Gajar bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 3000 2875
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
22/07/2022
खेड-चाकण क्विंटल 50 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 3000 3500 3300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 578 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3 2000 4000 3300
21/07/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 50 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 4500 5000 4700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4250
पुणे लोकल क्विंटल 382 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2500 3000 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3 1200 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1368 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
20/07/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1200 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 40 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 300 400 350
सातारा क्विंटल 5 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 2500 3000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 2200 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 386 1500 3000 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3 1000 4000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 3500 4000 3700
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 1074 2000 4000 3500
19/07/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 75 2000 3000 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 300 400 350
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 3500 4500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2200 2100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
जळगाव लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 288 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3 1000 4000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 320 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 950 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
18/07/2022
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2000 1800
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 395 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3 2000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 1510 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1240 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 3000 3500 3250
17/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 13 2300 3300 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 9 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 2000 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1600 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 552 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
16/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 14 2200 3300 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 60 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5 2000 3500 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 2019 2400 3400 2900
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800