Gavar bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव

Gavar bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंतचे गवार बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 2 5000 6000 5500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 1200 1000 1200 1150
18/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 1 7000 9000 8000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 22 7000 9000 8000
RAHATA —- QUINTAL 1 12000 12000 12000
NASHIK HYBRID QUINTAL 5 6000 9000 8000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 7000 8000 7500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 3500 7000 5000
JALGAON LOCAL QUINTAL 2 7000 7000 7000
PUNE LOCAL QUINTAL 38 4000 10000 7000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 3 4000 5000 4500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 55 6000 8000 7000
VAI LOCAL QUINTAL 4 6000 9000 7500
PANVEL No. 1 QUINTAL 22 7000 7500 7250
17/02/2022
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 16 7000 9000 8000
MANCHAR —- QUINTAL 1 6000 6000 6000
NASHIK HYBRID QUINTAL 11 5500 9000 8000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 7000 8000 7500
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 6000 8000 7000
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 3500 9000 5000
JALGAON LOCAL QUINTAL 1 7000 7000 7000
PUNE LOCAL QUINTAL 20 4000 12000 8000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 1 6000 6000 6000
NAGPUR LOCAL QUINTAL 90 2500 3000 2875
MUMBAI LOCAL QUINTAL 44 5000 8000 6500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 6 1500 2500 2100
16/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 1 6000 11000 9500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 22 7000 9000 8000
BHUSAVAL —- QUINTAL 1 4000 4000 4000
SATARA —- QUINTAL 1 8000 10000 9000
NASHIK HYBRID QUINTAL 6 6000 9000 8000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 6000 8000 7000
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 6000 8000 7000
AKLUJ LOCAL QUINTAL 6 3000 8000 6500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 3000 5000 4000
JALGAON LOCAL QUINTAL 1 7000 7000 7000
PUNE LOCAL QUINTAL 23 4000 10000 7000
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 2200 2500 2350
MUMBAI LOCAL QUINTAL 36 6000 8000 7000
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 23 3000 6000 5000
KARAD LOCAL QUINTAL 12 4000 4500 4500
VAI LOCAL QUINTAL 4 7000 9000 8000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 7 2000 3500 3000
PANVEL No. 1 QUINTAL 18 6500 7000 6850
15/02/2022
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES —- QUINTAL 10 4000 5000 4500
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 2 4000 10000 7000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 12 7000 9000 8000
SATARA —- QUINTAL 3 8000 10000 9000
NASHIK HYBRID QUINTAL 4 6000 10000 9000
NAGPUR HYBRID QUINTAL 652 2400 2700 2625
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 6000 7000 6500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 3000 5000 4000
PUNE LOCAL QUINTAL 27 3000 10000 6500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 4 6000 7000 6500
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 6 5000 9100 7000
MUMBAI LOCAL QUINTAL 52 6000 8000 7000
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 10 3000 6000 4500
KARAD LOCAL QUINTAL 15 3000 4500 4500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 3 2000 3500 3000
PANVEL No. 1 QUINTAL 20 6000 7000 6500
14/02/2022
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES —- QUINTAL 10 4000 5000 4500
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 2 7000 11000 9000
SATARA —- QUINTAL 4 8000 10000 9000
NASHIK HYBRID QUINTAL 8 6000 10000 8000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 6000 7000 6500
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 6000 8000 7000
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 3500 5500 5000
PUNE LOCAL QUINTAL 112 3000 10000 6500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 5 3000 7000 5000
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 2500 2700 2650
MUMBAI LOCAL QUINTAL 42 5000 8000 6500
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 31 900 2000 1400
KARAD LOCAL QUINTAL 12 4000 4500 4500
PANVEL No. 1 QUINTAL 23 5800 6000 5900
13/02/2022
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES —- QUINTAL 10 4000 5000 4500
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 1 8000 10000 9000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 17 8000 10000 9000
MANCHAR —- QUINTAL 1 4000 4000 4000
SATARA —- QUINTAL 2 8000 10000 9000
RAHATA —- QUINTAL 1 12000 12000 12000
NASHIK HYBRID QUINTAL 13 5000 9500 8000
PUNE LOCAL QUINTAL 43 5000 10000 7500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 5 4000 5000 4500
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 6 5000 9710 7300
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 2500 2700 2650
KARAD LOCAL QUINTAL 12 4500 5000 5000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 4 3000 4000 3800
12/02/2022
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES —- QUINTAL 10 4500 5500 5000
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 2 9000 10000 9500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 16 7000 9000 8000
NASHIK HYBRID QUINTAL 12 5000 10000 8500
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 6000 7000 6500
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 6000 7000 6500
AKLUJ LOCAL QUINTAL 9 3000 7500 6500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 6000 7000 6500
JALGAON LOCAL QUINTAL 1 7000 7000 7000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 7 5000 6000 5500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 127 6000 8000 7000
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 9 4000 8000 6000
KARAD LOCAL QUINTAL 15 3000 3700 3700
KAMTHI LOCAL QUINTAL 3 3000 4000 3800
PANVEL No. 1 QUINTAL 20 6000 7000 6500

 

Leave a Comment