Gajar bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
सातारा क्विंटल 26 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 6 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 489 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 1200 1500 1350
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1600 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1000 1000 1000
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 109 800 1400 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 400 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 57 1200 1500 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 45 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
18/03/2022
खेड-चाकण क्विंटल 45 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1000 1600 1300
पुणे लोकल क्विंटल 836 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1300 1500 1400
17/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 63 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 8 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 150 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 20 1200 1600 1400
राहता क्विंटल 6 1400 1600 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 800 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 13 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 928 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1200 1300 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 2390 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1600 1600 1600
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1600
16/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 51 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 160 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 1 1500 1500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2000 1900
अकलुज लोकल क्विंटल 16 1800 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 600 2000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 902 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 2158 1800 2400 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 40 2000 3500 2600
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1400
15/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 1500 1250
औरंगाबाद क्विंटल 64 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 160 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 3 1000 1200 1100
सातारा क्विंटल 24 1200 1600 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 282 800 1700 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1000 1500 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1400 1300
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 500 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 940 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 1700 2000 1850
नागपूर लोकल क्विंटल 850 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 2186 1800 2400 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1800 2500 2100
कराड लोकल क्विंटल 33 1300 1600 1600
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
14/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 46 1000 1300 1150
राहूरी क्विंटल 5 400 2000 1200
मंचर क्विंटल 10 700 1600 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 3 1500 1600 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 277 500 1300 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 800 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 700 2200 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 973 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 1500 1600 1550
नागपूर लोकल क्विंटल 1050 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 2458 1600 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 1800 2000 1900
13/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 82 1000 1300 1150
खेड-चाकण क्विंटल 195 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 10 1100 1200 1150
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 2500 1700
पलूस क्विंटल 7 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 2 1600 1600 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 340 600 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 50 800 1200 1000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2000 1900
अकलुज लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1527 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 1500 2000 1750

Leave a Comment