Harbhara Bajar Bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
पुणे क्विंटल 33 5100 5400 5250
माजलगाव क्विंटल 47 3675 4311 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4001 4051 4025
पैठण क्विंटल 1 4200 4200 4200
उदगीर क्विंटल 305 4650 4728 4689
भोकर क्विंटल 10 3801 4045 3923
हिंगोली क्विंटल 155 4080 4476 4278
कारंजा क्विंटल 1050 4010 4450 4270
वैजापूर क्विंटल 11 4105 4400 4205
नांदूरा क्विंटल 55 4000 4250 4250
राहता क्विंटल 24 4216 4345 4280
चिखली चाफा क्विंटल 253 4000 4300 4150
मलकापूर चाफा क्विंटल 82 3775 4365 4050
भुसावळ चाफा क्विंटल 7 4000 4100 4000
सोलापूर गरडा क्विंटल 8 4150 4400 4200
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 4 4011 4011 4011
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4100 4100 4100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 61 3100 4150 3850
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 3850 4151 4064
भंडारा काट्या क्विंटल 7 4000 4150 4100
लातूर लाल क्विंटल 3683 4100 4854 4700
बीड लाल क्विंटल 18 3500 4200 3988
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 114 4000 4400 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 17 4200 4225 4225
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4000 4400 4000
जालना लोकल क्विंटल 1493 3100 4390 4275
अकोला लोकल क्विंटल 969 4000 4530 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4000 4350 4175
आर्वी लोकल क्विंटल 330 4000 4250 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 388 4250 4400 4363
भोकरदन लोकल क्विंटल 20 4200 4300 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 55 3501 4266 4041
परतूर लोकल क्विंटल 16 4100 4360 4300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 17 4000 4200 4100
मेहकर लोकल क्विंटल 230 3900 4400 4100
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 35 4200 4350 4300
सिंदी लोकल क्विंटल 64 4060 4300 4285
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 351 3850 4255 4150
दुधणी लोकल क्विंटल 30 4800 4850 4850
17/06/2022
शहादा क्विंटल 317 4025 7252 6800
पुणे क्विंटल 32 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 42 3600 6000 5701
माजलगाव क्विंटल 51 3650 4285 4150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4000 4000 4000
संगमनेर क्विंटल 11 3590 4211 3900
चाळीसगाव क्विंटल 10 3900 4050 3948
सिल्लोड क्विंटल 6 4000 4100 4100
उदगीर क्विंटल 320 4550 4721 4635
भोकर क्विंटल 2 4009 4009 4009
कारंजा क्विंटल 1300 4020 4430 4210
अचलपूर क्विंटल 60 3800 4300 4050
लासूर स्टेशन क्विंटल 26 3800 4225 4100
रिसोड क्विंटल 700 4100 4400 4250
वैजापूर क्विंटल 13 3905 4975 4200
नांदूरा क्विंटल 90 3900 4300 4300
राजूरा क्विंटल 23 4275 4330 4280
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 49 3600 4100 3800
राहता क्विंटल 32 3700 4365 4250
जळगाव चाफा क्विंटल 286 4150 5230 4390
चोपडा चाफा क्विंटल 4 4000 4100 4100
चिखली चाफा क्विंटल 340 4010 4300 4155
अमळनेर चाफा क्विंटल 380 4000 4150 4150
खामगाव चाफा क्विंटल 547 4000 4400 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 181 3850 4300 4000
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4000 4100 4050
उमरगा गरडा क्विंटल 4 3500 4161 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 3961 4822 4800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3640 4170 4074
अहमदनगर काबुली क्विंटल 148 3800 4300 4050
जालना काबुली क्विंटल 2 7000 7000 7000
अकोला काबुली क्विंटल 8 5100 7000 6050
भंडारा काट्या क्विंटल 7 4000 4100 4025
लातूर लाल क्विंटल 2019 4151 4791 4650
धर्माबाद लाल क्विंटल 360 3500 4445 4100
येवला लाल क्विंटल 2 3978 4599 4100
चोपडा लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
बीड लाल क्विंटल 38 3700 4261 4093
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 74 4000 4200 4100
जिंतूर लाल क्विंटल 12 4200 4200 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 4 4200 4200 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4400 4400 4400
दौंड-यवत लाल क्विंटल 2 3950 3950 3950
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 90 4250 4400 4300
चाकूर लाल क्विंटल 10 3705 4180 4119
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 91 4250 4600 4425
किनवट लाल क्विंटल 382 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 80 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 69 3800 4530 4405
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 29 4300 4500 4400
लाखंदूर लाल क्विंटल 17 4250 4300 4275
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 66 4000 4400 4200
कोर्पना लाल क्विंटल 400 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 930 3250 4500 4300
अकोला लोकल क्विंटल 770 4000 4600 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4000 4350 4175
लासलगाव लोकल क्विंटल 49 3801 4840 4800
यवतमाळ लोकल क्विंटल 18 1925 2000 1962
आर्वी लोकल क्विंटल 44 4000 4300 4100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3681 4000 4500 4270
मुंबई लोकल क्विंटल 1041 5000 5400 5200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 700 4150 4470 4315
वणी लोकल क्विंटल 208 4240 4300 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 50 3501 4240 4100
गेवराई लोकल क्विंटल 29 3800 4350 4200
परतूर लोकल क्विंटल 6 4100 4321 4275
मेहकर लोकल क्विंटल 220 3900 4300 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 11 3700 4691 4251
सेनगाव लोकल क्विंटल 25 4200 4400 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2087 3600 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 357 3900 4355 4250
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 90 4150 4365 4250
काटोल लोकल क्विंटल 277 3500 4373 3950
सिंदी लोकल क्विंटल 47 4050 4305 4190
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1055 3850 4400 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 164 4800 4940 4900
16/06/2022
शहादा क्विंटल 320 4275 7146 6599
पुणे क्विंटल 33 5200 5500 5350
दोंडाईचा क्विंटल 77 3500 7200 6000
माजलगाव क्विंटल 67 3800 4270 4151
चंद्रपूर क्विंटल 60 4000 4345 4250
नंदूरबार क्विंटल 26 2900 6626 6150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4100 4200 4150
कळवण क्विंटल 3 4000 4000 4000
चाळीसगाव क्विंटल 10 3600 4001 3970
उदगीर क्विंटल 330 4500 4690 4595
हिंगोली क्विंटल 205 4150 4495 4322
कारंजा क्विंटल 720 4030 4435 4250
अचलपूर क्विंटल 450 3800 4300 4050
श्रीरामपूर क्विंटल 3 3500 3500 3500
करमाळा क्विंटल 5 3700 4151 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 39 3800 4200 4100
सेलु क्विंटल 16 4300 4300 4300
मंगळवेढा क्विंटल 71 3770 4310 4140
कन्न्ड क्विंटल 3 4000 4000 4000
वैजापूर क्विंटल 19 3885 4600 4200
मोर्शी क्विंटल 462 4000 4200 4110
नांदूरा क्विंटल 120 4000 4200 4200
राहता क्विंटल 10 4088 4311 4200
बारामती बोल्ड क्विंटल 99 4341 4500 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 35 6252 6800 6677
चोपडा चाफा क्विंटल 25 4000 4171 4100
चिखली चाफा क्विंटल 395 4000 4300 4150
अमळनेर चाफा क्विंटल 249 4100 4260 4260
खामगाव चाफा क्विंटल 765 4000 4400 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 103 3750 4370 4205
शिरपूर चाफा क्विंटल 44 3150 4141 4070
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 4390 4390 4390
बारामती गरडा क्विंटल 148 3901 4340 4330
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 37 4000 4151 4075
इंदापूर गरडा क्विंटल 9 3800 4150 4000
उमरगा गरडा क्विंटल 16 4000 4150 4100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 44 3030 4000 3700
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 3865 4900 4720
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 139 4450 6830 6450
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 4051 4215 4139
जळगाव काबुली क्विंटल 18 6600 6600 6600
शिरपूर काबुली क्विंटल 18 4016 5550 5000
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 26 3200 5399 5143
मालेगाव काट्या क्विंटल 28 3299 6440 4100
जामखेड काट्या क्विंटल 13 3800 4150 3975
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4250 4250 4250
भंडारा काट्या क्विंटल 10 4000 4400 4200
लातूर लाल क्विंटल 2989 3851 4751 4600
येवला लाल क्विंटल 4 3100 4252 4000
जळगाव लाल क्विंटल 18 4100 4100 4100
चोपडा लाल क्विंटल 3 4000 4351 4351
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 56 4000 4200 4100
जिंतूर लाल क्विंटल 52 4125 4350 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4200 4200 4200
तेल्हारा लाल क्विंटल 400 4175 4535 4420
दौंड लाल क्विंटल 5 4000 4100 4100
चाकूर लाल क्विंटल 1 3800 4141 3801
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 83 4250 4630 4440
किनवट लाल क्विंटल 580 4875 5230 5000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 57 3700 4475 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 94 4000 4380 4150
कोर्पना लाल क्विंटल 450 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 1182 3800 4521 4250
अकोला लोकल क्विंटल 1075 4100 4490 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 1419 4250 4500 4375
लासलगाव लोकल क्विंटल 62 3752 4662 4600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 9 4160 4650 4280
यवतमाळ लोकल क्विंटल 284 5700 6155 5927
नागपूर लोकल क्विंटल 741 4200 4460 4395
मुंबई लोकल क्विंटल 508 5000 5400 5200
उमरेड लोकल क्विंटल 1618 3900 4525 4430
वणी लोकल क्विंटल 166 4250 4350 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 15 3500 4000 3750
सटाणा लोकल क्विंटल 5 4190 4190 4190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 31 3600 4250 4100
गेवराई लोकल क्विंटल 38 3891 4345 4200
परतूर लोकल क्विंटल 6 4250 4341 4300
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 30 3000 4299 4095
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 5 4100 4280 4200
लोणार लोकल क्विंटल 60 3950 4225 4087
मेहकर लोकल क्विंटल 280 3900 4370 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 21 4101 4303 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 4080 4675 4201
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 33 3700 4286 4200
पाथरी लोकल क्विंटल 3 5000 5500 5350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1950 3500 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 317 4000 4350 4150
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 20 3500 4281 4250
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 35 4000 4340 4200
काटोल लोकल क्विंटल 241 3700 4410 4000
मांढळ लोकल क्विंटल 115 4329 4370 4347
देवळा लोकल क्विंटल 2 3800 4115 4115
दुधणी लोकल क्विंटल 103 4705 4970 4800
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 4200 4200 4200
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 210 3850 4350 4100
शहादा क्विंटल 177 4000 7101 6375
पुणे क्विंटल 34 5200 5400 5300
दोंडाईचा क्विंटल 53 3500 6151 5900
बार्शी क्विंटल 255 4000 4350 4250
माजलगाव क्विंटल 77 3600 4271 4100
चंद्रपूर क्विंटल 135 3900 4280 4150
नंदूरबार क्विंटल 33 3500 7400 4685
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 4100 4100 4100
संगमनेर क्विंटल 19 3839 4200 4019
चाळीसगाव क्विंटल 8 3500 4061 4011
सिल्लोड क्विंटल 97 3900 4000 4000
उदगीर क्विंटल 300 4450 4576 4513
भोकर क्विंटल 32 3900 4001 3950
कारंजा क्विंटल 1000 4010 4385 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 14 3800 4000 3900
करमाळा क्विंटल 6 3551 4200 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 41 3600 4200 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 80 4100 4215 4150
कन्न्ड क्विंटल 1 3500 3500 3500
वैजापूर क्विंटल 8 4000 4500 4320
नांदूरा क्विंटल 145 3800 4200 4200
राजूरा क्विंटल 39 3300 4240 4026
राहता क्विंटल 13 4236 4300 4268
चोपडा बोल्ड क्विंटल 15 6400 6871 6667
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 2 7000 7000 7000
जळगाव चाफा क्विंटल 28 5200 5200 5200
चोपडा चाफा क्विंटल 5 4000 4251 4100
चिखली चाफा क्विंटल 395 4000 4280 4140
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 3700 4325 4000
अमळनेर चाफा क्विंटल 390 4100 4182 4182
खामगाव चाफा क्विंटल 1115 3700 4275 3987
मलकापूर चाफा क्विंटल 178 3805 4245 4035
शिरपूर चाफा क्विंटल 28 3400 4180 4001
सोलापूर गरडा क्विंटल 6 4090 4200 4175
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 1 4000 4000 4000
उमरगा गरडा क्विंटल 1 3711 3711 3711
धुळे हायब्रीड क्विंटल 23 3400 4105 3900
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 3950 4830 4812
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 129 3800 6644 6446
चोपडा जंबु क्विंटल 3 8000 8000 8000
अहमदनगर काबुली क्विंटल 17 6000 6800 6400
जालना काबुली क्विंटल 14 4500 4928 4800
शिरपूर काबुली क्विंटल 18 3556 5275 4700
मालेगाव काट्या क्विंटल 13 3211 4130 4100
तुळजापूर काट्या क्विंटल 55 4300 4300 4300
लातूर लाल क्विंटल 2801 3701 4720 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 10 4300 4300 4300
धर्माबाद लाल क्विंटल 520 3650 4440 4150
येवला लाल क्विंटल 4 3301 4550 4289
बीड लाल क्विंटल 39 3800 4296 4180
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 146 4000 4300 4150
जिंतूर लाल क्विंटल 48 3700 4261 4150
शेवगाव लाल क्विंटल 11 4151 4300 4151
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 60 4350 4411 4370
चाकूर लाल क्विंटल 30 3737 4301 4247
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 68 4251 4581 4416
किनवट लाल क्विंटल 70 4875 5230 5000
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 116 3500 4500 4450
मुरुम लाल क्विंटल 38 3951 4281 4116
लाखंदूर लाल क्विंटल 1 4450 4500 4475
घणसावंगी लाल क्विंटल 70 4100 4400 4300
बोरी लाल क्विंटल 20 4105 4225 4225
जालना लोकल क्विंटल 972 3200 4369 4150
अकोला लोकल क्विंटल 988 4000 4455 4295
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3800 4200 4000
लासलगाव लोकल क्विंटल 53 3000 4840 4700
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 5 4112 4159 4127
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 22 4246 4290 4260
यवतमाळ लोकल क्विंटल 315 4000 4300 4150
परभणी लोकल क्विंटल 120 4010 4200 4100
आर्वी लोकल क्विंटल 320 4100 4400 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 773 4100 4451 4363
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5216 4000 4500 4265
मुंबई लोकल क्विंटल 543 5000 5400 5200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 20 3950 4100 4050
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 615 4150 4465 4365
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 32 3600 4225 4000
वणी लोकल क्विंटल 275 4255 4325 4300
सावनेर लोकल क्विंटल 111 4150 4340 4250
सटाणा लोकल क्विंटल 9 3400 4250 4151
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 3801 4224 4040
गेवराई लोकल क्विंटल 39 3900 4251 4150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 4000 4274 4150
लोणार लोकल क्विंटल 225 4175 4300 4237
मेहकर लोकल क्विंटल 300 3900 4300 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 24 4090 4300 4250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 4200 4300 4200
नांदगाव लोकल क्विंटल 6 3800 4600 4151
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 962 3520 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 274 4000 4353 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 25 4000 4250 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 65 4000 4255 4150
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 110 4000 4366 4200
काटोल लोकल क्विंटल 355 3651 4401 4000
सिंदी लोकल क्विंटल 150 4035 4375 4200
देवळा लोकल क्विंटल 2 3545 4270 4100
देवणी लोकल क्विंटल 5 4048 4299 4173
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 201 3775 4300 4037
शहादा क्विंटल 188 4000 7030 6271
पुणे क्विंटल 31 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 138 3400 6000 5800
बार्शी क्विंटल 27 3600 4300 4250
माजलगाव क्विंटल 38 3751 4141 4050
चंद्रपूर क्विंटल 122 4085 4200 4150
नंदूरबार क्विंटल 36 4000 6683 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4100 4100 4100
चाळीसगाव क्विंटल 15 3500 4000 3850
सिल्लोड क्विंटल 8 3900 4000 4000
भोकर क्विंटल 10 3600 4103 3851
हिंगोली क्विंटल 300 4000 4350 4175
श्रीरामपूर क्विंटल 33 3900 4225 4100
करमाळा क्विंटल 13 3000 4151 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 8 3900 4175 3900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 87 3700 4200 4051
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
वैजापूर क्विंटल 12 3800 4550 4140
राजूरा क्विंटल 72 4165 4225 4196
राहता क्विंटल 8 4100 4201 4150
जळगाव बोल्ड क्विंटल 205 7415 7610 7561
चोपडा बोल्ड क्विंटल 4 6299 6300 6299
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 11 4000 8151 7900
जळगाव चाफा क्विंटल 52 4200 4975 4280
चोपडा चाफा क्विंटल 1 4250 4250 4250
चिखली चाफा क्विंटल 401 3901 4251 4076
अमळनेर चाफा क्विंटल 490 4125 4161 4161
खामगाव चाफा क्विंटल 1175 3800 4275 4037
मलकापूर चाफा क्विंटल 242 3575 4150 3950
शिरपूर चाफा क्विंटल 28 3601 4350 4111
सोलापूर गरडा क्विंटल 39 4150 4350 4200
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 4000 4100 4050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3000 4065 3675
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 11 3710 4899 4820
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 111 5000 6525 6200
रावेर हायब्रीड क्विंटल 8 4020 4115 4070
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 4011 4185 4143
चोपडा जंबु क्विंटल 1 7000 7000 7000
अहमदनगर काबुली क्विंटल 12 5800 6375 6087
जालना काबुली क्विंटल 1 7000 7000 7000
अकोला काबुली क्विंटल 7 5800 5800 5800
जळगाव काबुली क्विंटल 10 5700 5700 5700
शिरपूर काबुली क्विंटल 1 4600 4600 4600
मालेगाव काट्या क्विंटल 18 3375 4161 4100
जामखेड काट्या क्विंटल 14 3800 4100 3950
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4300 4300 4300
भंडारा काट्या क्विंटल 6 4000 4100 4050
लातूर लाल क्विंटल 5255 3711 4651 4452
जळगाव लाल क्विंटल 14 5854 5854 5854
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 135 4000 4300 4150
शेवगाव लाल क्विंटल 6 3600 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 24 4200 4200 4200
तेल्हारा लाल क्विंटल 550 4100 4400 4200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 250 3500 4150 4000
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 76 4000 4200 4100
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 80 3950 4400 4300
चाकूर लाल क्विंटल 15 3801 4161 4000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 46 4260 4580 4420
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 57 3500 4485 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 128 4000 4265 4100
जालना लोकल क्विंटल 1585 3500 4345 4100
अकोला लोकल क्विंटल 967 4100 4580 4390
अमरावती लोकल क्विंटल 2682 3900 4265 4082
लासलगाव लोकल क्विंटल 34 3801 4880 4835
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4150 4150 4150
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 17 3775 4275 4200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 287 4000 4250 4125
परभणी लोकल क्विंटल 169 4000 4200 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 925 4100 4352 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 1014 5000 5400 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 211 3925 4180 4050
वणी लोकल क्विंटल 179 4195 4255 4200
सावनेर लोकल क्विंटल 185 4050 4300 4225
जामखेड लोकल क्विंटल 12 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 3500 4278 4140
गेवराई लोकल क्विंटल 43 4150 4281 4200
परतूर लोकल क्विंटल 54 4000 4260 4240
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 1700 1800 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 300 3900 4250 4100
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3450 4231 4151
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 8 3690 4190 4025
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 211 3000 4290 4150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 273 4000 4205 4175
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 85 3500 4200 4100
शेगाव लोकल क्विंटल 79 3700 4150 4100
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 50 4000 4300 4150
काटोल लोकल क्विंटल 210 3900 4321 4150
सिंदी लोकल क्विंटल 45 3920 4200 4135
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4200 4200 4200
13/06/2022
शहादा क्विंटल 132 4126 6792 6400
दोंडाईचा क्विंटल 93 3401 6000 5800
बार्शी क्विंटल 151 3300 4700 4350
बार्शी -वैराग क्विंटल 11 4100 4300 4300
माजलगाव क्विंटल 91 3700 4225 4100
चंद्रपूर क्विंटल 135 6050 6415 6250
सिन्नर क्विंटल 47 3000 4420 4100
संगमनेर क्विंटल 8 3751 4225 3988
चाळीसगाव क्विंटल 20 3811 4100 4000
कारंजा क्विंटल 1350 4000 4300 4200
श्रीगोंदा क्विंटल 14 4950 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 3600 4000 3800
करमाळा क्विंटल 30 3600 4300 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 21 4000 4200 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 55 4100 4850 4300
मंगळवेढा क्विंटल 31 3600 4320 4250
मोर्शी क्विंटल 400 4000 4100 4050
नांदूरा क्विंटल 70 3900 4161 4161
राजूरा क्विंटल 89 4000 4320 4169
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 240 3900 4170 4000
राहता क्विंटल 3 4049 4049 4049
बारामती बोल्ड क्विंटल 70 4261 4400 4300
चोपडा बोल्ड क्विंटल 15 5851 6000 6000
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 1 8012 8012 8012
चोपडा चाफा क्विंटल 40 3900 4200 4100
चिखली चाफा क्विंटल 520 3900 4300 4100
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 3800 4370 4000
अमळनेर चाफा क्विंटल 370 4050 4151 4151
खामगाव चाफा क्विंटल 1137 3700 4275 3987
मलकापूर चाफा क्विंटल 207 3705 4155 4080
शिरपूर चाफा क्विंटल 44 2911 4351 3850
बारामती गरडा क्विंटल 101 3951 4290 4250
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 22 4000 4200 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 12 4091 4301 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 3300 4055 3850
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 28 3801 4821 4600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 175 5051 6612 6400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 18 4030 4171 4085
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 3625 4200 4071
चोपडा जंबु क्विंटल 25 7951 8331 8172
अहमदनगर काबुली क्विंटल 41 4600 5500 5050
शिरपूर काबुली क्विंटल 14 4400 5160 4590
जामखेड काट्या क्विंटल 29 3800 4200 4000
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4300 4300 4300
भंडारा काट्या क्विंटल 3 4000 4000 4000
लातूर लाल क्विंटल 3637 4000 4714 4551
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 30 4151 4151 4151
धर्माबाद लाल क्विंटल 281 3900 4400 4100
येवला लाल क्विंटल 3 3800 4551 4502
जळगाव लाल क्विंटल 9 4500 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 18 3500 4271 4109
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 126 4000 4200 4100
जिंतूर लाल क्विंटल 102 3905 4235 4100
शेवगाव लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4200 4500 4200
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4100 4200 4150
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 171 4000 4200 4100
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 3 4050 4050 4050
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 25 4240 4300 4260
केज लाल क्विंटल 102 3700 4200 4100
चाकूर लाल क्विंटल 20 3702 7196 4000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 61 4251 4501 4376
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 192 3500 4470 4325
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 218 3900 4170 4000
जालना लोकल क्विंटल 1578 3350 4300 4250
अकोला लोकल क्विंटल 939 4000 4395 4150
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4365 4282
लासलगाव लोकल क्विंटल 50 3700 4811 4100
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 4051 4140 4100
यवतमाळ लोकल क्विंटल 382 4000 4250 4125
परभणी लोकल क्विंटल 180 4000 4200 4150
आर्वी लोकल क्विंटल 615 4000 4250 4200
नागपूर लोकल क्विंटल 723 4000 4372 4279
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6660 3900 4375 4120
मुंबई लोकल क्विंटल 724 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 183 3950 4180 4000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 960 4050 4375 4280
वणी लोकल क्विंटल 115 4065 4285 4100
सावनेर लोकल क्विंटल 165 4000 4277 4150
जामखेड लोकल क्विंटल 28 3500 4000 3750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 3850 4281 4198
गेवराई लोकल क्विंटल 48 4000 4250 4100
परतूर लोकल क्विंटल 32 4051 4240 4225
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 4000 4150 4150
लोणार लोकल क्विंटल 700 3800 4180 3990
मेहकर लोकल क्विंटल 330 3900 4300 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 18 4065 4301 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 20 4200 4300 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 10 3999 4675 4201
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 19 4058 4300 4200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 61 3500 4205 4050
परांडा लोकल क्विंटल 1 4100 4100 4100
पाथरी लोकल क्विंटल 10 3881 4401 4200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 317 3000 4270 4175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 238 4000 4255 4150
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 45 4100 4251 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 43 4000 4250 4150
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 35 4000 4310 4200
काटोल लोकल क्विंटल 465 3700 4300 4000
सिंदी लोकल क्विंटल 79 3950 4180 4030
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1260 4050 4260 4100
देवळा लोकल क्विंटल 2 3605 4305 4305
दुधणी लोकल क्विंटल 44 4175 4835 4500
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 4100 4300 4200
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4000 4000 4000
12/06/2022
पैठण क्विंटल 9 3776 4221 4200
सिल्लोड क्विंटल 4 4000 4000 4000
उदगीर क्विंटल 330 4450 4600 4525
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4000 4000
बाळापूर चाफा क्विंटल 180 4015 4300 4170
शेवगाव लाल क्विंटल 18 4300 4300 4300
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 34 3600 4190 4000
दौंड लाल क्विंटल 8 4000 4700 4200
औसा लाल क्विंटल 279 3201 4351 4210
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 27 3600 4200 3900
तुमसर लोकल क्विंटल 20 4000 4300 4161
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 9 4200 4300 4300
काटोल लोकल क्विंटल 283 3500 4250 3850
मांढळ लोकल क्विंटल 137 4167 4250 4201
11/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 135 3700 4300 4000
पुणे क्विंटल 31 5400 5600 5500
बार्शी क्विंटल 374 4100 4700 4300
बार्शी -वैराग क्विंटल 9 3800 5101 4300
माजलगाव क्विंटल 140 3800 4225 4050
राहूरी क्विंटल 3 4000 4100 4050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4100 4100 4100
पैठण क्विंटल 7 4265 4265 4265
उदगीर क्विंटल 455 4500 4661 4580
भोकर क्विंटल 16 3800 4181 3990
हिंगोली क्विंटल 300 3900 4470 4185
कारंजा क्विंटल 1000 4000 4330 4220
लासूर स्टेशन क्विंटल 71 4011 4200 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 4200 4275 4225
वैजापूर क्विंटल 24 3850 4660 4155
नांदूरा क्विंटल 100 4000 4200 4200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 32 3300 3600 3400
राहता क्विंटल 42 4021 4100 4050
चिखली चाफा क्विंटल 587 3850 4300 4075
अमळनेर चाफा क्विंटल 370 4100 4175 4175
खामगाव चाफा क्विंटल 1436 4000 4350 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 154 3725 4115 4050
साक्री चाफा क्विंटल 6 3500 4350 4050
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 8 4000 4050 4000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3100 4000 3505
रावेर हायब्रीड क्विंटल 14 4060 4135 4075
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 4000 4211 4138
अहमदनगर काबुली क्विंटल 11 5700 6351 6025
मालेगाव काट्या क्विंटल 23 3000 4351 4100
जामखेड काट्या क्विंटल 40 3500 4100 3800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4300 4300 4300
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4000 4200 4100
लातूर लाल क्विंटल 2827 3900 4799 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 146 4100 4300 4200
धर्माबाद लाल क्विंटल 350 3600 4360 4100
येवला लाल क्विंटल 3 3450 4638 4601
पवनी लाल क्विंटल 16 4050 4050 4050
बीड लाल क्विंटल 20 4000 4281 4177
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 3 4000 4000 4000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 130 4000 4200 4100
जिंतूर लाल क्विंटल 28 4150 4200 4150
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4200 4300 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4000 4200 4000
तेल्हारा लाल क्विंटल 700 4215 4425 4350
चाकूर लाल क्विंटल 10 3702 4221 4141
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 92 4250 4650 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 234 3500 4436 4333
मुरुम लाल क्विंटल 20 3700 3800 3750
जालना लोकल क्विंटल 1136 4100 4401 4280
अकोला लोकल क्विंटल 843 4000 4420 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4200 4400 4300
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4175 4175 4175
परभणी लोकल क्विंटल 160 4100 4225 4150
नागपूर लोकल क्विंटल 1006 4051 4451 4351
मुंबई लोकल क्विंटल 1145 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 1254 4000 4335 4250
जामखेड लोकल क्विंटल 38 3500 3900 3700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 3500 4225 4170
गेवराई लोकल क्विंटल 42 4100 4260 4175
परतूर लोकल क्विंटल 19 4000 4350 4250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 7 4000 4151 4100
तुमसर लोकल क्विंटल 31 4181 4300 4205
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 3900 4281 4151
परांडा लोकल क्विंटल 4 4250 4250 4250
सेनगाव लोकल क्विंटल 55 4000 4300 4200
पाथरी लोकल क्विंटल 8 3700 4125 4000
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 25 4180 4210 4200
शेगाव लोकल क्विंटल 50 3900 4155 4000
सिंदी लोकल क्विंटल 50 4020 4300 4150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 275 4050 4300 4150
दुधणी लोकल क्विंटल 404 4600 4865 4700
देवणी लोकल क्विंटल 8 3871 4200 4045
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4100 4200 4100