Ghevda bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे घेवडा बाजार भाव 2022

Ghevda bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे घेवडा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील घेवडा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Ghevda rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : घेवडा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 500 2000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3500 4000 3750
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 3000 3500 3300
25/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 210 2600 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 236 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3300 3500 3400
24/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 9 2500 4500 3500
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 200 1700 4500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 192 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 21 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3000 3200 3100
23/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 8 2000 4620 3310
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 202 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3200 3600 3500
22/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4500 3750
मंचर क्विंटल 12 1000 5000 3000
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 228 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
21/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 9 2000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 500 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 195 2000 7500 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 38 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3200 3600 3400
20/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 12 1500 5500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 366 2500 5000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
19/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 2000 4000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 16 2800 4000 3400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर