Gahu bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे गहू बाजार भाव

Gahu bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे गहू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1501 2200 1850
राहता क्विंटल 62 1700 2000 1850
जालना १४७ क्विंटल 491 1875 2250 2050
शेवगाव २१८९ क्विंटल 18 1700 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 1900 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 44 1600 2126 2000
वडूज २१८९ क्विंटल 50 1950 2000 1975
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1700 1700 1700
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 1700 1700 1700
अकोला लोकल क्विंटल 25 1675 1800 1780
चिखली लोकल क्विंटल 105 1500 1900 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1969 2170 2120
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 20 1900 2100 2000
अमळनेर लोकल क्विंटल 115 1900 1975 1975
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 92 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1650 1870 1795
मलकापूर लोकल क्विंटल 94 1725 2310 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 1870 2100 2040
गेवराई लोकल क्विंटल 60 1850 2100 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
माजलगाव पिवळा क्विंटल 66 1776 2051 1811
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 1850 2000 1950
सोलापूर शरबती क्विंटल 1098 2315 3065 2685
अकोला शरबती क्विंटल 35 2000 2200 2100
पुणे शरबती क्विंटल 265 3500 4800 4150
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2625
25/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 20 1875 2175 2001
शहादा क्विंटल 50 1880 2200 1950
दोंडाईचा क्विंटल 414 1500 2100 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 1500 2100 2100
संगमनेर क्विंटल 30 1936 2250 2093
भोकर क्विंटल 3 1902 1902 1902
कारंजा क्विंटल 490 1930 2025 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 255 1900 2380 2000
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 52 1761 2155 1950
सेलु क्विंटल 3 1775 1775 1775
पालघर (बेवूर) क्विंटल 50 2525 2525 2525
कन्न्ड क्विंटल 30 1750 2200 1890
राहता क्विंटल 3 1700 2050 1875
जालना १४७ क्विंटल 379 1800 2150 2000
येवला २१८९ क्विंटल 37 1600 1908 1850
लासलगाव २१८९ क्विंटल 225 1800 2251 2018
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 12 1826 1940 1890
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 50 1751 2020 1850
जामखेड २१८९ क्विंटल 38 1700 1900 1800
शेवगाव २१८९ क्विंटल 16 1700 2100 2100
नांदगाव २१८९ क्विंटल 26 1912 2171 1981
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 57 1850 2400 1950
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1750 1750 1750
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 8 1500 2201 1701
भंडारा २१८९ क्विंटल 20 1800 1800 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 12 1845 1960 1875
पैठण बन्सी क्विंटल 23 1850 2341 2046
अकोला लोकल क्विंटल 20 1775 1800 1787
अमरावती लोकल क्विंटल 189 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 81 1800 2090 1900
सांगली लोकल क्विंटल 368 2200 3500 2850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 15 1850 1850 1850
चोपडा लोकल क्विंटल 95 2001 2222 2222
चिखली लोकल क्विंटल 76 1600 1800 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1850 2166 2087
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 100 1900 2130 2015
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 85 1800 1925 1860
मुंबई लोकल क्विंटल 2195 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 124 1800 1920 1920
वर्धा लोकल क्विंटल 46 1870 1920 1900
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 90 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1750 1990 1855
खामगाव लोकल क्विंटल 169 1700 1850 1775
मलकापूर लोकल क्विंटल 134 1650 2325 1900
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 1905 1905 1905
जामखेड लोकल क्विंटल 30 1600 1700 1650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 1901 2222 2151
गेवराई लोकल क्विंटल 105 1750 2301 1900
गंगाखेड लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 1600 2174 1800
लोणार लोकल क्विंटल 75 1800 1850 1825
मेहकर लोकल क्विंटल 60 1500 2200 1800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 103 1750 2000 1875
मंठा लोकल क्विंटल 67 1750 2000 1800
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 72 1865 1900 1875
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 128 1700 2020 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 94 1800 2000 1925
सोनपेठ लोकल क्विंटल 4 1561 1561 1561
बोरी लोकल क्विंटल 37 1550 1625 1560
शिरुर नं. २ क्विंटल 18 1400 1700 1500
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 20 1701 1726 1726
माजलगाव पिवळा क्विंटल 49 1750 2375 1831
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 14 1680 2411 1741
सोलापूर शरबती क्विंटल 1052 2310 3060 2680
पुणे शरबती क्विंटल 266 3500 4800 4150
नागपूर शरबती क्विंटल 400 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 45 1550 1905 1727
24/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 52 1806 2321 1946
शहादा क्विंटल 12 1853 1900 1877
दोंडाईचा क्विंटल 433 1400 2068 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 1500 2001 2001
मुंबई क्विंटल 3977 2000 3600 2800
कारंजा क्विंटल 290 1900 2025 1985
करमाळा क्विंटल 3 2400 2400 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 325 1875 2200 1950
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 45 1900 2526 2100
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2615 2615 2615
वसई क्विंटल 385 2790 4010 3680
कन्न्ड क्विंटल 31 1750 2200 1860
मोर्शी क्विंटल 202 1650 1725 1687
रामटेक क्विंटल 70 1800 1850 1825
राहता क्विंटल 11 1700 1925 1800
बारामती २१८९ क्विंटल 233 1970 2401 2000
येवला २१८९ क्विंटल 46 1830 1950 1850
लासलगाव २१८९ क्विंटल 125 1916 2230 2040
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 41 1401 2275 1975
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1500 2151 1800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 34 1800 2200 1840
जामखेड २१८९ क्विंटल 17 1700 1900 1800
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 31 1750 2131 1861
नांदगाव २१८९ क्विंटल 22 1899 2123 1951
दौंड २१८९ क्विंटल 90 1800 2401 1950
औसा २१८९ क्विंटल 3 1550 2400 1812
निलंगा २१८९ क्विंटल 7 1700 1851 1800
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 10 1650 1767 1708
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 18 1575 1660 1650
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 50 1700 2100 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1840 1875 1870
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 422 1800 2000 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 10 1791 2316 1861
मुरुम बन्सी क्विंटल 12 1650 1650 1650
बीड हायब्रीड क्विंटल 39 1865 2000 1902
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 1810 2070 1930
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 349 1900 1975 1950
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 20 2300 2300 2300
धुळे लोकल क्विंटल 412 1800 2120 1950
मालेगाव लोकल क्विंटल 48 1699 2070 1926
चोपडा लोकल क्विंटल 80 1975 2326 1975
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1850 2175 2094
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 75 1825 2150 1987
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 83 1800 1900 1840
उमरेड लोकल क्विंटल 478 1800 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 105 1800 1900 1900
वर्धा लोकल क्विंटल 3 1905 1915 1915
मनमाड लोकल क्विंटल 38 1888 2021 1889
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 101 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 50 1550 1890 1770
खामगाव लोकल क्विंटल 176 1750 1885 1817
मलकापूर लोकल क्विंटल 39 1810 2100 1925
जामखेड लोकल क्विंटल 19 1600 1700 1650
कोपरगाव लोकल क्विंटल 46 1750 2050 1920
शिरपूर लोकल क्विंटल 48 1475 2092 1860
गेवराई लोकल क्विंटल 48 1700 2275 1850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 11 1500 1900 1751
लोणार लोकल क्विंटल 90 1750 1880 1815
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1500 2100 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 39 1923 1923 1923
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2200 2400 2300
धरणगाव लोकल क्विंटल 75 1912 1952 1920
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 10 1551 2090 1800
कंधार लोकल क्विंटल 19 1400 1600 1500
परांडा लोकल क्विंटल 2 1700 1700 1700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 86 1855 1920 1875
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 180 1450 1990 1980
शेगाव लोकल क्विंटल 7 1600 1700 1650
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 28 1800 2025 1960
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 1600 1700 1600
जालना नं. २ क्विंटल 258 1700 2290 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1500 1800 1500
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 10 1631 1821 1700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 44 1711 2200 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 992 2305 3050 2675
पुणे शरबती क्विंटल 264 3500 4800 4150
नागपूर शरबती क्विंटल 525 2400 2700 2625
23/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 24 1900 2360 2002
शहादा क्विंटल 3 1951 1961 1951
दोंडाईचा क्विंटल 315 1501 2102 2026
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1750 1900 1825
संगमनेर क्विंटल 8 1950 2140 2045
भोकर क्विंटल 7 1400 1825 1614
कारंजा क्विंटल 130 1800 1990 1890
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 1925 2000 1985
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1650 1870 1800
करमाळा क्विंटल 1 1800 1800 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 272 1850 2241 1950
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 65 1780 2221 1900
कन्न्ड क्विंटल 36 1775 2200 1900
मानोरा क्विंटल 10 1891 1900 1895
जालना १४७ क्विंटल 327 1850 2150 2011
येवला २१८९ क्विंटल 32 1751 2076 1850
लासलगाव २१८९ क्विंटल 139 1930 2276 2040
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 11 2015 2231 2100
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 1800 2001 1850
शेवगाव २१८९ क्विंटल 23 1700 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 1600 1800 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 15 1720 1931 1801
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 25 1500 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 35 1928 2182 2021
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1650 1700 1675
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1625 2600 1700
देवळा २१८९ क्विंटल 25 1840 2070 1875
कंधार २७७ क्विंटल 22 1400 1600 1500
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 223 1900 2000 1950
पैठण बन्सी क्विंटल 93 1700 2300 1881
बीड हायब्रीड क्विंटल 35 1875 2250 1941
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 27 1930 2004 1951
धुळे लोकल क्विंटल 198 1850 2170 1941
मालेगाव लोकल क्विंटल 80 1841 2153 1927
चोपडा लोकल क्विंटल 37 1755 2053 1951
चिखली लोकल क्विंटल 255 1600 1750 1675
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1900 2170 2102
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 115 1850 2200 2025
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 47 1750 1855 1805
मुंबई लोकल क्विंटल 3902 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 1851 1944 1944
वर्धा लोकल क्विंटल 41 1895 1925 1900
मनमाड लोकल क्विंटल 35 1870 1902 1895
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 111 1500 1700 1600
मलकापूर लोकल क्विंटल 54 1800 2110 1880
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 1900 2372 2051
शिरपूर लोकल क्विंटल 161 1775 2000 1825
गेवराई लोकल क्विंटल 133 1700 2460 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 58 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 39 1500 1900 1731
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 1600 2253 1800
लोणार लोकल क्विंटल 170 1750 1850 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 87 1915 1915 1915
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 2400 2800 2600
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 70 1950 2575 2262
मंठा लोकल क्विंटल 65 1700 2000 1800
परांडा लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 218 1775 2100 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 57 1700 1850 1800
काटोल लोकल क्विंटल 31 1811 1871 1850
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 34 1800 2000 1930
सोनपेठ लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 2 1711 1711 1711
माजलगाव पिवळा क्विंटल 37 1611 2500 2251
केज पिवळा क्विंटल 7 1700 2000 1854
सोलापूर शरबती क्विंटल 1098 2300 3055 2680
पुणे शरबती क्विंटल 262 3600 4800 4200
नागपूर शरबती क्विंटल 518 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 18 1700 1700 1700
हिंगोली शरबती क्विंटल 40 1500 1999 1749
22/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 16 1600 2198 1965
शहादा क्विंटल 45 1850 2065 1962
दोंडाईचा क्विंटल 681 1600 2089 2000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 1352 1700 1526
भोकर क्विंटल 5 1750 1807 1778
कारंजा क्विंटल 255 1665 1885 1825
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 18 1925 2000 1985
श्रीरामपूर क्विंटल 15 1700 1900 1800
करमाळा क्विंटल 7 1600 1600 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 181 1850 2241 1950
सेलु क्विंटल 17 1700 1750 1700
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2575 2575 2575
कन्न्ड क्विंटल 36 1775 2200 1850
राहता क्विंटल 10 1700 1800 1750
जालना १४७ क्विंटल 490 1825 2230 2000
जळगाव १४७ क्विंटल 6 1800 1800 1800
लासलगाव २१८९ क्विंटल 114 1960 2100 2025
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1500 2100 1800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 40 1750 2300 1810
जामखेड २१८९ क्विंटल 29 1600 1900 1700
शेवगाव २१८९ क्विंटल 32 1700 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 16 1625 2025 1720
नांदगाव २१८९ क्विंटल 37 1923 2251 2051
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 425 1990 2451 2100
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1650 1700 1675
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 49 1500 2100 1700
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 1610 1610 1610
भंडारा २१८९ क्विंटल 3 1750 1750 1750
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1800 1875 1850
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 220 1800 2000 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 22 1741 2421 1836
मुरुम बन्सी क्विंटल 4 1550 1600 1575
बीड हायब्रीड क्विंटल 60 1840 2480 1944
यावल हायब्रीड क्विंटल 30 1590 2000 1800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 54 1918 2000 1945
अकोला लोकल क्विंटल 33 1650 1950 1850
धुळे लोकल क्विंटल 153 1850 2400 2003
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 1950 1950 1950
मालेगाव लोकल क्विंटल 92 1851 2401 2040
चोपडा लोकल क्विंटल 9 1831 1951 1951
चिखली लोकल क्विंटल 181 1500 1850 1675
नागपूर लोकल क्विंटल 1008 1958 2188 2131
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 88 1800 2250 2025
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 72 1860 1925 1895
मुंबई लोकल क्विंटल 8840 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 105 1850 1920 1920
मनमाड लोकल क्विंटल 28 1888 2083 1898
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 86 1750 1850 1800
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 98 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1550 1730 1650
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 35 1600 2100 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 93 1700 2000 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 114 1780 2165 1850
जामखेड लोकल क्विंटल 17 1500 1700 1600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 1700 2325 1950
शिरपूर लोकल क्विंटल 42 1600 2040 1821
गेवराई लोकल क्विंटल 76 1700 2400 2050
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 39 1500 1900 1720
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1600 2000 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 70 1500 2150 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2200 2600 2400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 16 1500 1800 1650
परांडा लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
पाथरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 190 1700 1800 1775
शेगाव लोकल क्विंटल 3 1650 1750 1700
काटोल लोकल क्विंटल 13 1825 1825 1825
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1825 1900 1825
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 3 1720 1720 1720
माजलगाव पिवळा क्विंटल 56 1725 2171 1900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 11 1680 2701 2352
केज पिवळा क्विंटल 11 1760 2701 1851
सोलापूर शरबती क्विंटल 1202 2310 3050 2675
पुणे शरबती क्विंटल 260 3400 5000 4200
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 26 1825 1825 1825
21/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 24 1920 2300 2180
शहादा क्विंटल 4 1866 2301 2061
दोंडाईचा क्विंटल 441 1400 2116 1900
राहूरी क्विंटल 8 1800 2200 2000
संगमनेर क्विंटल 23 1850 2225 2037
भोकर क्विंटल 8 1400 1750 1575
कारंजा क्विंटल 280 1795 1915 1850
सावनेर क्विंटल 17 1850 1870 1870
श्रीगोंदा क्विंटल 50 1935 2000 1985
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 19 1925 2000 1985
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1750 1750 1750
लासूर स्टेशन क्विंटल 262 1850 2281 1950
पालघर (बेवूर) क्विंटल 55 2625 2625 2625
वसई क्विंटल 380 2790 3850 3460
मोर्शी क्विंटल 194 1650 1840 1745
रामटेक क्विंटल 70 1800 1830 1815
राहता क्विंटल 7 1700 1965 1875
जालना १४७ क्विंटल 585 1700 2400 2000
बारामती २१८९ क्विंटल 221 1960 2331 2000
येवला २१८९ क्विंटल 32 1650 2081 1850
लासलगाव २१८९ क्विंटल 153 1875 2421 2100
वाशीम २१८९ क्विंटल 110 1500 1900 1600
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 54 1750 2380 1830
शेवगाव २१८९ क्विंटल 17 1700 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 18 1720 2076 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 36 1899 2323 2051
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 82 1700 2300 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 3 1750 1750 1750
देवळा २१८९ क्विंटल 20 1850 1965 1870
कंधार २७७ क्विंटल 29 1400 1600 1500
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 215 1800 2000 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 90 1830 2300 1959
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 100 1931 2235 2126
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 331 1900 1980 1950
अकोला लोकल क्विंटल 31 1650 1775 1750
धुळे लोकल क्विंटल 272 1850 2266 2101
मालेगाव लोकल क्विंटल 158 1651 2141 2001
चोपडा लोकल क्विंटल 33 1791 2251 1900
चिखली लोकल क्विंटल 100 1400 1878 1639
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1928 2190 2125
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 78 1925 2200 2062
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 133 1860 1920 1890
मुंबई लोकल क्विंटल 5918 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 1630 2161 2161
वर्धा लोकल क्विंटल 109 1880 1900 1890
मनमाड लोकल क्विंटल 22 1850 1991 1891
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 79 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 60 1550 1760 1650
खामगाव लोकल क्विंटल 48 1800 1850 1825
मलकापूर लोकल क्विंटल 130 1765 2205 1815
जामखेड लोकल क्विंटल 64 1450 1750 1600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 1875 1950 1900
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 15 1500 1700 1600
शिरपूर लोकल क्विंटल 207 1795 2125 1800
गेवराई लोकल क्विंटल 108 1850 2441 2000
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 127 1700 1850 1750
लोणार लोकल क्विंटल 125 1850 1900 1875
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1500 2100 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 66 1925 1925 1925
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 2200 2600 2400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 55 1400 1900 1650
धरणगाव लोकल क्विंटल 42 1904 2158 1999
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 33 1600 2000 1800
लोहा लोकल क्विंटल 11 1600 2361 1700
परांडा लोकल क्विंटल 4 1600 1600 1600
पाथरी लोकल क्विंटल 2 1500 2200 1800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 201 1600 1900 1800
शेगाव लोकल क्विंटल 5 1650 1750 1700
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 25 1800 2025 1950
ताडकळस नं. १ क्विंटल 3 1500 1500 1500
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1600 1700 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 93 1726 1900 1800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 54 1601 1900 1781
केज पिवळा क्विंटल 16 1601 2401 1951
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 50 1850 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1011 2305 3055 2670
पुणे शरबती क्विंटल 258 3200 4800 4000
नागपूर शरबती क्विंटल 748 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1490 2250 1870
20/02/2022
श्रीगोंदा क्विंटल 6 1935 2000 1985
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 12 1925 2000 1985
कन्न्ड क्विंटल 34 1775 2200 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 40 1700 2100 2100
दौंड २१८९ क्विंटल 92 1800 2200 1920
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 292 1800 2000 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 8 1822 2266 1847
फलटण हायब्रीड क्विंटल 176 2050 2400 2250
तुमसर लोकल क्विंटल 65 1917 1917 1917
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 1650 1900 1650
कंधार लोकल क्विंटल 7 1300 1600 1400
बाळापूर लोकल क्विंटल 76 1700 2200 1750
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 1825 1825 1825
सावनेर क्विंटल 5 1831 2237 2237
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 37 1925 2000 1985
पालघर (बेवूर) क्विंटल 105 2800 2800 2800
राहता क्विंटल 6 1700 1800 1750
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 12 1776 1940 1940
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 18 1600 2000 1800
वडूज २१८९ क्विंटल 50 1950 2000 1975
पातूर २१८९ क्विंटल 20 1400 1900 1700
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 70 1900 1900 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 14 1841 1996 1896
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1850 2186 2102
भोकरदन लोकल क्विंटल 165 1750 1850 1800
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2650

 

Leave a Comment