Gavar bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2400 2100
औरंगाबाद क्विंटल 12 2200 3500 2850
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2500 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 10 1500 3200 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 130 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3800 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
20/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 55 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 38 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 2 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 1500 2500 2200
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1200 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 194 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 258 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 2700 2300
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
19/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 59 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 125 1000 4510 2405
भुसावळ क्विंटल 3 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 30 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 3 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 1500 2500 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1700 3600 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1000 3000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 200 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 312 2500 3500 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 4800 3200
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 3000 3500 3250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 1500 3000 2500
18/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 52 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 15 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 59 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 112 925 3800 2362
भुसावळ क्विंटल 3 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 20 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 17 1750 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 16 2000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 130 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5750
मुंबई लोकल क्विंटल 373 2800 3600 3200
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1000 2300 1600
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 1500 3000 2000
17/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2200 2600 2400
पुणे-मांजरी क्विंटल 96 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 25 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 147 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 134 625 3550 2085
भुसावळ क्विंटल 5 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 29 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 1000 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 2000 3250 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 144 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 206 500 3600 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 90 2200 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 313 2800 3800 3300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 3000 10000 6000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
16/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2400 2600 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 3200 2600
मंचर क्विंटल 114 1000 4300 2425
सातारा क्विंटल 19 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
पुणे लोकल क्विंटल 117 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 277 1000 3600 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 472 2400 3000 2700
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2500 3000 2850
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 1500 3000 2500
15/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2200 2600 2400
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 46 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 20 1400 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 48 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 116 1000 4000 2650
भुसावळ क्विंटल 6 2000 2000 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 41 1500 2200 1800
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 1500 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 224 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 121 1000 3510 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2200
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
14/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 41 2500 4500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 54 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 4 2000 2000 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 1500 2700 2000
सातारा क्विंटल 17 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2200 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
जळगाव लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 192 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 14 2500 3000 2750