Gajar bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 8 2800 3200 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2500 3200 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
29/07/2022
खेड-चाकण क्विंटल 55 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2200 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
अकलुज लोकल क्विंटल 5 2000 3200 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 394 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 600 3500 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1244 3000 3600 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
28/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 2600 2300
खेड-चाकण क्विंटल 53 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 2500 3350 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 381 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2500 3000 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 6 1500 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2000 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 1290 2800 3800 3300
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 3000 3200 3100
27/07/2022
खेड-चाकण क्विंटल 45 3000 4000 3500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 200 400 300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 17 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 489 1500 3000 2250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 2300 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 420 2000 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 1145 3000 3800 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
26/07/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2200 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2600 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 320 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1379 3000 3600 3300
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2500 3000 2750
25/07/2022
सातारा क्विंटल 9 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 128 3500 5600 4800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2200 1900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 263 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 320 2500 2800 2725
मुंबई लोकल क्विंटल 563 3000 3600 3300
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 7 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
अकलुज लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 577 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2400 3000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
23/07/2022
खेड-चाकण क्विंटल 28 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 8 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2000 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3 2000 4510 3300
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 789 3000 3600 3300
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800