गाजर बाजार भाव

Gajar bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे गाजर बाजार भाव

Gajar bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे गाजर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 82 700 800 750
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1000 2000 1550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1000 1600 1300
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 85 600 1600 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
04/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1100 3000 2050
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 1500 1600 1550
खेड-चाकण क्विंटल 240 800 1200 1000
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 320 800 1200 950
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1000 1600 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1700 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 78 400 1800 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1381 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 2395 1800 2200 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 1600 2500 1900
पेन लोकल क्विंटल 93 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
03/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 64 500 900 700
राहूरी क्विंटल 18 1000 3500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 180 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 24 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 291 600 1200 900
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2500 2000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1600 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 1200 1700 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1031 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 1050 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 2455 1600 2600 2100
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1400 1800 1600
02/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 1300 2500 1900
औरंगाबाद क्विंटल 32 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 800 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 8 1200 1600 1400
राहता क्विंटल 8 800 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 275 500 1000 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 41 1000 1600 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1200 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2000 1900
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1500 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 500 1600 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 868 800 2000 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 2556 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
01/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 51 1000 1500 1250
औरंगाबाद क्विंटल 121 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 162 700 1500 1000
मंचर क्विंटल 3 400 1100 750
सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 1500 1500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 500 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 41 1000 1800 1400
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 708 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1200 1300 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 2307 1800 2800 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
28/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 111 600 800 700
राहता क्विंटल 6 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 253 300 1000 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 64 300 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1093 800 2000 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 62 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 2507 1800 2800 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1600 2800 2000
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
27/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 59 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 109 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 230 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 6 500 1010 755
सातारा क्विंटल 31 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 270 300 1000 800
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2000 1900
अकलुज लोकल क्विंटल 12 1500 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 1675 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 180 800 1200 1100
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
26/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 79 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 225 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 25 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 185 1500 2500 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2000 1900
अकलुज लोकल क्विंटल 13 1500 2200 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 86 300 1400 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1300 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1050 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 3226 1800 2800 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3600 2800
कराड लोकल क्विंटल 57 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1800 2000 1900
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर