Gavar bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव

Gavar bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 6000 9000 7500
पुणे लोकल क्विंटल 29 5000 10000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 4000 5500 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 208 6000 8000 7000
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 10000 12000 11000
मंचर क्विंटल 2 2500 8000 5250
सातारा क्विंटल 1 8000 10000 9000
पुणे लोकल क्विंटल 46 6000 10000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
05/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2600 3800 3200
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 10000 9000
खेड-चाकण क्विंटल 18 8000 10000 9000
सातारा क्विंटल 3 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 5500 9000 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 7000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 83 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 15 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
04/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2200 3600 2900
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 9000 11000 10000
खेड-चाकण क्विंटल 22 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4 6000 12000 9500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 8000 6000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 45 6000 10000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 142 6000 9000 7500
03/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 9000 10000 9500
खेड-चाकण क्विंटल 21 8000 10000 9000
सातारा क्विंटल 3 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 6 5000 8000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5500 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 23 5000 11000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 85 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1100 1100
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 21 5500 6000 5750
02/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 10000 9000
खेड-चाकण क्विंटल 14 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4 6000 8500 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 7000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 2 4000 10000 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 185 6000 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
01/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 9000 11000 10000
खेड-चाकण क्विंटल 24 7000 9000 8000
मंचर क्विंटल 2 5110 6110 5610
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 7 5500 9500 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 6500 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 6000 7000 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 185 6000 9000 7500
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
31/01/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 12 2600 3600 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5 6000 10000 8500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 8000 8500 8300
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 34 5000 10000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 6000 8000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 20 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 91 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 5500 6000 5750

 

Leave a Comment