Gavar bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 31 3000 4000 3500
भुसावळ क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 1500 4200 3400
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
17/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5000 4750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2200 4000 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 51 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 42 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
राहता क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 1600 4300 2900
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2500 4500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 155 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3500 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 591 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 23 3800 4400 4100
16/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 34 3000 6300 4650
औरंगाबाद क्विंटल 19 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 52 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 185 1500 5950 3725
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 25 3000 3500 3250
राहता क्विंटल 3 4000 7000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 1500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2200 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 141 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 20 5500 6000 5875
मुंबई लोकल क्विंटल 450 3500 5500 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 28 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 4000 4500 4250
15/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2500 5000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 22 3000 4500 3750
राहूरी क्विंटल 2 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 25 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 154 2000 5010 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 15 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 3 4000 7000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 1500 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2000 3500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 107 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4200 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 343 3500 5500 4500
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
14/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 5000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 39 4000 6500 5250
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 4500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 59 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 187 1500 5000 3250
भुसावळ क्विंटल 2 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 37 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 3 3500 3500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 1500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 167 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 616 4000 5500 4800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 3800 4400 4100
13/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 45 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 25 2200 3500 2850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 249 2000 5000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 20 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 1500 4500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
अकलुज लोकल क्विंटल 16 2000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 1000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 141 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 4000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 567 4000 5500 4800
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
12/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 5000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 45 3000 5500 4250
औरंगाबाद क्विंटल 16 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 272 1500 5000 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 30 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 1500 4500 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3800 3500
पुणे लोकल क्विंटल 330 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 4000 4500 4350
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
11/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 50 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 24 2500 5000 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 11 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 56 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 19 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 1250 3500 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 18 2500 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1500 5000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 6 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 590 4000 5500 4800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 53 3000 4500 4000
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 4000 4500 4300