Ghevda bajar bhav : 05 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे घेवडा बाजार भाव

Ghevda bajar bhav : 05 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे घेवडा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे घेवडा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Ghevda rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : घेवडा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 400 2000 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 800 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2200 2700 2450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 3000 3500 3250
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
11/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 3000 3200 3100
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 366 1400 3200 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 202 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 4200 4200 4200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2000 3500 2200
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1300 1500 1400
10/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 55 400 1600 1250
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 552 1500 3000 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1300 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 253 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 60 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 137 2000 3500 2200
कराड लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 30 2000 3000 2500
09/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 3200 3100
मंचर क्विंटल 57 200 1800 1000
मंचर- वणी क्विंटल 3 700 1000 825
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 504 2250 3500 2700
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 9 700 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 191 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 110 2000 3600 2800
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 2000 2200 2100
08/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4500 3750
मंचर क्विंटल 57 500 2300 1950
मंचर- वणी क्विंटल 3 900 1350 1125
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 347 1200 3600 2500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 9 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 177 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 143 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 1800 2000 1900
07/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 4000 4500 4250
मंचर क्विंटल 42 1000 2400 1650
मंचर- वणी क्विंटल 3 800 1200 950
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 364 2000 3500 2800
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 17 500 1700 1000
पुणे लोकल क्विंटल 120 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 72 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 2000 3000 2500
06/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 3000 3500 3250
उस्मानाबाद क्विंटल 9 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 64 725 2500 1250
मंचर- वणी क्विंटल 3 900 1350 1125
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 314 1000 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 332 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 222 4200 4400 4200
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 297 1500 3200 2100
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 9 800 1700 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1500 2500 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000

 

Leave a Comment