Gajar bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे गाजर बाजार भाव

Gajar bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे गाजर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 11 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 259 500 1000 750
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 50 1000 1500 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 1000 2000 1700
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1400 1600 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 400 1000 600
जळगाव लोकल क्विंटल 27 800 1100 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 122 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 1100 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 54 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
11/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 14 800 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 65 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 125 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 10 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 328 600 1300 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1000 1600 1300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 300 1200 700
जळगाव लोकल क्विंटल 23 800 1100 900
पुणे लोकल क्विंटल 1527 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 1500 2500 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 3653 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1800 2000 1900
10/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 11 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 40 1000 1500 1200
मंचर क्विंटल 6 200 510 355
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 35 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 1200 2800 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1600 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 400 1200 800
जळगाव लोकल क्विंटल 17 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 1347 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 3185 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 1800 2000 1900
09/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 18 1000 1500 1250
औरंगाबाद क्विंटल 118 600 900 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 65 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 108 1000 1600 1400
मंचर क्विंटल 3 500 1200 850
श्रीरामपूर क्विंटल 15 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 28 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 6 1200 1600 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 327 500 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1000 1600 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1000 2000 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1600 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 1158 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 1100 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 2777 1600 2800 2200
कराड लोकल क्विंटल 45 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1600
08/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 25 800 1800 1300
औरंगाबाद क्विंटल 100 800 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 35 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 230 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 2 300 300 300
सातारा क्विंटल 38 1500 2000 1750
पलूस क्विंटल 13 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 12 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 103 1000 3000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1000 1800 1400
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 1000 2000 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1600 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 600 1200 800
जळगाव लोकल क्विंटल 20 800 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1268 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 105 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 2969 1400 2600 2100
कराड लोकल क्विंटल 54 1400 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 1800 1700
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 2000 2200 2100
07/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 67 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 13 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 11 500 1400 950
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 30 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 10 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 261 800 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 45 1000 1600 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 10 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 975 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 1200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 3054 2000 2500 2300
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1500
06/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 26 800 1800 1300
औरंगाबाद क्विंटल 144 700 1100 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 50 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 230 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 5 1200 1400 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 10 1000 1800 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 208 800 1300 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1200 1600 1400
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1807 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 84 1500 2500 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1300 1300 1300
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
05/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 189 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 225 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 35 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 265 800 1300 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 70 1400 1600 1500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 14 1000 2500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1600 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 16 1200 1800 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 106 400 1100 800
जळगाव लोकल क्विंटल 11 800 1300 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 72 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 1050 1000 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 3438 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 36 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600

 

Leave a Comment