Gahu bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 15 1800 2300 2112
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1800 2200 2125
कारंजा क्विंटल 800 1900 2210 2100
नांदूरा क्विंटल 40 1970 2351 2351
राहता क्विंटल 60 1920 2109 2100
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2150 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2350 2350 2350
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 17 1775 2000 1851
परतूर २१८९ क्विंटल 45 1910 2700 2600
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1700 1800 1740
पैठण बन्सी क्विंटल 20 2081 2551 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 1901 1923 1914
पवनी कल्याण सोना क्विंटल 15 2000 2000 2000
अकोला लोकल क्विंटल 110 1880 2135 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 348 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 208 1925 2125 1980
चिखली लोकल क्विंटल 115 1700 2050 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 496 1910 2121 2008
भोकरदन लोकल क्विंटल 94 2050 2150 2100
मलकापूर लोकल क्विंटल 265 1800 2660 2095
कोपरगाव लोकल क्विंटल 79 1900 2177 2050
गेवराई लोकल क्विंटल 18 1925 1989 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
जालना नं. २ क्विंटल 449 1600 2650 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 2000 3180 2550
सोलापूर शरबती क्विंटल 1192 2285 3380 2615
अकोला शरबती क्विंटल 60 2500 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 324 4700 5600 5150
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2400 2700 2650
10/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 18 1900 2170 2000
शहादा क्विंटल 35 2000 2210 2071
दोंडाईचा क्विंटल 613 1600 2281 2195
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 1901 2646 2300
कळवण क्विंटल 10 2351 2351 2351
भोकर क्विंटल 10 1800 2000 1900
कारंजा क्विंटल 1500 1925 2350 2125
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1900 2200 2075
लासूर स्टेशन क्विंटल 252 2025 2425 2170
तुळजापूर क्विंटल 55 2100 2800 2500
नांदूरा क्विंटल 35 1951 2200 2200
राहता क्विंटल 19 2050 2250 2150
अमरावती १४७ क्विंटल 270 2000 2100 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 895 2300 2800 2500
येवला २१८९ क्विंटल 2 1925 2200 2101
लासलगाव २१८९ क्विंटल 119 2026 2500 2351
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 9 2041 2248 2051
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 2000 2450 2450
परतूर २१८९ क्विंटल 38 1900 2551 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 35 2036 3091 2401
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 31 1950 2451 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1850 1900 1880
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1900 2050 2015
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 84 1950 2050 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 39 1980 2581 2051
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1600 2070 1890
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 59 1875 2580 2144
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1700 1900 1800
अकोला लोकल क्विंटल 147 1725 2295 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2345 2297
धुळे लोकल क्विंटल 205 1900 2465 2025
यवतमाळ लोकल क्विंटल 91 2000 2125 2062
चोपडा लोकल क्विंटल 7 1900 2000 2000
चिखली लोकल क्विंटल 91 1600 2000 1800
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 22 1800 2256 2028
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 480 1800 2100 1960
मुंबई लोकल क्विंटल 4082 2300 3200 2750
मनमाड लोकल क्विंटल 17 1995 2275 2201
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 1850 2070 1950
खामगाव लोकल क्विंटल 160 1800 1901 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 367 1945 2350 2100
सटाणा लोकल क्विंटल 32 1500 2451 2260
कोपरगाव लोकल क्विंटल 52 1951 2270 2118
गेवराई लोकल क्विंटल 54 1900 2700 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 13 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 50 1950 2600 2250
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2770 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 115 1800 2315 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 169 1700 2080 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 34 1800 1875 1840
काटोल लोकल क्विंटल 60 1850 1991 1890
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 168 1900 2055 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 330 1900 2100 2005
जाफराबाद लोकल क्विंटल 20 1900 2100 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 21 1900 3600 2676
सोलापूर शरबती क्विंटल 1258 2280 3380 2620
अकोला शरबती क्विंटल 45 2500 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 325 4700 5600 5150
हिंगोली शरबती क्विंटल 60 1900 3550 2725
09/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 12 1791 2380 2150
शहादा क्विंटल 42 1850 2201 2191
दोंडाईचा क्विंटल 331 1500 22055 2230
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 1950 2303 2125
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1800 1900 1850
लासूर स्टेशन क्विंटल 241 2025 2525 2175
सेलु क्विंटल 15 2000 2000 2000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 19 1850 2099 1934
मंगळवेढा क्विंटल 4 2600 2800 2800
कन्न्ड क्विंटल 16 2000 2600 2300
तुळजापूर क्विंटल 21 1750 1750 1750
मोर्शी क्विंटल 700 1900 2025 1962
नांदूरा क्विंटल 25 1800 2400 2400
राहता क्विंटल 13 2056 2245 2099
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2150 2075
जळगाव १४७ क्विंटल 17 1750 1800 1800
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 60 2250 2250 2250
घणसावंगी १४७ क्विंटल 40 2000 2400 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 134 2075 2801 2300
येवला २१८९ क्विंटल 23 1936 2500 2051
लासलगाव २१८९ क्विंटल 137 2000 2657 2301
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 30 2100 2501 2250
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2100 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 74 1800 2500 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 13 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 42 1915 2600 2581
नांदगाव २१८९ क्विंटल 51 2022 3154 2501
दौंड २१८९ क्विंटल 20 1900 2000 2000
औसा २१८९ क्विंटल 19 1801 3101 2126
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 12 1651 3000 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 6 1980 2020 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 226 2000 2075 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 56 1800 2386 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 22 1921 2738 2213
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 46 1900 2300 2005
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1700 1900 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 202 2000 2100 2050
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 113 1875 2400 2090
अमरावती लोकल क्विंटल 393 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 286 1905 2500 2046
सांगली लोकल क्विंटल 435 2550 3800 3175
परभणी लोकल क्विंटल 45 1975 2400 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 3 1900 2026 2011
चिखली लोकल क्विंटल 76 1600 2300 1950
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1916 2122 2071
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 42 1900 2325 2127
मुंबई लोकल क्विंटल 7079 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 393 1900 2600 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 8 2021 2351 2060
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 124 1850 1950 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 535 1945 2555 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 54 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 38 1900 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 2050 2390 2195
शिरपूर लोकल क्विंटल 311 1851 2319 2150
गेवराई लोकल क्विंटल 71 1850 3061 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 75 2300 2800 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 8 1800 2600 2300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 187 1900 2305 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 53 1750 2085 2050
भिवापूर लोकल क्विंटल 36 2000 2100 2050
काटोल लोकल क्विंटल 117 1950 2000 1970
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 227 1950 2050 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 256 1850 2050 1950
जालना नं. २ क्विंटल 365 1800 2575 2350
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 1800 3025 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1216 2295 3385 2615
पुणे शरबती क्विंटल 326 4500 5400 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 690 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
08/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 28 1949 2200 2041
शहादा क्विंटल 168 1700 2221 2171
दोंडाईचा क्विंटल 321 1500 2253 2212
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 1950 2200 2100
संगमनेर क्विंटल 1 2100 2100 2100
भोकर क्विंटल 5 1401 1950 1675
सावनेर क्विंटल 65 1750 1915 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1900 2000 1950
लासूर स्टेशन क्विंटल 247 2000 2501 2200
वरोरा-शेगाव क्विंटल 17 1800 1900 1850
पालघर (बेवूर) क्विंटल 301 2750 2750 2750
कन्न्ड क्विंटल 25 2000 2700 2350
राहता क्विंटल 24 1900 2200 2139
जालना १४७ क्विंटल 347 1900 2500 2275
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 9 1925 1925 1925
येवला २१८९ क्विंटल 1 1750 1949 1802
लासलगाव २१८९ क्विंटल 59 2000 2800 2352
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 35 1940 2240 2080
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 40 1900 2400 1920
शेवगाव २१८९ क्विंटल 40 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 20 2050 2571 2500
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 37 1600 2000 1800
कडा २१८९ क्विंटल 85 2100 2300 2150
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1400 2700 1875
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 65 2000 2300 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 12 1950 2500 2015
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 158 1950 2050 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 60 1971 2361 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 22 1650 2501 2126
बीड हायब्रीड क्विंटल 28 1920 2501 2153
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1970 2395 2095
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 3600 3200
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 3115 3115 3115
अकोला लोकल क्विंटल 159 1900 2375 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 439 2250 2325 2287
धुळे लोकल क्विंटल 131 1855 2505 1985
परभणी लोकल क्विंटल 55 1975 2500 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 3 1800 1951 1900
चिखली लोकल क्विंटल 114 1600 2200 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1940 2112 2069
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 152 1900 2325 2112
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 355 1800 2090 1940
मुंबई लोकल क्विंटल 6839 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 350 1800 2100 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 15 2040 2200 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 117 1850 1950 1900
दिग्रस लोकल क्विंटल 20 2000 2270 2185
सटाणा लोकल क्विंटल 35 1750 2371 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 2054 2251 2172
शिरपूर लोकल क्विंटल 263 1900 2341 2118
गेवराई लोकल क्विंटल 42 1850 2849 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 53 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 2 2750 2750 2750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2600 2000
लोणार लोकल क्विंटल 70 1950 3000 2450
मेहकर लोकल क्विंटल 85 2300 2800 2600
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 50 2000 2700 2350
तासगाव लोकल क्विंटल 44 2180 2270 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 126 1800 2255 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 169 1800 2065 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 71 1800 1875 1840
काटोल लोकल क्विंटल 90 1925 2025 1980
सिंदी लोकल क्विंटल 20 1850 2000 1910
माजलगाव पिवळा क्विंटल 25 1961 2925 2492
अकोला शरबती क्विंटल 45 2500 3150 3000
पुणे शरबती क्विंटल 328 4500 5400 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 724 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 340 2000 2400 2200
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 67 1500 2236 2051
शहादा क्विंटल 268 2175 2292 2200
दोंडाईचा क्विंटल 437 1800 2241 2172
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 1401 2375 1900
कळवण क्विंटल 5 2000 2000 2000
भोकर क्विंटल 18 1700 2201 1950
कारंजा क्विंटल 1300 1935 2430 2160
सावनेर क्विंटल 50 1800 1900 1860
लासूर स्टेशन क्विंटल 69 2000 2486 2150
कन्न्ड क्विंटल 17 2000 2600 2300
राहता क्विंटल 34 1850 2113 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 92 2001 2755 2320
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 38 2025 2147 2091
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1900 2500 1915
जामखेड २१८९ क्विंटल 98 1700 2500 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 1900 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 27 1900 2581 2370
नांदगाव २१८९ क्विंटल 45 2022 3213 2501
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 240 2050 2800 2250
औसा २१८९ क्विंटल 11 1651 2400 2038
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1800 3238 2400
भंडारा २१८९ क्विंटल 6 1900 1900 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 8 1950 2020 2010
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 245 1950 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 28 1991 2450 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 1910 2860 2284
यावल हायब्रीड क्विंटल 30 2110 2725 2465
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 72 1700 2300 2070
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 75 1800 1995 1900
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 303 1800 2475 2130
अमरावती लोकल क्विंटल 328 2250 2350 2300
परभणी लोकल क्विंटल 110 1975 2600 2400
मालेगाव लोकल क्विंटल 83 1700 2412 2000
चोपडा लोकल क्विंटल 20 1900 1975 1975
चिखली लोकल क्विंटल 135 1600 2000 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1900 2114 2061
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 109 1700 2319 2009
मुंबई लोकल क्विंटल 9516 2300 3000 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 1850 2150 2150
मनमाड लोकल क्विंटल 8 2016 2061 2040
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 181 2000 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 109 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 230 1850 2135 2005
खामगाव लोकल क्विंटल 275 1760 2100 1930
मलकापूर लोकल क्विंटल 295 1900 2735 2105
दिग्रस लोकल क्विंटल 5 2100 2100 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 100 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 26 1781 2500 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 47 1700 2155 2075
शिरपूर लोकल क्विंटल 229 1841 2200 2140
गेवराई लोकल क्विंटल 75 1825 2900 2550
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2100 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 21 1800 2600 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 90 2300 2750 2600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 119 1450 1900 1750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 440 2600 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 2300 2300 2300
तासगाव लोकल क्विंटल 42 2150 2300 2260
कंधार लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 167 1800 2350 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 167 1800 2305 2250
काटोल लोकल क्विंटल 155 1931 2021 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 167 1900 2050 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 14 1961 2925 2492
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 1951 3200 3000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1292 2305 3395 2620
अकोला शरबती क्विंटल 45 2500 3150 2600
पुणे शरबती क्विंटल 324 4400 5500 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 741 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 306 1975 2400 2187
शहादा क्विंटल 249 2141 2300 2221
दोंडाईचा क्विंटल 406 1800 2270 2151
नंदूरबार क्विंटल 238 1900 2551 2025
संगमनेर क्विंटल 3 2111 2176 2143
भोकर क्विंटल 9 1800 2000 1900
कारंजा क्विंटल 1500 1955 2400 2160
सावनेर क्विंटल 71 1750 1910 1850
श्रीगोंदा क्विंटल 9 2000 2000 2000
करमाळा क्विंटल 6 1801 2925 2420
लासूर स्टेशन क्विंटल 203 2000 2560 2175
सेलु क्विंटल 5 2100 2100 2100
वरोरा-शेगाव क्विंटल 25 1800 1900 1850
पालघर (बेवूर) क्विंटल 70 3100 3100 3100
कुर्डवाडी क्विंटल 2 2500 2500 2500
मंगळवेढा क्विंटल 7 2320 3110 2610
तुळजापूर क्विंटल 45 2000 2800 2500
मानोरा क्विंटल 110 2069 2091 2082
मोर्शी क्विंटल 615 1950 2050 2000
राहता क्विंटल 17 2000 2050 2025
जालना १४७ क्विंटल 647 1900 2600 2250
बारामती २१८९ क्विंटल 149 2075 2631 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 71 2040 2741 2151
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 24 1500 2130 2070
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2200 1900
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 1850 1950 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 40 1700 2100 1850
जामखेड २१८९ क्विंटल 102 1700 2400 2050
शेवगाव २१८९ क्विंटल 16 1900 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2000 2400 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 26 2301 2561 2475
नांदगाव २१८९ क्विंटल 27 2000 3072 2401
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 59 1900 2850 2400
औसा २१८९ क्विंटल 11 1801 2501 2168
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 11 1850 2700 2400
भंडारा २१८९ क्विंटल 12 1700 2100 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 21 2015 2030 2030
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 256 1950 2050 2050
बीड हायब्रीड क्विंटल 56 1891 2500 2038
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 57 1800 2630 2098
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1600 1800 1700
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 224 2000 2100 2025
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2600 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 61 1800 2300 2170
धुळे लोकल क्विंटल 82 1876 2485 2000
सांगली लोकल क्विंटल 75 2600 3400 3000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 228 1950 2100 2025
परभणी लोकल नग 75 1975 2500 2400
मालेगाव लोकल क्विंटल 49 1700 2391 2080
चोपडा लोकल क्विंटल 10 1800 1900 1811
चिखली लोकल क्विंटल 150 1800 2200 2000
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 33 2300 2611 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 548 1942 2110 2068
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 55 1900 2301 2100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 706 1800 2090 1925
मुंबई लोकल क्विंटल 7228 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1900 2135 2135
मनमाड लोकल क्विंटल 4 1950 2400 2015
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 125 1850 1950 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 120 1825 2000 1912
मलकापूर लोकल क्विंटल 250 1800 2650 2100
दिग्रस लोकल क्विंटल 52 2000 2185 2095
जामखेड लोकल क्विंटल 103 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 41 1460 2351 2251
कोपरगाव लोकल क्विंटल 84 1800 2085 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 343 1825 2326 2100
गेवराई लोकल क्विंटल 93 1800 2880 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 70 2225 2350 2225
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 152 1850 2250 2040
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 38 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 130 1950 2300 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2300 2800 2600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 40 1700 2500 2100
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 4 1600 2849 2400
कंधार लोकल क्विंटल 4 1400 1600 1500
लोहा लोकल क्विंटल 9 1651 2450 1800
पाथरी लोकल क्विंटल 6 1900 2411 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 314 1800 2465 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 149 1700 2080 2000
शेगाव लोकल क्विंटल 10 1750 2200 2200
काटोल लोकल क्विंटल 238 2011 2025 2020
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 120 1900 2055 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 25 1850 2000 1900
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 926 1900 2075 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1700 1700 1700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 9 1950 2961 2741
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 11 1800 3050 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1210 2300 3390 2615
अकोला शरबती क्विंटल 40 2500 3150 2900
पुणे शरबती क्विंटल 325 4200 5500 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 85 1800 2800 2300
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
वरोरा शरबती क्विंटल 6 1800 1900 1850
05/06/2022
कन्न्ड क्विंटल 28 2000 2700 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 1900 2200 2200
दौंड २१८९ क्विंटल 45 1950 2500 2150
कडा २१८९ क्विंटल 56 2100 2300 2150
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 285 2000 2075 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 23 1980 2460 2316
फलटण हायब्रीड क्विंटल 199 2000 3000 2200
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 2000 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 88 1980 2121 1990
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 2100 2100 2100
कंधार लोकल क्विंटल 12 1600 1800 1700
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 105 1800 2200 2000
बाळापूर लोकल क्विंटल 112 1775 2400 2300
काटोल लोकल क्विंटल 170 1995 2018 2000
मांढळ लोकल क्विंटल 2 2250 2250 2250
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1500 1500 1500
04/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 47 1800 2350 2100
भोकर क्विंटल 9 1850 2151 2000
कारंजा क्विंटल 2000 1935 2230 2100
सावनेर क्विंटल 121 1700 1949 1850
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 10 2000 2000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2200 2225 2210
लासूर स्टेशन क्विंटल 329 2000 2436 2150
शिरुर क्विंटल 1 1600 1600 1600
कन्न्ड क्विंटल 16 2000 2200 2100
तुळजापूर क्विंटल 45 2000 2800 2500
राहता क्विंटल 13 2000 2285 2150
जालना १४७ क्विंटल 433 1900 2700 2350
येवला २१८९ क्विंटल 31 1925 2341 2030
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 38 2040 2105 2081
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1800 2150 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 60 1900 2000 1950
जामखेड २१८९ क्विंटल 42 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2000 2551 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 11 2000 2525 2254
परतूर २१८९ क्विंटल 62 1900 26011 2426
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 29 1700 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 42 2010 3201 2401
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 23 1600 3100 1932
पातूर २१८९ क्विंटल 78 1800 2150 1934
भंडारा २१८९ क्विंटल 11 1700 1890 1800
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 50 1975 1975 1975
पैठण बन्सी क्विंटल 25 1997 2411 2051
बीड हायब्रीड क्विंटल 71 1890 2500 2166
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 16 2031 2595 2185
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 3 1600 2600 2200
अकोला लोकल क्विंटल 158 1900 2400 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2000 2100 2050
धुळे लोकल क्विंटल 243 1950 2475 2000
सांगली लोकल क्विंटल 250 2500 3350 2925
मालेगाव लोकल क्विंटल 217 1700 2540 2052
चिखली लोकल क्विंटल 120 1600 2000 1800
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 21 2200 2951 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 610 1962 2114 2076
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 71 1900 2200 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 5910 2300 3000 2650
उमरेड लोकल क्विंटल 412 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2009 2175 2175
भोकरदन लोकल क्विंटल 107 2010 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 81 1850 1950 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 200 1950 2455 2165
खामगाव लोकल क्विंटल 75 1800 1850 1825
मलकापूर लोकल क्विंटल 283 1890 2660 2150
जामखेड लोकल क्विंटल 40 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 71 1900 2073 2032
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 22 1700 2000 1900
गेवराई लोकल क्विंटल 62 1700 2691 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1875 2100 2030
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 110 1950 2600 2250
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2750 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 82 1980 1980 1980
लोहा लोकल क्विंटल 13 1725 3030 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1700
शेगाव लोकल क्विंटल 6 1700 2000 1950
माजलगाव पिवळा क्विंटल 4 2400 2400 2400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 889 2300 3390 2610
अकोला शरबती क्विंटल 50 2500 3050 2650
पुणे शरबती क्विंटल 322 4300 5300 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 800 2400 2700 2625
वरोरा शरबती क्विंटल 3 2100 2200 2150