Gavar bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे गवार बाजार भाव

Gavar bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे गवार बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
खेड-चाकण क्विंटल 39 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 2200 1600
भुसावळ क्विंटल 1 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 1200 3900 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 218 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 498 4000 5000 4500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 5200 3000
कराड लोकल क्विंटल 36 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
02/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 58 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 17 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 59 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 140 1000 5100 3050
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 35 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 1300 3800 2700
पुणे लोकल क्विंटल 169 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 355 3500 4500 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2700
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
01/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 43 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 20 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 85 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 145 1000 5250 2565
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2200 1700
भुसावळ क्विंटल 2 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 17 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 1300 3750 2900
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2200
पुणे लोकल क्विंटल 125 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 600 3500 4500 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2300 4500 3500
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 3000 3500 3200
31/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 50 3000 5500 4250
औरंगाबाद क्विंटल 15 3200 3600 3400
खेड-चाकण क्विंटल 58 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 150 1000 5000 3000
भुसावळ क्विंटल 3 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 26 2000 3500 2700
राहता क्विंटल 4 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 1500 4000 3250
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 5000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 169 1500 5000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 98 3000 4500 3800
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 36 4000 4400 4200
30/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 55 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 14 3500 5000 4250
मंचर क्विंटल 154 1000 5000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 1500 3700 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 5000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 129 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 368 3000 4500 3800
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 5000 3500
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 4000 4200 4100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 50 3000 3500 3200
29/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 54 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 20 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 11 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 212 1000 5310 3155
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2200 1850
सातारा क्विंटल 27 2000 5000 3500
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 2000 4000 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 13 1800 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 254 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 6000 4000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
28/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 64 3000 6500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 31 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 52 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2000 2500 2250
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 17 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 1500 3500 3000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
अकलुज लोकल क्विंटल 8 1800 3600 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1500 4500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 2800 2725
मुंबई लोकल क्विंटल 431 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5000 6100 5600
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
27/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 62 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 142 2000 5000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1000 1800 1400
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 1700 3500 2750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3800 4000 3900
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 4500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 198 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2500 4000 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 179 1000 4600 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 136 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 6000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3850
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 49 1500 3000 2500

 

Leave a Comment