Harbhara Bajar Bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
शेवगाव लाल क्विंटल 30 4300 4500 4500
उमरी लाल क्विंटल 10 4300 4400 4350
19/03/2022
पुणे क्विंटल 32 5200 5600 5400
माजलगाव क्विंटल 375 4000 4389 4251
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4400 4400 4400
पैठण क्विंटल 5 4496 4496 4496
भोकर क्विंटल 235 4351 4387 4369
हिंगोली क्विंटल 699 4300 4550 4425
कारंजा क्विंटल 4400 4275 4530 4400
राहता क्विंटल 10 4465 4496 4480
जळगाव चाफा क्विंटल 209 4500 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 917 4200 4490 4349
मलकापूर चाफा क्विंटल 969 4300 4570 4425
सोलापूर गरडा क्विंटल 160 4400 4565 4500
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 6 4399 4450 4424
उमरगा गरडा क्विंटल 16 4400 4500 4400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 14 3650 4485 4442
जालना काबुली क्विंटल 7 6000 7600 6000
जळगाव काबुली क्विंटल 70 6300 6700 6700
मालेगाव काट्या क्विंटल 59 3561 4899 4288
भंडारा काट्या क्विंटल 28 4300 4400 4370
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 8 4511 4511 4511
बीड लाल क्विंटल 15 3750 4400 4233
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 18 3600 4800 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 62 4300 4500 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 48 4300 4550 4550
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4500 4600 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 700 4375 4500 4440
मुखेड लाल क्विंटल 30 4600 4600 4600
मुरुम लाल क्विंटल 240 4400 4732 4566
जालना लोकल क्विंटल 2673 3500 4511 4450
अकोला लोकल क्विंटल 1942 4000 4700 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 6474 4300 4700 4500
परभणी लोकल क्विंटल 320 4280 4400 4350
भोकरदन लोकल क्विंटल 30 4400 4500 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2210 4350 4650 4495
कोपरगाव लोकल क्विंटल 181 3500 4480 4350
परतूर लोकल क्विंटल 61 4460 4470 4460
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 41 4000 4500 4400
यावल लोकल क्विंटल 78 4530 5130 4750
लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 4700 4750 4725
दुधणी लोकल क्विंटल 271 4500 4665 4600
शिरुर नं. २ क्विंटल 16 4500 4600 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4400 4500 4400
18/03/2022
पुणे क्विंटल 31 5300 5700 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4350 4350 4350
संगमनेर क्विंटल 19 4300 4446 4373
यावल हायब्रीड क्विंटल 246 4550 5120 4750
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 620 4300 4500 4400
दौंड-यवत लाल क्विंटल 15 4251 4310 4300
उमरखेड लाल क्विंटल 230 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 260 4500 4600 4550
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 12 4501 4501 4501
कोपरगाव लोकल क्विंटल 151 3150 4475 4381
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 4600 4600 4600
17/03/2022
शहादा क्विंटल 564 4000 6851 6525
पुणे क्विंटल 33 5300 5700 5500
दोंडाईचा क्विंटल 893 3401 6431 6376
चंद्रपूर क्विंटल 328 4000 4345 4200
पैठण क्विंटल 25 4361 4500 4400
सिल्लोड क्विंटल 17 4500 5500 5000
भोकर क्विंटल 29 4302 4405 4353
श्रीगोंदा क्विंटल 36 4900 5000 4950
करमाळा क्विंटल 129 4400 4575 4450
लासूर स्टेशन क्विंटल 114 3800 4400 4300
मंगळवेढा क्विंटल 274 4100 4600 4500
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4400 4200
मोर्शी क्विंटल 320 4300 4550 4425
रामटेक क्विंटल 160 4400 4500 4450
राहता क्विंटल 42 4350 4455 4402
बारामती बोल्ड क्विंटल 271 4403 5000 4600
जळगाव चाफा क्विंटल 59 4500 4650 4600
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 45 4491 4491 4491
अमळनेर चाफा क्विंटल 8000 4251 4351 4351
मलकापूर चाफा क्विंटल 691 3855 4510 4440
सोलापूर गरडा क्विंटल 104 4375 4570 4425
बारामती गरडा क्विंटल 407 3851 4411 4351
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 12 4000 4400 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 4 4400 4400 4400
रावेर हायब्रीड क्विंटल 72 4130 4335 4285
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 39 4250 4445 4380
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 4400 5053 4431
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 45 4300 4350 4325
जळगाव काबुली क्विंटल 75 4650 8505 8450
मालेगाव काट्या क्विंटल 23 3926 5400 4370
तुळजापूर काट्या क्विंटल 155 4100 4350 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 10 4350 4350 4350
लातूर लाल क्विंटल 16676 4370 4900 4650
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4400 4500 4400
तेल्हारा लाल क्विंटल 300 4375 4525 4450
दौंड लाल क्विंटल 1 4400 4400 4400
किनवट लाल क्विंटल 47 4875 5250 5230
हिमायतनगर लाल क्विंटल 33 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 379 4400 4575 4500
मुरुम लाल क्विंटल 238 4350 4700 4525
उमरखेड लाल क्विंटल 410 4400 4600 4500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 760 4400 4600 4500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 150 4300 4550 4400
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 15 4400 4751 4460
परभणी लोकल क्विंटल 340 4350 4420 4375
नागपूर लोकल क्विंटल 4283 4000 4540 4405
मुंबई लोकल क्विंटल 758 5200 5700 5500
सावनेर लोकल क्विंटल 132 4400 4477 4440
कोपरगाव लोकल क्विंटल 249 3500 4464 4343
परतूर लोकल क्विंटल 39 4410 4450 4440
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 7 4411 4442 4418
मेहकर लोकल क्विंटल 380 4000 4450 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 86 7500 7500 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 569 4350 4460 4400
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 4051 4781 4501
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 118 3801 4451 4350
परांडा लोकल क्विंटल 6 4400 4450 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 21 4300 4400 4375
मांढळ लोकल क्विंटल 578 4106 4600 4375
घणसावंगी लोकल क्विंटल 240 4000 4600 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 131 4300 4600 4500
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 4300 4550 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 4400 4500 4400
16/03/2022
शहादा क्विंटल 967 4550 6873 6573
पुणे क्विंटल 35 5350 5750 5550
दोंडाईचा क्विंटल 1026 4200 6800 6561
माजलगाव क्विंटल 263 4000 4392 4251
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 21 1500 4300 3500
चाळीसगाव क्विंटल 90 3400 4331 3800
उदगीर क्विंटल 1525 4550 4665 4607
भोकर क्विंटल 339 4141 4351 4246
हिंगोली क्विंटल 600 4200 4520 4360
कारंजा क्विंटल 5300 4110 4430 4300
श्रीगोंदा क्विंटल 2 5000 5000 5000
करमाळा क्विंटल 94 4400 4551 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 250 4275 4400 4300
सेलु क्विंटल 140 4225 4418 4350
कन्न्ड क्विंटल 4 3500 4400 4000
मानोरा क्विंटल 749 4100 4400 4316
राहता क्विंटल 46 4400 4450 4425
वडवणी क्विंटल 1 3600 3600 3600
जळगाव बोल्ड क्विंटल 20 9500 9500 9500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1225 6211 6667 6525
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 164 7600 8350 8150
जळगाव चाफा क्विंटल 136 4475 4675 4650
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 10 4521 4521 4521
चोपडा चाफा क्विंटल 1150 4300 4526 4461
चिखली चाफा क्विंटल 542 3900 4500 4200
खामगाव चाफा क्विंटल 5520 4200 4675 4437
मलकापूर चाफा क्विंटल 651 4215 4445 4405
शिरपूर चाफा क्विंटल 804 4350 4900 4573
सोलापूर गरडा क्विंटल 212 4100 4595 4450
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 35 4461 4550 4505
मोहोळ गरडा क्विंटल 50 4300 4510 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 31 4200 4451 4450
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 21 3581 4795 4456
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1884 5000 6782 6550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5100 6000 5550
रावेर हायब्रीड क्विंटल 150 4150 4350 4300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 213 4175 6355 4370
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 51 4225 4418 4390
चोपडा जंबु क्विंटल 250 8325 8844 8656
जालना काबुली क्विंटल 12 5700 7690 6700
अकोला काबुली क्विंटल 45 6100 7500 6800
जळगाव काबुली क्विंटल 45 8000 8000 8000
शिरपूर काबुली क्विंटल 88 3850 5500 4527
मालेगाव काट्या क्विंटल 77 3799 4577 3805
तुळजापूर काट्या क्विंटल 155 4000 4300 4200
लातूर लाल क्विंटल 17973 4500 4831 4600
धर्माबाद लाल क्विंटल 3550 4300 4525 4450
जळगाव लाल क्विंटल 13 5145 5145 5145
चोपडा लाल क्विंटल 75 4351 5252 5000
बीड लाल क्विंटल 87 3700 4429 4291
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 198 4250 4440 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 38 4300 4450 4450
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4600 4600 4600
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 85 4400 4430 4410
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 160 4400 4524 4450
केज लाल क्विंटल 29 3000 4400 4200
मुखेड लाल क्विंटल 34 4500 4500 4500
उमरी लाल क्विंटल 50 4300 4450 4400
हिमायतनगर लाल क्विंटल 133 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 805 4301 4550 4425
मुरुम लाल क्विंटल 155 4290 4651 4471
उमरखेड लाल क्विंटल 450 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 540 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 3 4380 4380 4380
येवला लोकल क्विंटल 69 3300 4851 4760
जालना लोकल क्विंटल 2571 3400 4400 4350
अकोला लोकल क्विंटल 3357 4000 4680 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 8457 4300 4550 4425
लासलगाव लोकल क्विंटल 189 3500 4640 4451
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4357 4657 4657
परभणी लोकल क्विंटल 390 4300 4350 4325
आर्वी लोकल क्विंटल 550 4000 4690 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 5498 4000 4538 4404
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6800 4300 4650 4470
मुंबई लोकल क्विंटल 395 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 446 4150 4450 4300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3610 4450 4670 4555
वणी लोकल क्विंटल 500 4300 4440 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 152 4301 4501 4430
कोपरगाव लोकल क्विंटल 83 3500 4442 4381
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 50 4001 4350 4200
परतूर लोकल क्विंटल 100 4400 4450 4435
मनवत लोकल क्विंटल 490 4100 4400 4350
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1075 4000 4600 4270
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 4000 4411 4300
लोणार लोकल क्विंटल 1550 4000 4490 4245
मेहकर लोकल क्विंटल 820 4000 4500 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 5 5100 5100 5100
वरोरा लोकल क्विंटल 2607 4200 4495 4430
तळोदा लोकल क्विंटल 61 4646 6841 6702
नांदगाव लोकल क्विंटल 18 4000 7799 4501
लोहा लोकल क्विंटल 35 4300 4461 4425
परांडा लोकल क्विंटल 12 4300 4420 4400
बसमत लोकल क्विंटल 175 4200 4400 4325
सेनगाव लोकल क्विंटल 150 4200 4400 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 23 4200 4400 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 372 4000 4415 4250
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 12 4420 4490 4450
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 1065 4200 4450 4350
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 115 4300 4590 4400
काटोल लोकल क्विंटल 151 4100 4506 4350
पुलगाव लोकल क्विंटल 195 4100 4475 4210
सिंदी लोकल क्विंटल 148 4280 4540 4435
घणसावंगी लोकल क्विंटल 450 4100 4600 4300
देवळा लोकल क्विंटल 1 3700 3700 3700
दुधणी लोकल क्विंटल 211 4600 4715 4650
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4400 4500 4400
15/03/2022
शहादा क्विंटल 1332 4400 7021 6725
पुणे क्विंटल 34 5450 5850 5680
माजलगाव क्विंटल 396 4000 4375 4251
चंद्रपूर क्विंटल 485 4000 4400 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4400 4450 4425
पैठण क्विंटल 6 4415 4415 4415
चाळीसगाव क्विंटल 120 4281 4450 4300
उदगीर क्विंटल 1610 4550 4660 4605
भोकर क्विंटल 427 4041 4400 4220
हिंगोली क्विंटल 800 4250 4525 4387
कारंजा क्विंटल 4600 4185 4465 4330
करमाळा क्विंटल 156 4000 4575 4451
लासूर स्टेशन क्विंटल 100 4200 4400 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 428 4375 4411 4400
रिसोड क्विंटल 6700 4000 4500 4250
कन्न्ड क्विंटल 15 4000 4500 4250
मानोरा क्विंटल 534 4275 4400 4341
रामटेक क्विंटल 240 4400 4500 4450
राहता क्विंटल 51 4335 4500 4451
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1710 6400 6701 6575
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 125 6661 8390 8180
जळगाव चाफा क्विंटल 215 4550 4711 4600
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 11 4525 4525 4525
चोपडा चाफा क्विंटल 1250 4300 4612 4525
चिखली चाफा क्विंटल 919 4300 4550 4425
अमळनेर चाफा क्विंटल 4800 4164 4516 4516
खामगाव चाफा क्विंटल 7255 4200 4600 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 976 4105 4450 4375
शिरपूर चाफा क्विंटल 818 4300 4581 4550
सोलापूर गरडा क्विंटल 366 4375 4595 4450
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 38 4300 4550 4425
उमरगा गरडा क्विंटल 38 3500 4500 4450
धुळे हायब्रीड क्विंटल 248 3000 4500 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 45 4446 4816 4511
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1755 3570 6767 6641
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5100 6000 5550
रावेर हायब्रीड क्विंटल 150 4130 4461 4375
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 402 4440 6495 4635
यावल हायब्रीड क्विंटल 288 4550 5170 5040
चोपडा जंबु क्विंटल 130 8252 8855 8771
जालना काबुली क्विंटल 38 6100 7600 6251
जळगाव काबुली क्विंटल 131 8395 8580 8555
शिरपूर काबुली क्विंटल 19 4225 5525 5100
मालेगाव काट्या क्विंटल 37 3570 4550 4351
जामखेड काट्या क्विंटल 77 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 85 4275 4275 4275
भंडारा काट्या क्विंटल 24 4300 4450 4400
लातूर लाल क्विंटल 23197 4500 4788 4600
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 105 4300 4530 4400
चोपडा लाल क्विंटल 65 4200 5191 5131
बीड लाल क्विंटल 123 3601 4440 4338
कळमनूरी लाल क्विंटल 35 4500 4600 4600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 131 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 238 4375 4416 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 19 4400 4550 4550
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4500 4600 4600
तेल्हारा लाल क्विंटल 2350 4165 4510 4330
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 30 4000 4400 4200
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 35 4400 4500 4450
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 263 3851 4400 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 350 4450 4550 4500
केज लाल क्विंटल 89 3201 4385 4280
चाकूर लाल क्विंटल 90 4500 4601 4589
मुखेड लाल क्विंटल 38 4500 4500 4500
हिमायतनगर लाल क्विंटल 33 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 896 4426 4526 4475
मुरुम लाल क्विंटल 342 4350 4682 4516
उमरखेड लाल क्विंटल 540 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 450 4500 4600 4550
बोरी लाल क्विंटल 15 4265 4350 4350
जालना लोकल क्विंटल 3030 4200 4421 4350
अकोला लोकल क्विंटल 4324 4000 4805 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 9601 4250 4550 4400
लासलगाव लोकल क्विंटल 89 4406 4751 4456
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 20 4390 4551 4526
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1442 4000 4540 4270
परभणी लोकल क्विंटल 410 4200 4300 4250
आर्वी लोकल क्विंटल 565 4000 4650 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 5463 4100 4702 4552
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 10530 4200 4615 4470
मुंबई लोकल क्विंटल 2027 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 6039 4000 4575 4450
वर्धा लोकल क्विंटल 869 4275 4450 4300
वणी लोकल क्विंटल 890 4375 4435 4400
जामखेड लोकल क्विंटल 80 4000 4400 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 211 3500 4475 4381
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 20 4200 4501 4400
परतूर लोकल क्विंटल 105 4420 4475 4450
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 1379 4000 4625 4450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 85 4000 4450 4300
लोणार लोकल क्विंटल 310 4350 4475 4412
मेहकर लोकल क्विंटल 1170 4000 4450 4200
वरोरा लोकल क्विंटल 3410 4300 4475 4430
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 97 4400 4600 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 13 4500 6810 6700
नांदगाव लोकल क्विंटल 40 4111 4900 4501
गंगापूर लोकल क्विंटल 30 4370 4551 4407
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 24 4230 4500 4440
परांडा लोकल क्विंटल 15 4400 4450 4400
बसमत लोकल क्विंटल 391 4150 4435 4317
सेनगाव लोकल क्विंटल 160 4200 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 24 4180 4400 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 496 4100 4405 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 4363 4000 4435 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 115 4300 4601 4450
काटोल लोकल क्विंटल 210 3800 4500 4000
पुलगाव लोकल क्विंटल 160 4100 4475 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 410 4200 4545 4455
देवळा लोकल क्विंटल 1 4555 4555 4555
दुधणी लोकल क्विंटल 421 4370 4710 4575
शिरुर नं. २ क्विंटल 20 4500 4600 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 13 4400 4600 4500
14/03/2022
शहादा क्विंटल 2096 4500 7001 6661
पुणे क्विंटल 32 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 813 4000 8000 6600
नांदेड क्विंटल 824 4210 4390 4335
माजलगाव क्विंटल 374 4000 4376 4275
चंद्रपूर क्विंटल 654 4000 4400 4200
संगमनेर क्विंटल 19 4425 4500 4462
चाळीसगाव क्विंटल 33 4000 4416 4300
भोकर क्विंटल 452 4041 4411 4226
हिंगोली क्विंटल 1000 4350 4565 4457
कारंजा क्विंटल 8500 4185 4475 4300
श्रीगोंदा क्विंटल 21 5000 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 49 4150 4475 4200
करमाळा क्विंटल 322 4400 4571 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 351 4400 4475 4425
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4400 4431 4415
मंगळवेढा क्विंटल 369 4000 4650 4550
मानोरा क्विंटल 661 4100 4400 4358
मोर्शी क्विंटल 415 4221 4690 4429
राहता क्विंटल 40 4352 4525 4450
बारामती बोल्ड क्विंटल 365 4200 5121 4401
चोपडा बोल्ड क्विंटल 860 6476 6776 6666
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 157 7500 8499 8305
जळगाव चाफा क्विंटल 63 4500 4700 4650
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 11 4522 4522 4522
चोपडा चाफा क्विंटल 855 4300 4700 4551
चिखली चाफा क्विंटल 1010 4200 4600 4400
वाशीम चाफा क्विंटल 12000 4000 4425 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 7000 4463 4625 4625
खामगाव चाफा क्विंटल 7101 4000 4625 4312
मलकापूर चाफा क्विंटल 764 4100 4550 4465
शिरपूर चाफा क्विंटल 888 4460 6000 4551
सोलापूर गरडा क्विंटल 72 4325 4560 4400
बारामती गरडा क्विंटल 549 4000 4500 4350
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 34 4000 4325 4312
मोहोळ गरडा क्विंटल 30 4300 4510 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 53 4400 4500 4490
सोनपेठ गरडा क्विंटल 88 4320 4467 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 70 3805 4655 4375
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 30 4260 4900 4500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 4 4551 4801 4680
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1487 6350 6670 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 235 3730 4540 4275
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 210 4430 6800 4550
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 19 4401 4550 4450
चोपडा जंबु क्विंटल 55 8362 8971 8970
जालना काबुली क्विंटल 47 4700 6300 6100
जळगाव काबुली क्विंटल 33 7985 8500 8125
शिरपूर काबुली क्विंटल 101 4100 5551 4325
मालेगाव काट्या क्विंटल 43 3626 8612 4745
जामखेड काट्या क्विंटल 90 4400 4550 4475
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 4100 4351 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 4 4300 4500 4400
लातूर लाल क्विंटल 19412 4481 4725 4550
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 189 4300 4531 4450
येवला लाल क्विंटल 25 3500 4926 4651
जळगाव लाल क्विंटल 47 4400 5000 4800
चोपडा लाल क्विंटल 55 4500 5500 5300
बीड लाल क्विंटल 129 4250 4450 4388
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 225 4300 4500 4400
जिंतूर लाल क्विंटल 327 4400 4460 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 26 4300 4550 4550
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 82 4400 4500 4450
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 14 4100 4600 4400
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 600 4300 4549 4500
केज लाल क्विंटल 177 4201 4450 4350
मंठा लाल क्विंटल 67 4350 4401 4400
चाकूर लाल क्विंटल 90 4551 4600 4552
मुखेड लाल क्विंटल 49 4600 4600 4600
उमरी लाल क्विंटल 70 4300 4500 4400
हिमायतनगर लाल क्विंटल 167 4500 4600 4550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1513 4451 4575 4510
मुरुम लाल क्विंटल 556 4200 4701 4451
उमरखेड लाल क्विंटल 1010 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 160 4500 4600 4550
चिमुर लाल क्विंटल 30 4200 4500 4300
बोरी लाल क्विंटल 82 4325 4375 4330
जालना लोकल क्विंटल 3652 3500 4511 4430
अकोला लोकल क्विंटल 4841 4000 4815 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 18676 4350 4750 4550
लासलगाव लोकल क्विंटल 220 3800 4700 4476
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 151 3001 4874 4500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1548 4000 4585 4292
परभणी लोकल क्विंटल 300 4300 4400 4350
आर्वी लोकल क्विंटल 901 4000 4700 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 3201 4100 4691 4543
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 16595 4200 4650 4460
मुंबई लोकल क्विंटल 1096 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 883 4450 4615 4500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 6100 4450 4600 4535
वणी लोकल क्विंटल 1201 4380 4535 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 277 4275 4595 4450
जामखेड लोकल क्विंटल 67 4400 4500 4450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 4000 4545 4526
परतूर लोकल क्विंटल 135 4000 4500 4470
मनवत लोकल क्विंटल 472 4300 4500 4400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 2285 4000 4650 4450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 75 4200 4536 4300
लोणार लोकल क्विंटल 925 4350 4500 4425
मेहकर लोकल क्विंटल 450 4000 4470 4250
तुमसर लोकल क्विंटल 6 7225 7225 7225
वरोरा लोकल क्विंटल 3443 4350 4500 4450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 206 4400 4600 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 132 4900 6890 6602
यावल लोकल क्विंटल 215 4550 5200 5050
नांदगाव लोकल क्विंटल 33 4060 8500 4451
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 169 4300 4500 4400
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 119 3600 4480 4400
लोहा लोकल क्विंटल 95 4450 4561 4525
परांडा लोकल क्विंटल 14 4350 4450 4400
बसमत लोकल क्विंटल 361 4190 4455 4374
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4200 4500 4400
पाथरी लोकल क्विंटल 81 4300 4451 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 2712 4000 4485 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 5155 4000 4435 4350
शेगाव लोकल क्विंटल 266 4000 4495 4400
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 30 4480 4530 4510
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 1035 4100 4460 4350
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 125 4300 4650 4450
काटोल लोकल क्विंटल 212 4000 4651 4450
पुलगाव लोकल क्विंटल 175 4400 4555 4485
सिंदी लोकल क्विंटल 303 4250 4690 4500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 3924 4000 4570 4400
देवळा लोकल क्विंटल 2 4800 5800 5255
दुधणी लोकल क्विंटल 502 4350 4705 4600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 66 4400 4551 4450
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 4300 4700 4550
कंधार नं. २ क्विंटल 29 4500 4700 4600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 13 4400 4600 4500
13/03/2022
पैठण क्विंटल 12 3000 4651 4477
सिल्लोड क्विंटल 6 4500 5500 5000
उदगीर क्विंटल 1486 4650 4690 4670
कन्न्ड क्विंटल 4 4000 4700 4350
रामटेक क्विंटल 187 4400 4535 4468
बाळापूर चाफा क्विंटल 978 4250 4550 4400
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 200 7550 7700 7625
शेवगाव लाल क्विंटल 28 4500 4600 4600
दौंड लाल क्विंटल 6 4000 4500 4200
उमरी लाल क्विंटल 60 4400 4500 4450
उमरखेड लाल क्विंटल 290 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 450 4500 4600 4550
भिवापूर लाल क्विंटल 1202 4180 4600 4390
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 470 4000 4750 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 5 4600 4600 4600
वरोरा लोकल क्विंटल 1012 4400 4500 4470
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 47 4400 4600 4500
यावल लोकल क्विंटल 216 4550 5200 5100
कडा लोकल क्विंटल 315 4200 4500 4450
काटोल लोकल क्विंटल 125 4110 4730 4550
मांढळ लोकल क्विंटल 735 4015 4550 4400
देवणी लोकल क्विंटल 61 4600 4750 4675
नेवासा निफाड क्विंटल 10 5050 5050 5050
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 4500 4700 4600

Leave a Comment