Gavar bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव

Gavar bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 5000 10000 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 7000 6500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 5000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3700 3700
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
11/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 15 7000 9000 8000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 5000 10000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 6000 8000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 9000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 77 4000 10000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 7000 8000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 48 6000 8000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 4000 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 6500 7000 6850
10/02/2022
खेड-चाकण क्विंटल 25 7000 9000 8000
सातारा क्विंटल 3 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 4500 8500 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 6000 8000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 6500 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 60 5000 10000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 37 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 6 8000 9000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 5000 6000 5500
09/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 9000 8500
खेड-चाकण क्विंटल 13 8000 10000 9000
सातारा क्विंटल 1 7000 8000 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 5000 8500 7000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 6000 8000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 7500 7000
पुणे लोकल क्विंटल 23 5000 8000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 108 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 7000 9500 9500
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 6200 6100
08/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 9000 11000 10000
खेड-चाकण क्विंटल 26 8000 10000 9000
सातारा क्विंटल 7 7000 8000 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 16 5000 9000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 8000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 23 5000 10000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 4000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 89 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 12 7000 8000 8000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
07/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3600 4200 3900
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 6000 10000 8000
सातारा क्विंटल 1 7000 9000 8000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 6000 9000 7500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 29 5000 10000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 4000 5500 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 208 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 6 7000 9500 9500
06/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 4200 3700
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 10000 12000 11000
खेड-चाकण क्विंटल 24 8000 10000 9000
मंचर क्विंटल 2 2500 8000 5250
सातारा क्विंटल 1 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 63 3960 7080 6080
पुणे लोकल क्विंटल 46 6000 10000 8000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 12 8000 10000 10000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
05/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2600 3800 3200
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 8000 10000 9000
खेड-चाकण क्विंटल 18 8000 10000 9000
सातारा क्विंटल 3 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 5500 9000 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
अकलुज लोकल क्विंटल 9 3000 8500 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 5000 7000 6000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 83 6000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 15 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 5500 6000 5750

 

Leave a Comment