Gavar bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे गवार बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 5000 10000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 5000 7000 6000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 12 4000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 2 12000 15000 13500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 7000 10000 8500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 29 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
राहता क्विंटल 1 6000 6000 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 16 5000 10000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 8000 7000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 126 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 4000 8000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 2078 2280 2230
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 5000 6000 5500
10/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 7000 11000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 36 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 14 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 3 7000 10000 8500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 5500 9500 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 4000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 58 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 5000 6000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 198 5000 8000 6500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 7000 7000 7000
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 5500 5500
09/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 8000 11000 9500
खेड-चाकण क्विंटल 39 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 3 1000 9000 5000
सातारा क्विंटल 8 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 6000 9000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 4000 8000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 62 3000 10000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 4000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 186 5000 9000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 2000 7000 3500
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
वाई लोकल क्विंटल 8 4500 6000 5250
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
08/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 8000 12000 10000
खेड-चाकण क्विंटल 28 6000 8000 7000
मंचर क्विंटल 1 7000 11200 9100
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 7 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 5000 9000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 9000 7000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 35 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 6000 8000 7000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 3 5000 11000 8000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 5000 9110 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 144 5000 9000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 7 4000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 12 5000 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 6000 6500 6250
07/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 7000 11000 9000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1200 2000 1500
मंचर क्विंटल 1 8500 10000 9250
सातारा क्विंटल 15 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 1 10000 10000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 5000 10000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 3000 8000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 54 2500 10000 6250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 5000 7000 6000
पंढरपूर लोकल क्विंटल 2 9000 9000 9000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 145 5000 9000 7000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 8700 8700 8700
कराड लोकल क्विंटल 12 5000 6000 6000
06/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 4 11000 15000 13000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 7000 11000 9000
खेड-चाकण क्विंटल 16 5000 8000 7000
मंचर क्विंटल 2 8510 8510 8510
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 10 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
अकलुज लोकल क्विंटल 10 4000 6500 5500
पुणे लोकल क्विंटल 116 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 6000 7000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 5000 10600 9000
कराड लोकल क्विंटल 9 5500 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
05/03/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 8000 10000 9000
खेड-चाकण क्विंटल 26 6000 8000 7000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 7 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 7000 10000 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 6000 8000 7000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 267 5000 8000 6500
कराड लोकल क्विंटल 15 5000 6000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000

 

Leave a Comment