Gavar bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 18 2500 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1500 5000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4500 5000 4875
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
10/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 67 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 2500 2250
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 1200 3000 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 8 3000 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 233 1500 5000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 638 4000 5500 4800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
09/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 55 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 18 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 59 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 154 2000 4600 3300
श्रीरामपूर क्विंटल 2 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 25 2000 3500 2500
राहता क्विंटल 3 3500 5000 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 1000 3750 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 5000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 181 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 15 6000 6500 6350
मुंबई लोकल क्विंटल 534 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
08/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 48 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 25 2500 5000 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 32 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 173 1000 5000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 19 2000 3500 2500
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 1000 3750 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 151 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 209 4000 5500 4800
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2300 4400 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 4000 4400 4200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 3000 3500 3200
07/06/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 51 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 64 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 176 2000 5010 3505
सातारा क्विंटल 25 2000 3500 2700
राहता क्विंटल 4 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 1250 4250 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 178 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 5000 4000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 5 2000 3800 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 234 2000 5500 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 426 4000 5500 4800
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 150 4200 4400 4200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4200 4100
06/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 41 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 18 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 187 1500 4710 3105
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1500 2500 2000
नवापूर क्विंटल 5 2000 3000 2400
सातारा क्विंटल 18 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 2 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 1000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
अकलुज लोकल क्विंटल 14 1500 3200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 133 1500 5000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3500 5000 4250
पंढरपूर लोकल क्विंटल 3 1500 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 207 2000 5300 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 560 4000 5500 4700
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2200 5100 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 3000 3500 3200
05/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 10 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 65 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 9 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 60 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 241 1000 5250 3125
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2000 3000 2550
नवापूर क्विंटल 5 2000 3000 2400
भुसावळ क्विंटल 2 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 38 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 1250 4250 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 10 1800 3600 3000
पुणे लोकल क्विंटल 264 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2200 3000 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 90 3000 3200 3150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1000 4100 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4500 4500
04/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 59 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 50 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1000 2500 1700
नवापूर क्विंटल 6 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 19 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3500 4000 3750
पंढरपूर लोकल क्विंटल 4 1500 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 90 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 613 3500 4500 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3500 4400 4000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 4000 4500 4250