Gavar bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
खेड-चाकण क्विंटल 44 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
01/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 6000 5500
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 10000 6500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1200 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 23 6000 8000 7000
राहता क्विंटल 1 9000 9000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 3000 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 500 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 104 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 70 4000 8000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 14 5000 5500 5250
31/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 5000 9000 7000
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1800 4000 2900
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 4000 9000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 7 5000 6500 5750
खेड-चाकण क्विंटल 46 4000 8000 6000
मंचर क्विंटल 3 5000 9000 7000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 6000 7500 6500
सातारा क्विंटल 16 4000 5500 4750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 4000 6500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1500 6000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 113 3500 8000 5750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 103 4000 8000 6000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 101 101 101
पेन लोकल क्विंटल 120 4500 4700 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 6000 7000 6500
30/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 5500 5250
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1600 2700 2150
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 5000 8000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 3 5000 7000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 36 5000 9000 7000
मंचर क्विंटल 4 4000 8500 6250
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 12 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 4000 6000 5000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 2250 4500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 82 4000 7000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 112 6000 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2500 4000 3500
वाई लोकल क्विंटल 4 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 13 5000 6000 5500
29/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2500 5000 3750
उस्मानाबाद क्विंटल 5 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 4000 10000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 5 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 32 7000 8000 7500
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 4 3000 8000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 17 2500 5500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2000 6500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 153 3000 8000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 4000 9000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 136 6000 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 3000 6000 4500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 5000 5500 5250
28/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 5000 10000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 4 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 5 3000 8000 5500
सातारा क्विंटल 12 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 96 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 4000 6000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 4000 9000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 73 6000 8000 7000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6400 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 114 5000 5200 5000
27/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
उस्मानाबाद क्विंटल 5 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 4000 10000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 5 7000 8000 7500
खेड-चाकण क्विंटल 28 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 4 3000 8210 5605
सातारा क्विंटल 18 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 9000 9000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 3000 5500 5000
अकलुज लोकल क्विंटल 11 5000 7000 6500
पुणे लोकल क्विंटल 173 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 22 4000 7500 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 2600 2550
चांदवड लोकल क्विंटल 3 9000 9000 9000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
26/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 8 6000 8000 7000
खेड-चाकण क्विंटल 37 5000 9000 7000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 9 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 3000 6000 5500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2000 2400 2700 2425
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2000 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 121 5000 7000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 6000 6500 6250

 

Leave a Comment