Gavar bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 4500 3750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 17 3500 6000 5000
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3200 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 3000 7000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 5000 8000 6500
पंढरपूर लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 200 3000 4000 3750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
22/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 5000 10000 7500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 17 1000 9600 8500
खेड-चाकण क्विंटल 46 7000 8000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 3500 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 3300 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 112 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 138 3000 10450 8000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 25 4000 6000 5500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 5500 6000 5750
21/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 4300 6000 5150
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 5000 10000 7500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 15 1100 4100 3500
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 44 7000 8000 7500
मंचर क्विंटल 113 2000 8010 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 20 600 800 750
सातारा क्विंटल 16 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 17 4000 6500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1500 7000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 98 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 147 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6500 6500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 50 6000 7000 6500
20/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5000 4750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 4500 6000 5250
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 5000 9000 7000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 18 1100 8500 7500
औरंगाबाद क्विंटल 15 2500 3400 2950
खेड-चाकण क्विंटल 43 5000 6000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 500 780 600
सातारा क्विंटल 9 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 4000 7500 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 94 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 62 3000 9780 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 373 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2500 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 1 6000 6500 6400
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 5500 6000 5750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 47 6500 7000 6800
19/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6000 6500 6250
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 20 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 59 5000 6000 5500
मंचर क्विंटल 81 3500 9010 6255
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 33 600 800 700
सातारा क्विंटल 12 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 3000 7000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2500 5500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 169 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 4000 6000 5000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 78 4000 9750 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 280 5000 9000 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 4000 4500 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 11 4800 5600 5300
18/07/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 7000 10000 8500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 22 1000 7500 6500
औरंगाबाद क्विंटल 5 2800 3200 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 3000 4000 3550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 4000 8700 6000
सातारा क्विंटल 10 4500 5500 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 3000 7000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 144 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 103 3000 8900 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 190 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 334 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
17/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 7 2000 8000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 57 5000 6000 5500
मंचर क्विंटल 173 2000 4000 3150
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 26 450 800 600
राहता क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 2500 5000 4500
अकलुज लोकल क्विंटल 8 3000 6000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 166 4000 7000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 110 3000 9000 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 183 4200 4400 4200
16/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 6 2000 7000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 35 5000 8000 6500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 41 1000 7550 6500
औरंगाबाद क्विंटल 23 1200 2500 1850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 44 4500 5500 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 37 4500 6500 5000
सातारा क्विंटल 25 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 3000 5000 4500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3500 5800 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 400 6000 3200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 104 3000 7710 5200
नागपूर लोकल क्विंटल 180 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 449 4000 6000 5000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250