Gajar bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2000 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 471 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 702 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
08/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 9 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 3 1000 1200 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 10 2500 3000 2750
राहता क्विंटल 2 2200 2200 2200
पुणे लोकल क्विंटल 628 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
07/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 62 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 75 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 16 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1200 1800 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 120 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 765 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2400 2200
06/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 50 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 2 1250 1700 1475
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 571 1300 2200 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1400 1800 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 575 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 1500 2500 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 7076 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
05/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 31 1600 2200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 60 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 15 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 3 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 659 1300 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 327 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 928 2000 3000 2500
04/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 24 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 60 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3 625 1300 750
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 16 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 495 1500 2500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1400 1800 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1100 2220 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 295 800 2500 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 653 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 15 1200 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2800 3500 3200
03/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 100 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 5 625 2000 1450
राहता क्विंटल 4 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 583 800 2200 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 445 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1110 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
02/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 1 2500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 571 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 35 500 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1230 2500 3400 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 1800 2200 2000

 

Leave a Comment