Harbhara Bajar Bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
दोंडाईचा क्विंटल 17 3800 6400 5352
चाळीसगाव क्विंटल 10 4100 4181 4166
मंगळवेढा क्विंटल 27 4100 4910 4700
मलकापूर चाफा क्विंटल 53 3800 4450 4050
उमरगा गरडा क्विंटल 4 3800 4500 4300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 589 4291 5000 4760
जिंतूर लाल क्विंटल 39 4500 4600 4565
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4000 4000 4000
निलंगा लाल क्विंटल 25 4000 4675 4500
अकोला लोकल क्विंटल 413 4100 4810 4580
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4750 4575
काटोल लोकल क्विंटल 91 3800 4581 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 15 4950 5000 4975
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 8 4200 4400 4300
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 55 4000 4600 4300
वरोरा लोकल क्विंटल 1 4100 4200 4150
काटोल लोकल क्विंटल 210 3800 4581 4200
मांढळ लोकल क्विंटल 60 4300 4400 4350
16/07/2022
पुणे क्विंटल 35 5300 5500 5400
लासूर स्टेशन क्विंटल 43 3800 4550 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 70 4101 4500 4411
राहता क्विंटल 3 4148 4482 4315
जळगाव चाफा क्विंटल 17 4000 4475 4475
साक्री चाफा क्विंटल 35 3351 4150 3650
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 2 4100 4250 4225
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4001 4001 4001
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
मालेगाव काट्या क्विंटल 16 3499 4331 4091
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4200 4500 4400
येवला लाल क्विंटल 1 4500 4775 4775
नागपूर लाल क्विंटल 250 4325 4741 4637
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 10 4100 4500 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 4200 4500 4350
चाकूर लाल क्विंटल 7 4210 4639 4500
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 4 3600 4411 4400
परभणी लोकल क्विंटल 125 4000 4500 4300
आर्वी लोकल क्विंटल 130 4000 4650 4300
भोकरदन लोकल क्विंटल 10 4400 4500 4450
सावनेर लोकल क्विंटल 21 4270 4530 4425
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 3838 4496 4441
परतूर लोकल क्विंटल 12 4150 5900 4570
मेहकर लोकल क्विंटल 200 4300 4800 4600
वरोरा लोकल क्विंटल 10 4200 4450 4300
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 15 4550 4600 4580
15/07/2022
शहादा क्विंटल 28 4100 6077 5111
पुणे क्विंटल 33 5350 5550 5450
दोंडाईचा क्विंटल 32 3000 6651 4361
माजलगाव क्विंटल 102 4100 4611 4350
पैठण क्विंटल 3 3800 3800 3800
चाळीसगाव क्विंटल 3 3812 4141 4000
उदगीर क्विंटल 100 4800 4931 4865
भोकर क्विंटल 4 4061 4425 4243
कारंजा क्विंटल 1150 4200 4770 4320
करमाळा क्विंटल 2 3700 4000 3700
लासूर स्टेशन क्विंटल 54 3900 4626 4471
परळी-वैजनाथ क्विंटल 28 4451 4551 4500
सेलु क्विंटल 112 3700 4650 4600
वैजापूर क्विंटल 8 4020 4585 4250
राहता क्विंटल 6 4250 4591 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 10 6971 6971 6971
चोपडा चाफा क्विंटल 15 4200 4444 4441
चिखली चाफा क्विंटल 130 4100 4652 4376
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 903 4140 4605 4510
खामगाव चाफा क्विंटल 850 4300 4740 4520
मलकापूर चाफा क्विंटल 195 3805 4535 4050
दिग्रस चाफा क्विंटल 225 4180 4635 4565
साक्री चाफा क्विंटल 15 3351 4150 3650
उमरगा गरडा क्विंटल 3 3060 4500 4100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 3500 5000 4400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3850 4290 4070
जालना काबुली क्विंटल 2 5800 5800 5800
अक्कलकोट काट्या क्विंटल 55 4500 5000 4700
जामखेड काट्या क्विंटल 17 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4000 4500 4250
भंडारा काट्या क्विंटल 1 4000 4000 4000
लातूर लाल क्विंटल 834 4000 5015 4850
येवला लाल क्विंटल 1 3851 4400 4400
चोपडा लाल क्विंटल 1 3900 3900 3900
बीड लाल क्विंटल 63 4000 4506 4381
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 89 4200 4500 4350
दौंड-यवत लाल क्विंटल 6 4000 4150 4050
निलंगा लाल क्विंटल 30 4000 4690 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 25 4451 4801 4626
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 5400 6430 6430
मुरुम लाल क्विंटल 1 4316 4316 4316
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 130 4400 4600 4500
जालना लोकल क्विंटल 423 3000 4805 4650
अकोला लोकल क्विंटल 108 4000 4650 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4550 4835 4692
लासलगाव लोकल क्विंटल 47 3901 5352 5280
यवतमाळ लोकल क्विंटल 671 4300 4725 4512
परभणी लोकल क्विंटल 195 4000 4400 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 984 5000 5400 5200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 125 4000 4650 4400
जामखेड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
सटाणा लोकल क्विंटल 11 3700 4440 4150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 4461 4461 4461
गेवराई लोकल क्विंटल 25 4100 4514 4375
मनवत लोकल क्विंटल 54 4201 4700 4650
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 141 4400 4700 4550
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 140 4300 4800 4600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 261 4000 4695 4525
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 153 4000 4665 4425
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 7 4400 4550 4500
शेगाव लोकल क्विंटल 34 4200 4500 4300
काटोल लोकल क्विंटल 85 3800 4560 4160
सिंदी लोकल क्विंटल 139 4250 4640 4550
दुधणी लोकल क्विंटल 13 5000 5050 5025
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 125 3900 4350 4125
शहादा क्विंटल 14 4326 6099 6091
पुणे क्विंटल 35 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 22 2500 7900 5000
माजलगाव क्विंटल 26 4000 4413 4300
सिन्नर क्विंटल 32 2500 4840 4650
चाळीसगाव क्विंटल 8 3300 4131 3991
मनमाड क्विंटल 8 3771 4410 4152
सिल्लोड क्विंटल 6 4000 4200 4200
उदगीर क्विंटल 60 4650 4752 4701
हिंगोली क्विंटल 45 4300 4660 4480
कारंजा क्विंटल 710 4160 4775 4530
श्रीगोंदा क्विंटल 1 5230 5230 5230
श्रीरामपूर क्विंटल 9 3850 4100 3950
करमाळा क्विंटल 33 3600 4200 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 3700 4500 4100
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 4000 3500
वैजापूर क्विंटल 7 3890 4200 4075
मोर्शी क्विंटल 200 4300 4615 4457
बारामती बोल्ड क्विंटल 57 4351 4715 4550
चिखली चाफा क्विंटल 110 4000 4500 4250
वाशीम चाफा क्विंटल 600 4200 4726 4500
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 618 4525 4670 4600
खामगाव चाफा क्विंटल 679 3900 4805 4352
मलकापूर चाफा क्विंटल 42 4065 4550 4390
दिग्रस चाफा क्विंटल 38 4400 4500 4480
शिरपूर चाफा क्विंटल 1 4051 4051 4051
साक्री चाफा क्विंटल 6 4141 4141 4141
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 105 4450 4575 4500
बारामती गरडा क्विंटल 83 3900 4511 4500
उमरगा गरडा क्विंटल 1 3000 3000 3000
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 17 3601 7051 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3775 4191 3925
अकोला काबुली क्विंटल 11 5000 9400 7100
शिरपूर काबुली क्विंटल 1 5100 5100 5100
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 1 5499 5499 5499
मालेगाव काट्या क्विंटल 28 3500 5900 4300
जामखेड काट्या क्विंटल 12 3800 4200 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 723 4400 5000 4770
येवला लाल क्विंटल 1 3376 3600 3434
बीड लाल क्विंटल 6 4300 4460 4380
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 63 4000 4300 4150
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 24 4000 4200 4200
दौंड लाल क्विंटल 4 4100 4305 4305
औसा लाल क्विंटल 18 4441 4541 4491
निलंगा लाल क्विंटल 10 4000 4620 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 12 4371 4750 4560
मुरुम लाल क्विंटल 2 4321 4321 4321
जालना लोकल क्विंटल 267 3750 4750 4650
अकोला लोकल क्विंटल 311 4000 4775 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4450 4800 4625
लासलगाव लोकल क्विंटल 16 4000 5800 4451
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3700 3700 3700
यवतमाळ लोकल क्विंटल 134 4105 4725 4415
परभणी लोकल क्विंटल 105 4000 4400 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 475 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 41 4375 4500 4420
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 695 4550 4870 4715
जामखेड लोकल क्विंटल 8 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 3750 4441 4200
गेवराई लोकल क्विंटल 14 3900 4489 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 104 4250 4699 4450
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 2 4100 4100 4100
वरोरा लोकल क्विंटल 8 3800 3858 3850
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 4 4200 4200 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 8 4000 4801 4201
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 9 3940 4522 4450
पाथरी लोकल क्विंटल 2 3800 4200 4000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 42 3500 4670 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 20 4000 4680 4550
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 30 4600 4600 4600
शेगाव लोकल क्विंटल 3 4050 4450 4400
काटोल लोकल क्विंटल 170 4000 4596 4350
दुधणी लोकल क्विंटल 55 4800 4900 4850
13/07/2022
शहादा क्विंटल 4 6850 6850 6850
पुणे क्विंटल 34 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 20 4000 4700 4341
नंदूरबार क्विंटल 27 6900 7000 6950
सिन्नर क्विंटल 1 3945 4690 4500
राहूरी क्विंटल 12 3800 4200 4000
पैठण क्विंटल 14 4461 4461 4461
चाळीसगाव क्विंटल 10 3500 4156 3740
कारंजा क्विंटल 450 4200 4710 4570
श्रीरामपूर क्विंटल 2 3650 3651 3650
करमाळा क्विंटल 5 3651 4200 3800
लासूर स्टेशन क्विंटल 45 3876 4630 4500
वैजापूर क्विंटल 7 3875 4250 4105
नांदूरा क्विंटल 20 4000 4500 4500
राहता क्विंटल 7 4215 4215 4215
चिखली चाफा क्विंटल 20 4100 4500 4300
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 401 4495 4735 4610
पाचोरा चाफा क्विंटल 13 4100 4341 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 298 4000 4725 4362
मलकापूर चाफा क्विंटल 42 3975 4550 4205
शिरपूर चाफा क्विंटल 1 3300 4100 3601
साक्री चाफा क्विंटल 17 3000 4000 3350
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 1 4550 4550 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3000 4175 3830
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 4450 6900 6400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6500
शिरपूर काबुली क्विंटल 1 4062 4500 4500
मालेगाव काट्या क्विंटल 13 3981 4407 4112
तुळजापूर काट्या क्विंटल 20 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 432 4500 5015 4760
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 48 4000 4400 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
जालना लोकल क्विंटल 206 3900 4750 4550
अकोला लोकल क्विंटल 210 4200 4845 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4500 4753 4626
लासलगाव लोकल क्विंटल 15 4000 5200 4201
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 10 4501 4501 4501
यवतमाळ लोकल क्विंटल 103 4000 4680 4370
परभणी लोकल क्विंटल 155 4000 4350 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 1073 4400 4800 4725
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 655 4200 4750 4510
मुंबई लोकल क्विंटल 1119 5000 5400 5200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 23 4199 4488 4451
मेहकर लोकल क्विंटल 45 4300 4900 4600
वरोरा लोकल क्विंटल 32 3800 3900 3850
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 1 4205 4205 4205
12/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 193 3900 4375 4137
शहादा क्विंटल 24 3625 7336 6971
पुणे क्विंटल 32 5300 5400 5350
दोंडाईचा क्विंटल 25 3200 6851 5100
सिन्नर क्विंटल 11 3795 4775 4655
चाळीसगाव क्विंटल 5 3735 4037 4000
सिल्लोड क्विंटल 14 4000 4200 4200
उदगीर क्विंटल 10 4650 4800 4725
हिंगोली क्विंटल 30 4250 4683 4466
कारंजा क्विंटल 800 4200 4650 4530
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4100 4100 4100
करमाळा क्विंटल 7 3500 4251 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 29 3775 4520 4400
वैजापूर क्विंटल 12 4100 4800 4300
राहता क्विंटल 7 3600 4350 4200
जळगाव बोल्ड क्विंटल 42 6927 8390 8390
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1 6026 6026 6026
जळगाव चाफा क्विंटल 63 3600 4300 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 2 4399 4399 4399
चिखली चाफा क्विंटल 171 4151 4651 4401
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 25 4250 4500 4400
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 501 4530 4800 4640
पाचोरा चाफा क्विंटल 18 4100 4451 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 531 4000 4800 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 121 3850 4530 4150
शिरपूर चाफा क्विंटल 2 3700 4400 4356
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4400 4400 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 3350 3980 3700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 4000 4375 4190
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 11 4591 7000 6650
अहमदनगर काबुली क्विंटल 23 5500 6300 5900
शिरपूर काबुली क्विंटल 5 4201 5001 4901
मालेगाव काट्या क्विंटल 9 4005 4352 4261
जामखेड काट्या क्विंटल 17 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4400 4400 4400
भंडारा काट्या क्विंटल 8 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 1559 4431 4990 4750
बीड लाल क्विंटल 36 4451 4546 4499
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 62 4000 4400 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 2 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 14 4600 4600 4600
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 58 3850 4450 4250
औसा लाल क्विंटल 35 4100 4602 4394
निलंगा लाल क्विंटल 4 4000 4676 4500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 6 4000 4375 4270
जालना लोकल क्विंटल 446 3600 4799 4500
अकोला लोकल क्विंटल 416 4200 4780 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4665 4532
लासलगाव लोकल क्विंटल 8 4301 5200 5152
यवतमाळ लोकल क्विंटल 182 4500 4735 4610
परभणी लोकल क्विंटल 90 4000 4350 4050
आर्वी लोकल क्विंटल 70 4000 4700 4300
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2807 4400 4850 4620
मुंबई लोकल क्विंटल 828 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 101 4325 4630 4450
भोकरदन लोकल क्विंटल 10 4300 4400 4350
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 810 4550 4900 4765
सावनेर लोकल क्विंटल 67 4481 4675 4600
जामखेड लोकल क्विंटल 12 3200 4000 3600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 4300 4550 4491
गेवराई लोकल क्विंटल 29 4151 4489 4325
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 203 4500 4750 4601
मेहकर लोकल क्विंटल 160 4300 4900 4600
वरोरा लोकल क्विंटल 53 4300 4400 4350
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4801 4201
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 14 4000 4300 4000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 10 4100 4550 4400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 51 4000 4620 4450
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 18 4560 4560 4560
शेगाव लोकल क्विंटल 17 4200 4550 4400
काटोल लोकल क्विंटल 219 4100 4648 4450
पुलगाव लोकल क्विंटल 54 4565 4565 4565
देवळा लोकल क्विंटल 2 3610 4240 4240
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 114 4150 4400 4275
पुणे क्विंटल 34 5350 5500 5425
दोंडाईचा क्विंटल 28 3500 5500 4500
बार्शी क्विंटल 115 4000 4600 4300
सिन्नर क्विंटल 4 4090 4525 4410
चाळीसगाव क्विंटल 8 3800 4118 4046
सिल्लोड क्विंटल 39 4000 4300 4200
भोकर क्विंटल 1 4106 4303 4204
कारंजा क्विंटल 850 4210 4585 4450
श्रीगोंदा क्विंटल 6 5230 5230 5230
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3850 4300 4125
करमाळा क्विंटल 3 3000 4251 3600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 45 4200 4500 4250
सेलु क्विंटल 13 4335 4335 4335
रिसोड क्विंटल 800 4420 4770 4600
मंगळवेढा क्विंटल 25 4000 4700 4310
मानोरा क्विंटल 29 4681 4700 4690
मोर्शी क्विंटल 200 4500 4630 4565
नांदूरा क्विंटल 85 4055 4605 4605
राहता क्विंटल 2 4300 4300 4300
बारामती बोल्ड क्विंटल 47 4300 5500 4500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 4 7000 7000 7000
चोपडा चाफा क्विंटल 10 4325 4325 4325
चिखली चाफा क्विंटल 210 4111 4761 4436
वाशीम चाफा क्विंटल 2100 4200 4850 4500
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 15 4050 4350 4100
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 653 3700 4730 4450
अमळनेर चाफा क्विंटल 150 3700 3800 3800
खामगाव चाफा क्विंटल 603 4250 4750 4500
मलकापूर चाफा क्विंटल 140 3945 4525 4160
दिग्रस चाफा क्विंटल 96 4285 4750 4685
शिरपूर चाफा क्विंटल 1 4301 4301 4301
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 21 4400 4550 4500
बारामती गरडा क्विंटल 70 3850 4400 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 3 3801 4400 4200
सोनपेठ गरडा क्विंटल 5 4299 4551 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 3830 3900 3900
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 4160 7000 6700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5600 6400 6000
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 4101 4101 4101
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4040 4325 4182
अहमदनगर काबुली क्विंटल 2 5600 5660 5600
अक्कलकोट काट्या क्विंटल 200 4500 5000 4800
जामखेड काट्या क्विंटल 11 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 1739 4252 4999 4750
धर्माबाद लाल क्विंटल 110 4250 4750 4400
येवला लाल क्विंटल 1 3750 3750 3750
चोपडा लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
बीड लाल क्विंटल 10 3000 4425 3910
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 63 4000 4400 4200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 1 4040 4040 4040
केज लाल क्विंटल 33 3800 4500 4400
चाकूर लाल क्विंटल 1 4161 4511 4201
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 29 4400 4840 4620
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 74 3801 4650 4525
उमरखेड लाल क्विंटल 50 4300 4500 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 54 4000 4515 4300
जालना लोकल क्विंटल 250 3700 4636 4411
अकोला लोकल क्विंटल 801 4200 4705 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4250 4600 4425
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 4 3891 4325 3891
यवतमाळ लोकल क्विंटल 160 4200 4770 4485
परभणी लोकल क्विंटल 111 4000 4300 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 30 4000 4660 4300
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3910 4300 4835 4570
मुंबई लोकल क्विंटल 879 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 69 4155 4575 4250
सावनेर लोकल क्विंटल 135 4218 4576 4450
जामखेड लोकल क्विंटल 7 3200 4000 3600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 9 3500 4439 4000
गेवराई लोकल क्विंटल 12 3900 4461 4150
परतूर लोकल क्विंटल 7 4160 4375 4350
मनवत लोकल क्विंटल 30 4400 4650 4439
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 53 4400 4650 4501
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 3700 4355 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 210 4200 4800 4600
तुमसर लोकल क्विंटल 12 4351 4555 4401
वरोरा लोकल क्विंटल 21 4400 4550 4450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 4200 4200 4200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 4 4210 4460 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 10 4075 4471 4300
लोहा लोकल क्विंटल 13 3800 4351 4151
सेनगाव लोकल क्विंटल 32 4100 4250 4200
पाथरी लोकल क्विंटल 14 3300 4300 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 106 4000 4595 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 104 4000 4585 4350
शेगाव लोकल क्विंटल 15 4000 4500 4400
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 20 4000 4550 4300
काटोल लोकल क्विंटल 260 4000 4625 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 239 4250 4630 4450
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 800 4250 4800 4675
दुधणी लोकल क्विंटल 41 4600 5110 5000