Gavar bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 31 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2000 2500 2250
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 1500 3500 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 8 1800 3600 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1500 4500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5000 6100 5600
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
27/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 62 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 1800 1400
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 1700 3500 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 4500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 198 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 136 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 6000 4000
26/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 9 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 46 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 103 1500 4900 3200
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2200 1700
भुसावळ क्विंटल 3 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 20 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 2000 3600 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1300 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 133 1500 5000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2000 5000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 354 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
25/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 37 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 45 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 99 1500 4800 3150
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 14 2000 4000 3000
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 2000 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 153 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 321 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1800 3100 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 53 3000 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 4000 4400 4200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 1500 3000 2200
24/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 47 3000 6500 4750
औरंगाबाद क्विंटल 9 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 65 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 116 1800 4300 3050
भुसावळ क्विंटल 2 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 17 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 2000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 141 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2000 3500 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 158 1000 4650 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 320 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3800
23/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 49 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 13 3000 3500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 21 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 3 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 2000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 123 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 3100 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 189 1000 4990 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 539 2500 3500 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 5000 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 3000 6000 4800
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3850
22/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2000 2600 2400
औरंगाबाद क्विंटल 18 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 161 1000 4000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 5 2000 2000 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 18 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 3 3500 3500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 1500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 229 1500 5000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 240 1000 3700 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2200 2150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3800 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
21/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 1800 2400 2100
औरंगाबाद क्विंटल 12 2200 3500 2850
खेड-चाकण क्विंटल 59 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2500 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 10 1500 3200 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1300 3750 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 130 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 492 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3800 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 25 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 3500 4000 3750