Gahu bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2551 2551 2551
भोकर क्विंटल 8 1700 2166 1933
राहता क्विंटल 4 1900 2418 2200
जालना १४७ क्विंटल 496 2050 2825 2451
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2200 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 12 1826 1950 1900
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 33 1750 2100 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 2050 3000 2416
अकोला लोकल क्विंटल 125 1995 2525 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 1120 2250 2350 2300
चिखली लोकल क्विंटल 114 1650 2100 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1952 2200 2138
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 134 2000 2500 2250
भोकरदन लोकल क्विंटल 116 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 101 1800 2000 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 415 1980 2630 2180
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 1801 2325 2146
गेवराई लोकल क्विंटल 21 2000 3140 2800
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
लाखंदूर लोकल क्विंटल 22 1850 1900 1875
जालना नं. २ क्विंटल 2 4251 4251 4251
माजलगाव पिवळा क्विंटल 22 2050 2800 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1216 2275 3365 2635
अकोला शरबती क्विंटल 83 2500 3100 2900
पुणे शरबती क्विंटल 315 4400 5500 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 1054 2400 2700 2625
13/05/2022
शहादा क्विंटल 110 2282 2382 2300
दोंडाईचा क्विंटल 977 1800 2380 2345
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1751 2161 1950
कळवण क्विंटल 3 2000 2000 2000
संगमनेर क्विंटल 62 2171 2500 2335
भोकर क्विंटल 9 1900 2125 2012
कारंजा क्विंटल 1600 2005 2380 2225
सावनेर क्विंटल 105 1800 2294 2125
श्रीरामपूर क्विंटल 32 1850 2400 2125
लासूर स्टेशन क्विंटल 93 2100 2400 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 55 2825 2825 2825
राहता क्विंटल 13 2251 2263 2261
जालना १४७ क्विंटल 525 1900 2800 2400
येवला २१८९ क्विंटल 16 2025 2376 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 140 2221 2576 2311
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 44 2211 2273 2250
जामखेड २१८९ क्विंटल 42 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 40 2000 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2000 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 21 1900 2640 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 26 2183 2980 2501
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 60 1950 2750 2250
भंडारा २१८९ क्विंटल 21 1600 2000 1850
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2090 2135 2125
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 345 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 64 2050 2671 2181
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2283 2890 2532
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3200 3000
अकोला लोकल क्विंटल 136 1910 2255 2190
अमरावती लोकल क्विंटल 875 2250 2350 2300
यवतमाळ लोकल क्विंटल 160 2000 2245 2122
परभणी लोकल क्विंटल 120 1975 2500 2450
चिखली लोकल क्विंटल 128 1600 2300 1950
नागपूर लोकल क्विंटल 1532 1902 2190 2118
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 309 2050 2451 2250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 489 2000 2150 2080
मुंबई लोकल क्विंटल 3734 2300 3200 2750
मनमाड लोकल क्विंटल 32 2161 2800 2231
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 85 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 650 2075 2370 2205
मलकापूर लोकल क्विंटल 425 2070 2735 2250
जामखेड लोकल क्विंटल 42 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 67 1901 2400 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 86 2000 2275 2210
गेवराई लोकल क्विंटल 62 2100 2971 2550
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 65 2300 2900 2700
तासगाव लोकल क्विंटल 40 2070 2230 2160
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 437 1975 2650 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 96 1900 2210 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 46 1850 1900 1875
काटोल लोकल क्विंटल 222 2070 2181 2100
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 200 2100 2210 2150
पुलगाव लोकल क्विंटल 82 1950 2150 2100
सिंदी लोकल क्विंटल 25 1800 2010 1900
जाफराबाद लोकल क्विंटल 50 1900 2100 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 5 3112 3112 3112
सोलापूर शरबती क्विंटल 1156 2280 3370 2630
अकोला शरबती क्विंटल 95 2500 3200 2750
पुणे शरबती क्विंटल 302 4400 5500 4950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2700
12/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 114 2100 2365 2200
शहादा क्विंटल 34 2080 2324 2226
दोंडाईचा क्विंटल 995 1700 2376 2000
नंदूरबार क्विंटल 460 2099 2532 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 2200 2200 2200
भोकर क्विंटल 2 1800 1800 1800
कारंजा क्विंटल 1500 2010 2465 2245
श्रीरामपूर क्विंटल 16 2000 2250 2150
करमाळा क्विंटल 11 1801 2300 2051
सेलु क्विंटल 13 2201 2399 2201
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 7 1926 2011 1974
वसई क्विंटल 380 2790 3850 3490
शिरुर क्विंटल 9 2000 2000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 36 1750 3000 3000
मोर्शी क्विंटल 600 2050 2150 2100
राहता क्विंटल 13 1800 2200 2000
बारामती २१८९ क्विंटल 218 2200 2990 2300
येवला २१८९ क्विंटल 20 2175 2499 2196
लासलगाव २१८९ क्विंटल 216 1925 2767 2340
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 69 1900 2400 2251
जामखेड २१८९ क्विंटल 35 1800 2400 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 12 2300 2425 2425
परतूर २१८९ क्विंटल 34 2366 2601 2505
नांदगाव २१८९ क्विंटल 38 2100 3181 2501
दौंड २१८९ क्विंटल 103 2000 2600 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 51 1600 3000 2451
भंडारा २१८९ क्विंटल 32 1800 2200 1940
भिवापूर २१८९ क्विंटल 70 2040 2100 2050
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 30 2100 2400 2275
देवळा २१८९ क्विंटल 8 2025 2130 2125
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 350 2051 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 35 2100 2650 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 60 2000 2541 2126
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1700 2000 1850
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 327 2000 2250 2190
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3200 3000
अकोला लोकल क्विंटल 225 1950 2440 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 844 2250 2350 2300
यवतमाळ लोकल क्विंटल 163 2100 2290 2195
परभणी लोकल क्विंटल 110 1975 2450 2400
चोपडा लोकल क्विंटल 70 2052 2300 2132
चिखली लोकल क्विंटल 110 1500 2700 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2000 2186 2150
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 141 2100 2450 2275
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 355 2000 2230 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 4874 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 812 1900 2100 1950
अमळनेर लोकल क्विंटल 900 2175 2300 2300
मनमाड लोकल क्विंटल 7 1990 2556 2170
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 117 1850 1950 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 220 1900 2250 2075
मलकापूर लोकल क्विंटल 245 1800 2930 2260
जामखेड लोकल क्विंटल 35 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 61 1700 2600 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 90 2100 2425 2227
शिरपूर लोकल क्विंटल 318 1950 2465 2248
गेवराई लोकल क्विंटल 26 2050 2751 2450
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2900 2700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 31 1700 1850 1775
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 34 2000 2730 2400
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 357 1975 2450 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 80 1800 2250 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 190 1850 1900 1875
काटोल लोकल क्विंटल 355 2011 2180 2090
मांढळ लोकल क्विंटल 4 2400 2400 2400
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 270 2100 2195 2150
पुलगाव लोकल क्विंटल 30 2105 2150 2128
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 1700 2000 1950
जालना नं. २ क्विंटल 625 1950 2711 2400
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1600 1900 1650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 25 2000 2700 2525
केज पिवळा क्विंटल 16 1600 4542 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1248 2280 3375 2630
अकोला शरबती क्विंटल 123 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 304 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 1800 2400 2700 2650
नांदेड शरबती क्विंटल 17 2400 2400 2400
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2750
11/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 144 2001 2501 2350
शहादा क्विंटल 292 2071 2371 2270
दोंडाईचा क्विंटल 654 1800 2439 2351
नंदूरबार क्विंटल 473 1935 2576 2250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 1600 2575 2200
भोकर क्विंटल 47 1600 2403 2001
कारंजा क्विंटल 1800 2020 2395 2235
श्रीरामपूर क्विंटल 33 1900 2450 2100
करमाळा क्विंटल 26 2100 2600 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 463 2050 2545 2175
वसई क्विंटल 470 2790 3850 3460
कन्न्ड क्विंटल 30 2050 2600 2300
तुळजापूर क्विंटल 53 2000 2600 2400
राहता क्विंटल 25 2000 2175 2085
जालना १४७ क्विंटल 536 1800 2850 2455
जळगाव १४७ क्विंटल 33 2050 2050 2050
येवला २१८९ क्विंटल 36 2059 2500 2190
लासलगाव २१८९ क्विंटल 174 2151 2601 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 90 1863 2390 2250
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2300 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 10 2000 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 18 2100 2300 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 6 1690 2300 1880
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 28 1800 2400 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 53 2172 2651 2301
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 56 1600 2860 2050
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 75 2200 2400 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2000 2135 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 265 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 55 1931 2530 2281
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 5811 5811 5811
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 1800 1800 1800
बीड हायब्रीड क्विंटल 61 2000 2640 2230
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1700 1935 1800
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 252 1950 2450 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 1105 2200 2350 2275
सांगली लोकल क्विंटल 339 2650 3800 3225
यवतमाळ लोकल क्विंटल 200 2075 2290 2182
परभणी लोकल क्विंटल 105 1975 2510 2460
मालेगाव लोकल क्विंटल 92 2000 2540 2216
चिखली लोकल क्विंटल 125 1700 2100 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 1392 2000 2186 2139
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 192 2100 2300 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 344 1900 2190 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 3196 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 2100 2360 2360
वर्धा लोकल क्विंटल 568 2125 2230 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 15 2150 2526 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 137 1850 1950 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 600 2050 2355 2205
खामगाव लोकल क्विंटल 85 1950 2150 2050
मलकापूर लोकल क्विंटल 285 1850 2650 2250
सटाणा लोकल क्विंटल 99 1900 2241 2175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 227 2100 2424 2225
शिरपूर लोकल क्विंटल 409 1911 2624 2261
गेवराई लोकल क्विंटल 108 1950 3001 2550
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 25 2300 2750 2450
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 182 2050 2300 2111
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2800 2600
तासगाव लोकल क्विंटल 42 2080 2260 2100
लोहा लोकल क्विंटल 13 1751 3300 2600
उमरी लोकल क्विंटल 15 1600 1800 1700
हिमायतनगर लोकल क्विंटल 100 1600 1800 1700
परांडा लोकल क्विंटल 3 2400 2400 2400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 18 1900 1950 1900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 65 1850 2200 2150
काटोल लोकल क्विंटल 261 2050 2185 2120
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 310 2100 2200 2150
पुलगाव लोकल क्विंटल 79 1950 2150 2100
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1000 1900 2200 2150
बोरी लोकल क्विंटल 29 1610 1740 1700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 1950 3241 2500
केज पिवळा क्विंटल 16 1600 5000 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1319 2285 3380 2640
अकोला शरबती क्विंटल 60 2500 2700 2600
पुणे शरबती क्विंटल 302 4600 5500 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2750
10/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 75 2000 2438 2302
शहादा क्विंटल 22 2200 2327 2301
दोंडाईचा क्विंटल 1054 1700 2400 2351
नंदूरबार क्विंटल 481 2056 2551 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 2000 2533 2351
कळवण क्विंटल 15 2000 2400 2000
भोकर क्विंटल 17 1700 2271 1986
कारंजा क्विंटल 1500 2020 2480 2215
सावनेर क्विंटल 265 1800 2280 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 171 2100 2400 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 25 2800 2800 2800
शिरुर क्विंटल 5 1950 2100 1950
कन्न्ड क्विंटल 29 2051 2701 2341
मानोरा क्विंटल 75 2195 2215 2201
राहता क्विंटल 28 2170 2389 2200
जालना १४७ क्विंटल 464 1700 2550 2350
जळगाव १४७ क्विंटल 25 2011 2050 2050
लासलगाव २१८९ क्विंटल 139 2099 2552 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 85 2051 2402 2251
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2300 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 25 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 12 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 15 1771 2200 2180
नांदगाव २१८९ क्विंटल 30 2158 2803 2401
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 517 2140 2801 2300
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 25 1500 2600 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 16 1800 2100 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2100 2305 2165
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 455 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 40 1952 2540 2151
बीड हायब्रीड क्विंटल 95 2050 2630 2248
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 14 2160 2625 2428
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1700 1950 1800
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2600 3400 3000
अकोला लोकल क्विंटल 449 1705 2200 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 959 2200 2350 2275
सांगली लोकल क्विंटल 175 2600 3800 3200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 178 2200 2305 2252
परभणी लोकल क्विंटल 115 1975 2510 2485
चोपडा लोकल क्विंटल 60 2100 2335 2200
चिखली लोकल क्विंटल 130 1800 2351 2075
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 547 2000 2145 2070
मुंबई लोकल क्विंटल 8652 2300 3200 2750
वर्धा लोकल क्विंटल 491 2120 2300 2220
मनमाड लोकल क्विंटल 18 2051 2470 2190
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 119 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 120 1850 1950 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 280 1800 2300 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 93 2000 2080 2040
मलकापूर लोकल क्विंटल 302 1909 2630 2265
जामखेड लोकल क्विंटल 29 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 89 1891 2690 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 2100 2350 2217
शिरपूर लोकल क्विंटल 280 1981 2472 2276
गेवराई लोकल क्विंटल 60 2050 2950 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 118 2050 2290 2080
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 32 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 65 2300 2750 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2800 3000 2900
तासगाव लोकल क्विंटल 51 2060 2210 2070
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 446 1800 2200 2150
शेगाव लोकल क्विंटल 14 1800 2500 2400
काटोल लोकल क्विंटल 96 2170 2181 2175
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 369 2100 2160 2130
पुलगाव लोकल क्विंटल 58 2000 2085 2025
सिंदी लोकल क्विंटल 28 1820 2050 1900
शिरुर नं. २ क्विंटल 31 1700 1900 1850
माजलगाव पिवळा क्विंटल 27 1925 3300 2576
केज पिवळा क्विंटल 9 1400 2000 1900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 2100 2300 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1409 2285 3375 2645
अकोला शरबती क्विंटल 90 2600 3200 3000
पुणे शरबती क्विंटल 303 4600 5500 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 670 2400 2700 2425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2700
09/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 196 2150 2551 2300
शहादा क्विंटल 217 2200 2401 2251
दोंडाईचा क्विंटल 956 1500 2411 2351
नंदूरबार क्विंटल 718 1900 2723 2300
कारंजा क्विंटल 1500 2035 2470 2260
सावनेर क्विंटल 371 1830 2128 2050
श्रीगोंदा क्विंटल 21 2200 2500 2350
श्रीरामपूर क्विंटल 33 1700 2100 1950
करमाळा क्विंटल 6 1951 2525 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 267 2100 2400 2175
सेलु क्विंटल 27 1900 1950 1900
वसई क्विंटल 390 2790 3990 3650
कुर्डवाडी क्विंटल 1 2500 2500 2500
मंगळवेढा क्विंटल 11 2010 2860 2300
मानोरा क्विंटल 25 2161 2175 2168
मोर्शी क्विंटल 861 2000 2150 2120
राहता क्विंटल 23 2000 2312 2170
जालना १४७ क्विंटल 976 1850 2750 2425
बारामती २१८९ क्विंटल 235 2211 2900 2400
येवला २१८९ क्विंटल 21 1962 2275 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 303 2100 2799 2341
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 108 1825 2376 2251
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2300 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 60 1900 2000 1950
जामखेड २१८९ क्विंटल 80 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 24 1950 2800 2700
नांदगाव २१८९ क्विंटल 52 2129 3100 2451
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 63 2000 2650 2400
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 41 1800 3511 2151
भंडारा २१८९ क्विंटल 39 1800 2150 1910
देवळा २१८९ क्विंटल 15 2115 2395 2125
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 188 2051 2150 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 47 2001 2851 2327
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 68 2000 2625 2284
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1700 2010 1850
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 353 2000 2250 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 923 2200 2335 2267
सांगली लोकल क्विंटल 164 2600 3800 3200
परभणी लोकल क्विंटल 95 1975 2500 2450
मालेगाव लोकल क्विंटल 121 1900 2600 2200
चिखली लोकल क्विंटल 140 1400 2630 2015
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 3 2400 2400 2400
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 105 2100 2400 2250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 726 1900 2190 2010
मुंबई लोकल क्विंटल 6733 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 1900 2305 2305
वर्धा लोकल क्विंटल 655 2150 2335 2250
मनमाड लोकल क्विंटल 58 2101 2640 2160
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 88 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 890 1950 2340 2225
खामगाव लोकल क्विंटल 120 1900 2100 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 435 1910 2700 2270
जामखेड लोकल क्विंटल 78 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 107 2000 2450 2230
शिरपूर लोकल क्विंटल 595 2163 2340 2224
गेवराई लोकल क्विंटल 104 2050 3200 2600
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 534 1925 2300 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1988 2600 2500
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 43 2000 2200 2100
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 33 1500 3000 2300
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1751 1770 1763
लोहा लोकल क्विंटल 7 1625 2900 2201
परांडा लोकल क्विंटल 3 2300 2300 2300
पाथरी लोकल क्विंटल 7 2500 2700 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 431 2000 2550 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1004 1800 2220 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 14 1800 2430 2300
काटोल लोकल क्विंटल 415 2025 2205 2150
पुलगाव लोकल क्विंटल 92 2000 2125 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 2000 2500 2025
शिरुर नं. २ क्विंटल 16 1650 1900 1775
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 6 1820 2711 2410
माजलगाव पिवळा क्विंटल 30 2000 2924 2700
केज पिवळा क्विंटल 41 1850 3000 2101
सोलापूर शरबती क्विंटल 1303 2285 3385 2650
अकोला शरबती क्विंटल 62 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 331 4600 5500 5050
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2700
08/05/2022
शिरुर क्विंटल 2 2000 2000 2000
कन्न्ड क्विंटल 31 2000 2500 2210
रामटेक क्विंटल 550 2000 2105 2052
इंदापूर-भिगवन २१८९ क्विंटल 465 1800 3100 2170
दौंड २१८९ क्विंटल 64 2000 2600 2250
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 580 2100 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 102 2111 2600 2291
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 5 1900 2250 1900
कडा लोकल क्विंटल 125 1900 2500 2300
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 135 1600 2000 1850
बाळापूर लोकल क्विंटल 144 1950 2400 2200
भिवापूर लोकल क्विंटल 35 2055 2085 2065
काटोल लोकल क्विंटल 335 2000 2191 2050
मांढळ लोकल क्विंटल 14 2080 2080 2080
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1750 1750 1750
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 2100 2300 2200
07/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 103 1500 2501 2320
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 1750 2400 2225
भोकर क्विंटल 10 1788 2002 1895
कारंजा क्विंटल 1200 2005 2390 2220
सावनेर क्विंटल 325 1800 2315 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 21 1800 2600 2250
पालघर (बेवूर) क्विंटल 10 2450 2450 2450
वसई क्विंटल 485 2790 3850 3450
कन्न्ड क्विंटल 25 2000 2400 2290
राहता क्विंटल 98 2180 2341 2213
जालना १४७ क्विंटल 716 2000 3000 2400
येवला २१८९ क्विंटल 2 1925 2125 2050
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 62 1800 2381 2226
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1900 2200 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 54 1800 2600 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 65 1950 2500 2421
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 21 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 42 2126 3000 2501
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 35 1600 3055 2150
पातूर २१८९ क्विंटल 110 1800 2300 1938
भंडारा २१८९ क्विंटल 21 1750 2000 1860
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 75 2100 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 26 2070 2521 2286
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2525 2525 2525
बीड हायब्रीड क्विंटल 70 1951 2900 2274
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 25 2170 2325 2205
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3000
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 1600 1600 1600
अकोला लोकल क्विंटल 365 1900 2230 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 764 2200 2350 2275
सांगली लोकल क्विंटल 350 2550 3800 3175
परभणी लोकल क्विंटल 125 1975 2450 2400
मालेगाव लोकल क्विंटल 131 1900 2520 2200
चिखली लोकल क्विंटल 135 1600 2300 1950
नागपूर लोकल क्विंटल 1500 1994 2174 2094
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 146 2050 2400 2225
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 382 2000 2190 2090
उमरेड लोकल क्विंटल 163 1950 2100 2050
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 2081 2300 2300
भोकरदन लोकल क्विंटल 162 2050 2200 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 102 1800 2000 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 379 1700 2400 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 160 1900 2100 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 419 1965 2760 2225
जामखेड लोकल क्विंटल 52 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 267 2100 2485 2325
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 21 1600 2000 1800
गेवराई लोकल क्विंटल 43 2050 2946 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 55 1600 2550 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 55 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 326 2061 2100 2081
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 36 1900 2400 2050
लोहा लोकल क्विंटल 11 1625 2501 2000
परांडा लोकल क्विंटल 5 2400 2400 2400
पाथरी लोकल क्विंटल 8 1700 2800 2300
शेगाव लोकल क्विंटल 2 2200 2200 2200
लाखंदूर लोकल क्विंटल 10 1850 1900 1875
पुलगाव लोकल क्विंटल 35 2000 2110 2080
सिंदी लोकल क्विंटल 55 1850 2000 1950
शिरुर नं. २ क्विंटल 23 1500 1900 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 17 1900 3301 2350
सोलापूर शरबती क्विंटल 1235 2280 3380 2655
अकोला शरबती क्विंटल 29 2400 2700 2500
पुणे शरबती क्विंटल 329 4600 5500 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 1511 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3000 2750