Gahu bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1751 1851 1801
कळवण क्विंटल 5 2400 2400 2400
भोकर क्विंटल 3 1800 2050 1925
सेलु क्विंटल 12 1950 2351 2351
तुळजापूर क्विंटल 60 1950 2400 2000
राहता क्विंटल 3 1800 1900 1850
जालना १४७ क्विंटल 896 2000 2636 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 15 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 1800 1900 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 19 1600 1830 1800
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1851 2301 2075
भंडारा २१८९ क्विंटल 11 1800 1960 1950
बीड हायब्रीड क्विंटल 115 1900 2801 2261
अकोला लोकल क्विंटल 9 1800 1900 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 217 2150 2350 2250
धुळे लोकल क्विंटल 661 1945 2736 2350
सांगली लोकल क्विंटल 542 2200 3500 2850
मालेगाव लोकल क्विंटल 286 2100 2451 2263
चिखली लोकल क्विंटल 98 1600 2150 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2050 2290 2230
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 461 2100 2600 2350
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 171 2150 2340 2215
अमळनेर लोकल क्विंटल 1100 2050 2431 2431
भोकरदन लोकल क्विंटल 193 1950 2100 2050
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 10 1600 2100 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 197 2030 2460 2205
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 1950 2248 2160
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 1800 2230 1900
लोहा लोकल क्विंटल 5 1625 2316 1740
परांडा लोकल क्विंटल 9 2310 2310 2310
माजलगाव पिवळा क्विंटल 33 2000 2731 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1181 2320 3110 2715
अकोला शरबती क्विंटल 83 2000 2900 2600
पुणे शरबती क्विंटल 275 4000 5200 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 945 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3000 2800
11/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 1405 1500 2511 2451
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 40 1800 2251 2201
कळवण क्विंटल 3 2132 2132 2132
भोकर क्विंटल 26 1900 2511 2205
कारंजा क्विंटल 2500 1925 2430 2255
श्रीरामपूर क्विंटल 12 2300 2400 2350
लासूर स्टेशन क्विंटल 695 2100 2540 2350
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2475 2475 2475
वसई क्विंटल 355 2790 3850 3560
तुळजापूर क्विंटल 80 1800 2400 1900
राहता क्विंटल 19 1700 2176 1950
जालना १४७ क्विंटल 860 2000 2701 2300
येवला २१८९ क्विंटल 36 2000 2486 2175
लासलगाव २१८९ क्विंटल 287 2201 2771 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 23 2061 2353 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 70 1800 2352 1970
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 1800 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 1800 1900 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 10 1777 2431 1876
नांदगाव २१८९ क्विंटल 81 2181 2750 2351
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 42 1900 2500 2150
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 6 1800 2101 1950
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 19 1700 2000 1800
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1800 1800 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 12 2045 2210 2150
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 390 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 36 1981 2641 2521
मुरुम बन्सी क्विंटल 32 2010 2010 2010
बीड हायब्रीड क्विंटल 98 1650 2450 2081
यावल हायब्रीड क्विंटल 33 1800 2200 1940
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 92 2135 2300 2166
अकोला लोकल क्विंटल 124 1800 1950 1825
अमरावती लोकल क्विंटल 154 2150 2250 2200
धुळे लोकल क्विंटल 429 2000 2500 2300
यवतमाळ लोकल क्विंटल 258 2270 2400 2335
चिखली लोकल क्विंटल 109 1320 2480 1900
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 266 2100 2584 2342
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 379 2000 2280 2145
मुंबई लोकल क्विंटल 5390 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 430 1950 2465 2465
मनमाड लोकल क्विंटल 31 2100 2700 2171
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 121 2000 2200 2100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 905 1950 2410 2215
खामगाव लोकल क्विंटल 62 2100 2307 2203
मलकापूर लोकल क्विंटल 200 2040 2450 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 74 1900 2400 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 28 1800 2400 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1500 2250 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2800 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
मंठा लोकल क्विंटल 96 1500 2300 2000
चाकूर लोकल क्विंटल 6 1700 2201 1750
लोहा लोकल क्विंटल 17 1651 2525 1901
परांडा लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
पाथरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 500 2000 2750 2500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 497 1850 2245 2100
लाखंदूर लोकल क्विंटल 22 1850 1925 1890
काटोल लोकल क्विंटल 99 2070 2200 2140
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 315 2000 2155 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 37 2135 2250 2170
शिरुर नं. २ क्विंटल 26 1500 2100 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 68 2000 2500 2251
सोलापूर शरबती क्विंटल 1150 2315 3100 2710
अकोला शरबती क्विंटल 34 2000 2200 2100
पुणे शरबती क्विंटल 274 4000 5200 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 1684 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 88 1500 2400 1950
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 328 2100 2350 2225
शहादा क्विंटल 118 2131 2246 2151
दोंडाईचा क्विंटल 1463 1500 2500 2425
सिन्नर क्विंटल 41 2185 2450 2345
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 1701 1900 1800
भोकर क्विंटल 3 1852 1852 1852
कारंजा क्विंटल 1100 1890 2385 2095
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1800 1901 1850
करमाळा क्विंटल 16 2326 2500 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 487 2050 2550 2300
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 60 1981 2900 2200
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 2 2000 2000 2000
वरोरा-शेगाव क्विंटल 30 1600 1775 1700
वसई क्विंटल 365 2790 3850 3560
शिरुर क्विंटल 4 2200 2200 2200
कन्न्ड क्विंटल 77 1900 2400 2150
मोर्शी क्विंटल 203 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 12 1700 2100 2000
बारामती २१८९ क्विंटल 281 2160 2750 2196
येवला २१८९ क्विंटल 55 1925 2400 2100
धुळे २१८९ क्विंटल 464 2050 2430 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 205 2251 2726 2352
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 20 2175 2326 2271
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1500 2350 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 80 1800 2450 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2000 2100 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 25 1600 2200 2111
नांदगाव २१८९ क्विंटल 43 2196 2876 2351
दौंड २१८९ क्विंटल 146 1800 2351 2050
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 29 1500 2682 1670
उमरगा २१८९ क्विंटल 2 2360 2360 2360
भंडारा २१८९ क्विंटल 2 1900 1900 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 15 2080 2205 2140
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 442 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 4 2000 2091 2055
बीड हायब्रीड क्विंटल 33 1961 2446 2164
यावल हायब्रीड क्विंटल 11 1700 2190 1910
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 60 2130 2415 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 7 2100 2100 2100
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 421 2000 2180 2151
अकोला लोकल क्विंटल 119 1711 1950 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 242 2100 2200 2150
सांगली लोकल क्विंटल 180 2200 3500 2850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 161 1895 2345 2150
मालेगाव लोकल क्विंटल 173 2261 2426 2330
चोपडा लोकल क्विंटल 105 1800 2450 2400
चिखली लोकल क्विंटल 83 1400 2360 1880
नागपूर लोकल क्विंटल 1700 2110 2376 2310
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 350 2100 2584 2342
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 511 2100 2335 2210
मुंबई लोकल क्विंटल 7903 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 391 1700 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 500 1800 2436 2436
वर्धा लोकल क्विंटल 387 2175 2300 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 68 2146 2666 2178
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 202 1800 2200 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 330 1900 2350 2125
मलकापूर लोकल क्विंटल 196 2055 2400 2175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 65 1800 2378 2200
शिरपूर लोकल क्विंटल 253 1855 2431 2100
गेवराई लोकल क्विंटल 65 1950 2514 2230
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1850 1950 1900
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 46 1800 2100 2050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 1600 2250 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1500 2200 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 133 2185 2185 2185
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2200 2600 2400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 5 1526 2325 2250
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1451 1831 1451
कंधार लोकल क्विंटल 38 1400 1600 1500
परांडा लोकल क्विंटल 3 1900 1900 1900
पाथरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 478 1900 2550 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 298 1850 2200 2075
शेगाव लोकल क्विंटल 20 1700 2200 2200
लाखंदूर लोकल क्विंटल 11 1800 1850 1825
काटोल लोकल क्विंटल 82 2120 2200 2180
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 445 2000 2250 2150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 148 1800 2250 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 2 1650 1650 1650
जालना नं. २ क्विंटल 1200 2100 2657 2300
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1500 1625 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 27 1911 2401 2001
सोलापूर शरबती क्विंटल 1314 2310 3095 2705
अकोला शरबती क्विंटल 47 2060 2300 2100
पुणे शरबती क्विंटल 272 3800 5000 4400
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3000 2650
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 318 2000 2600 2300
शहादा क्विंटल 116 2151 2381 2236
दोंडाईचा क्विंटल 1972 1700 2475 2325
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 2100 2201 2150
संगमनेर क्विंटल 5 1946 2376 2161
भोकर क्विंटल 16 1750 1901 1826
कारंजा क्विंटल 2000 1890 2345 2175
सावनेर क्विंटल 21 2020 2100 2070
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1800 1800 1800
करमाळा क्विंटल 6 1711 2100 1811
लासूर स्टेशन क्विंटल 652 2050 2525 2300
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 60 1941 2416 2100
पालघर (बेवूर) क्विंटल 105 2520 2520 2520
कन्न्ड क्विंटल 16 1800 2200 2000
तुळजापूर क्विंटल 25 2100 2100 2100
राहता क्विंटल 4 1900 2120 2000
जालना १४७ क्विंटल 853 2000 2600 2250
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 33 2150 2150 2150
येवला २१८९ क्विंटल 36 2076 2451 2225
लासलगाव २१८९ क्विंटल 130 2200 2700 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 21 2151 2326 2326
वाशीम २१८९ क्विंटल 2100 1500 2311 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 15 1900 2041 2030
शेवगाव २१८९ क्विंटल 13 1800 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2000 2100 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 19 1750 2371 2251
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 32 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 21 2080 2271 2151
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 1750 2411 2080
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 45 1500 2351 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2075 2330 2150
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 125 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 8 1941 2421 2290
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2000 2000 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 45 1921 2491 2048
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 86 2135 2368 2200
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3100 3300 3200
अकोला लोकल क्विंटल 60 1750 1950 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 304 2050 2150 2100
धुळे लोकल क्विंटल 440 2000 2456 2355
सांगली लोकल क्विंटल 400 2200 3500 2850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 306 1705 2300 2002
मालेगाव लोकल क्विंटल 164 2161 2376 2230
चोपडा लोकल क्विंटल 60 2100 2352 2101
चिखली लोकल क्विंटल 95 1450 2180 1815
नागपूर लोकल क्विंटल 1234 2122 2362 2302
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 460 2000 2525 2262
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 444 2100 2385 2170
मुंबई लोकल क्विंटल 5525 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 930 2050 2387 2387
वर्धा लोकल क्विंटल 341 2150 2295 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 15 2099 2271 2140
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 220 1800 2315 2115
खामगाव लोकल क्विंटल 356 1775 2311 2043
मलकापूर लोकल क्विंटल 229 2020 2270 2105
सटाणा लोकल क्विंटल 70 1800 2304 2140
कोपरगाव लोकल क्विंटल 63 2100 2425 2290
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 12 1600 2125 1850
शिरपूर लोकल क्विंटल 323 1850 2550 2176
गेवराई लोकल क्विंटल 111 1750 2464 2060
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 42 1800 2100 2000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 14 1600 2226 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 60 1500 2100 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 53 2175 2175 2175
तळोदा लोकल क्विंटल 30 2200 2380 2318
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 85 2000 2600 2300
तासगाव लोकल क्विंटल 42 1970 2260 2180
चाकूर लोकल क्विंटल 1 1816 1816 1816
कंधार लोकल क्विंटल 23 1400 1600 1500
लोहा लोकल क्विंटल 18 1600 2411 2400
उमरी लोकल क्विंटल 2 1800 1900 1850
परांडा लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
पाथरी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 319 1970 2425 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 520 1800 2225 2075
शेगाव लोकल क्विंटल 11 1600 2200 2200
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 41 1900 2275 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 8 1800 1850 1825
काटोल लोकल क्विंटल 40 1981 2081 2040
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 360 2000 2150 2100
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 3 2375 2375 2375
माजलगाव पिवळा क्विंटल 39 1850 2500 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1205 2305 3090 2700
अकोला शरबती क्विंटल 35 2100 2540 2320
पुणे शरबती क्विंटल 274 3600 5000 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2650
नांदेड शरबती क्विंटल 22 1860 1900 1860
हिंगोली शरबती क्विंटल 60 1555 2550 2052
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2700
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 636 1875 2250 2062
शहादा क्विंटल 129 2051 2359 2100
दोंडाईचा क्विंटल 3021 1700 2400 2300
सिन्नर क्विंटल 8 2110 2300 2180
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 1576 2201 2201
भोकर क्विंटल 11 1550 2011 1780
कारंजा क्विंटल 1100 1920 2395 2225
सावनेर क्विंटल 17 2019 2070 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 30 1700 2300 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 898 2050 2466 2200
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 74 1840 2575 2100
पालघर (बेवूर) क्विंटल 98 2450 2450 2450
वसई क्विंटल 525 2790 3850 3450
कन्न्ड क्विंटल 35 1800 2350 2075
राहता क्विंटल 53 1700 2100 2052
जालना १४७ क्विंटल 1197 1950 2601 2250
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 45 2050 2050 2050
लासलगाव २१८९ क्विंटल 191 2140 2512 2256
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 36 2223 2331 2260
वाशीम २१८९ क्विंटल 2400 1500 2350 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 160 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 40 1750 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 1800 1900 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 26 1815 2401 2126
नांदगाव २१८९ क्विंटल 75 2060 2407 2201
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 540 2120 2600 2250
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 8 1702 2226 1964
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 27 1550 2151 1750
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 1860 1860 1860
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1700 1850 1750
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2010 2110 2090
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 292 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 43 1900 2261 2040
मुरुम बन्सी क्विंटल 8 1720 2338 2029
बीड हायब्रीड क्विंटल 153 1865 2501 2081
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 100 2110 2250 2130
अकोला लोकल क्विंटल 101 1750 1950 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 303 2000 2065 2032
धुळे लोकल क्विंटल 1978 2154 2425 2326
सांगली लोकल क्विंटल 465 2200 3300 2750
यवतमाळ लोकल क्विंटल 537 2060 2300 2180
मालेगाव लोकल क्विंटल 86 1999 2365 2140
चिखली लोकल क्विंटल 192 1400 2150 1775
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2150 2322 2239
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 418 2050 2399 2220
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 313 1900 2210 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 13633 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1050 2051 2281 2281
वर्धा लोकल क्विंटल 617 2050 2290 2150
मनमाड लोकल क्विंटल 23 2090 2322 2119
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 61 1850 1950 1900
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 212 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 340 1850 2450 2135
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 20 1600 2100 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 375 1850 2255 2052
मलकापूर लोकल क्विंटल 269 2005 2345 2080
कोपरगाव लोकल क्विंटल 72 1900 2300 2195
शिरपूर लोकल क्विंटल 487 1850 2468 2274
गेवराई लोकल क्विंटल 111 1750 2464 2060
गंगाखेड लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 75 1750 1821 1790
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 66 1550 1850 1750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 23 1800 2351 1900
लोणार लोकल क्विंटल 50 1800 2030 1915
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1500 2200 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 320 2300 2700 2500
तळोदा लोकल क्विंटल 13 1900 2251 2000
तासगाव लोकल क्विंटल 40 2000 2160 2110
कंधार लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
परांडा लोकल क्विंटल 8 2000 2200 2150
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 522 1950 2340 2075
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 815 1850 2140 2075
शेगाव लोकल क्विंटल 17 1700 2000 1800
काटोल लोकल क्विंटल 52 2000 2060 2040
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 1650 1800 1700
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 1 2390 2390 2390
माजलगाव पिवळा क्विंटल 39 1900 2411 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1196 2300 3100 2705
अकोला शरबती क्विंटल 10 2200 2300 2250
पुणे शरबती क्विंटल 272 3800 5000 4400
नागपूर शरबती क्विंटल 1831 2400 2700 2650
नांदेड शरबती क्विंटल 14 2125 2210 2125
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 4000 3200
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 274 2000 2200 2100
शहादा क्विंटल 214 1975 2451 2176
दोंडाईचा क्विंटल 2119 1500 2271 2151
बार्शी क्विंटल 37 1600 2300 2200
सिन्नर क्विंटल 60 2050 2305 2160
संगमनेर क्विंटल 13 2500 2500 2500
भोकर क्विंटल 9 1700 1800 1750
सावनेर क्विंटल 45 1600 2018 1950
श्रीगोंदा क्विंटल 99 2200 2400 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1750 1750 1750
करमाळा क्विंटल 8 2125 2500 2250
लासूर स्टेशन क्विंटल 1142 2050 2500 2250
पालघर (बेवूर) क्विंटल 90 2525 2525 2525
वसई क्विंटल 685 2790 3850 3450
मोर्शी क्विंटल 190 1625 1750 1687
राहता क्विंटल 7 1700 2000 1700
जालना १४७ क्विंटल 748 1950 2575 2150
बारामती २१८९ क्विंटल 260 2125 2551 2151
येवला २१८९ क्विंटल 61 2001 2451 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 236 2051 2661 2244
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 55 1851 2471 2250
वाशीम २१८९ क्विंटल 3000 1500 2350 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 3000 1500 2350 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 150 2075 2352 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 37 1900 2100 1900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 43 1700 1800 1700
परतूर २१८९ क्विंटल 4 1500 2200 1651
नांदगाव २१८९ क्विंटल 82 1881 2466 2151
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 84 1800 2400 2100
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1700 2000 1850
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 19 1550 2301 1700
उमरगा २१८९ क्विंटल 14 1700 1800 1700
देवळा २१८९ क्विंटल 15 1995 2090 2055
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 316 2000 2200 2100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 53 1920 2200 2075
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 391 1800 2131 2100
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 2555 2555 2555
अकोला लोकल क्विंटल 27 1800 1900 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 320 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 428 2041 2300 2150
सांगली लोकल क्विंटल 285 2200 3200 2700
यवतमाळ लोकल क्विंटल 102 2110 2200 2155
मालेगाव लोकल क्विंटल 104 1900 2555 2121
चोपडा लोकल क्विंटल 80 2000 2351 2251
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2020 2400 2305
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 205 1950 2200 2075
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 363 2000 2175 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 6329 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 3000 2000 2345 2345
वर्धा लोकल क्विंटल 827 2050 2180 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 32 2010 2100 2080
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 191 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 390 1950 2370 2150
खामगाव लोकल क्विंटल 317 1800 2185 1992
मलकापूर लोकल क्विंटल 230 2025 2200 2060
सटाणा लोकल क्विंटल 36 1800 2590 2125
कोपरगाव लोकल क्विंटल 66 1900 2100 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 2051 1850 2451 2176
गेवराई लोकल क्विंटल 135 1850 2466 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 117 1550 1900 1800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 16 1600 2365 1800
लोणार लोकल क्विंटल 150 1800 2030 1915
मेहकर लोकल क्विंटल 70 1500 2150 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 180 2100 2200 2143
तळोदा लोकल क्विंटल 7 1800 2226 2100
धरणगाव लोकल क्विंटल 189 1929 2299 2223
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 4 1500 1700 1600
मंठा लोकल क्विंटल 82 1800 2000 1900
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1650 2400 2300
कंधार लोकल क्विंटल 36 1400 1600 1500
लोहा लोकल क्विंटल 10 1575 2200 1741
उमरी लोकल क्विंटल 12 1300 1500 1400
परांडा लोकल क्विंटल 10 2150 2260 2150
पाथरी लोकल क्विंटल 4 1500 2200 2000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 463 1800 2375 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 961 1850 2130 2050
शेगाव लोकल क्विंटल 15 1600 1800 1750
काटोल लोकल क्विंटल 74 1981 2100 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 315 1900 2100 1950
ताडकळस नं. १ क्विंटल 5 1600 1600 1600
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1400 1600 1500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 73 1800 2000 1900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 17 1700 2601 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1211 2285 3080 2700
पुणे शरबती क्विंटल 273 3700 4800 4250
नागपूर शरबती क्विंटल 814 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1400 2350 1875
06/03/2022
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2000 2000 2000
शिरुर क्विंटल 7 2000 2025 2000
कन्न्ड क्विंटल 64 1201 1800 1500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 1900 2200 2200
दौंड २१८९ क्विंटल 138 1850 2200 1975
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 517 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 50 1861 2376 2256
फलटण हायब्रीड क्विंटल 292 2125 2600 2275
तुमसर लोकल क्विंटल 120 1900 2106 2000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 36 1500 2200 1850
कंधार लोकल क्विंटल 44 1600 1800 1700
बाळापूर लोकल क्विंटल 68 1700 1800 1750
काटोल लोकल क्विंटल 112 1940 2100 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 295 1850 2015 1900
शिरुर नं. २ क्विंटल 14 1500 1900 1830
05/03/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 45 1951 2091 2000
राहूरी क्विंटल 9 1800 2300 2050
कळवण क्विंटल 10 1856 2175 1856
भोकर क्विंटल 25 1800 1900 1850
कारंजा क्विंटल 1300 1850 2285 2030
सावनेर क्विंटल 35 1800 1970 1925
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1700 2100 1950
लासूर स्टेशन क्विंटल 1003 2000 2450 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 60 2325 2325 2325
मंगळवेढा क्विंटल 7 2400 2400 2400
कन्न्ड क्विंटल 8 1800 2300 2050
वैजापूर क्विंटल 160 1950 2400 1980
राहता क्विंटल 5 1700 1700 1700
जालना १४७ क्विंटल 529 1875 2349 2100
येवला २१८९ क्विंटल 26 1952 2399 2040
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 25 1951 2380 2231
वाशीम २१८९ क्विंटल 1800 1600 2250 2000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 7 2021 2171 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2000 2100 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 17 1500 2200 1850
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 35 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 70 1970 2380 2100
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2050 2025
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 2200 2350 2275
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 21 1500 1800 1600
पातूर २१८९ क्विंटल 49 1450 2000 1753
भंडारा २१८९ क्विंटल 5 1900 1900 1900
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 70 2000 2000 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 13 1891 2095 2000
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 1701 1701 1701
बीड हायब्रीड क्विंटल 172 1800 2290 2010
यावल हायब्रीड क्विंटल 29 1620 2090 1860
अकोला लोकल क्विंटल 28 1800 2000 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 238 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 1281 1925 2388 2136
सांगली लोकल क्विंटल 702 2100 3200 2650
मालेगाव लोकल क्विंटल 207 1900 2300 2110
चोपडा लोकल क्विंटल 100 1801 2205 2151
चिखली लोकल क्विंटल 125 1400 2100 1750
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 11 1400 2411 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 829 1985 2150 2108
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 296 1950 2415 2182
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 131 1900 2045 1975
मुंबई लोकल क्विंटल 4373 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 322 1700 2700 2100
भोकरदन लोकल क्विंटल 172 1800 1900 1850
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 109 1650 1750 1700
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 355 1750 2335 2065
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 12 1600 2100 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 224 1800 2100 1950
मलकापूर लोकल क्विंटल 188 1905 2185 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 35 1900 2050 2010
गेवराई लोकल क्विंटल 120 1800 2499 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 75 1750 1800 1770
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 1600 2261 1900
लोणार लोकल क्विंटल 150 1800 2030 1915
मेहकर लोकल क्विंटल 55 1500 2250 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 211 1951 2041 2011
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2200 2600 2400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
धरणगाव लोकल क्विंटल 51 2053 2191 2170
गंगापूर लोकल क्विंटल 98 2017 2385 2291
लोहा लोकल क्विंटल 15 1601 1751 1711
पाथरी लोकल क्विंटल 6 2301 2301 2301
शेगाव लोकल क्विंटल 23 1650 1800 1750
लाखंदूर लोकल क्विंटल 24 1750 1850 1800
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1600 2000 1800
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 1 1740 1740 1740
माजलगाव पिवळा क्विंटल 30 1800 2150 2000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 17 1672 2600 1900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 50 1800 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1208 2280 3075 2695
पुणे शरबती क्विंटल 270 3500 4800 4150
नागपूर शरबती क्विंटल 800 2400 2700 2625

 

Leave a Comment