Harbhara Bajar Bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव

Harbhara Bajar Bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
पुणे क्विंटल 33 5400 6000 5700
माजलगाव क्विंटल 715 4200 4500 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3800 3800 3800
पैठण क्विंटल 9 4471 4471 4471
भोकर क्विंटल 157 4000 4600 4300
हिंगोली क्विंटल 600 4440 4755 4597
कारंजा क्विंटल 2850 4320 4705 4555
मंगळवेढा क्विंटल 122 4300 4650 4600
राहता क्विंटल 9 4400 4550 4475
जळगाव चाफा क्विंटल 380 4450 5320 4561
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 22 4619 4619 4619
चिखली चाफा क्विंटल 614 4260 4650 4455
वाशीम चाफा क्विंटल 2100 4100 4675 4400
भुसावळ चाफा क्विंटल 30 4600 4625 4610
सोलापूर गरडा क्विंटल 365 4450 4675 4550
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 25 3500 4600 4050
उमरगा गरडा क्विंटल 7 4475 4500 4475
धुळे हायब्रीड क्विंटल 92 3510 4600 4340
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 156 4530 4995 4640
यावल हायब्रीड क्विंटल 51 4600 5300 5180
जळगाव काबुली क्विंटल 157 7850 8015 7900
लातूर लाल क्विंटल 15915 4471 4933 4650
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 119 4400 4625 4550
जळगाव लाल क्विंटल 79 4500 5215 4700
बीड लाल क्विंटल 42 3850 6200 4522
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 105 4400 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 124 4580 4640 4600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 400 4575 4670 4600
चाकूर लाल क्विंटल 40 4541 4651 4592
मुरुम लाल क्विंटल 1110 4450 4821 4635
उमरखेड लाल क्विंटल 40 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 190 4500 4600 4550
जालना लोकल क्विंटल 3982 3800 4698 4550
अकोला लोकल क्विंटल 3423 4270 4860 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 7800 4400 4825 4612
परभणी लोकल क्विंटल 250 4500 4600 4550
आर्वी लोकल क्विंटल 190 4000 4860 4550
नागपूर लोकल क्विंटल 945 4200 4741 4605
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2953 4400 4840 4610
मुंबई लोकल क्विंटल 1428 5200 5700 5500
भोकरदन लोकल क्विंटल 33 4500 4600 4550
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2330 4150 4770 4555
कोपरगाव लोकल क्विंटल 326 3501 4621 4500
गेवराई लोकल क्विंटल 30 3375 4625 4300
परतूर लोकल क्विंटल 101 4461 4600 4550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 21 3000 4500 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 360 4000 4620 4250
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 17 4295 4430 4400
लोहा लोकल क्विंटल 34 4550 4671 4650
दुधणी लोकल क्विंटल 298 4500 4840 4650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 4500 4700 4500
04/03/2022
शहादा क्विंटल 1522 4300 7191 5275
पुणे क्विंटल 32 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 776 3500 6935 6356
माजलगाव क्विंटल 686 4200 4506 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4300 4300 4300
पैठण क्विंटल 7 3000 4493 4450
संगमनेर क्विंटल 1 3125 3125 3125
उदगीर क्विंटल 1410 4550 4706 4628
भोकर क्विंटल 171 3800 4617 4208
कारंजा क्विंटल 2850 4250 4680 4485
लासूर स्टेशन क्विंटल 305 4200 4551 4350
सेलु क्विंटल 247 4450 4600 4550
राहता क्विंटल 33 4400 4528 4465
जळगाव चाफा क्विंटल 552 4380 4575 4491
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 15 4500 4500 4500
चिखली चाफा क्विंटल 617 4200 4600 4400
वाशीम चाफा क्विंटल 1700 4200 4625 4400
अमळनेर चाफा क्विंटल 5000 4440 4650 4650
मलकापूर चाफा क्विंटल 646 3900 4685 4485
सोलापूर गरडा क्विंटल 381 4400 4560 4505
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 21 4000 4400 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 83 4400 4550 4530
कळंब (यवतमाळ) गरडा क्विंटल 60 4600 4875 4750
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 3700 4560 4460
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 192 4480 4895 4640
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 25 3701 4500 4466
जळगाव काबुली क्विंटल 78 8000 9300 8000
देगलूर काट्या क्विंटल 159 4300 4585 4442
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4450 4450 4450
लातूर लाल क्विंटल 20995 4502 4916 4650
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 70 4400 4600 4550
येवला लाल क्विंटल 19 3800 4690 4547
जळगाव लाल क्विंटल 85 4600 4960 4811
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 88 4400 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 32 4426 4572 4550
शेवगाव लाल क्विंटल 37 4500 4550 4550
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 450 4525 4691 4600
मंठा लाल क्विंटल 95 4400 4451 4450
चाकूर लाल क्विंटल 30 4631 4640 4636
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 496 4650 4708 4679
मुखेड लाल क्विंटल 32 4700 4725 4725
उमरी लाल क्विंटल 40 4300 4500 4400
मुरुम लाल क्विंटल 895 4200 4748 4524
उमरखेड लाल क्विंटल 460 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 14 4450 4465 4465
जालना लोकल क्विंटल 3051 3800 4625 4525
अकोला लोकल क्विंटल 2778 4100 4790 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 7692 4400 4700 4550
लासलगाव लोकल क्विंटल 97 4400 4500 4436
यवतमाळ लोकल क्विंटल 355 4355 4825 4590
आर्वी लोकल क्विंटल 200 4000 4810 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 927 4100 4681 4536
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2744 4200 4795 4505
मुंबई लोकल क्विंटल 1234 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2305 4370 4740 4550
वणी लोकल क्विंटल 18 4605 4605 4605
सावनेर लोकल क्विंटल 31 4650 4680 4665
कोपरगाव लोकल क्विंटल 239 3600 4497 4400
गेवराई लोकल क्विंटल 45 4400 4600 4550
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 18 4300 4500 4400
परतूर लोकल क्विंटल 106 4371 4575 4490
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 449 4200 4814 4490
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 4400 4551 4551
लोणार लोकल क्विंटल 470 4030 4590 4310
मेहकर लोकल क्विंटल 280 4000 4610 4250
तळोदा लोकल क्विंटल 36 4561 6921 6860
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 166 3700 4500 4350
बसमत लोकल क्विंटल 140 4435 4635 4528
सेनगाव लोकल क्विंटल 30 4200 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 37 4405 4500 4450
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 5 4545 4545 4545
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 70 4000 4670 4350
काटोल लोकल क्विंटल 17 3800 4411 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 106 4300 4585 4325
सिंदी लोकल क्विंटल 95 4200 4700 4550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1064 4000 4650 4460
दुधणी लोकल क्विंटल 452 4500 4685 4600
देवणी लोकल क्विंटल 48 4630 4700 4665
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 7 4500 4600 4500
03/03/2022
शहादा क्विंटल 1018 3700 6852 4901
पुणे क्विंटल 31 4400 5800 5650
दोंडाईचा क्विंटल 631 3300 7351 6351
नांदेड क्विंटल 709 4000 4490 4400
माजलगाव क्विंटल 824 4200 4449 4300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 4435 4435 4435
पैठण क्विंटल 4 4491 4491 4491
सिल्लोड क्विंटल 27 4200 4500 4300
उदगीर क्विंटल 1135 4600 4737 4668
भोकर क्विंटल 18 2900 4500 3700
हिंगोली क्विंटल 300 4400 4765 4582
कारंजा क्विंटल 2000 4180 4575 4440
श्रीरामपूर क्विंटल 41 4000 4700 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 264 4250 4525 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 310 4450 4550 4500
सेलु क्विंटल 118 4251 4586 4523
मंगळवेढा क्विंटल 163 4100 4600 4500
मोर्शी क्विंटल 106 3821 4180 3990
राहता क्विंटल 56 4400 4527 4500
बारामती बोल्ड क्विंटल 118 4201 5011 4451
जळगाव चाफा क्विंटल 821 4500 4900 4550
चिखली चाफा क्विंटल 680 4000 4700 4350
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4200 4600 4400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 60 4150 4550 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 6000 4440 4617 4617
खामगाव चाफा क्विंटल 4207 4100 4675 4387
मलकापूर चाफा क्विंटल 405 3900 4685 4440
शिरपूर चाफा क्विंटल 1192 3500 4665 4550
सोलापूर गरडा क्विंटल 276 4200 4570 4500
बारामती गरडा क्विंटल 177 4101 4421 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 10 4000 4599 4299
उमरगा गरडा क्विंटल 118 4450 4581 4500
सोनपेठ गरडा क्विंटल 201 4400 4600 4551
धुळे हायब्रीड क्विंटल 82 3800 4430 4205
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 3680 4687 4490
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 661 6400 6864 6642
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 113 4430 4640 4575
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 39 4470 4498 4481
जालना काबुली क्विंटल 13 5700 5700 5700
जळगाव काबुली क्विंटल 228 7750 8000 7850
शिरपूर काबुली क्विंटल 17 4475 4750 4750
मालेगाव काट्या क्विंटल 18 3580 5001 4380
देगलूर काट्या क्विंटल 87 4100 4576 4338
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4700 4700 4700
लातूर लाल क्विंटल 16601 4551 4900 4700
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 97 4500 4600 4575
धर्माबाद लाल क्विंटल 1250 4400 4670 4550
येवला लाल क्विंटल 31 4000 4465 4400
जळगाव लाल क्विंटल 61 4700 5300 5200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 82 4200 4500 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 197 4450 4575 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 600 4450 4631 4500
चाकूर लाल क्विंटल 45 4591 4607 4600
उमरी लाल क्विंटल 88 4300 4500 4400
मुरुम लाल क्विंटल 730 3750 4779 4264
उमरखेड लाल क्विंटल 60 4500 4650 4600
भिवापूर लाल क्विंटल 31 4550 4610 4580
जालना लोकल क्विंटल 3216 3700 4650 4560
अकोला लोकल क्विंटल 3361 4200 4895 4650
अमरावती लोकल क्विंटल 7090 4400 4800 4600
लासलगाव लोकल क्विंटल 62 3800 4611 4440
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 4000 4511 4000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 142 4350 4755 4552
परभणी लोकल क्विंटल 175 4400 4500 4450
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2066 4300 4805 4520
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2000 4370 4725 4605
वणी लोकल क्विंटल 29 4400 4500 4450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 433 3501 4488 4300
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 5 4000 4500 4250
गेवराई लोकल क्विंटल 71 3450 4655 4400
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 60 3100 4500 4500
परतूर लोकल क्विंटल 137 4500 4550 4530
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 334 4200 4700 4460
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 13 4300 4551 4551
लोणार लोकल क्विंटल 350 4100 4590 4345
मेहकर लोकल क्विंटल 370 4000 4580 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4151 4151 4151
तळोदा लोकल क्विंटल 4 5500 6352 6000
नांदगाव लोकल क्विंटल 7 3761 4602 4401
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 110 4342 4500 4430
लोहा लोकल क्विंटल 26 4551 4652 4611
परांडा लोकल क्विंटल 3 4300 4500 4300
बसमत लोकल क्विंटल 148 4300 4590 4471
पाथरी लोकल क्विंटल 98 4300 4600 4425
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 6 4551 4551 4551
काटोल लोकल क्विंटल 86 4000 4400 4200
पुलगाव लोकल क्विंटल 64 3500 4565 4325
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 756 4000 4650 4500
देवळा लोकल क्विंटल 1 4110 4110 4110
दुधणी लोकल क्विंटल 222 4505 4680 4600
देवणी लोकल क्विंटल 89 4570 4651 4610
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 4500 4550 4525
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 4500 4600 4500
02/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 1229 3875 4525 4200
शहादा क्विंटल 867 4200 6850 5230
पुणे क्विंटल 29 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 757 3100 6451 4500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 34 4301 4571 4436
पैठण क्विंटल 4 4550 4550 4550
संगमनेर क्विंटल 2 4500 4500 4500
चाळीसगाव क्विंटल 28 3600 4450 4150
सिल्लोड क्विंटल 13 4500 4500 4500
भोकर क्विंटल 71 4402 4578 4490
कारंजा क्विंटल 2500 4250 4620 4550
श्रीरामपूर क्विंटल 36 3500 4500 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 251 4150 4585 4300
निरा -सासवड क्विंटल 4 3800 4400 4100
मानोरा क्विंटल 104 4326 4550 4438
राहता क्विंटल 10 4449 4530 4500
जळगाव बोल्ड क्विंटल 6 8800 8800 8800
चोपडा बोल्ड क्विंटल 425 6099 6800 6666
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 45 7731 8116 7900
जळगाव चाफा क्विंटल 402 4000 4500 4300
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 10 4561 4561 4561
चोपडा चाफा क्विंटल 1550 4344 4662 4600
चिखली चाफा क्विंटल 497 4100 4600 4350
वाशीम चाफा क्विंटल 900 4200 4600 4400
अमळनेर चाफा क्विंटल 5400 4440 4581 4581
खामगाव चाफा क्विंटल 7835 3900 4650 4275
मलकापूर चाफा क्विंटल 265 4000 4655 4505
शिरपूर चाफा क्विंटल 1164 3400 4640 4540
भुसावळ चाफा क्विंटल 65 4535 4650 4610
सोलापूर गरडा क्विंटल 386 4200 4555 4450
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 45 4000 4351 4175
धुळे हायब्रीड क्विंटल 102 3775 4800 4370
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 405 4025 6805 6575
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 105 4445 6475 6000
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 5 4300 4600 4450
चोपडा जंबु क्विंटल 10 7000 7000 7000
जळगाव काबुली क्विंटल 140 7463 7900 7700
शिरपूर काबुली क्विंटल 29 4000 5101 4450
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4450 4450 4450
येवला लाल क्विंटल 10 4351 4591 4375
जळगाव लाल क्विंटल 50 4700 4700 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 111 4200 4500 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 23 4500 4600 4600
मुखेड लाल क्विंटल 27 4700 4700 4700
उमरी लाल क्विंटल 60 4000 4400 4200
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 120 4300 4400 4350
उमरखेड लाल क्विंटल 190 4600 4800 4700
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 100 4600 4800 4700
जालना लोकल क्विंटल 1600 3200 4660 4550
अकोला लोकल क्विंटल 3083 4000 4875 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 757 4400 4850 4625
लासलगाव लोकल क्विंटल 73 3601 4790 4516
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 104 4000 4515 4440
यवतमाळ लोकल क्विंटल 76 4300 4760 4530
नागपूर लोकल क्विंटल 566 4150 4764 4611
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2321 4200 4700 4450
मुंबई लोकल क्विंटल 2985 5200 5700 5500
भोकरदन लोकल क्विंटल 31 4400 4500 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2130 4250 4700 4550
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 250 4000 4750 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 480 3800 4544 4401
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 126 4200 4700 4441
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 4551 4551 4551
लोणार लोकल क्विंटल 450 4080 4630 4355
मेहकर लोकल क्विंटल 170 4000 4575 4200
तळोदा लोकल क्विंटल 26 4500 6270 6087
नांदगाव लोकल क्विंटल 14 3451 4881 4301
गंगापूर लोकल क्विंटल 15 4411 4485 4450
परांडा लोकल क्विंटल 9 4500 4500 4500
बसमत लोकल क्विंटल 346 4250 4550 4426
सेनगाव लोकल क्विंटल 30 4200 4600 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2261 4000 4540 4400
शेगाव लोकल क्विंटल 312 4200 4650 4450
पुलगाव लोकल क्विंटल 45 4495 4495 4495
दुधणी लोकल क्विंटल 321 4500 4640 4600
जळगाव नं. १ क्विंटल 4 5600 5600 5600
कंधार नं. २ क्विंटल 14 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 7 4500 4600 4500
01/03/2022
पुणे क्विंटल 31 5500 6000 5750
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4000 4551 4275
पैठण क्विंटल 6 4585 4585 4585
लासूर स्टेशन क्विंटल 10 3300 4421 4000
राहता क्विंटल 19 4510 4565 4540
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 4450 4470 4450
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 2 4000 4000 4000
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 135 3851 4501 4250
उमरखेड लाल क्विंटल 130 4600 4800 4700
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 250 4600 4800 4700
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 4597 4597 4597
सेनगाव लोकल क्विंटल 40 4200 4500 4400
कंधार नं. २ क्विंटल 20 4500 4700 4600
28/02/2022
शहादा क्विंटल 816 4150 6581 5001
पुणे क्विंटल 34 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 345 3500 6251 4500
नांदेड क्विंटल 437 4100 4495 4420
माजलगाव क्विंटल 589 4200 4505 4400
संगमनेर क्विंटल 5 3390 4400 3895
चाळीसगाव क्विंटल 35 4000 4400 4161
भोकर क्विंटल 94 3800 4559 4180
हिंगोली क्विंटल 160 4500 4730 4615
कारंजा क्विंटल 1700 4260 4685 4500
श्रीगोंदा क्विंटल 4 5000 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 16 4425 4525 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 294 4200 4676 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 4125 4550 4125
सेलु क्विंटल 183 4251 4586 4523
चांदूर बझार क्विंटल 117 4400 4700 4561
मंगळवेढा क्विंटल 406 4300 4700 4600
मानोरा क्विंटल 78 4400 4615 4446
मोर्शी क्विंटल 27 4147 4508 4250
राहता क्विंटल 45 4500 4600 4550
बारामती बोल्ड क्विंटल 67 4400 4950 4551
चोपडा बोल्ड क्विंटल 320 5900 6300 6051
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 21 5801 5801 5801
जळगाव चाफा क्विंटल 202 4400 4600 4500
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 12 4600 4600 4600
चोपडा चाफा क्विंटल 880 4401 4800 4651
चिखली चाफा क्विंटल 420 3800 4751 4275
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4200 4600 4400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 60 4150 4450 4250
अमळनेर चाफा क्विंटल 4000 4425 4517 4517
खामगाव चाफा क्विंटल 6454 4325 4650 4487
शिरपूर चाफा क्विंटल 1635 3300 4631 4550
दर्यापूर चाफा क्विंटल 8500 4300 4840 4750
सोलापूर गरडा क्विंटल 239 4250 4560 4445
बारामती गरडा क्विंटल 170 3970 4530 4500
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 4000 4500 4250
उमरगा गरडा क्विंटल 57 4500 4625 4600
सोनपेठ गरडा क्विंटल 69 4570 4700 4670
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 3400 4600 3800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 4300 4851 4450
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4371 4120
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 875 5000 6340 6026
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 183 4490 5900 4875
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 4 4550 4550 4550
चोपडा जंबु क्विंटल 15 8200 8200 8200
जळगाव काबुली क्विंटल 41 7500 8005 7600
शिरपूर काबुली क्विंटल 4 4701 4701 4701
मालेगाव काट्या क्विंटल 21 3541 4340 3580
देगलूर काट्या क्विंटल 54 4150 4551 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4000 4000 4000
लातूर लाल क्विंटल 11321 4575 4913 4700
धर्माबाद लाल क्विंटल 2540 4000 4625 4400
येवला लाल क्विंटल 30 3750 4460 4300
चोपडा लाल क्विंटल 23 4500 4700 4501
बीड लाल क्विंटल 23 4073 4450 4333
जिंतूर लाल क्विंटल 25 4500 4570 4520
शेवगाव लाल क्विंटल 26 4500 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 24 4400 4560 4500
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 2 4511 4511 4511
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 500 4600 4701 4650
केज लाल क्विंटल 86 3300 4600 4500
मंठा लाल क्विंटल 21 4000 4500 4300
चाकूर लाल क्विंटल 85 4481 4625 4580
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 270 4630 4680 4655
उमरी लाल क्विंटल 40 4400 4450 4425
मुरुम लाल क्विंटल 480 4500 4751 4625
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4600 4800 4700
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 4600 4800 4700
बोरी लाल क्विंटल 21 4500 4535 4505
जालना लोकल क्विंटल 2805 3400 4755 4625
अकोला लोकल क्विंटल 1738 4150 4840 4500
लासलगाव लोकल क्विंटल 97 3776 4756 4452
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 3576 4599 4290
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 42 3600 4501 4460
यवतमाळ लोकल क्विंटल 146 4505 4740 4622
परभणी लोकल क्विंटल 125 4400 4550 4500
आर्वी लोकल क्विंटल 55 4000 4750 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 745 4100 4702 4552
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1622 4200 4785 4505
मुंबई लोकल क्विंटल 1634 5500 6000 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 167 4150 4480 4300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1210 4450 4795 4595
वणी लोकल क्विंटल 11 3500 4570 4000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 53 3700 4569 4495
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 39 4000 4400 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 103 3700 4660 4450
परतूर लोकल क्विंटल 134 4500 4641 4600
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 98 3500 4000 3750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 4550 4590 4590
लोणार लोकल क्विंटल 170 4100 4670 4385
मेहकर लोकल क्विंटल 150 4000 4650 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 130 4000 4700 4600
तळोदा लोकल क्विंटल 4 4387 4890 4702
यावल लोकल क्विंटल 190 4600 5300 5180
नांदगाव लोकल क्विंटल 6 2800 4630 4301
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 100 3770 4350 4331
लोहा लोकल क्विंटल 48 4451 4675 4600
परांडा लोकल क्विंटल 14 4450 4500 4450
बसमत लोकल क्विंटल 236 4240 4640 4515
सेनगाव लोकल क्विंटल 30 4200 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 22 4351 4500 4450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2170 4000 4560 4400
शेगाव लोकल क्विंटल 302 4200 4625 4500
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 10 4500 4500 4500
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 15 4465 4465 4465
पुलगाव लोकल क्विंटल 54 4530 4650 4610
सिंदी लोकल क्विंटल 65 4250 4635 4500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 496 4000 4705 4600
दुधणी लोकल क्विंटल 291 4600 4690 4650
ताडकळस नं. १ क्विंटल 72 4500 4700 4600
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 4400 4500 4500
कंधार नं. २ क्विंटल 8 4300 4500 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 7 4500 4600 4500
27/02/2022
पैठण क्विंटल 15 4591 4591 4591
उदगीर क्विंटल 1195 4626 4728 4677
बाळापूर चाफा क्विंटल 191 3840 4700 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 10 4300 4550 4550
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 54 4350 4550 4400
दौंड लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
उमरी लाल क्विंटल 75 4400 4600 4500
भिवापूर लाल क्विंटल 55 3850 4600 4225
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 175 4000 4800 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 49 4000 4600 4400
यावल लोकल क्विंटल 5 4600 5300 5180
देवणी लोकल क्विंटल 62 4500 4652 4576
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 4200 4300 4200
26/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 441 3900 4600 4250
पुणे क्विंटल 32 5500 6000 5750
नांदेड क्विंटल 255 4470 4580 4500
माजलगाव क्विंटल 191 4250 4560 4451
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 4401 4496 4448
पैठण क्विंटल 6 4600 4600 4600
उदगीर क्विंटल 915 4550 4739 4644
भोकर क्विंटल 75 4004 4577 4290
हिंगोली क्विंटल 140 4400 4803 4601
श्रीरामपूर क्विंटल 31 4400 4500 4450
लासूर स्टेशन क्विंटल 126 3501 4450 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 250 4500 4577 4511
रिसोड क्विंटल 1050 4370 4705 4500
मंगळवेढा क्विंटल 276 4400 4700 4600
राहता क्विंटल 10 4500 4540 4525
चोपडा बोल्ड क्विंटल 90 5981 6199 6060
चोपडा चाफा क्विंटल 530 4500 4851 4751
चिखली चाफा क्विंटल 413 4200 4800 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 1852 4451 4605 4605
खामगाव चाफा क्विंटल 4084 4300 4800 4550
मलकापूर चाफा क्विंटल 223 3865 4725 4605
दर्यापूर चाफा क्विंटल 5000 4150 4840 4750
पातूर चाफा क्विंटल 35 4000 4400 4242
सोलापूर गरडा क्विंटल 296 4000 4660 4550
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 22 4626 4700 4663
उमरगा गरडा क्विंटल 34 4450 4620 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 58 3600 5200 4380
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 3 4301 4401 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5100 6000 5500
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 57 4585 6005 4600
चोपडा जंबु क्विंटल 20 7801 7801 7801
अहमदनगर काबुली क्विंटल 44 5100 5800 5450
जालना काबुली क्विंटल 4 5425 5425 5425
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 11632 4650 4910 4750
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 109 4400 4600 4500
धर्माबाद लाल क्विंटल 4540 4300 4660 4400
येवला लाल क्विंटल 15 4266 4445 4300
चोपडा लाल क्विंटल 7 4852 4852 4852
बीड लाल क्विंटल 23 3600 4550 3977
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 48 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 15 4425 4560 4425
शेवगाव लाल क्विंटल 25 4500 4600 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 55 4450 4500 4480
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 160 4470 4722 4600
चाकूर लाल क्विंटल 20 4511 4549 4540
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 281 4670 4770 4730
मुरुम लाल क्विंटल 809 4450 4733 4592
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 54 4600 4700 4650
उमरखेड लाल क्विंटल 330 4600 4800 4700
जालना लोकल क्विंटल 1447 3800 4799 4600
अकोला लोकल क्विंटल 2048 4100 4880 4600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4125 4125 4125
नागपूर लोकल क्विंटल 273 4400 4900 4775
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 453 4300 4755 4520
मुंबई लोकल क्विंटल 1028 5500 6000 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 80 3900 4600 4500
भोकरदन लोकल क्विंटल 11 4450 4550 4500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 400 4550 4850 4710
कोपरगाव लोकल क्विंटल 144 4000 4560 4400
गेवराई लोकल क्विंटल 16 3300 4625 3500
परतूर लोकल क्विंटल 6 4400 4600 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4590 4590 4590
लोणार लोकल क्विंटल 150 4100 4730 4415
तुमसर लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 26 4000 4600 4500
नांदगाव लोकल क्विंटल 5 4001 4001 4001
लोहा लोकल क्विंटल 4 4601 4616 4611
परांडा लोकल क्विंटल 1 4450 4450 4450
बसमत लोकल क्विंटल 78 4350 4665 4586
सेनगाव लोकल क्विंटल 30 4200 4500 4350
पाथरी लोकल क्विंटल 7 4500 4500 4500
शेगाव लोकल क्विंटल 103 4400 4615 4500
सिंदी लोकल क्विंटल 37 4200 4465 4255
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 166 4100 4650 4500
दुधणी लोकल क्विंटल 187 4650 4785 4700
देवणी लोकल क्विंटल 23 4560 4690 4625
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4650 4650 4650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 7 4500 4600 4500

 

Leave a Comment