Gavar bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
औरंगाबाद क्विंटल 12 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 1500 3000 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 10 3800 6500 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 500 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 2700 2650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 2800 3500 3200
22/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 39 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 3 3000 3000 3000
राहता क्विंटल 3 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 1500 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1200 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 201 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 5000 4000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 3 2000 5000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 339 3000 5000 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 41 6000 9000 8000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 2000 4000 3000
21/04/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 30 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 20 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 58 2500 4500 3000
मंचर क्विंटल 42 1000 4500 2650
श्रीरामपूर क्विंटल 3 5000 9000 7000
भुसावळ क्विंटल 4 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 32 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 4 2500 4000 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 2000 4000 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 3500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 202 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 2200 2150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 5000 8000 6000
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 39 2000 4000 3000
20/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1100 2600 1850
पुणे-मांजरी क्विंटल 41 3000 5500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 20 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 58 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 45 1000 4500 2350
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 16 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 4 3500 5500 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 2000 3500 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 10 4000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 178 1200 4000 2850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 135 2000 6510 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2800 3000 2950
मुंबई लोकल क्विंटल 297 4000 6000 5000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 5000 9000 7000
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 12 4000 4400 4200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 23 4000 4500 4200
19/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1000 3500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 47 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 15 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 63 2000 5000 3500
मंचर क्विंटल 41 1000 5000 3000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 26 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 5 4000 5500 4700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 2500 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 183 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2000 4000 3000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 4 2000 6000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 68 2000 5110 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 224 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 14 5000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 14 3500 4000 3800
18/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 33 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 14 1500 3000 2250
मंचर क्विंटल 32 1000 5110 2855
सातारा क्विंटल 12 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 3 2500 6000 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 2500 3500 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 15 4000 8000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 116 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2000 4000 3000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 3 2000 5500 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 94 2000 5500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 362 4500 6500 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 5400 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 7000 5400
कराड लोकल क्विंटल 18 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 3000 4500 3800
17/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 19 4000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 6 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 33 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 13 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 58 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 27 1000 5000 2985
राहता क्विंटल 3 5000 6500 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 2250 5500 4250
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3000 6500 5500
पुणे लोकल क्विंटल 279 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 5000 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
कराड लोकल क्विंटल 6 5000 5500 5500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
16/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2500 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 30 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 9 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 57 2000 4000 3000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 9 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 2500 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
अकलुज लोकल क्विंटल 11 3200 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 68 2000 4800 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 280 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 370 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 12 5000 6000 6000

Leave a Comment