Gahu bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1400 2300 2275
भोकर क्विंटल 17 1400 2400 1900
राहता क्विंटल 57 1955 2350 2124
जालना १४७ क्विंटल 1030 1600 2551 2335
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 55 2150 2200 2175
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1700 2350 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 18 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 32 1760 2301 2266
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 93 1950 2746 2350
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 2001 2490 2246
बीड हायब्रीड क्विंटल 33 1950 3001 2369
यावल हायब्रीड क्विंटल 86 1900 2475 2230
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 1900 2350 2075
अकोला लोकल क्विंटल 90 1875 2250 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 768 2100 2250 2175
मालेगाव लोकल क्विंटल 731 1961 2530 2300
चिखली लोकल क्विंटल 120 1600 2350 1975
नागपूर लोकल क्विंटल 2026 1850 2272 2017
भोकरदन लोकल क्विंटल 147 2075 2150 2100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1600 1950 2270 2105
कोपरगाव लोकल क्विंटल 325 2050 2429 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2400 2000
लोहा लोकल क्विंटल 4 2100 2811 2400
परांडा लोकल क्विंटल 37 2100 2510 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1410 2385 3375 2780
पुणे शरबती क्विंटल 897 3800 5000 4400
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2625
08/04/2022
शहादा क्विंटल 1244 1800 2351 2131
दोंडाईचा क्विंटल 2640 1600 2581 2121
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 2100 2540 2320
संगमनेर क्विंटल 31 1960 2432 2196
भोकर क्विंटल 39 1718 2399 2058
कारंजा क्विंटल 4000 1995 2300 2185
श्रीरामपूर क्विंटल 41 1851 2325 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 757 2050 2448 2150
कन्न्ड क्विंटल 66 2000 2400 2200
वैजापूर क्विंटल 175 2000 2700 2350
राहता क्विंटल 33 1961 2300 2130
जालना १४७ क्विंटल 1184 1950 2675 2300
जळगाव १४७ क्विंटल 25 2050 2050 2050
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 30 2150 2150 2150
येवला २१८९ क्विंटल 51 1951 2381 2125
लासलगाव २१८९ क्विंटल 381 1981 2578 2301
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 65 1871 2299 2191
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1600 2250 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 150 1900 2609 2050
शेवगाव २१८९ क्विंटल 45 2000 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 20 1851 2401 2275
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 123 1900 2500 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 22 1400 4500 2351
भंडारा २१८९ क्विंटल 112 1700 2100 1830
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2010 2195 2025
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 271 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 67 2070 2431 2231
मुरुम बन्सी क्विंटल 13 1751 2100 1926
बीड हायब्रीड क्विंटल 53 1900 2571 2273
अकोला लोकल क्विंटल 189 1800 2250 1950
अमरावती लोकल क्विंटल 807 2050 2250 2150
परभणी लोकल क्विंटल 95 1975 2300 2150
चोपडा लोकल क्विंटल 52 1872 2247 1966
चिखली लोकल क्विंटल 120 1600 2350 1975
नागपूर लोकल क्विंटल 2300 1900 2100 2050
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 390 2000 2350 2175
मुंबई लोकल क्विंटल 4666 2300 3200 2750
मनमाड लोकल क्विंटल 25 2047 2411 2080
खामगाव लोकल क्विंटल 158 1750 2000 1875
मलकापूर लोकल क्विंटल 850 1905 2651 2105
सटाणा लोकल क्विंटल 130 1650 2325 2170
कोपरगाव लोकल क्विंटल 574 2050 2511 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 336 1900 2300 2150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2425 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 135 2200 2900 2700
मंठा लोकल क्विंटल 106 1800 3601 2000
लोहा लोकल क्विंटल 7 1600 2751 2200
परांडा लोकल क्विंटल 18 2200 2570 2250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 954 1800 2400 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 985 1900 2075 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 38 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 353 1825 2116 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 215 2000 2145 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 61 1985 2215 2155
सिंदी लोकल क्विंटल 112 1840 2060 1900
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1106 1900 2190 2090
सोनपेठ लोकल क्विंटल 3 1676 2305 2050
जाफराबाद लोकल क्विंटल 265 2000 2200 2100
माजलगाव पिवळा क्विंटल 23 1900 2720 2521
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 22 1750 2700 2350
सोलापूर शरबती क्विंटल 1282 2385 3375 2780
अकोला शरबती क्विंटल 35 2500 2700 2600
पुणे शरबती क्विंटल 299 3800 5000 4400
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
07/04/2022
शहादा क्विंटल 1021 1950 2484 2175
दोंडाईचा क्विंटल 2898 1800 2225 2131
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1900 2600 2400
भोकर क्विंटल 25 1800 2301 2050
श्रीगोंदा क्विंटल 44 2100 2400 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 50 1900 2400 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 662 2050 2331 2150
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 5 1899 1951 1911
वरोरा-शेगाव क्विंटल 40 1750 1850 1800
वसई क्विंटल 395 2790 3850 3450
मंगळवेढा क्विंटल 75 2310 3100 2600
कन्न्ड क्विंटल 74 2000 2500 2250
वैजापूर क्विंटल 150 2000 2600 2350
मोर्शी क्विंटल 603 1900 2050 1975
नांदूरा क्विंटल 75 1851 2601 2601
रामटेक क्विंटल 1732 1900 1960 1930
राहता क्विंटल 72 1900 2203 2150
जालना १४७ क्विंटल 10 4500 4500 4500
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 70 2100 2200 2150
बारामती २१८९ क्विंटल 434 2070 2754 2100
येवला २१८९ क्विंटल 41 1935 2370 2125
लासलगाव २१८९ क्विंटल 500 2000 2496 2131
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 106 1900 2500 2171
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1500 2375 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 600 1850 2150 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 320 1801 2400 2060
जामखेड २१८९ क्विंटल 12 2000 2500 2250
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 1700 2100 1700
परतूर २१८९ क्विंटल 8 1720 2426 2361
दौंड २१८९ क्विंटल 106 1900 2600 2150
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 32 1600 2951 1900
भंडारा २१८९ क्विंटल 55 1700 1950 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 7 1960 2035 2025
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 290 2000 2120 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 92 2095 2461 2200
मुरुम बन्सी क्विंटल 8 2511 2601 2556
बीड हायब्रीड क्विंटल 47 1900 3170 2317
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1923 1923 1923
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 651 1950 2075 2050
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 248 1875 2500 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 957 2111 2211 2161
यवतमाळ लोकल क्विंटल 539 1980 2140 2060
परभणी लोकल क्विंटल 100 1975 2300 2000
मालेगाव लोकल क्विंटल 561 1902 2440 2223
चोपडा लोकल क्विंटल 285 1851 2301 2000
चिखली लोकल क्विंटल 139 1550 2601 2075
नागपूर लोकल क्विंटल 1500 1890 2090 2040
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 326 2000 2386 2193
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 896 2000 2080 2030
मुंबई लोकल क्विंटल 5109 2300 3000 2650
उमरेड लोकल क्विंटल 825 1900 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 2500 2000 2420 2420
मनमाड लोकल क्विंटल 72 1981 2626 2048
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 116 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1250 1950 2120 2015
खामगाव लोकल क्विंटल 124 1800 2200 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 780 1800 2660 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 30 1700 1900 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 108 1500 2551 2151
कोपरगाव लोकल क्विंटल 215 2050 2551 2244
शिरपूर लोकल क्विंटल 706 1850 2662 2251
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 192 1900 2300 2040
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2400 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 230 2200 2850 2550
तुमसर लोकल क्विंटल 655 1890 1960 1900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 340 2400 2800 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 75 1651 2828 2300
लोहा लोकल क्विंटल 6 1800 2643 1970
पाथरी लोकल क्विंटल 5 1550 1701 1600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1014 1900 2200 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1018 1900 2105 2075
लाखंदूर लोकल क्विंटल 14 1900 1950 1925
भिवापूर लोकल क्विंटल 59 1925 1950 1925
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 325 2100 2275 2150
पुलगाव लोकल क्विंटल 39 2100 2300 2170
ताडकळस नं. १ क्विंटल 30 1600 1851 1800
जालना नं. २ क्विंटल 882 1950 2625 2360
माजलगाव पिवळा क्विंटल 96 1900 2611 2451
सोलापूर शरबती क्विंटल 1353 2375 3370 2775
पुणे शरबती क्विंटल 297 4000 5000 4500
नागपूर शरबती क्विंटल 1573 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3000 2800
06/04/2022
शहादा क्विंटल 1418 1950 2271 2100
दोंडाईचा क्विंटल 3355 1800 2300 2151
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 28 1900 2452 2364
मुंबई क्विंटल 9170 2300 3200 2750
संगमनेर क्विंटल 14 2100 2265 2182
भोकर क्विंटल 54 1400 2317 1857
कारंजा क्विंटल 3500 1960 2300 2075
सावनेर क्विंटल 154 1700 2080 1980
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 35 2100 2400 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1850 2000 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 1051 2000 2395 2100
कन्न्ड क्विंटल 80 2000 2600 2300
नांदूरा क्विंटल 105 1905 2500 2500
राहता क्विंटल 181 1800 2451 2200
वडवणी क्विंटल 5 1700 2075 1900
जालना १४७ क्विंटल 1118 1800 2575 2225
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 53 2175 2225 2200
येवला २१८९ क्विंटल 134 2001 2575 2140
लासलगाव २१८९ क्विंटल 325 2051 2622 2240
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 217 2025 2399 2281
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1600 2300 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 185 1900 2300 2045
शेवगाव २१८९ क्विंटल 49 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2300 2400 2300
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 19 1851 2231 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 13 1676 2135 2076
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 23 1600 2200 2000
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 70 1500 3301 2000
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 32 1800 2000 1900
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 150 1950 2400 2350
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2010 2300 2115
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 390 2000 2110 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 132 1900 2292 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 111 1900 2696 2116
यावल हायब्रीड क्विंटल 6875 1920 2450 2230
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 90 1700 2300 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 1219 2100 2250 2175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 320 2000 2155 2077
परभणी लोकल क्विंटल 110 1975 2300 2100
मालेगाव लोकल क्विंटल 679 1800 2431 2200
चोपडा लोकल क्विंटल 215 1900 2344 2236
चिखली लोकल क्विंटल 165 1300 2700 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 2400 2700 2650
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 316 1900 2400 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1000 2000 2120 2070
अमळनेर लोकल क्विंटल 2150 1900 2175 2175
वर्धा लोकल क्विंटल 552 2125 2280 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 14 2020 2490 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 119 1800 2000 1900
जिंतूर लोकल क्विंटल 7 1700 2800 1700
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 750 1950 2200 2105
खामगाव लोकल क्विंटल 188 1800 2500 2150
मलकापूर लोकल क्विंटल 840 1800 2650 2105
सटाणा लोकल क्विंटल 106 1500 2301 2230
कोपरगाव लोकल क्विंटल 344 2050 2551 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 1535 1811 2600 2200
रावेर लोकल क्विंटल 45 2011 2370 2240
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2300 2100
मनवत लोकल क्विंटल 151 1975 2731 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 356 1900 2170 1999
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2500 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 230 2200 2800 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 508 1855 1960 1955
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 519 2170 2371 2337
तासगाव लोकल क्विंटल 30 2000 2180 2130
लोहा लोकल क्विंटल 6 1600 2526 2011
परांडा लोकल क्विंटल 13 2200 2240 2200
पाथरी लोकल क्विंटल 16 1600 2661 2511
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 676 1900 2355 2120
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1126 1900 2100 2050
पुलगाव लोकल क्विंटल 53 1990 2200 2125
सिंदी लोकल क्विंटल 21 1950 2175 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1017 1850 2200 2025
जालना नं. २ क्विंटल 4 4500 4500 4500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 51 1900 2621 2400
केज पिवळा क्विंटल 39 1798 3500 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1258 2380 3365 2770
पुणे शरबती क्विंटल 296 4200 5000 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3200 2800
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 499 2000 2500 2250
शहादा क्विंटल 1004 1990 2460 2200
दोंडाईचा क्विंटल 3734 1700 2261 2141
नंदूरबार क्विंटल 2835 1900 2475 2150
सिन्नर क्विंटल 51 2080 2550 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 40 1925 2600 2262
कळवण क्विंटल 10 1900 2400 2200
भोकर क्विंटल 24 1717 2500 2108
कारंजा क्विंटल 4000 1910 2250 2060
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 18 2100 2400 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 516 2000 2401 2150
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 55 1891 2650 2186
कन्न्ड क्विंटल 93 2000 2400 2200
राहता क्विंटल 73 1700 2400 2274
जालना १४७ क्विंटल 1316 1950 2436 2250
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 38 2100 2200 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 442 2011 2661 2240
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 236 1791 2395 2175
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1500 2326 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 255 1900 2400 2055
जामखेड २१८९ क्विंटल 27 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 40 2000 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 8 1550 2000 1800
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 880 2100 2450 2225
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 11 1840 2350 2095
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 32 1500 2852 2100
भंडारा २१८९ क्विंटल 49 1650 1900 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2025 2455 2080
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 365 2000 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 150 1960 2480 2111
बीड हायब्रीड क्विंटल 54 1961 2501 2208
यावल हायब्रीड क्विंटल 73 1920 2450 2220
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 302 1900 2400 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 1152 2100 2250 2175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 534 2040 2215 2127
परभणी लोकल क्विंटल 140 1975 2300 2100
मालेगाव लोकल क्विंटल 807 2000 2325 2170
चोपडा लोकल क्विंटल 460 1900 2233 2135
चिखली लोकल क्विंटल 137 1700 2500 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2400 2700 2650
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 112 1900 2300 2100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1155 2000 2230 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 11007 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 2400 2092 2182 2182
वर्धा लोकल क्विंटल 721 2125 2255 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 79 2000 2401 2110
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 110 2000 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 101 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 800 2170 2600 2295
खामगाव लोकल क्विंटल 299 1800 2400 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 850 1850 2700 2050
जामखेड लोकल क्विंटल 26 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 75 1700 2251 2110
कोपरगाव लोकल क्विंटल 507 2075 2372 2125
शिरपूर लोकल क्विंटल 506 1850 2681 2251
रावेर लोकल क्विंटल 101 2025 2300 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2300 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 240 1900 2200 2021
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2525 2300
मेहकर लोकल क्विंटल 130 2200 2750 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 483 2147 2403 2310
धरणगाव लोकल क्विंटल 349 1600 2138 2081
तासगाव लोकल क्विंटल 38 2000 2210 2160
परांडा लोकल क्विंटल 3 1880 1880 1880
पाथरी लोकल क्विंटल 19 1251 2400 2151
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1377 1900 2130 2075
लाखंदूर लोकल क्विंटल 31 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 255 1900 2040 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 400 2050 2100 2070
पुलगाव लोकल क्विंटल 80 2100 2181 2150
सिंदी लोकल क्विंटल 67 1900 2135 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 10 1500 1900 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 40 1900 2475 2325
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 13 1800 2630 2300
केज पिवळा क्विंटल 38 1800 4001 2000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 1800 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1191 2375 3360 2765
अकोला शरबती क्विंटल 55 2650 3150 3000
पुणे शरबती क्विंटल 297 4200 5000 4600
नांदेड शरबती क्विंटल 24 2000 2475 2100
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3200 2800
04/04/2022
शहादा क्विंटल 926 2100 2451 2200
दोंडाईचा क्विंटल 2761 1725 2353 2151
नंदूरबार क्विंटल 2260 1900 2600 2200
संगमनेर क्विंटल 9 2175 2325 2250
भोकर क्विंटल 90 1450 2465 1960
कारंजा क्विंटल 4500 1900 2175 2055
श्रीगोंदा क्विंटल 142 2000 2400 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 42 1800 2400 2250
लासूर स्टेशन क्विंटल 1352 2050 2375 2150
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 125 1841 2601 2250
सेलु क्विंटल 36 2000 2400 2300
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2450 2450 2450
शिरुर क्विंटल 11 2000 2170 2170
तुळजापूर क्विंटल 85 2000 2800 2500
मोर्शी क्विंटल 411 2050 2100 2075
नांदूरा क्विंटल 55 2020 2450 2450
राहता क्विंटल 40 1700 2150 2100
जालना १४७ क्विंटल 2449 1950 2375 2250
बारामती २१८९ क्विंटल 787 2075 2900 2300
येवला २१८९ क्विंटल 60 2045 2525 2200
लासलगाव २१८९ क्विंटल 497 1981 2562 2180
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 227 2000 2398 2230
पंढरपूर २१८९ क्विंटल 4 2350 2350 2350
वाशीम २१८९ क्विंटल 800 1500 2000 1800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 300 1930 2500 2060
जामखेड २१८९ क्विंटल 36 2000 2500 2250
शेवगाव २१८९ क्विंटल 78 2000 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 2200 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 36 1620 2356 2226
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 97 1850 2551 2200
औसा २१८९ क्विंटल 27 1800 3031 2335
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 81 1751 3050 2401
भंडारा २१८९ क्विंटल 48 1800 2000 1850
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1975 2060 2050
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 315 2000 2100 2100
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 5600 5600 5600
मुरुम बन्सी क्विंटल 18 1721 2300 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 72 1961 2638 2073
यावल हायब्रीड क्विंटल 5320 1920 2450 2210
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 1700 2500 2450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2050 1900
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 1183 2000 2100 2070
अकोला लोकल क्विंटल 149 1900 2650 2300
अमरावती लोकल क्विंटल 2117 2200 2300 2250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 208 2000 2150 2075
परभणी लोकल क्विंटल 150 1975 2300 2100
मालेगाव लोकल क्विंटल 704 1851 2375 2100
चोपडा लोकल क्विंटल 250 2021 2301 2211
चिखली लोकल क्विंटल 150 1700 2450 2075
नागपूर लोकल क्विंटल 2892 1850 2040 1993
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 537 2000 2500 2250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1252 2000 2200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 7863 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 3000 1900 2275 2275
वर्धा लोकल क्विंटल 967 2100 2205 2150
मनमाड लोकल क्विंटल 81 2050 2540 2090
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 113 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1105 2005 2600 2375
खामगाव लोकल क्विंटल 400 1700 2500 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 1120 1800 2551 2080
जामखेड लोकल क्विंटल 75 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 227 1925 2424 2166
शिरपूर लोकल क्विंटल 1135 1800 2432 2141
रावेर लोकल क्विंटल 224 1700 2331 2060
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2100 2500 2200
मनवत लोकल क्विंटल 151 1975 2731 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 423 1800 2150 1950
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2300 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1700 2300 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 521 1901 1951 1931
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 330 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 863 2172 2373 2300
धरणगाव लोकल क्विंटल 267 1885 2161 2099
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 49 1800 2690 2100
लोहा लोकल क्विंटल 18 1751 2550 2000
परांडा लोकल क्विंटल 4 1950 1950 1950
पाथरी लोकल क्विंटल 8 2311 2311 2311
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1202 1900 2175 2000
काटोल लोकल क्विंटल 400 1825 2040 1900
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 500 2000 2100 2050
पुलगाव लोकल क्विंटल 72 2100 2205 2150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 986 1900 2200 2140
ताडकळस नं. १ क्विंटल 30 1650 1900 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1500 1500 1500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 47 1800 3275 2424
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 34 1750 2501 2251
केज पिवळा क्विंटल 28 1700 2300 1900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 1800 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1285 2370 3355 2760
अकोला शरबती क्विंटल 45 2550 3000 2750
पुणे शरबती क्विंटल 296 4400 5200 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 34 1900 2450 2400
हिंगोली शरबती क्विंटल 59 1500 2600 2050
03/04/2022
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 2100 2400 2250
वसई क्विंटल 445 2790 3850 3490
शिरुर क्विंटल 2 2000 2000 2000
कन्न्ड क्विंटल 71 2000 2500 2250
रामटेक क्विंटल 3900 2000 2030 2015
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 2000 2531 2531
दौंड २१८९ क्विंटल 207 1900 2550 2250
औसा २१८९ क्विंटल 8 1750 3001 2057
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 540 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 130 2034 2470 2100
तुमसर लोकल क्विंटल 788 1801 1950 1900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 1800 2300 2050
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 180 1600 1900 1750
बाळापूर लोकल क्विंटल 115 1900 2400 2000
काटोल लोकल क्विंटल 127 2000 2059 2040
मांढळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 490 2100 2150 2125
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1600 1900 1800
02/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 1911 2600 2255
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 19 2200 2200 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 15 1800 2000 1900
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2575 2575 2575
मंगळवेढा क्विंटल 197 2000 3100 2600
वैजापूर क्विंटल 200 2000 2450 2200
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 68 2100 2305 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 26 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 30 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 20 1826 2251 2100
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 30 1700 2300 2000
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2100 2050
औसा २१८९ क्विंटल 46 1701 2975 2206
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 128 1600 2600 2181
पातूर २१८९ क्विंटल 100 1800 2800 1903
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 170 2075 2075 2075
पैठण बन्सी क्विंटल 50 2180 2550 2311
बीड हायब्रीड क्विंटल 50 1941 2736 2133
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 6 2450 2450 2450
परभणी लोकल क्विंटल 90 1875 2100 1975
मुंबई लोकल क्विंटल 6475 2300 3000 2650
भोकरदन लोकल क्विंटल 160 2050 2150 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 140 1700 1900 1800
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 4 1700 2000 1800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 1700 2500 2100
लोहा लोकल क्विंटल 24 1701 2650 2000
परांडा लोकल क्विंटल 5 1890 1890 1890
पाथरी लोकल क्विंटल 62 1651 2600 2282
सोनपेठ लोकल क्विंटल 7 1675 2771 2200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 1851 2061 1851
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1400 1700 1500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 185 1900 2500 2400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 44 1700 3800 2300
केज पिवळा क्विंटल 177 1850 2727 2000
पुणे शरबती क्विंटल 293 4600 5400 5000
नांदेड शरबती क्विंटल 87 2051 2375 2200

 

Leave a Comment