Harbhara Bajar Bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे हरभरा बाजार भाव

Harbhara Bajar Bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे हरभरा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 104 3900 4500 4200
शहादा क्विंटल 154 4000 5951 4502
पुणे क्विंटल 61 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 2 3500 6176 4476
मंगळवेढा क्विंटल 40 4300 4500 4450
राहता क्विंटल 3 4290 4290 4290
अहमदनगर काबुली क्विंटल 17 5100 6050 5575
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3550 4800 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 6 4280 4381 4355
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3900 4711 4401
06/02/2022
उदगीर क्विंटल 275 4650 4711 4680
बाळापूर चाफा क्विंटल 28 3700 3700 3700
दौंड काबुली क्विंटल 8 5000 6000 5600
उमरी लाल क्विंटल 20 4400 4600 4500
देवणी लोकल क्विंटल 13 4470 4646 4558
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 45 3700 4800 4250
पुणे क्विंटल 30 5500 6000 5750
पैठण क्विंटल 1 3401 3401 3401
उदगीर क्विंटल 215 4500 4660 4580
हिंगोली क्विंटल 10 5400 5400 5400
कारंजा क्विंटल 10 3755 3755 3755
लासूर स्टेशन क्विंटल 6 3400 3900 3500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 4525 4550 4525
राहता क्विंटल 2 4559 4559 4559
चिखली चाफा क्विंटल 95 4000 4550 4275
सोलापूर गरडा क्विंटल 104 4480 4570 4500
उमरगा गरडा क्विंटल 17 4371 4481 4425
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 3200 4225 3855
अहमदनगर काबुली क्विंटल 23 5100 6000 5550
मालेगाव काट्या क्विंटल 15 3651 4241 4099
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4550 4550 4550
लातूर लाल क्विंटल 2224 3920 4977 4700
येवला लाल क्विंटल 3 4100 4690 4690
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4000 4500 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 94 4600 4683 4641
मुरुम लाल क्विंटल 316 4500 4850 4675
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 100 4700 4900 4800
जालना लोकल क्विंटल 86 3000 4700 4400
अकोला लोकल क्विंटल 35 3900 4951 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 116 4000 4400 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 64 4000 4461 4322
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 50 4100 4707 4350
उमरेड लोकल क्विंटल 27 3900 4100 4000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 19 3500 4490 4325
गेवराई लोकल क्विंटल 2 3350 3700 3700
परतूर लोकल क्विंटल 5 3300 4500 4470
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मेहकर लोकल क्विंटल 150 3800 4505 4000
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4281 4401 4351
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 6 3900 4400 4200
लोहा लोकल क्विंटल 4 4500 4601 4586
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1 0 4250 0
देवणी लोकल क्विंटल 14 4442 4500 4471
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4500 4500 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500
04/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 163 3900 4800 4350
शहादा क्विंटल 223 3986 5751 4899
पुणे क्विंटल 28 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 25 3100 3600 3500
संगमनेर क्विंटल 2 3600 3600 3600
उदगीर क्विंटल 270 4400 4625 4512
भोकर क्विंटल 5 3600 3600 3600
कारंजा क्विंटल 80 3800 4495 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 5 3000 3800 3500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 13 3900 4300 4100
जळगाव चाफा क्विंटल 3 3500 8500 8500
चिखली चाफा क्विंटल 27 3800 4400 4100
खामगाव चाफा क्विंटल 203 3621 4725 4173
मलकापूर चाफा क्विंटल 7 3400 3600 3525
दिग्रस चाफा क्विंटल 2 4205 4205 4205
सोलापूर गरडा क्विंटल 46 4520 4600 4565
उमरगा गरडा क्विंटल 9 3581 4450 4441
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 3200 4225 3855
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 4061 4340 4241
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6800 6150
अकोला काबुली क्विंटल 2 4500 4500 4500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 85 4100 4495 4400
लातूर लाल क्विंटल 2128 4001 5071 4700
येवला लाल क्विंटल 1 3476 5000 4244
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 3600 3600 3600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 4600 4600 4600
मंठा लाल क्विंटल 23 3500 4500 4001
निलंगा लाल क्विंटल 75 4371 4531 4400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 102 4501 4634 4567
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 108 4300 4651 4593
मुरुम लाल क्विंटल 30 4450 4740 4595
उमरखेड लाल क्विंटल 220 4700 5000 4800
जालना लोकल क्विंटल 117 4000 4700 4421
अकोला लोकल क्विंटल 8 3600 4000 3900
अमरावती लोकल क्विंटल 88 4000 4400 4200
लासलगाव लोकल क्विंटल 13 3852 4561 4452
नागपूर लोकल क्विंटल 46 4100 4551 4438
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 22 3600 4345 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 505 5500 6000 5800
जामखेड लोकल क्विंटल 14 4000 4500 4250
मेहकर लोकल क्विंटल 150 3700 4250 4000
यावल लोकल क्विंटल 10 5050 6000 5620
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 30 3500 4395 4200
काटोल लोकल क्विंटल 63 3900 4450 4150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 14 0 4450 4430
देवळा लोकल क्विंटल 2 4065 4600 4200
दुधणी लोकल क्विंटल 91 4580 4625 4600
03/02/2022
शहादा क्विंटल 93 3925 5821 4705
पुणे क्विंटल 30 5500 6200 5850
दोंडाईचा क्विंटल 3 3300 5800 3500
उदगीर क्विंटल 225 4550 4680 4615
कारंजा क्विंटल 10 3895 3895 3895
श्रीगोंदा क्विंटल 1 4900 4900 4900
लासूर स्टेशन क्विंटल 12 3300 4200 3500
मोर्शी क्विंटल 52 3800 4100 3950
बारामती बोल्ड क्विंटल 70 4295 5090 4500
चिखली चाफा क्विंटल 34 4000 4500 4250
वाशीम चाफा क्विंटल 150 4000 4511 4350
अमळनेर चाफा क्विंटल 15 4287 4481 4481
खामगाव चाफा क्विंटल 44 3600 4651 4125
मलकापूर चाफा क्विंटल 15 3600 4000 3800
सोलापूर गरडा क्विंटल 66 3855 4590 4540
बारामती गरडा क्विंटल 32 3700 4300 4061
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 6 3000 3900 3450
उमरगा गरडा क्विंटल 14 4300 4400 4300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 26 3500 5300 5300
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 3620 4600 4376
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6800 6150
अकोला काबुली क्विंटल 2 4500 4500 4500
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 2 6399 6399 6399
दौंड काबुली क्विंटल 1 5000 5000 5000
मालेगाव काट्या क्विंटल 21 3500 4899 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 90 4000 4500 4350
लातूर लाल क्विंटल 2204 3900 5151 4750
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 10 4541 4640 4600
निलंगा लाल क्विंटल 30 4100 4531 4400
चाकूर लाल क्विंटल 5 4300 4462 4401
उमरी लाल क्विंटल 25 4000 4400 4200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 161 4452 4600 4500
मुरुम लाल क्विंटल 137 4300 4701 4501
येवला लोकल क्विंटल 3 3700 4999 4302
जालना लोकल क्विंटल 110 3700 4700 4400
अकोला लोकल क्विंटल 16 4200 4325 4262
अमरावती लोकल क्विंटल 219 3750 4200 3975
लासलगाव लोकल क्विंटल 11 3800 5499 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 70 4051 4511 4322
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 36 4000 4420 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 1074 5500 6000 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 15 3300 4050 4000
वर्धा लोकल क्विंटल 14 4000 4170 4100
गेवराई लोकल क्विंटल 2 3100 3500 3100
परतूर लोकल क्विंटल 10 3600 4740 4650
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 15 3200 4000 3900
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 4 4100 4376 4257
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3700 3700 3700
लोणार लोकल क्विंटल 7 3700 4475 4088
मेहकर लोकल क्विंटल 170 3700 4450 4000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 3500 4600 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4251 4599 4401
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 4000 4540 4270
वैजापूर लोकल क्विंटल 3 4100 4400 4200
लोहा लोकल क्विंटल 5 3800 4530 4350
परांडा लोकल क्विंटल 3 4700 4700 4700
काटोल लोकल क्विंटल 8 4100 4400 4280
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 22 0 4200 4200
दुधणी लोकल क्विंटल 65 4400 4600 4590
देवणी लोकल क्विंटल 47 4591 4660 4625
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 4500 4500 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 81 5200 5900 5550
शहादा क्विंटल 181 4595 5611 5200
पुणे क्विंटल 32 5500 6200 5850
दोंडाईचा क्विंटल 5 3500 5851 4319
बार्शी -वैराग क्विंटल 10 4500 4511 4500
नांदेड क्विंटल 54 3900 4490 4380
पैठण क्विंटल 1 3500 3500 3500
संगमनेर क्विंटल 4 3650 3770 3710
उदगीर क्विंटल 132 4600 4712 4656
भोकर क्विंटल 2 3667 4307 3957
लासूर स्टेशन क्विंटल 12 3300 4100 3500
मानोरा क्विंटल 7 3152 3200 3176
नांदूरा क्विंटल 5 3800 4200 4200
राहता क्विंटल 6 4400 4400 4400
जळगाव चाफा क्विंटल 10 3500 4700 4451
चोपडा चाफा क्विंटल 33 4875 4875 4875
चिखली चाफा क्विंटल 27 3800 4300 4050
वाशीम चाफा क्विंटल 120 4000 4400 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 45 3800 4750 4275
मलकापूर चाफा क्विंटल 5 3725 3900 3750
सोलापूर गरडा क्विंटल 55 4510 4580 4540
उमरगा गरडा क्विंटल 16 4041 4401 4391
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 3740 7000 4251
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 4444 4444 4444
मालेगाव काट्या क्विंटल 52 3451 4600 4112
लातूर लाल क्विंटल 1279 3640 4941 4500
धर्माबाद लाल क्विंटल 169 4500 4685 4600
येवला लाल क्विंटल 1 4400 4400 4400
चाकूर लाल क्विंटल 6 3499 4500 3499
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 101 4101 4625 4363
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 90 3530 4411 4011
मुरुम लाल क्विंटल 166 4000 4700 4350
अकोला लोकल क्विंटल 64 3800 4061 3900
लासलगाव लोकल क्विंटल 10 3752 5702 4400
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 139 4000 4350 4170
मुंबई लोकल क्विंटल 231 5500 6000 5800
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 5 3500 4500 4000
गेवराई लोकल क्विंटल 1 3800 3800 3800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 4100 4100 4100
लोणार लोकल क्विंटल 15 3750 4400 4075
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
वैजापूर लोकल क्विंटल 5 3900 4300 4125
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 339 3700 4495 4300
शेगाव लोकल क्विंटल 3 3600 3600 3600
काटोल लोकल क्विंटल 42 4211 4530 4350
देवळा लोकल क्विंटल 1 5500 6005 5800
दुधणी लोकल क्विंटल 137 4550 4655 4600
देवणी लोकल क्विंटल 15 4455 4705 4580
01/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 153 3900 4700 4300
शहादा क्विंटल 45 3726 5401 4594
पुणे क्विंटल 33 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 12 3500 4501 3515
बार्शी -वैराग क्विंटल 28 4524 4615 4600
चाळीसगाव क्विंटल 5 3300 3901 3800
करमाळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 3 3500 4275 4000
वैजापूर क्विंटल 5 3800 4200 4050
राहता क्विंटल 8 3750 4510 4130
जळगाव चाफा क्विंटल 3 5000 5000 5000
चिखली चाफा क्विंटल 17 3800 4500 4150
वाशीम चाफा क्विंटल 250 4000 4500 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 158 3750 4600 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 51 3350 4510 3820
दिग्रस चाफा क्विंटल 2 4205 4205 4205
सोलापूर गरडा क्विंटल 108 4000 4615 4525
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 16 3600 4450 4200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 52 4200 4600 4400
अकोला लोकल क्विंटल 20 4000 4311 4155
अमरावती लोकल क्विंटल 65 4200 4500 4350
यवतमाळ लोकल क्विंटल 2 3605 3605 3605
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 47 3600 4350 4010
मुंबई लोकल क्विंटल 1015 5500 6000 5800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 3500 4552 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 180 3700 4465 4000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3500
शेगाव लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
काटोल लोकल क्विंटल 96 4100 4507 4350
देवळा लोकल क्विंटल 1 3890 5945 5600
दुधणी लोकल क्विंटल 20 4605 4680 4610
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 164 3800 4100 3950
शहादा क्विंटल 70 3841 5852 4772
पुणे क्विंटल 34 5400 6000 5700
दोंडाईचा क्विंटल 19 3000 5012 4351
बार्शी क्विंटल 167 3500 4800 4500
बार्शी -वैराग क्विंटल 12 3301 4700 3301
नांदेड क्विंटल 74 4000 4500 4470
माजलगाव क्विंटल 22 4081 4500 4251
संगमनेर क्विंटल 11 3791 4299 4045
चाळीसगाव क्विंटल 8 3452 4001 3900
करमाळा क्विंटल 2 4311 4311 4311
लासूर स्टेशन क्विंटल 14 3500 4213 3800
मानोरा क्विंटल 8 3600 3700 3650
मोर्शी क्विंटल 56 3800 4000 3900
नांदूरा क्विंटल 5 3355 4400 4400
बारामती बोल्ड क्विंटल 24 4181 5500 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 5 3300 3700 3600
चिखली चाफा क्विंटल 15 3800 4400 4100
वाशीम चाफा क्विंटल 120 4000 4600 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 128 3925 4550 4237
सोलापूर गरडा क्विंटल 83 4000 4600 4500
बारामती गरडा क्विंटल 35 3700 4253 4000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 4 3501 4301 4100
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 6 4300 4300 4300
मालेगाव काट्या क्विंटल 6 3425 5471 4800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4450 4600 4500
येवला लाल क्विंटल 3 3650 5239 5200
जिंतूर लाल क्विंटल 1 3825 3825 3825
निलंगा लाल क्विंटल 15 4200 4591 4500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 41 4200 4500 43
मुरुम लाल क्विंटल 118 4200 4751 4475
जालना लोकल क्विंटल 2606 4500 6325 6000
अकोला लोकल क्विंटल 47 3650 3900 3850
अमरावती लोकल क्विंटल 131 4100 4450 4275
लासलगाव लोकल क्विंटल 16 3701 4999 4551
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4251 4251 4251
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 92 3700 4300 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 806 5800 6500 6000
सावनेर लोकल क्विंटल 1 4590 4590 4590
गेवराई लोकल क्विंटल 5 3200 4000 3500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3951 3951 3951
लोणार लोकल क्विंटल 5 3700 4601 4150
तुमसर लोकल क्विंटल 2 3952 3952 3952
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 3500 4200 4000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 6 3000 3400 3400
काटोल लोकल क्विंटल 118 4191 4534 4290
देवळा लोकल क्विंटल 2 3855 5200 4465
ताडकळस नं. १ क्विंटल 3 4500 4500 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500

 

Leave a Comment