Gajar bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे गाजर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 16 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 2200 2150
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
13/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1600 2000 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2350
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1500 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 572 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 888 2200 3000 2600
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2400 2800 2600
12/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 40 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 10 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 6 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 666 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
अकलुज लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1200 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 431 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 569 2200 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
11/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 31 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 1500 2000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 47 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 3 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 517 1000 1800 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1400 2000 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 436 800 2500 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1600 1800 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 596 2200 3400 2800
कराड लोकल क्विंटल 21 1500 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 2300 2500 2400
10/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 13 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 85 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 7 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 5 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 6 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 847 1500 2200 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1400 1800 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2500 2500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 537 700 2500 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1800 2000 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 394 2500 3200 2900
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
09/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 1600 2000 1800
मंचर क्विंटल 4 700 900 800
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 10 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2000 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 471 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 58 500 1500 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 702 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1300 1300
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3000 2900
08/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 9 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 83 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3 1000 1200 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 10 2500 3000 2750
राहता क्विंटल 2 2200 2200 2200
पुणे लोकल क्विंटल 628 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1800 2000 1900
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
07/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 62 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 75 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 16 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1200 1800 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1800 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 120 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 765 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2400 2200