Gajar bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे गाजर बाजार भाव

Gajar bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे गाजर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1400 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
18/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 1500 1500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 156 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2000 1550
पलूस क्विंटल 9 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 6 1000 1200 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 500 1600 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 800 1100 900
पुणे लोकल क्विंटल 1327 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 2477 2500 3000 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1100 1100 1100
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1600
17/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 11 1200 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 273 500 900 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 27 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 170 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 2 700 700 700
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 22 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 8 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 95 1500 2200 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 300 1600 800
जळगाव लोकल क्विंटल 10 700 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1239 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 2500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 93 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 920 800 1200 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 3159 2000 2500 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 3000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
16/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 800 1500 1150
औरंगाबाद क्विंटल 172 500 900 700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 87 700 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 130 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 26 1500 1800 1650
राहता क्विंटल 9 1200 1600 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 316 500 1300 1000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 16 1000 2000 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1300
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1000 1400 1200
अकलुज लोकल क्विंटल 12 1000 3000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 106 400 1500 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 12 800 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1257 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1500 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 800 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 2921 2000 2400 2200
कराड लोकल क्विंटल 21 1200 1300 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1200 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1600
15/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 27 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 1200 1200 1200
औरंगाबाद क्विंटल 97 700 900 800
खेड-चाकण क्विंटल 173 1000 1500 1200
पलूस क्विंटल 8 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 13 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 78 600 1400 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1000 1500 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 800 1800 1500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 300 1200 700
जळगाव लोकल क्विंटल 15 800 1300 1100
पुणे लोकल क्विंटल 1467 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 1200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 3147 2000 3000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 4000 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 126 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1600 1800 1700
14/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 147 600 900 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 107 800 1500 1000
राहूरी क्विंटल 4 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 30 1500 1800 1650
राहता क्विंटल 10 1000 1700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 342 700 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 60 1000 1600 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 24 900 2500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 200 1100 600
जळगाव लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 1220 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 117 1300 1500 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 1100 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 3402 1800 2400 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1400 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 82 1600 1800 1700
13/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 14 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 277 800 1000 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 107 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 225 1000 1600 1300
मंचर क्विंटल 1 1300 1300 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 16 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 61 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 13 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 356 800 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 40 1000 1600 1300
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 1890 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 1200 800 1000 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1400
12/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 11 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 259 500 1000 750
खेड-चाकण क्विंटल 255 1000 1600 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 15 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 351 600 1300 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 50 1000 1500 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 1000 2000 1700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 1400 1600 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 1500 1800 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 400 1000 600
जळगाव लोकल क्विंटल 27 800 1100 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 122 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 1100 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 3598 1800 2400 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 29 1000 2000 1600
कराड लोकल क्विंटल 54 1000 1200 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2000 2200 2100

 

Leave a Comment