Gajar bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Gajar bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 67 800 1500 1000
राहता क्विंटल 10 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 975 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 1200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 3054 2000 2500 2300
06/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 144 700 1100 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 50 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 5 1200 1400 1300
राहता क्विंटल 10 1000 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1807 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 1500 2500 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1300 1300 1300
05/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 189 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 225 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 35 1500 2000 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 70 1400 1600 1500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 14 1000 2500 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1600 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 106 400 1100 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 1050 1000 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 3438 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
04/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 12 700 1600 1150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 163 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 5 625 1400 850
पलूस क्विंटल 9 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 10 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 305 800 2600 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 60 1000 1400 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 300 1000 600
जळगाव लोकल क्विंटल 15 700 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1561 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 2286 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
03/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 15 1300 2000 1650
औरंगाबाद क्विंटल 216 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 140 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 16 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 210 1000 1800 1600
मंचर क्विंटल 17 725 1400 925
सातारा क्विंटल 22 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 13 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 258 1200 1900 1700
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 6 700 1200 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1400 1200
अकलुज लोकल क्विंटल 20 1200 1500 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 55 300 1100 700
जळगाव लोकल क्विंटल 12 800 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1239 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 145 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1300 800 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 3123 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
02/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 162 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 182 1500 2000 1750
मंचर क्विंटल 20 300 1200 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 338 500 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 50 1000 1400 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 400 1500 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1300 800 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 2897 1500 2000 1700
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1300 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1600 1400
01/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 15 1300 1600 1450
औरंगाबाद क्विंटल 135 800 1000 900
खेड-चाकण क्विंटल 275 1500 2500 2000
पलूस क्विंटल 17 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 18 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1000 1400 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 64 500 900 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 3617 1600 2400 2000
कराड लोकल क्विंटल 15 800 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 11 2000 2200 2100
31/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 123 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 140 1000 1500 1200
सातारा क्विंटल 35 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 10 1000 1700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 357 1000 1600 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 45 1200 1600 1400
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 8 1000 1500 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 94 500 1400 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 32 800 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1372 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 125 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 3867 1600 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 1200 1500 1500

 

Leave a Comment