Harbhara Bajar Bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Harbhara Bajar Bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
पुणे क्विंटल 30 5500 6000 5750
उदगीर क्विंटल 470 4400 4717 4558
हिंगोली क्विंटल 60 4290 4650 4470
मंगळवेढा क्विंटल 39 4300 4500 4500
राहता क्विंटल 1 4240 4240 4240
चोपडा बोल्ड क्विंटल 2 5401 5401 5401
चोपडा चाफा क्विंटल 59 4242 4652 4500
चिखली चाफा क्विंटल 75 4100 4511 4305
अमळनेर चाफा क्विंटल 37 4391 4451 4451
वडूज चाफा क्विंटल 50 4880 4900 4890
सोलापूर गरडा क्विंटल 221 4355 4650 4530
उमरगा गरडा क्विंटल 93 3200 4521 4501
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3005 3600 3600
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 13 4395 4695 4395
मालेगाव काट्या क्विंटल 21 3560 4900 4150
लातूर लाल क्विंटल 5525 3890 4870 4600
जळगाव लाल क्विंटल 10 4500 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 2 4200 4400 4300
चाकूर लाल क्विंटल 20 4530 4598 4571
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 140 4590 4701 4645
मुरुम लाल क्विंटल 560 4400 4700 4550
जालना लोकल क्विंटल 320 3300 4771 4450
अकोला लोकल क्विंटल 59 4000 4500 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 156 4250 4700 4475
नागपूर लोकल क्विंटल 69 4300 4658 4564
कोपरगाव लोकल क्विंटल 71 3501 4606 4551
गेवराई लोकल क्विंटल 5 3400 4669 4100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 3000 4250 4250
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3700 4200 4100
परांडा लोकल क्विंटल 7 4500 4500 4500
दुधणी लोकल क्विंटल 522 4440 4550 4500
देवणी लोकल क्विंटल 35 4553 4728 4640
11/02/2022
शहादा क्विंटल 241 3600 5832 4949
पुणे क्विंटल 32 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 111 4351 5368 4466
संगमनेर क्विंटल 2 4300 4300 4300
चाळीसगाव क्विंटल 3 3500 4101 4000
मनमाड क्विंटल 8 3500 5151 4480
भोकर क्विंटल 33 4250 4517 4384
कारंजा क्विंटल 35 3700 4375 4250
लासूर स्टेशन क्विंटल 8 3000 4300 3700
जळगाव चाफा क्विंटल 30 4050 4550 4500
चोपडा चाफा क्विंटल 65 4472 4727 4681
चिखली चाफा क्विंटल 65 4100 4550 4325
अमळनेर चाफा क्विंटल 12 4286 4481 4481
खामगाव चाफा क्विंटल 137 3650 4650 4150
मलकापूर चाफा क्विंटल 11 3775 4340 3900
दर्यापूर चाफा क्विंटल 150 4200 5065 4700
सोलापूर गरडा क्विंटल 141 4400 4550 4480
उमरगा गरडा क्विंटल 21 4300 4450 4420
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3100 4050 3505
जामखेड काट्या क्विंटल 3 4200 4500 4350
लातूर लाल क्विंटल 4251 3815 5051 4750
बीड लाल क्विंटल 12 3491 4425 3823
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4500 4500 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 4 4601 4601 4601
मंठा लाल क्विंटल 3 3400 3700 3400
निलंगा लाल क्विंटल 31 3501 4531 4400
चाकूर लाल क्विंटल 5 4640 4676 4641
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 162 4525 4648 4586
उमरी लाल क्विंटल 22 4200 4500 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 265 4200 4601 4500
मुरुम लाल क्विंटल 652 3011 4700 3856
जालना लोकल क्विंटल 184 3600 4675 4400
अकोला लोकल क्विंटल 69 3850 4451 4150
अमरावती लोकल क्विंटल 140 4350 4700 4525
लासलगाव लोकल क्विंटल 12 3701 4701 4425
नागपूर लोकल क्विंटल 84 4250 4722 4604
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 60 4000 4450 4260
मुंबई लोकल क्विंटल 347 5500 6000 5800
जामखेड लोकल क्विंटल 4 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 3550 4530 4400
गेवराई लोकल क्विंटल 1 3850 3850 3850
परतूर लोकल क्विंटल 14 4400 4530 4470
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मेहकर लोकल क्विंटल 100 4000 4400 4200
परांडा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
बसमत लोकल क्विंटल 21 4380 4405 4393
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 27 3100 4300 4150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 11 3500 4285 4150
शेगाव लोकल क्विंटल 2 3600 3600 3600
काटोल लोकल क्विंटल 75 4160 4450 4250
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 115 4000 4250 4100
देवणी लोकल क्विंटल 21 4550 4650 4600
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4100 4100 4100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500
10/02/2022
शहादा क्विंटल 317 3801 5926 4648
पुणे क्विंटल 33 5600 5800 5700
दोंडाईचा क्विंटल 31 4055 4490 4371
माजलगाव क्विंटल 11 3625 4351 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4500 4500 4500
मनमाड क्विंटल 3 3999 4830 4355
उदगीर क्विंटल 360 4600 4671 4635
हिंगोली क्विंटल 50 4800 5200 5000
कारंजा क्विंटल 50 3750 4610 4050
श्रीरामपूर क्विंटल 16 3600 4700 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 17 3200 4400 3700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 4451 4451 4451
मंगळवेढा क्विंटल 30 3800 4500 4410
मोर्शी क्विंटल 58 3800 4050 3990
रामटेक क्विंटल 1 4290 4290 4290
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 135 4000 4500 4200
राहता क्विंटल 1 4300 4300 4300
बारामती बोल्ड क्विंटल 20 4200 4550 4400
जळगाव चाफा क्विंटल 4 5400 5400 5400
चोपडा चाफा क्विंटल 65 4557 4700 4632
चिखली चाफा क्विंटल 87 4251 4560 4405
अमळनेर चाफा क्विंटल 12 3500 3550 3550
खामगाव चाफा क्विंटल 74 4250 4575 4412
मलकापूर चाफा क्विंटल 7 3250 3500 3450
सोलापूर गरडा क्विंटल 171 4375 4475 4400
बारामती गरडा क्विंटल 31 3580 4355 4341
उमरगा गरडा क्विंटल 17 4426 4536 4500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 3400 4485 4100
मालेगाव काट्या क्विंटल 15 3200 4441 4016
जामखेड काट्या क्विंटल 11 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 4544 3890 4886 4600
येवला लाल क्विंटल 1 4350 4350 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 1 3800 3800 3800
तेल्हारा लाल क्विंटल 30 3500 4000 3750
दौंड लाल क्विंटल 2 4800 4800 4800
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 4600 4600 4600
निलंगा लाल क्विंटल 64 4351 4599 4400
चाकूर लाल क्विंटल 19 4442 4450 4450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 107 4401 4600 4500
उमरी लाल क्विंटल 32 4000 4300 4150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 150 4350 4600 4464
मुरुम लाल क्विंटल 298 4200 4700 4450
जालना लोकल क्विंटल 161 3400 4600 4200
अकोला लोकल क्विंटल 80 3850 4600 4225
अमरावती लोकल क्विंटल 132 4250 4500 4375
लासलगाव लोकल क्विंटल 9 3701 4551 4401
नागपूर लोकल क्विंटल 67 4300 4500 4450
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 63 4100 4475 4280
मुंबई लोकल क्विंटल 735 5500 6000 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
जामखेड लोकल क्विंटल 7 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 3700 4540 4530
परतूर लोकल क्विंटल 5 3650 4430 4200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 34 3950 4350 4201
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 4 4199 4199 4199
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 7 4350 4400 4400
लोणार लोकल क्विंटल 10 4000 4650 4325
मेहकर लोकल क्विंटल 75 3800 4500 4000
परांडा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
बसमत लोकल क्विंटल 36 4200 4500 4404
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 28 3000 4300 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 1 4275 4275 4275
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 35 4000 4200 4100
देवळा लोकल क्विंटल 3 3750 4750 4750
देवणी लोकल क्विंटल 41 4588 4680 4634
ताडकळस नं. १ क्विंटल 14 4400 4511 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 244 3800 4850 4325
शहादा क्विंटल 337 4000 5901 4654
पुणे क्विंटल 32 5600 8500 5700
दोंडाईचा क्विंटल 43 4302 5425 4575
नांदेड क्विंटल 100 4190 4500 4370
माजलगाव क्विंटल 9 3800 4451 3952
उदगीर क्विंटल 415 4400 4660 4530
भोकर क्विंटल 8 3700 4509 4104
कारंजा क्विंटल 30 3650 4480 3900
श्रीरामपूर क्विंटल 15 4500 4500 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 7 3000 4075 3500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 4425 4500 4450
सेलु क्विंटल 49 4000 4520 4520
निरा -सासवड क्विंटल 3 3600 4000 3800
चोपडा चाफा क्विंटल 80 3400 4700 4661
चिखली चाफा क्विंटल 76 4251 4401 4326
अमळनेर चाफा क्विंटल 20 4300 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 89 3800 4575 4187
मलकापूर चाफा क्विंटल 65 3400 4290 4190
दर्यापूर चाफा क्विंटल 120 4270 4835 4550
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 3900 3900 3900
उमरगा गरडा क्विंटल 54 3510 4500 4450
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3600 4385 3800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 3700 4420 4081
यावल हायब्रीड क्विंटल 18 5050 5600 5200
अहमदनगर काबुली क्विंटल 9 4500 6151 5325
मालेगाव काट्या क्विंटल 26 3400 4241 3511
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4400 4400 4400
लातूर लाल क्विंटल 3741 3601 4900 4600
येवला लाल क्विंटल 1 3300 5101 4201
बीड लाल क्विंटल 15 4491 4701 4613
जिंतूर लाल क्विंटल 3 4430 4430 4430
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 17 4500 4500 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 206 4520 4610 4565
मुखेड लाल क्विंटल 7 4500 4500 4500
उमरी लाल क्विंटल 15 4000 4400 4200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 163 4200 4551 4441
मुरुम लाल क्विंटल 310 4400 4600 4500
जालना लोकल क्विंटल 368 3200 4675 4450
अकोला लोकल क्विंटल 45 3900 4501 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 92 4000 4500 4250
लासलगाव लोकल क्विंटल 12 3700 4551 4452
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4180 4202 4180
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
नागपूर लोकल क्विंटल 18 4300 4311 4308
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 122 3800 4395 4055
मुंबई लोकल क्विंटल 726 5500 6000 5800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 4000 4534 4375
गेवराई लोकल क्विंटल 7 3400 4681 4200
परतूर लोकल क्विंटल 8 3000 4400 4100
मनवत लोकल क्विंटल 8 4471 5000 4480
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 19 3950 4321 4105
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
लोणार लोकल क्विंटल 10 4000 4650 4325
मेहकर लोकल क्विंटल 150 3800 4400 4000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 3800 4800 4400
तासगाव लोकल क्विंटल 29 4880 4920 4900
बसमत लोकल क्विंटल 15 4000 4440 4296
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 188 3250 4490 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 7 3000 3500 3400
शेगाव लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
काटोल लोकल क्विंटल 81 4000 4325 4260
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 7 0 4250 4100
दुधणी लोकल क्विंटल 474 4470 4565 4500
देवणी लोकल क्विंटल 5 4386 4520 4453
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 132 3900 4800 4350
शहादा क्विंटल 311 3651 5951 4798
पुणे क्विंटल 30 5500 5800 5650
दोंडाईचा क्विंटल 16 4201 4465 4381
नांदेड क्विंटल 14 1650 1650 1650
माजलगाव क्विंटल 8 3800 4400 4000
नंदूरबार क्विंटल 8 5175 5175 5175
चाळीसगाव क्विंटल 5 3201 3930 3800
उदगीर क्विंटल 280 4600 4690 4645
भोकर क्विंटल 3 4200 4404 4302
कारंजा क्विंटल 15 3675 4410 3880
श्रीरामपूर क्विंटल 8 4500 4500 4500
करमाळा क्विंटल 2 4000 4780 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 3 3400 4000 3800
मानोरा क्विंटल 5 4052 4100 4076
मोर्शी क्विंटल 50 3800 4200 3850
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 26 4000 4400 4200
राहता क्विंटल 3 3600 4376 4000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 12 5700 5700 5700
जळगाव चाफा क्विंटल 9 4550 4550 4550
चोपडा चाफा क्विंटल 19 4501 4747 4651
चिखली चाफा क्विंटल 93 4200 4550 4375
अमळनेर चाफा क्विंटल 30 4300 4551 4551
खामगाव चाफा क्विंटल 230 3600 4650 4125
मलकापूर चाफा क्विंटल 65 3675 4290 4180
दिग्रस चाफा क्विंटल 1 4080 4080 4080
दर्यापूर चाफा क्विंटल 250 4000 5000 4500
सोलापूर गरडा क्विंटल 458 4300 4470 4410
उमरगा गरडा क्विंटल 46 4200 4450 4425
सोनपेठ गरडा क्विंटल 4 3999 4601 4200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4321 4420 4321
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4001 4101 4050
अहमदनगर काबुली क्विंटल 7 6300 6500 6400
मालेगाव काट्या क्विंटल 9 3600 4499 3660
जामखेड काट्या क्विंटल 12 4000 4500 4250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4405 4405 4405
लातूर लाल क्विंटल 2635 3911 4733 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 65 4205 4550 4350
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 16 3600 4500 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 12 4600 4600 4600
चाकूर लाल क्विंटल 10 4312 4378 4312
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 84 4521 4619 4570
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 273 4300 4651 4475
मुरुम लाल क्विंटल 510 3538 4674 4106
अकोला लोकल क्विंटल 9 3650 4400 3800
अमरावती लोकल क्विंटल 438 4400 4500 4450
लासलगाव लोकल क्विंटल 11 3701 4501 4300
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 3852 3852 3852
यवतमाळ लोकल क्विंटल 30 4410 4410 4410
नागपूर लोकल क्विंटल 10 4000 4311 4251
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 173 3800 4575 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 1175 5500 6000 5800
जामखेड लोकल क्विंटल 10 4000 4300 4150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 75 3500 4475 4321
गेवराई लोकल क्विंटल 11 3400 4200 3900
मनवत लोकल क्विंटल 26 4300 4650 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 31 3500 4000 3830
लोणार लोकल क्विंटल 30 3700 4610 4150
मेहकर लोकल क्विंटल 75 3800 4500 4000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 12 3741 4300 4002
बसमत लोकल क्विंटल 33 4005 4480 4318
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 31 3500 4300 4200
काटोल लोकल क्विंटल 40 4111 4400 4260
देवळा लोकल क्विंटल 2 6230 6230 6230
दुधणी लोकल क्विंटल 120 4400 4505 4450
देवणी लोकल क्विंटल 13 4501 4602 4551
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 104 3900 4500 4200
शहादा क्विंटल 154 4000 5951 4502
पुणे क्विंटल 61 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 2 3500 6176 4476
नंदूरबार क्विंटल 47 4000 4611 4260
श्रीगोंदा क्विंटल 4 4900 4900 4900
लासूर स्टेशन क्विंटल 4 3300 4401 4100
मंगळवेढा क्विंटल 40 4300 4500 4450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 12 4000 4300 4100
राहता क्विंटल 3 4290 4290 4290
बारामती बोल्ड क्विंटल 18 4250 4750 4400
बारामती गरडा क्विंटल 27 3350 4301 4000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3370 4646 3800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 3691 4600 4152
अहमदनगर काबुली क्विंटल 17 5100 6050 5575
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 3550 4800 4000
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 4311 4311 4311
जालना लोकल क्विंटल 54 3300 4500 3700
लासलगाव लोकल क्विंटल 2 3500 5151 4252
नागपूर लोकल क्विंटल 6 4280 4381 4355
मुंबई लोकल क्विंटल 926 5500 6000 5800
सावनेर लोकल क्विंटल 5 4570 4570 4570
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 3000 3680 3350
तुमसर लोकल क्विंटल 3 3391 3391 3391
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 3800 4800 4400
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3900 4711 4401
परांडा लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
काटोल लोकल क्विंटल 51 4150 4395 4260
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 4300 4600 4300
06/02/2022
पैठण क्विंटल 1 3300 3300 3300
उदगीर क्विंटल 275 4650 4711 4680
बाळापूर चाफा क्विंटल 28 3700 3700 3700
दौंड काबुली क्विंटल 8 5000 6000 5600
कळमनूरी लाल क्विंटल 15 3500 4500 4000
उमरी लाल क्विंटल 20 4400 4600 4500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
काटोल लोकल क्विंटल 20 3800 4400 4200
देवणी लोकल क्विंटल 13 4470 4646 4558
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 45 3700 4800 4250
पुणे क्विंटल 30 5500 6000 5750
पैठण क्विंटल 1 3401 3401 3401
उदगीर क्विंटल 215 4500 4660 4580
हिंगोली क्विंटल 10 5400 5400 5400
कारंजा क्विंटल 10 3755 3755 3755
लासूर स्टेशन क्विंटल 6 3400 3900 3500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 4525 4550 4525
राहता क्विंटल 2 4559 4559 4559
चोपडा चाफा क्विंटल 20 4551 4653 4551
चिखली चाफा क्विंटल 95 4000 4550 4275
अमळनेर चाफा क्विंटल 10 3350 3600 3600
खामगाव चाफा क्विंटल 103 3500 4550 4025
मलकापूर चाफा क्विंटल 15 3555 4400 3800
दर्यापूर चाफा क्विंटल 150 3800 4500 4200
सोलापूर गरडा क्विंटल 104 4480 4570 4500
उमरगा गरडा क्विंटल 17 4371 4481 4425
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 3200 4225 3855
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 3400 3400 3400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 1 4025 4025 4025
अहमदनगर काबुली क्विंटल 23 5100 6000 5550
मालेगाव काट्या क्विंटल 15 3651 4241 4099
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4550 4550 4550
लातूर लाल क्विंटल 2224 3920 4977 4700
धर्माबाद लाल क्विंटल 340 4410 4580 4500
येवला लाल क्विंटल 3 4100 4690 4690
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4000 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 75 4200 4525 4360
चाकूर लाल क्विंटल 2 4591 4591 4591
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 94 4600 4683 4641
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 117 4000 4651 4526
मुरुम लाल क्विंटल 316 4500 4850 4675
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 100 4700 4900 4800
जालना लोकल क्विंटल 86 3000 4700 4400
अकोला लोकल क्विंटल 35 3900 4951 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 116 4000 4400 4200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4350 4350 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 64 4000 4461 4322
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 50 4100 4707 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 842 5500 6000 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 27 3900 4100 4000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 19 3500 4490 4325
गेवराई लोकल क्विंटल 2 3350 3700 3700
परतूर लोकल क्विंटल 5 3300 4500 4470
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मेहकर लोकल क्विंटल 150 3800 4505 4000
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4281 4401 4351
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 6 3900 4400 4200
लोहा लोकल क्विंटल 4 4500 4601 4586
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 9 4271 4271 4271
शेगाव लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1 0 4250 0
देवणी लोकल क्विंटल 14 4442 4500 4471
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4500 4500 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500

 

Leave a Comment