Ghevda bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे घेवडा बाजार भाव 2022

Ghevda bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे घेवडा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील घेवडा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Ghevda rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : घेवडा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 4500 6000 5250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 5000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 12 5000 6000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 5800 6000 5900
29/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 5500 6000 5500
पुणे लोकल क्विंटल 178 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 5000 6000 5500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 75 3000 7510 5100
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 13 6000 7500 7000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 5500 6000 5850
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 4 3000 5000 3950
28/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 4 5000 6500 5750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 115 4000 6500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6700
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 3000 6000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 174 4000 9000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 5000 6000 5500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 17 1000 7000 5000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
27/07/2022
मंचर क्विंटल 13 5600 7000 6300
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 400 500 450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 80 4000 8000 6000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 82 3000 7000 5500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 11 1000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 6 4500 5000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 5600 6000 5800
26/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 7000 6000
मंचर क्विंटल 8 4000 7000 5500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 450 500 480
पलूस क्विंटल 4 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 134 5000 6000 5500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 5500 5500 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 198 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 6000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 48 3000 6700 5000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 7 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 9 4000 5000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6500 7000 6750
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 3 5000 5500 5200
25/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 6000 7000 6500
मंचर क्विंटल 13 2500 7000 4750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 95 5000 8400 6400
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 4000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 192 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 5000 8000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 94 3000 6800 5000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 12 2500 7000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 32 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 6000 7000 6500
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 10 6000 7000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 5000 8000 6500
मंचर क्विंटल 11 4100 7200 5650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 90 5500 8000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 171 4000 8000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 6000 7000 6500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 76 3000 7250 5500
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
23/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 75 5200 9100 7500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 92 4000 7010 5500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 21 2500 8000 7000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 3000 4000 3800
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6500 7500 7000