Gahu bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 1911 2600 2255
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 30 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 20 1826 2251 2100
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2100 2050
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 6 2450 2450 2450
पुणे शरबती क्विंटल 293 4600 5400 5000
01/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 106 2121 2251 2151
भोकर क्विंटल 3 1900 1950 1925
पालघर (बेवूर) क्विंटल 35 2500 2500 2500
शिरुर क्विंटल 1 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 91 1850 2249 2050
जालना १४७ क्विंटल 1011 1850 2511 2222
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 21 2175 2175 2175
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 27 2050 2440 2240
शेवगाव २१८९ क्विंटल 91 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 17 2300 2400 2400
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 108 1900 2500 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 28 1700 1850 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 2 1800 2000 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 145 2051 2150 2100
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2200 3000 2600
अकोला लोकल क्विंटल 112 1850 2250 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 2632 1850 2071 2016
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 585 2050 2300 2175
मुंबई लोकल क्विंटल 6961 2300 3200 2750
वर्धा लोकल क्विंटल 318 2110 2200 2150
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 104 1800 1900 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 18 1200 2181 2086
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2400 2600 2500
लाखंदूर लोकल क्विंटल 101 1900 1950 1925
शिरुर नं. २ क्विंटल 23 1500 1900 1700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1472 2370 3355 2760
अकोला शरबती क्विंटल 79 2300 3000 2650
पुणे शरबती क्विंटल 291 4600 5400 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
31/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 214 2075 2375 2225
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 1700 2500 2400
भोकर क्विंटल 2 2021 2021 2021
श्रीगोंदा क्विंटल 163 2000 2400 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 201 2050 2200 2125
पालघर (बेवूर) क्विंटल 65 2325 2325 2325
वसई क्विंटल 405 2790 3850 3490
शिरुर क्विंटल 17 2000 2150 2100
तुळजापूर क्विंटल 85 2000 2800 2500
मोर्शी क्विंटल 520 1950 2100 2025
राहता क्विंटल 13 1800 2150 2071
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 45 2100 2150 2125
धुळे २१८९ क्विंटल 105 1900 2101 2090
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 9 2151 2245 2240
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 12 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 30 1750 2450 2250
दौंड २१८९ क्विंटल 166 1900 2551 2150
भंडारा २१८९ क्विंटल 49 1750 2100 1900
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 60 2100 2400 2250
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2060 2080 2080
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 204 2000 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 96 1950 2351 2120
मुरुम बन्सी क्विंटल 30 1800 2450 2125
बीड हायब्रीड क्विंटल 133 1941 2601 2117
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 45 1800 2090 1900
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2200 3000 2600
परभणी लोकल क्विंटल 100 1975 2350 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1900 2102 2052
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 666 2000 2255 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 7401 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 937 1700 2600 2100
वर्धा लोकल क्विंटल 479 2090 2200 2150
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 88 1800 1900 1850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 58 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 61 1800 2500 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2800 2600
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1770 1801 1770
लोहा लोकल क्विंटल 19 1800 2371 2101
उमरी लोकल क्विंटल 5 1900 2100 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 9 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 107 1900 2100 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 447 2050 2140 2090
पुलगाव लोकल क्विंटल 42 2265 2300 2275
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 1700 2200 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 1600 1850 1800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 1800 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1578 2365 3350 2765
पुणे शरबती क्विंटल 291 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 810 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
30/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 462 2025 2300 2162
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1500 2600 2200
संगमनेर क्विंटल 49 1985 2437 2211
भोकर क्विंटल 16 2030 2250 2140
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1800 1900 1850
लासूर स्टेशन क्विंटल 433 2050 2340 2175
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 100 1845 2400 2335
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2575 2575 2575
राहता क्विंटल 14 1700 2100 2000
जळगाव १४७ क्विंटल 122 2000 2100 2075
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 63 1950 2050 2000
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 32 2150 2300 2225
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 160 1951 2300 2051
नेवासा २१८९ क्विंटल 10 2500 2500 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 39 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 16 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 24 1850 2075 1900
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 28 1700 2200 2000
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 10 1500 1981 1750
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 50 2100 2400 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2080 2105 2105
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 185 2100 2150 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 170 1800 2350 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 125 2001 2800 2276
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2200 3000 2600
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 9 1600 2710 2100
धुळे लोकल क्विंटल 200 1900 2101 2090
परभणी लोकल क्विंटल 60 1975 2300 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 1462 1900 2051 2013
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 221 2050 2350 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 700 2000 2300 2170
मुंबई लोकल क्विंटल 7565 2300 3200 2750
वर्धा लोकल क्विंटल 501 2125 2205 2150
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 102 1800 2000 1900
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2376 2200
तुमसर लोकल क्विंटल 1184 1962 2000 1980
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2200 2600 2400
धरणगाव लोकल क्विंटल 238 1760 2188 2140
कडा लोकल क्विंटल 80 1300 2200 1800
चाकूर लोकल क्विंटल 2 1801 1851 1801
काटोल लोकल क्विंटल 159 1931 2091 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 318 2000 2100 2050
पुलगाव लोकल क्विंटल 28 2250 2290 2270
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1500 2000 2300 2210
सोलापूर शरबती क्विंटल 1538 2355 3300 2760
पुणे शरबती क्विंटल 289 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
29/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 415 1900 2400 2150
दोंडाईचा क्विंटल 74 2111 2175 2151
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1700 2575 2400
भोकर क्विंटल 74 1901 2309 2105
सावनेर क्विंटल 51 1770 2000 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1850 1850 1850
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 120 1841 2699 2190
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2590 2590 2590
शिरुर क्विंटल 3 2000 2000 2000
तुळजापूर क्विंटल 47 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 63 2000 2249 2129
जालना १४७ क्विंटल 927 1900 2390 2275
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 42 2000 2100 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 679 2300 2650 2500
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 110 2190 2340 2234
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 300 1950 2260 2051
नेवासा २१८९ क्विंटल 15 2500 2500 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2200 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 18 1800 2200 2126
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 660 2101 2501 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 30 1701 3100 2026
भंडारा २१८९ क्विंटल 63 1850 2000 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 15 2065 2200 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 225 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 140 1996 2389 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 1800 1800 1800
बीड हायब्रीड क्विंटल 62 2011 2800 2308
यावल हायब्रीड क्विंटल 376 1900 2420 2160
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2150 2400 2250
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 1900 1900 1900
धुळे लोकल क्विंटल 1372 1814 1941 1841
सांगली लोकल क्विंटल 525 2400 3550 2975
परभणी लोकल क्विंटल 60 1975 2400 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 2515 1940 2135 2086
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 430 2070 2551 2310
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 659 2000 2240 2080
मुंबई लोकल क्विंटल 8311 2300 3200 2750
वर्धा लोकल क्विंटल 458 2050 2175 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 95 2000 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 101 1800 1900 1850
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 65 1900 2100 2000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2351 2100
तळोदा लोकल क्विंटल 480 2221 2403 2316
धरणगाव लोकल क्विंटल 210 2082 2430 2175
तासगाव लोकल क्विंटल 39 2060 2210 2170
चाकूर लोकल क्विंटल 9 1750 2501 1900
पाथरी लोकल क्विंटल 15 1675 2600 2295
लाखंदूर लोकल क्विंटल 31 1900 1975 1935
काटोल लोकल क्विंटल 290 2050 2094 2080
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 267 2000 2130 2050
पुलगाव लोकल क्विंटल 46 2100 2265 2195
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1500 1800 1700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1468 2350 3250 2755
पुणे शरबती क्विंटल 287 4700 5500 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 3000 2400 2700 2625
28/03/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 120 2070 2416 2250
दोंडाईचा क्विंटल 22 2161 2251 2251
सिन्नर क्विंटल 85 2050 2305 2155
भोकर क्विंटल 65 1700 2158 1930
सावनेर क्विंटल 115 1725 2184 2000
श्रीगोंदा क्विंटल 110 2000 2400 2200
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 2000 2000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 46 1870 2500 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 1193 2000 2404 2175
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 69 1891 2560 2200
मोर्शी क्विंटल 700 1950 2050 2000
राहता क्विंटल 28 1800 2320 2065
जालना १४७ क्विंटल 1243 1900 2551 2270
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 32 2000 2100 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 848 2400 2600 2500
येवला २१८९ क्विंटल 16 2150 2451 2207
लासलगाव २१८९ क्विंटल 219 2100 2635 2225
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 105 1775 2337 2250
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 350 1900 2400 2020
शेवगाव २१८९ क्विंटल 21 2000 2425 2425
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2400 2500 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 35 1840 2300 2250
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 97 1800 2450 2150
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 50 1580 3001 2150
भंडारा २१८९ क्विंटल 43 1700 1900 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 23 2050 2240 2080
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 213 2000 2150 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 139 2041 2470 2147
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2150
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2900 3900 3400
अकोला लोकल क्विंटल 135 1850 2200 2050
धुळे लोकल क्विंटल 930 1950 2550 2250
सांगली लोकल क्विंटल 300 2700 3500 3100
परभणी लोकल क्विंटल 60 1610 1975 1750
मालेगाव लोकल क्विंटल 366 2092 2441 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 3000 1950 2100 2050
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 310 2050 2300 2175
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1155 2000 2300 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 7862 2300 3200 2750
वर्धा लोकल क्विंटल 854 2100 2300 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 51 2000 2501 2121
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 173 1800 1900 1850
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 3 1900 2300 2000
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 215 1900 2400 2140
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 70 1800 2445 2200
तुमसर लोकल क्विंटल 288 1901 2061 2000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 106 2000 2225 2200
धरणगाव लोकल क्विंटल 120 2160 2361 2265
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 54 1650 2650 2400
परांडा लोकल क्विंटल 6 2300 2480 2380
पाथरी लोकल क्विंटल 13 1600 2300 1700
काटोल लोकल क्विंटल 345 1925 2127 1990
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 490 2000 2100 2060
पुलगाव लोकल क्विंटल 95 2021 2250 2140
सिंदी लोकल क्विंटल 30 1950 2150 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 534 2000 2300 2150
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 1700 2100 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1400 1400 1400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 23 1700 2550 2275
सोलापूर शरबती क्विंटल 1518 2350 3200 2760
अकोला शरबती क्विंटल 68 2300 3000 2650
पुणे शरबती क्विंटल 289 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 200 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3600 3100
27/03/2022
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 19 2000 2000 2000
कन्न्ड क्विंटल 51 2100 2650 2350
रामटेक क्विंटल 8953 2000 2056 2028
शेवगाव २१८९ क्विंटल 55 2000 2400 2400
दौंड २१८९ क्विंटल 209 1900 2325 2120
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 812 2150 2250 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 200 2050 2500 2300
यावल हायब्रीड क्विंटल 202 1900 2420 2160
तुमसर लोकल क्विंटल 368 1991 2023 2016
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 40 1800 2300 2000
कडा लोकल क्विंटल 160 1100 2350 1900
बाळापूर लोकल क्विंटल 137 1800 2400 1900
भिवापूर लोकल क्विंटल 4 1950 1950 1950
काटोल लोकल क्विंटल 70 2121 2140 2135
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 505 2000 2120 2065
शिरुर नं. २ क्विंटल 46 1350 1950 1700
26/03/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 170 2000 2476 2221
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 26 1300 2451 2275
भोकर क्विंटल 72 1800 2050 1925
सावनेर क्विंटल 12 1770 1770 1770
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 2000 2000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 54 1900 2511 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 823 2000 2450 2175
कन्न्ड क्विंटल 129 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 62 1700 2250 2150
जालना १४७ क्विंटल 1301 1950 2350 2200
जळगाव १४७ क्विंटल 12 2225 2225 2225
लातूर २१८९ क्विंटल 861 2300 3100 2400
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 79 2141 2330 2265
जामखेड २१८९ क्विंटल 38 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 87 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 34 1501 2326 2276
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 38 1800 2200 2000
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
पातूर २१८९ क्विंटल 59 1700 2400 2006
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 200 2100 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 33 1500 2451 2100
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 40 1700 2800 2286
बीड हायब्रीड क्विंटल 39 2001 2470 2250
यावल हायब्रीड क्विंटल 209 1850 2350 2060
अकोला लोकल क्विंटल 101 1800 2225 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2100 2300 2200
धुळे लोकल क्विंटल 1188 1890 2451 2237
सांगली लोकल क्विंटल 360 2600 3600 3100
परभणी लोकल क्विंटल 60 1615 1975 1750
मालेगाव लोकल क्विंटल 434 2000 2431 2235
नागपूर लोकल क्विंटल 1685 1940 2082 2047
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 673 2050 2350 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 494 2000 2230 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 6358 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 638 1800 2600 2100
भोकरदन लोकल क्विंटल 160 1950 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 140 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 1950 2215 2105
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 120 1600 2300 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 455 1950 2610 2155
कोपरगाव लोकल क्विंटल 177 1700 2325 2160
रावेर लोकल क्विंटल 95 1800 2300 2191
गेवराई लोकल क्विंटल 87 1900 2600 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 53 1800 2600 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 909 1900 2030 2010
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
लोहा लोकल क्विंटल 15 1700 2301 2101
परांडा लोकल क्विंटल 1 2250 2250 2250
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2001 2301 2250
शेगाव लोकल क्विंटल 16 1800 2000 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 10 1900 1950 1925
पुलगाव लोकल क्विंटल 30 2215 2215 2215
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 515 1875 2175 2050
शिरुर नं. २ क्विंटल 17 1800 2251 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 11 1951 2851 2351
सोलापूर शरबती क्विंटल 1454 2350 3200 2760
पुणे शरबती क्विंटल 283 4300 5300 4800

 

Leave a Comment