांदूरा क्विंटल 25 2050 2251 2251
राहता क्विंटल 46 1800 2337 2050
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2200 2250 2225
जळगाव १४७ क्विंटल 9 2250 2250 2250
अकोट १४७ क्विंटल 60 2230 2280 2250
येवला २१८९ क्विंटल 6 2200 2350 2350
लासलगाव २१८९ क्विंटल 21 2151 2560 2230
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 15 2261 2366 2296
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 20 2100 2270 2150
जामखेड २१८९ क्विंटल 27 1800 2400 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2400 2400 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 6 2289 2420 2350
दौंड २१८९ क्विंटल 33 2000 2250 2225
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 276 2200 2300 2250
पैठण बन्सी क्विंटल 11 2150 2581 2350
अकोला लोकल क्विंटल 177 2160 2350 2275
अमरावती लोकल क्विंटल 372 2300 2400 2350
सांगली लोकल क्विंटल 140 2350 3300 2825
यवतमाळ लोकल क्विंटल 105 2000 2375 2187
चिखली लोकल क्विंटल 45 1800 1950 1875
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 16 2100 2600 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 772 2330 2394 2338
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 61 2350 2560 2455
मुंबई लोकल क्विंटल 5426 2200 3000 2600
उमरेड लोकल क्विंटल 234 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2292 2622 2622
वर्धा लोकल क्विंटल 79 2175 2280 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2240 2401 2274
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 75 1975 2450 2205
खामगाव लोकल क्विंटल 99 1950 2265 2107
मलकापूर लोकल क्विंटल 57 2125 2455 2275
दिग्रस लोकल क्विंटल 25 2320 2395 2320
जामखेड लोकल क्विंटल 42 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 2300 2491 2350
शिरपूर लोकल क्विंटल 13 2200 2300 2236
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2000 2300 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 11 2000 2200 2140
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
तुमसर लोकल क्विंटल 9 2265 2265 2265
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 75 1500 2000 1750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2700 3100 2900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 2200 2200 2200
साक्री लोकल क्विंटल 6 2250 2250 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2391 2601 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 132 2100 2350 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 161 2050 2365 2250
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 4 2035 2245 2140
काटोल लोकल क्विंटल 10 2295 2370 2300
जालना नं. २ क्विंटल 170 2200 2500 2350
सोलापूर शरबती क्विंटल 1437 2285 3235 2625
अकोला शरबती क्विंटल 28 2650 2900 2800
पुणे शरबती क्विंटल 2019 4800 5200 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2625
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 328 2200 2500 2250
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 7 2100 2450 2126
शहादा क्विंटल 3 2180 2400 2329
दोंडाईचा क्विंटल 233 2050 2368 2318
बार्शी क्विंटल 19 1975 1975 1975
पाचोरा क्विंटल 130 2200 2331 2251
भोकर क्विंटल 3 1809 1850 1830
कारंजा क्विंटल 2300 2205 2375 2240
अचलपूर क्विंटल 100 2050 2200 2125
सावनेर क्विंटल 4 2100 2100 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 2200 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 135 2330 2491 2390
पालघर (बेवूर) क्विंटल 25 2850 2850 2850
कन्न्ड क्विंटल 6 2000 2400 2200
वैजापूर क्विंटल 87 2290 2550 2350
नांदूरा क्विंटल 45 1955 2401 2401
राहता क्विंटल 31 2100 2500 2345
जालना १४७ क्विंटल 391 2000 2551 2350
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2150 2200 2175
जळगाव १४७ क्विंटल 5 2150 2150 2150
लातूर २१८९ क्विंटल 531 2500 2730 2600
येवला २१८९ क्विंटल 6 2275 2500 2350
लासलगाव २१८९ क्विंटल 84 2150 2701 2421
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 25 2000 2300 2261
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2420 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 2100 2220 2175
शेवगाव २१८९ क्विंटल 16 2100 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 13 1780 2486 2248
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 36 1500 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 4 2290 2290 2290
औसा २१८९ क्विंटल 1 1901 1901 1901
निलंगा २१८९ क्विंटल 4 2100 2100 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 12 1800 2900 2651
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2185 2305 2305
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 160 2200 2300 2300
पैठण बन्सी क्विंटल 70 2231 2500 2351
बीड हायब्रीड क्विंटल 34 2100 2400 2238
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2275 2680 2430
अकोला लोकल क्विंटल 79 2000 2330 2190
अमरावती लोकल क्विंटल 93 2250 2365 2307
धुळे लोकल क्विंटल 91 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 314 2500 3300 2900
यवतमाळ लोकल क्विंटल 57 1960 2375 2167
परभणी लोकल क्विंटल 10 1975 2600 2300
मालेगाव लोकल क्विंटल 32 1900 2586 2351
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2251 2370 2251
चिखली लोकल क्विंटल 53 1700 2351 2025
नागपूर लोकल क्विंटल 645 2310 2376 2360
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 18 2200 2349 2274
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 400 2100 2400 2270
मुंबई लोकल क्विंटल 5226 2200 3000 2600
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2250 2600 2600
वर्धा लोकल क्विंटल 83 2175 2275 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 11 2216 2550 2228
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 86 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 100 1941 2241 2091
मलकापूर लोकल क्विंटल 56 2250 2455 2305
दिग्रस लोकल क्विंटल 25 2100 2300 2250
सटाणा लोकल क्विंटल 15 1870 2400 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 31 2175 2356 2347
शिरपूर लोकल क्विंटल 92 2101 2391 2271
गेवराई लोकल क्विंटल 31 2100 2549 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 35 2000 2300 2200
मनवत लोकल क्विंटल 11 2100 2902 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 35 2000 2100 2054
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 5 1900 2398 2398
तुमसर लोकल क्विंटल 51 2270 2270 2270
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2800 3000 2900
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 25 2351 2875 2613
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 96 2000 2355 2175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 127 2000 2325 2200
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 20 2150 2400 2275
काटोल लोकल क्विंटल 10 2270 2301 2290
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 22 2000 2305 2150
माजलगाव पिवळा क्विंटल 8 2200 3000 2325
केज पिवळा क्विंटल 16 1750 3001 2201
सोलापूर शरबती क्विंटल 1388 2275 3215 2620
पुणे शरबती क्विंटल 350 4800 5200 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 450 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 60 1500 2700 2100
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 151 2000 2300 2150
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 15 2100 2226 2201
शहादा क्विंटल 2 2325 2325 2325
दोंडाईचा क्विंटल 301 1900 2355 2275
नंदूरबार क्विंटल 126 2300 2406 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2551 2551 2551
पाचोरा क्विंटल 75 1900 2283 2100
कारंजा क्विंटल 500 2175 2380 2265
अचलपूर क्विंटल 165 2000 2200 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 103 2320 2550 2400
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2750 2750 2750
कन्न्ड क्विंटल 15 2000 2700 2350
वैजापूर क्विंटल 142 2210 2650 2275
मानोरा क्विंटल 11 2300 2305 2302
राहता क्विंटल 48 2200 2500 2309
जालना १४७ क्विंटल 494 2050 2600 2325
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2100 2200 2150
लातूर २१८९ क्विंटल 617 3500 3700 3600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 108 2100 2680 2472
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 18 2110 2300 2225
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1700 2425 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 2121 2210 2171
जामखेड २१८९ क्विंटल 12 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 57 2200 2450 2450
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 1800 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 2181 2330 2251
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 225 2200 2700 2350
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 1 1850 1850 1850
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2000 2000 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2170 2170 2170
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 204 2200 2300 2300
पैठण बन्सी क्विंटल 22 2190 2411 2241
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2000 2000 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 2100 2100 2100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 2224 2680 2468
अकोला लोकल क्विंटल 144 1900 2365 2180
अमरावती लोकल क्विंटल 108 2250 2365 2307
धुळे लोकल क्विंटल 133 2025 2335 2250
सांगली लोकल क्विंटल 160 2700 3500 3100
यवतमाळ लोकल क्विंटल 35 2200 2300 2250
मालेगाव लोकल क्विंटल 11 2275 2461 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 8 2156 2374 2251
चिखली लोकल क्विंटल 56 1800 2200 2000
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 10 1400 2700 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2400 2700 2625
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 67 2150 2396 2273
मुंबई लोकल क्विंटल 6590 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2150 2298 2298
वर्धा लोकल क्विंटल 25 2150 2215 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 12 2243 2383 2270
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 76 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 100 1950 2305 2185
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 30 1600 2300 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 84 1900 2300 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 80 2200 2375 2235
जामखेड लोकल क्विंटल 5 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 56 2321 2425 2400
शिरपूर लोकल क्विंटल 85 2150 2418 2230
गेवराई लोकल क्विंटल 22 2240 3020 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 32 2000 2260 2140
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2000 2200 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 55 1500 2000 1750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2600 3000 2800
कंधार लोकल क्विंटल 7 1600 1800 1700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 252 2000 2315 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 141 2200 2450 2300
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 8 2050 2230 2140
काटोल लोकल क्विंटल 63 2200 2255 2230
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 13 2000 2285 2150
सोलापूर शरबती क्विंटल 1404 2270 3210 2615
पुणे शरबती क्विंटल 348 4600 5000 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 643 2301 2394 2371
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 230 2200 2500 2350
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 61 2200 2371 2300
शहादा क्विंटल 14 2099 2291 2176
दोंडाईचा क्विंटल 50 1950 2361 2200
बार्शी क्विंटल 2 2800 2800 2800
नंदूरबार क्विंटल 74 2300 2450 2325
पाचोरा क्विंटल 90 2221 2301 2271
भोकर क्विंटल 6 1800 2121 1960
अचलपूर क्विंटल 590 2100 2200 2150
सावनेर क्विंटल 15 2051 2200 2200
श्रीगोंदा क्विंटल 11 2300 2300 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 2200 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 159 2300 2500 2375
मंगळवेढा क्विंटल 2 2320 2320 2320
तुळजापूर क्विंटल 75 1900 2800 2500
मानोरा क्विंटल 31 2341 2350 2345
मोर्शी क्विंटल 205 1950 2150 2050
नांदूरा क्विंटल 50 2050 2301 2301
राहता क्विंटल 37 2210 2395 2316
जालना १४७ क्विंटल 350 2150 2500 2350
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2150 2100
बारामती २१८९ क्विंटल 94 2400 2851 2550
येवला २१८९ क्विंटल 10 2200 2650 2261
लासलगाव २१८९ क्विंटल 156 2100 2680 2325
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 21 2000 2291 2200
वाशीम २१८९ क्विंटल 200 1700 2400 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 55 2111 2451 2300
जामखेड २१८९ क्विंटल 32 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2000 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2200 2300 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 4 2201 2531 2301
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 24 1900 3050 2500
औसा २१८९ क्विंटल 2 2099 2711 2405
निलंगा २१८९ क्विंटल 5 2951 2951 2951
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 5 2500 2881 2500
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 30 1700 2000 1850
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 2000 2000 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2130 2455 2455
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 145 2200 2300 2250
बीड हायब्रीड क्विंटल 17 2121 2400 2248
यावल हायब्रीड क्विंटल 25 2190 2750 2530
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 5 2148 2600 2374
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 140 2200 2450 2300
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4500 4000
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2751 2751 2751
अकोला लोकल क्विंटल 48 1900 2240 2125
अमरावती लोकल क्विंटल 462 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 140 2400 3200 2800
यवतमाळ लोकल क्विंटल 49 2250 2335 2292
मालेगाव लोकल क्विंटल 32 2100 2570 2315
चिखली लोकल क्विंटल 127 1800 2200 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 592 2270 2425 2386
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 14 2300 2409 2354
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 253 2000 2390 2170
मुंबई लोकल क्विंटल 6261 2200 3000 2600
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2100 2296 2296
वर्धा लोकल क्विंटल 178 2150 2250 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 13 2210 2653 2220
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 77 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 132 1950 2140 2045
मलकापूर लोकल क्विंटल 125 2050 2497 2300
दिग्रस लोकल क्विंटल 32 2050 2105 2085
जामखेड लोकल क्विंटल 22 1800 2000 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 2200 2525 2315
शिरपूर लोकल क्विंटल 87 2186 2475 2200
गेवराई लोकल क्विंटल 23 2100 2481 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 4 2670 2900 2670
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 94 2000 2250 2061
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 2101 2200 2200
लोणार लोकल क्विंटल 170 2250 2850 2550
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
तुमसर लोकल क्विंटल 80 2251 2269 2260
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 155 1450 2000 1870
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 2800 3200 3000
साक्री लोकल क्विंटल 15 2050 2050 2050
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 4 1973 2780 2350
कंधार लोकल क्विंटल 13 1600 1800 1700
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2500 2632 2550
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 180 2295 2355 2300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 737 2000 2300 2150
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 4 1950 2070 2010
काटोल लोकल क्विंटल 12 2100 2251 2190
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 152 2000 2330 2250
बोरी लोकल क्विंटल 25 1550 1780 1730
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 1700 2500 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 1600 1700 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2151 3100 2900
केज पिवळा क्विंटल 14 1800 2800 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1373 2265 3205 2620
पुणे शरबती क्विंटल 345 4600 5000 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 40 1485 2505 1995
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
24/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 100 2600 2600 2600
कन्न्ड क्विंटल 13 2250 2500 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2000 2500 2500
इंदापूर-भिगवन २१८९ क्विंटल 137 2200 2612 2375
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 26 1800 2200 2000
दौंड २१८९ क्विंटल 83 2000 2500 2200
औसा २१८९ क्विंटल 1 2250 2250 2250
कंधार २७७ क्विंटल 22 1700 1900 1800
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 190 2100 2300 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 8 2181 2340 2286
तुमसर लोकल क्विंटल 6 2211 2241 2231
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 2500 3000 2750
बाळापूर लोकल क्विंटल 18 1700 2400 1900
काटोल लोकल क्विंटल 19 2221 2221 2221
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 1650 1700 1650
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 2090 2325 2207
बार्शी क्विंटल 3 2800 2800 2800
मुंबई क्विंटल 3687 2200 4000 3100
पाचोरा क्विंटल 30 2125 2150 2131
अचलपूर क्विंटल 20 2000 2100 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1950 2000 1975
लासूर स्टेशन क्विंटल 257 2275 2561 2350
कन्न्ड क्विंटल 7 2250 2500 2350
वैजापूर क्विंटल 88 2150 2505 2270
नांदूरा क्विंटल 20 1800 2010 2010
राहता क्विंटल 14 2050 2187 2118
जालना १४७ क्विंटल 243 1850 2500 2250
येवला २१८९ क्विंटल 5 1950 2550 2200
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 13 2000 2250 2211
शेवगाव २१८९ क्विंटल 28 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 1900 1900 1900
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 3 1800 2651 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 13 2001 2526 2376
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 30 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 3 2199 2695 2351
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2150 2250 2200
निलंगा २१८९ क्विंटल 4 2400 3200 2800
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 8 2451 3150 2652
पातूर २१८९ क्विंटल 53 1900 2400 2132
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 40 2200 2260 2260
पैठण बन्सी क्विंटल 7 2371 2371 2371
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 2174 2494 2300
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 31 2188 2580 2379
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4500 4000
अकोला लोकल क्विंटल 55 2050 2300 2190
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2100 2200 2150
धुळे लोकल क्विंटल 81 2066 2450 2450
सांगली लोकल क्विंटल 75 2650 3200 2925
मालेगाव लोकल क्विंटल 37 2000 2500 2325
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2226 2226 2226
चिखली लोकल क्विंटल 54 1700 2300 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 293 2270 2360 2338
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 50 2100 2550 2325
उमरेड लोकल क्विंटल 284 1900 2400 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2000 2200 2200
भोकरदन लोकल क्विंटल 163 1910 2050 2000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 62 1850 1950 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 137 1800 2200 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 81 2135 2565 2300
जामखेड लोकल क्विंटल 33 1900 2600 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 57 2300 2425 2351
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1900
गेवराई लोकल क्विंटल 23 2350 2850 2550
तेल्हारा लोकल क्विंटल 65 1950 2085 2010
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 1800 2000 2000
लोणार लोकल क्विंटल 30 2250 2800 2525
तुमसर लोकल क्विंटल 36 2176 2221 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 360 2800 3200 3000
पाथरी लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 1 2100 2100 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1291 2275 3210 2615
पुणे शरबती क्विंटल 343 4800 5200 5100
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500