Gavar bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 13 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 5000 10000 7500
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 3000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 2000 4500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2350
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3800 4000 3900
08/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी क्विंटल 27 6000 8000 7000
खेड-चाकण क्विंटल 33 5000 8000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 5000 8000 6500
भुसावळ क्विंटल 3 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 3 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 3000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 155 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 269 4000 8000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3800 4000 3900
07/04/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1000 3500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 45 4500 8500 6500
औरंगाबाद क्विंटल 9 5500 7000 6250
राहूरी क्विंटल 7 2500 8500 5500
खेड-चाकण क्विंटल 52 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 7 2500 8000 5250
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 17 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 5 3000 6500 4750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 3500 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 174 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 5000 7000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 153 4000 7000 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 7600 7600 7600
कराड लोकल क्विंटल 21 5000 7000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3500 4000 3850
06/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 5500 5250
पुणे-मांजरी क्विंटल 29 3000 8000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 5 4000 8000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 44 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 4000 7000 6000
सातारा क्विंटल 10 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 3 5000 8000 6500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 3500 7000 5500
अकलुज लोकल क्विंटल 9 4000 6500 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 179 3000 7000 5000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 2800 2725
मुंबई लोकल क्विंटल 358 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 6 6000 7000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 43 4000 6000 5000
05/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 5500 5250
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 31 4000 9000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 4 6000 8000 7000
खेड-चाकण क्विंटल 56 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 9 1000 8500 4750
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 15 6000 7000 6500
राहता क्विंटल 4 3000 8500 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 3500 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 5000 3200
जळगाव लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 182 3000 8000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 5000 7000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 4000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 128 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 9 7000 7500 7500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
04/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 24 4000 10000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 5 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 6 2010 9000 5505
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 3000 7500 5500
सातारा क्विंटल 9 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 3 8500 9000 8700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4 3500 7000 6000
अकलुज लोकल क्विंटल 14 3000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 4000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2200 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 97 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 5000 7000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 199 4000 8000 6000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6700 8500 7100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 6000 9000 8000
कराड लोकल क्विंटल 3 3000 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 123 4400 4600 4400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 4000 6000 5000
03/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 3200 2600
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 4000 10000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 6 5000 7000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 36 4000 8000 6000
मंचर क्विंटल 8 4000 8510 6255
सातारा क्विंटल 11 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 9500 9500 9500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 84 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 7 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2800 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6800 6800 6800
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
02/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 4000 10000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 6 5000 8000 6500
खेड-चाकण क्विंटल 44 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 1 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 3000 5000 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3000 6500 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 60 4000 8000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 5000 5500 5250

 

Leave a Comment