Gavar bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 8 6000 8000 7000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 3000 6000 5500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2000 2400 2700 2425
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2000 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 6000 6500 6250
25/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 5000 10000 7500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 37 4000 8000 6000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
राहता क्विंटल 2 5000 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 4500 8000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1800 5000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 125 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 94 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 6000 6200 6100
24/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 6000 10000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 4 5000 7000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 28 6000 9000 7500
मंचर क्विंटल 2 5550 9000 7275
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 18 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 6 3000 6000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 4000 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 91 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 97 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 6000 6500 6250
23/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 3400 4000 3700
उस्मानाबाद क्विंटल 4 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 5000 10000 7500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 42 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 2 7000 9220 8110
भुसावळ क्विंटल 1 8000 8000 8000
सातारा क्विंटल 3 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 9000 9000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 3850 9000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 3000 7000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 80 3000 8000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 150 6000 7000 6500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 5500 6000 5800
22/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 2800 3200 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 6000 3850
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 6000 10000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 6 5000 7000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 33 7000 9000 8000
मंचर क्विंटल 2 1500 8700 5100
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 6 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 6 8000 9000 8500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 4000 8500 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 157 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 4000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 145 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 9000 15000 12000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 5 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 6000 11000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 4 6000 8500 7250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 3 4500 8510 6505
सातारा क्विंटल 8 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 10000 10000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 5000 8500 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 8000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 3000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 129 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 4000 8000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 3000 8000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 203 6000 8000 7000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6000 7000 6500
कराड लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
20/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 5 8000 12000 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 5 2800 3200 3000
उस्मानाबाद क्विंटल 4 3000 6000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 5000 11000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 4 6000 7000 6500
खेड-चाकण क्विंटल 40 7000 9000 8000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 16 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 3 10000 11000 10500
पुणे लोकल क्विंटल 154 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 5000 7000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 8 3000 9000 6500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 9000 9000 9000
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
19/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 3 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 22 5000 10000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 5 5000 7000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 36 7000 9000 8000
भुसावळ क्विंटल 1 7100 7100 7100
सातारा क्विंटल 5 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 5000 8500 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 3000 7000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 103 5000 8000 6500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 13 6000 9000 7500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000

 

Leave a Comment