Gahu bajar bhav today : आजचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav today : आजचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 29 1800 2400 2272
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1926 1926 1926
भोकर क्विंटल 3 1811 1925 1868
राहता क्विंटल 24 2000 2125 2075
जालना १४७ क्विंटल 288 1800 2395 2250
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1800 2125 1900
जामखेड २१८९ क्विंटल 46 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 5 2350 2350 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2000 2000 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 2 1851 2351 2251
परतूर २१८९ क्विंटल 10 1980 2375 2250
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 10 1800 2800 2350
पैठण बन्सी क्विंटल 15 2070 2300 2081
मुरुम बन्सी क्विंटल 13 1801 1851 1826
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 1941 2876 2425
अकोला लोकल क्विंटल 41 1900 2075 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 534 2150 2350 2250
धुळे लोकल क्विंटल 188 1971 2280 2000
मालेगाव लोकल क्विंटल 54 1800 2386 2000
चिखली लोकल क्विंटल 58 1601 2251 1926
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2000 2118 2089
उमरेड लोकल क्विंटल 347 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 119 1950 2005 2005
भोकरदन लोकल क्विंटल 62 1910 2050 2000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 28 1800 1900 1850
जामखेड लोकल क्विंटल 45 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 56 2074 2224 2212
गेवराई लोकल क्विंटल 50 1900 2690 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2300 2200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 7 1925 3100 2425
सोलापूर शरबती क्विंटल 1304 2290 3310 2660
अकोला शरबती क्विंटल 25 2500 3050 2850
पुणे शरबती क्विंटल 326 4600 5200 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 450 2400 2700 2625
24/06/2022
शहादा क्विंटल 81 2100 2231 2126
दोंडाईचा क्विंटल 243 1682 2260 2151
बार्शी क्विंटल 2 1800 1800 1800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1875 1875 1875
मुंबई क्विंटल 5157 2200 4000 3100
पाचोरा क्विंटल 60 1961 2125 2021
भोकर क्विंटल 5 1850 2300 2075
कारंजा क्विंटल 400 1935 2255 2170
अचलपूर क्विंटल 125 1900 2100 2000
सावनेर क्विंटल 45 1600 1900 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 55 2000 2351 2130
कन्न्ड क्विंटल 8 2000 2100 2050
वैजापूर क्विंटल 68 2000 2500 2080
मानोरा क्विंटल 7 2100 2125 2112
राहता क्विंटल 23 1925 2085 2000
जालना १४७ क्विंटल 157 1950 2430 2200
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2200 2100
येवला २१८९ क्विंटल 9 1925 2150 1950
लासलगाव २१८९ क्विंटल 45 1901 2500 2035
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 14 2080 2090 2080
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1700 2200 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 28 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 2000 2000 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 26 1699 2400 2201
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 10 1851 2471 2471
देवळा २१८९ क्विंटल 6 1980 2000 1990
पैठण बन्सी क्विंटल 36 1940 2521 2340
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 1921 2400 2137
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 2070 2291 2134
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 52 1850 2050 1940
अमरावती लोकल क्विंटल 321 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 236 1911 2350 2085
यवतमाळ लोकल क्विंटल 24 2035 2100 2067
परभणी लोकल क्विंटल 40 1975 2500 2450
चोपडा लोकल क्विंटल 40 1851 1991 1972
चिखली लोकल क्विंटल 52 1600 1900 1750
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1931 2122 2074
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 22 1950 2290 2120
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 318 1900 2120 2010
अमळनेर लोकल क्विंटल 105 2001 2063 2063
वर्धा लोकल क्विंटल 12 2020 2080 2060
मनमाड लोकल क्विंटल 7 2021 2382 2151
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 77 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 100 1905 2145 2015
खामगाव लोकल क्विंटल 116 1800 1900 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 135 1905 2380 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 27 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 65 2075 2332 2170
गेवराई लोकल क्विंटल 74 1800 2750 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 1800 2400 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2500 3000 2750
तासगाव लोकल क्विंटल 42 2170 2290 2210
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 83 1975 2470 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 49 1800 2050 2000
काटोल लोकल क्विंटल 91 1990 2044 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 75 1900 2065 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 75 1950 2150 2100
जाफराबाद लोकल क्विंटल 80 1900 2100 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 3 1931 2500 2250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 9 1875 2410 2201
केज पिवळा क्विंटल 8 1700 2800 1800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1405 2290 3320 2660
अकोला शरबती क्विंटल 15 2500 3000 2600
पुणे शरबती क्विंटल 327 4600 5200 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 395 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1550 2250 1900
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
मोहोळ शरबती क्विंटल 6 2400 2400 2400
23/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 178 2000 2300 2150
शहादा क्विंटल 151 1941 2201 2161
दोंडाईचा क्विंटल 259 1800 2226 2170
नंदूरबार क्विंटल 53 1951 2192 2075
राहूरी क्विंटल 12 1850 2150 2000
मुंबई क्विंटल 2570 2200 4000 2600
पाचोरा क्विंटल 80 1951 2124 2021
भोकर क्विंटल 1 1999 1999 1999
अचलपूर क्विंटल 1160 1900 2200 2050
सावनेर क्विंटल 35 1725 2060 2000
करमाळा क्विंटल 3 2125 2125 2125
लासूर स्टेशन क्विंटल 52 2000 2481 2150
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 2 1899 1899 1899
पालघर (बेवूर) क्विंटल 99 3100 3100 3100
वैजापूर क्विंटल 72 1990 2400 2120
मानोरा क्विंटल 13 1987 2050 2024
मोर्शी क्विंटल 500 1950 2030 1990
नांदूरा क्विंटल 40 1900 2400 2400
राहता क्विंटल 34 1900 2075 2000
जालना १४७ क्विंटल 269 1950 2261 2150
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
बारामती २१८९ क्विंटल 118 2071 2591 2200
लासलगाव २१८९ क्विंटल 83 1961 2666 2081
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 21 1856 2141 2081
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 1700 2061 1800
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 10 1600 1850 1700
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 12 1900 2100 1950
जामखेड २१८९ क्विंटल 49 1700 2400 2050
नेवासा २१८९ क्विंटल 40 2200 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2300 2300 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 9 1900 2246 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 6 2033 2414 2201
दौंड २१८९ क्विंटल 48 1950 2400 2050
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 20 1500 2950 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 2 1900 1900 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1960 2380 2155
पैठण बन्सी क्विंटल 9 1961 2341 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 3 1921 1931 1926
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 2000 2450 2143
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 177 1950 2100 2051
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3200
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 18 1901 2222 2200
अकोला लोकल क्विंटल 41 1900 2250 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 399 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 184 1900 2300 2000
सांगली लोकल क्विंटल 220 2550 3500 3025
यवतमाळ लोकल क्विंटल 29 2090 2130 2110
परभणी लोकल क्विंटल 50 1975 2500 2400
मालेगाव लोकल क्विंटल 57 1900 2521 2125
चोपडा लोकल क्विंटल 9 2100 2100 2100
चिखली लोकल क्विंटल 44 1700 1800 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1956 2116 2016
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 43 2143 2200 2171
उमरेड लोकल क्विंटल 193 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 103 1650 2130 2130
वर्धा लोकल क्विंटल 74 2030 2055 2040
मनमाड लोकल क्विंटल 1 2016 2020 2016
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 74 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 92 1700 1925 1812
मलकापूर लोकल क्विंटल 200 1900 2475 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 45 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 24 1876 2600 2153
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 2000 2286 2113
शिरपूर लोकल क्विंटल 177 1950 2351 2193
गेवराई लोकल क्विंटल 25 1950 2760 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2300 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 85 1800 2300 2141
लोणार लोकल क्विंटल 130 1950 2600 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 35 2300 2800 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 14 1850 2880 2400
कंधार लोकल क्विंटल 23 2000 2200 2100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 204 2000 2135 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 281 1850 2100 2075
काटोल लोकल क्विंटल 28 2000 2000 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 68 1900 2045 2000
वणी नं. १ क्विंटल 3 2050 2050 2050
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2100 2100 2100
केज पिवळा क्विंटल 3 1800 2415 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1226 2295 3325 2655
पुणे शरबती क्विंटल 1968 2500 3000 2750
नागपूर शरबती क्विंटल 326 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
22/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 180 2000 2200 2100
शहादा क्विंटल 35 2005 2322 2162
दोंडाईचा क्विंटल 246 1850 2256 2151
बार्शी क्विंटल 11 1800 3000 2500
नंदूरबार क्विंटल 39 1990 2470 2200
राहूरी क्विंटल 27 1800 2400 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1811 1811 1811
संगमनेर क्विंटल 16 1919 2325 2122
पाचोरा क्विंटल 70 1951 2010 1981
भोकर क्विंटल 2 1800 1800 1800
कारंजा क्विंटल 700 1955 2180 2085
अचलपूर क्विंटल 700 1900 2050 1975
सावनेर क्विंटल 25 1500 1750 1700
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1800 2000 1900
करमाळा क्विंटल 9 2150 2300 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 160 2000 2455 2150
वसई क्विंटल 405 2950 3980 3460
कन्न्ड क्विंटल 22 2000 2600 2300
वैजापूर क्विंटल 97 2015 2390 2100
मानोरा क्विंटल 10 2050 2055 2052
नांदूरा क्विंटल 50 1905 2200 2200
राहता क्विंटल 60 2055 2236 2122
वडवणी क्विंटल 1 2600 2600 2600
जालना १४७ क्विंटल 303 1950 2350 2250
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 457 2600 2800 2700
येवला २१८९ क्विंटल 18 1925 2400 2101
लासलगाव २१८९ क्विंटल 73 1900 2741 2352
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 2 2011 2061 2026
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 1700 2300 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 20 1930 2000 1950
शेवगाव २१८९ क्विंटल 18 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 8 2100 2250 2120
नांदगाव २१८९ क्विंटल 18 2036 2868 2301
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 7 1775 2400 2002
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1950 2295 2295
कंधार २७७ क्विंटल 11 2100 2300 2200
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 134 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 17 1921 2471 2191
मुरुम बन्सी क्विंटल 3 2300 2300 2300
बीड हायब्रीड क्विंटल 28 1921 2391 2068
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 7 1750 2133 1923
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1600 1900 1700
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4200 3800
अकोला लोकल क्विंटल 91 1900 2050 1950
अमरावती लोकल क्विंटल 180 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 196 1825 2385 1981
सांगली लोकल क्विंटल 300 2550 3500 3025
यवतमाळ लोकल क्विंटल 57 2045 2105 2075
मालेगाव लोकल क्विंटल 20 1800 2381 2012
चोपडा लोकल क्विंटल 9 2100 2101 2100
चिखली लोकल क्विंटल 35 1700 1800 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 2104 2078
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 17 2000 2011 2005
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 492 1900 2145 2015
मुंबई लोकल क्विंटल 3410 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 129 1961 2127 2127
वर्धा लोकल क्विंटल 96 2025 2100 2070
मनमाड लोकल क्विंटल 23 2021 2382 2151
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 86 1850 1950 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 140 1850 2005 1945
खामगाव लोकल क्विंटल 114 1800 1900 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 162 1800 2385 2100
दिग्रस लोकल क्विंटल 15 2120 2150 2120
सटाणा लोकल क्विंटल 22 1414 1826 1810
कोपरगाव लोकल क्विंटल 61 2050 2267 2243
शिरपूर लोकल क्विंटल 112 2012 2325 2166
गेवराई लोकल क्विंटल 28 1886 2990 2200
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2300 2200
मनवत लोकल क्विंटल 8 2425 2651 2651
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 168 1925 2300 1995
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 1800 1950 1800
लोणार लोकल क्विंटल 75 1950 2600 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 35 2300 2800 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 360 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 1700 2200 1950
तासगाव लोकल क्विंटल 32 2180 2290 2200
लोहा लोकल क्विंटल 8 1880 2900 2800
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 75 1975 2400 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 105 1700 2100 2075
शेगाव लोकल क्विंटल 3 1700 2200 2200
काटोल लोकल क्विंटल 35 2041 2056 2050
माजलगाव पिवळा क्विंटल 14 1951 2700 2400
केज पिवळा क्विंटल 2 1799 2500 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1208 2300 3330 2650
अकोला शरबती क्विंटल 40 2500 3150 2850
पुणे शरबती क्विंटल 1967 2500 3000 2750
नागपूर शरबती क्विंटल 344 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 40 1800 3000 2400
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3400 3200
21/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 214 1900 2100 2000
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 26 1971 2450 2271
शहादा क्विंटल 116 2025 2153 2100
दोंडाईचा क्विंटल 471 1800 2235 2200
बार्शी क्विंटल 11 1800 3000 2500
नंदूरबार क्विंटल 142 1912 2161 2050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1625 2500 2400
कळवण क्विंटल 5 1900 1900 1900
पाचोरा क्विंटल 190 1941 2000 1981
भोकर क्विंटल 1 2000 2000 2000
कारंजा क्विंटल 600 1985 2170 2065
अचलपूर क्विंटल 330 2000 2100 2050
सावनेर क्विंटल 4 1875 1900 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 143 2000 2517 2150
वसई क्विंटल 425 2840 3960 3450
कन्न्ड क्विंटल 15 2000 2600 2450
वैजापूर क्विंटल 120 2010 2620 2090
मानोरा क्विंटल 14 1952 2071 2024
राहता क्विंटल 18 2000 2050 2025
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 500 2500 2700 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 88 1801 2781 2391
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 15 1830 2201 2081
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2300 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 23 1925 2500 1950
जामखेड २१८९ क्विंटल 48 1700 2400 2050
शेवगाव २१८९ क्विंटल 6 2000 2450 2450
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 3 1900 2451 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 20 2031 3012 2501
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 180 2090 2500 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 8 1792 3211 2500
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1800 1800 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 1 1950 1970 1950
कंधार २७७ क्विंटल 21 2100 2300 2200
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 95 2000 2075 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 27 1941 2391 2100
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 2 3700 4800 4800
मुरुम बन्सी क्विंटल 15 1700 1850 1775
बीड हायब्रीड क्विंटल 39 1911 2465 2160
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 2042 2335 2111
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 2465 2465 2465
अकोला लोकल क्विंटल 131 1900 2075 2040
अमरावती लोकल क्विंटल 312 2250 2365 2307
धुळे लोकल क्विंटल 184 1825 2500 2175
सांगली लोकल क्विंटल 299 2600 3500 3050
यवतमाळ लोकल क्विंटल 84 1800 2150 1957
मालेगाव लोकल क्विंटल 32 1915 2395 2000
चोपडा लोकल क्विंटल 15 1725 2026 1800
चिखली लोकल क्विंटल 41 1700 2000 1850
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1950 2114 2073
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 75 1900 2200 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 8967 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 93 1866 2025 2025
वर्धा लोकल क्विंटल 140 2050 2135 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 9 1901 1980 1961
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 60 2010 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 48 1850 1950 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 25 1700 2200 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 60 1500 1850 1675
मलकापूर लोकल क्विंटल 134 1970 2530 2090
दिग्रस लोकल क्विंटल 48 2015 2420 2250
जामखेड लोकल क्विंटल 45 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 27 1601 2323 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 1616 2200 2055
शिरपूर लोकल क्विंटल 233 1800 2260 2100
गेवराई लोकल क्विंटल 49 1826 2600 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 70 1950 2200 2040
लोणार लोकल क्विंटल 50 1950 2600 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2800 2500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 56 1450 1975 1700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2800 3000 2900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 29 2100 2250 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 76 2000 2305 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 191 1800 2100 2075
लाखंदूर लोकल क्विंटल 28 1850 1875 1865
काटोल लोकल क्विंटल 33 1970 1971 1970
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 84 1900 2050 2000
जालना नं. २ क्विंटल 316 1900 2350 2250
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2900 2900 2900
केज पिवळा क्विंटल 21 1700 2600 2300
अकोला शरबती क्विंटल 38 2500 3000 2850
पुणे शरबती क्विंटल 325 4800 5400 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 958 2400 2700 2650
नांदेड शरबती क्विंटल 4 2000 2000 2000
20/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 188 1900 2375 2137
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 62 2000 2400 2176
शहादा क्विंटल 68 1900 2201 2171
दोंडाईचा क्विंटल 510 1800 2300 2200
नंदूरबार क्विंटल 185 1850 2500 2175
कळवण क्विंटल 3 2200 2200 2200
पाचोरा क्विंटल 165 1900 2148 2000
भोकर क्विंटल 4 1701 2010 1856
कारंजा क्विंटल 400 1965 2185 2110
अचलपूर क्विंटल 65 1900 2000 1950
सावनेर क्विंटल 7 1800 1850 1850
श्रीगोंदा क्विंटल 29 2000 2200 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 16 1850 2150 2000
करमाळा क्विंटल 2 2625 2700 2700
लासूर स्टेशन क्विंटल 187 2025 2425 2140
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2750 2750 2750
मंगळवेढा क्विंटल 10 2600 3100 3100
मानोरा क्विंटल 31 1950 2045 2043
मोर्शी क्विंटल 600 1925 2000 1962
नांदूरा क्विंटल 40 1950 2100 2100
राहता क्विंटल 43 2000 2286 2158
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
बारामती २१८९ क्विंटल 106 2100 2700 2290
लातूर २१८९ क्विंटल 933 2300 2500 2400
येवला २१८९ क्विंटल 2 1925 2450 1950
लासलगाव २१८९ क्विंटल 154 2001 2500 2151
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 91 1800 2125 2061
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2070 1800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 1926 2361 1951
जामखेड २१८९ क्विंटल 17 1700 2400 2050
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 1950 2100 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 29 1920 2600 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 17 2034 2600 2251
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 58 1850 2900 2400
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 21 1600 2570 2326
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 34 1900 2100 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 3 1800 1800 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1900 1955 1955
सोनपेठ २१८९ क्विंटल 1 2850 2850 2850
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 185 2000 2100 2100
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 4500 4500 4500
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 3000 3000 3000
बीड हायब्रीड क्विंटल 15 1930 2050 1970
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2300 2103
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 158 2000 2151 2091
अकोला लोकल क्विंटल 106 1925 2250 2030
अमरावती लोकल क्विंटल 423 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 260 2600 3800 3200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 302 2000 2105 2052
परभणी लोकल क्विंटल 25 1975 2600 2300
मालेगाव लोकल क्विंटल 41 1901 2281 2000
चोपडा लोकल क्विंटल 4 1900 1976 1952
चिखली लोकल क्विंटल 82 1700 1900 1800
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 31 1700 2512 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 900 1952 2110 2071
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 50 2081 2175 2128
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 361 1900 2125 2060
मुंबई लोकल क्विंटल 21806 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 132 1900 2271 2271
वर्धा लोकल क्विंटल 263 2020 2120 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 11 2018 2070 2021
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 35 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 560 1850 2090 1955
खामगाव लोकल क्विंटल 92 1800 2500 2150
मलकापूर लोकल क्विंटल 260 1800 2530 2120
दिग्रस लोकल क्विंटल 31 2125 2250 2195
जामखेड लोकल क्विंटल 16 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 1670 2151 2055
शिरपूर लोकल क्विंटल 401 1500 2199 2075
रावेर लोकल क्विंटल 42 1836 2231 2100
गेवराई लोकल क्विंटल 32 1901 2300 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2300 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 204 1900 2250 1963
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
लोणार लोकल क्विंटल 80 1950 2600 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 25 2300 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 42 1960 1960 1960
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2600 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 19 1800 2300 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 6 1845 2300 2050
कंधार लोकल क्विंटल 19 2000 2200 2100
परांडा लोकल क्विंटल 5 2265 2265 2265
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 77 2000 2100 2075
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 328 1700 2080 2000
काटोल लोकल क्विंटल 55 1930 1970 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 52 1900 2065 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 59 1900 2155 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 1700 2500 1800
जालना नं. २ क्विंटल 455 1950 2350 2250
शिरुर नं. २ क्विंटल 19 1550 1900 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 5 2300 2300 2300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 10 1750 2571 2000
केज पिवळा क्विंटल 34 1750 2800 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1304 2295 3345 2650
अकोला शरबती क्विंटल 30 2650 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 323 4800 5400 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 900 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 90 2000 3500 2750
19/06/2022
कन्न्ड क्विंटल 12 2000 2600 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 28 2175 2350 2175
दौंड २१८९ क्विंटल 35 2000 2400 2050
कडा २१८९ क्विंटल 41 2200 2500 2300
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 258 2000 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 10 1951 2600 2340
फलटण हायब्रीड क्विंटल 115 2080 2850 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 26 1970 1970 1970
कंधार लोकल क्विंटल 26 2000 2200 2100
उमरी लोकल क्विंटल 11 1900 2600 2250
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 80 1700 2200 1950
बाळापूर लोकल क्विंटल 64 1700 2500 2000
काटोल लोकल क्विंटल 40 1940 1961 1950
मांढळ लोकल क्विंटल 2 1850 1850 1850
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1700 1700 1700
18/06/2022
राहूरी क्विंटल 25 1900 2400 2150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 1931 2000 1965
भोकर क्विंटल 1 2001 2001 2001
कारंजा क्विंटल 600 1965 2210 1965
अचलपूर क्विंटल 200 1800 2000 1900
सावनेर क्विंटल 29 1731 2000 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 190 2040 2461 2175
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 1731 1731 1731
पालघर (बेवूर) क्विंटल 100 2850 2850 2850
कन्न्ड क्विंटल 16 2000 2600 2300
वैजापूर क्विंटल 69 2050 2615 2120
नांदूरा क्विंटल 35 1905 2500 2500
राहता क्विंटल 1 2100 2100 2100
जालना १४७ क्विंटल 342 1750 2600 2300
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 56 1981 2171 2071
जामखेड २१८९ क्विंटल 72 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2325 2400 2325
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2000 2000 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 3 1800 2100 2031
परतूर २१८९ क्विंटल 14 1850 2400 2350
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 1600 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 21 2025 2591 2201
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1601 2561 2301
पातूर २१८९ क्विंटल 51 1800 2150 1952
भंडारा २१८९ क्विंटल 2 1950 1950 1950
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 30 2050 2250 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 7 1950 2471 2270
बीड हायब्रीड क्विंटल 94 1911 2441 2031
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 31 2000 2200 2072
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 3 1801 2250 2100
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 5 1600 3100 2800
अकोला लोकल क्विंटल 11 1910 2020 1940
अमरावती लोकल क्विंटल 213 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 269 1740 2040 1940
सांगली लोकल क्विंटल 200 2500 3800 3150
परभणी लोकल क्विंटल 95 1975 2500 2300
मालेगाव लोकल क्विंटल 64 1700 2426 2000
चिखली लोकल क्विंटल 65 1750 2172 1961
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1938 2112 2069
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 21 2140 2355 2247
मुंबई लोकल क्विंटल 4176 2200 4000 3100
उमरेड लोकल क्विंटल 406 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 108 1900 2086 2086
भोकरदन लोकल क्विंटल 78 1910 2050 2010
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 74 1800 1900 1850
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 35 1600 2200 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 193 1850 2050 1950
मलकापूर लोकल क्विंटल 179 1750 2940 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 70 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 1800 2323 2161
रावेर लोकल क्विंटल 51 1961 2150 2091
गेवराई लोकल क्विंटल 53 1900 2501 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2000 2300 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 70 1950 2600 2275
मेहकर लोकल क्विंटल 35 2300 2750 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 55 1970 1970 1970
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 62 1850 2125 2000
जालना नं. २ क्विंटल 3 3900 3900 3900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 13 1950 3500 2050
सोलापूर शरबती क्विंटल 1192 2290 3345 2640
अकोला शरबती क्विंटल 33 2650 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 320 4600 5200 4900
नागपूर शरबती क्विंटल 700 2400 2700 2625