Gajar bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 16 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
29/04/2022
खेड-चाकण क्विंटल 71 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 4 1500 3000 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 630 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 1000 1800 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 1548 2400 3200 2800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 1800 3000 2100
28/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 40 1600 2200 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 95 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1000 1000 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 550 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1000 3000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 48 500 1800 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1152 2400 3000 2700
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 1800 2400 2100
27/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 80 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 1 700 700 700
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 18 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 555 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1400 1800 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 308 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1199 2400 3000 2700
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1800 2000 1900
26/04/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 80 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 3 400 1300 850
सातारा क्विंटल 4 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 2 3500 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1600 1800 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 800 800 800
पुणे लोकल क्विंटल 432 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1338 2400 3000 2700
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1500
25/04/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 700 1500 800
मंचर क्विंटल 1 1500 1500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 15 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 1 3500 3500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 362 1000 1950 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1600 2000 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 289 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1200 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1111 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1800 1800
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
24/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 16 1000 2200 1600
खेड-चाकण क्विंटल 75 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 3 400 1200 800
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 2500 1700
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 443 1500 2400 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 584 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1200 1400 1350
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
23/04/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 73 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 10 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 453 1000 2500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 20 1600 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 5 2000 3200 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 240 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 810 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2800 3000 2900

Leave a Comment