Gavar bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 16 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 3 10000 11000 10500
पुणे लोकल क्विंटल 154 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
19/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 2800 3200 3000
औरंगाबाद क्विंटल 5 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 1 7100 7100 7100
सातारा क्विंटल 5 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 5000 8500 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 3000 7000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 2700 2650
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
18/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 7500 11000 9250
खेड-चाकण क्विंटल 15 9000 12000 10000
पुणे लोकल क्विंटल 68 3500 10000 6750
17/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 6000 10000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 5 6000 8000 7000
खेड-चाकण क्विंटल 26 1500 3000 2000
भुसावळ क्विंटल 1 7100 7100 7100
सातारा क्विंटल 2 3000 5000 4000
राहता क्विंटल 1 11500 11500 11500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 5000 9500 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1100 7000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 308 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 7000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 180 4000 8000 6000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 6000 8000 7500
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
16/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 5800 11000 8400
खेड-चाकण क्विंटल 25 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 2 7000 8500 7750
सातारा क्विंटल 22 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 5000 9000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
अकलुज लोकल क्विंटल 14 3800 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 3000 6500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 63 4000 10000 7000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 4000 8110 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 248 5000 9000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 5 5000 8000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
15/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 7000 4750
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 7000 10000 8500
खेड-चाकण क्विंटल 28 7000 9000 8000
मंचर क्विंटल 1 8500 8500 8500
सातारा क्विंटल 6 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 5000 9000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5600 7000 6250
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 3000 8000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 91 3000 8000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 6000 7000 6500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 3 5000 9000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 158 5000 9000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 5000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 6500 6250
14/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 7 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 8000 11500 9750
औरंगाबाद क्विंटल 3 6000 7000 6500
मंचर क्विंटल 2 8250 10000 9125
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 5000 9000 8500
अकलुज लोकल क्विंटल 13 5000 7500 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2000 7000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 75 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 6000 8000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 128 5000 9000 7000
कराड लोकल क्विंटल 24 4000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 5800 6000 5900
13/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 9500 12000 10750
खेड-चाकण क्विंटल 26 7000 9000 8000
मंचर क्विंटल 2 9000 9500 9250
सातारा क्विंटल 22 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 1 6000 6000 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 5000 9000 8500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3500 6800 6000
पुणे लोकल क्विंटल 128 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 5000 10000 8000
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400

Leave a Comment