Harbhara Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 105 3900 4400 4150
पुणे क्विंटल 34 5000 5400 5200
माजलगाव क्विंटल 219 3900 4225 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4300 4300 4300
उदगीर क्विंटल 340 4450 4560 4505
भोकर क्विंटल 61 3801 4136 3968
हिंगोली क्विंटल 205 4060 4458 4259
कारंजा क्विंटल 1300 4120 4285 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 24 4175 4200 4180
राहता क्विंटल 9 4265 4265 4265
जळगाव बोल्ड क्विंटल 5 5400 5400 5400
जळगाव चाफा क्विंटल 477 5230 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 675 4175 4336 4255
अमळनेर चाफा क्विंटल 1500 4261 4300 4300
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4351 4351 4351
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 3700 4300 4169
अहमदनगर काबुली क्विंटल 21 5900 6600 6250
जालना काबुली क्विंटल 2 5500 5500 5500
जळगाव काबुली क्विंटल 25 4250 4250 4250
लातूर लाल क्विंटल 4408 3950 4464 4400
नागपूर लाल क्विंटल 2686 4000 4234 4175
बीड लाल क्विंटल 13 4139 4294 4230
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 4150 4250 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 84 4115 4150 4125
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 4500 4500 4500
मुरुम लाल क्विंटल 48 4000 4200 4100
जालना लोकल क्विंटल 1158 3300 4380 4300
अकोला लोकल क्विंटल 1091 4000 4450 4250
अमरावती लोकल क्विंटल 2550 4250 4300 4275
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2993 3900 4220 4070
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1560 4025 4325 4210
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 4000 4285 4180
परतूर लोकल क्विंटल 61 4250 4300 4280
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 4200 4300 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 690 4000 4250 4200
परांडा लोकल क्विंटल 2 4250 4250 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 565 5230 5230 5230
देवणी लोकल क्विंटल 3 4600 4600 4600
20/05/2022
शहादा क्विंटल 773 4165 6612 6388
पुणे क्विंटल 36 5100 5300 5200
दोंडाईचा क्विंटल 331 4000 7100 6400
माजलगाव क्विंटल 112 3800 4171 4100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4200 4200 4200
पैठण क्विंटल 2 4330 4330 4330
चाळीसगाव क्विंटल 12 3900 4011 4000
सिल्लोड क्विंटल 5 4100 4400 4200
उदगीर क्विंटल 450 4482 4552 4518
भोकर क्विंटल 103 3800 6111 4955
हिंगोली क्विंटल 250 3950 4326 4138
कारंजा क्विंटल 2000 4120 4245 4205
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 4250 4100
करमाळा क्विंटल 20 4000 4351 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 60 4050 4200 4100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 125 4151 4275 4201
कन्न्ड क्विंटल 1 4200 4200 4200
जळगाव बोल्ड क्विंटल 13 6100 6100 6100
जळगाव चाफा क्विंटल 16 4150 4250 4250
चिखली चाफा क्विंटल 610 4150 4325 4240
वाशीम चाफा क्विंटल 1800 4000 4400 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1400 4251 4363 4363
मलकापूर चाफा क्विंटल 310 3500 4390 4305
सोलापूर गरडा क्विंटल 40 4150 4350 4330
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4100 4500 4300
उमरगा गरडा क्विंटल 13 3500 4350 4250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 29 3900 4820 4750
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 7 4050 4050 4050
लातूर लाल क्विंटल 6553 3750 4545 4450
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 71 4100 4325 4200
येवला लाल क्विंटल 13 3977 4651 4600
बीड लाल क्विंटल 11 3200 4241 4013
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 143 4150 4250 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 19 4200 4251 4200
दौंड-यवत लाल क्विंटल 9 3800 4200 4100
केज लाल क्विंटल 39 3500 4200 4100
किनवट लाल क्विंटल 49 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 56 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 146 3151 4448 4281
मुरुम लाल क्विंटल 61 4150 4400 4275
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 108 4000 4205 4100
जालना लोकल क्विंटल 895 3300 4400 4330
अकोला लोकल क्विंटल 1059 4000 4400 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 2679 4250 4350 4300
लासलगाव लोकल क्विंटल 86 4100 4720 4701
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 5 4126 4299 4251
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 20 4246 4500 4285
यवतमाळ लोकल क्विंटल 483 4000 4240 4120
नागपूर लोकल क्विंटल 2428 4000 4236 4177
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 7498 3900 4270 4080
मुंबई लोकल क्विंटल 22 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 247 4000 4180 4100
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 60 4000 4400 4200
सावनेर लोकल क्विंटल 150 4100 4234 4200
सटाणा लोकल क्विंटल 13 3251 4370 4180
कोपरगाव लोकल क्विंटल 103 3600 4308 4231
गेवराई लोकल क्विंटल 102 4100 4350 4250
परतूर लोकल क्विंटल 31 4275 4301 4290
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 31 4200 4250 4250
मेहकर लोकल क्विंटल 430 4000 4300 4200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 58 3540 4140 3800
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1604 3200 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 448 4000 4220 4150
शेगाव लोकल क्विंटल 54 4050 4400 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 125 4000 4290 4100
काटोल लोकल क्विंटल 210 3870 4185 4050
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2800 4000 4200 4150
देवळा लोकल क्विंटल 2 3505 5505 5000
देवणी लोकल क्विंटल 8 4471 4621 4546
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 105 3800 4350 4075
शहादा क्विंटल 957 4400 6571 6285
पुणे क्विंटल 35 5180 5300 5250
दोंडाईचा क्विंटल 321 4000 7500 6251
माजलगाव क्विंटल 82 3800 4250 4150
चंद्रपूर क्विंटल 213 4000 4125 4100
नंदूरबार क्विंटल 399 3500 7500 5225
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4201 4201 4201
पैठण क्विंटल 10 4366 4366 4366
सिल्लोड क्विंटल 13 4100 4400 4300
उदगीर क्विंटल 735 4500 4586 4543
भोकर क्विंटल 97 3800 4141 3970
कारंजा क्विंटल 2300 4100 4250 4190
श्रीगोंदा क्विंटल 4 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 10 4100 4250 4150
करमाळा क्विंटल 16 4150 4300 4250
लासूर स्टेशन क्विंटल 68 4100 4225 4150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 4111 4250 4200
मंगळवेढा क्विंटल 29 3250 4300 4100
कन्न्ड क्विंटल 2 4001 4200 4100
मोर्शी क्विंटल 585 4300 4350 4325
राजूरा क्विंटल 263 3890 4145 4085
रामटेक क्विंटल 85 4200 4300 4250
राहता क्विंटल 32 4140 4231 4183
बारामती बोल्ड क्विंटल 118 4300 4471 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 270 6176 6501 6400
जळगाव चाफा क्विंटल 731 5230 5230 5230
चोपडा चाफा क्विंटल 50 4200 4412 4390
चिखली चाफा क्विंटल 676 4150 4335 4243
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 4225 4270 4270
खामगाव चाफा क्विंटल 1175 4000 4325 4162
मलकापूर चाफा क्विंटल 260 3400 4385 4255
सोलापूर गरडा क्विंटल 71 4250 4400 4300
बारामती गरडा क्विंटल 173 3949 4236 4141
उमरगा गरडा क्विंटल 10 3900 4300 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 141 3400 4155 4050
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 19 3351 7890 4790
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 23 4000 4195 4130
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 17 3590 4500 4180
चोपडा जंबु क्विंटल 175 7600 8731 8500
अहमदनगर काबुली क्विंटल 20 5100 6250 5675
जालना काबुली क्विंटल 15 5400 7900 7900
वरूड-राजूरा बझार काबुली क्विंटल 29 5000 5400 5306
मालेगाव काट्या क्विंटल 18 3326 4300 4100
जामखेड काट्या क्विंटल 42 4000 4150 4075
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 14 4150 4150 4150
लातूर लाल क्विंटल 4953 2902 4500 4350
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 64 4100 4300 4200
येवला लाल क्विंटल 15 4000 6271 4651
जळगाव लाल क्विंटल 29 4400 4400 4400
पवनी लाल क्विंटल 6 4200 4200 4200
बीड लाल क्विंटल 11 3700 4241 4073
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 131 4150 4250 4200
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 14 4400 4400 4400
दौंड लाल क्विंटल 2 4100 4100 4100
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 140 4150 4313 4250
केज लाल क्विंटल 18 4000 4241 4149
चाकूर लाल क्विंटल 20 3599 4459 4451
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 67 4251 4351 4301
किनवट लाल क्विंटल 411 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 55 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 209 3700 4444 4325
मुरुम लाल क्विंटल 68 3636 4400 4018
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 280 4100 4300 4200
लाखंदूर लाल क्विंटल 64 4200 4225 4215
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 169 4000 4255 4100
जालना लोकल क्विंटल 1517 3800 4400 4350
अकोला लोकल क्विंटल 1097 4100 4890 4395
अमरावती लोकल क्विंटल 3042 4250 4411 4331
लासलगाव लोकल क्विंटल 129 3901 4751 4256
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 12 4200 4701 4240
यवतमाळ लोकल क्विंटल 239 4000 4215 4107
नागपूर लोकल क्विंटल 3297 4000 4250 4188
मुंबई लोकल क्विंटल 107 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 108 4000 4190 4100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2110 4005 4280 4110
सावनेर लोकल क्विंटल 126 4040 4211 4150
जामखेड लोकल क्विंटल 42 4000 4100 4050
सटाणा लोकल क्विंटल 9 4200 4480 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 75 3500 4299 4175
गेवराई लोकल क्विंटल 114 4150 4325 4275
परतूर लोकल क्विंटल 10 4200 4300 4250
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 28 4201 4352 4337
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 4200 4350 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 690 4000 4415 4250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 86 4095 4237 4180
परांडा लोकल क्विंटल 3 4200 4300 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1420 3800 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 346 4000 4210 4150
शेगाव लोकल क्विंटल 56 4250 4380 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 150 4000 4270 4100
काटोल लोकल क्विंटल 340 3970 4198 4070
देवळा लोकल क्विंटल 2 4000 4300 4300
देवणी लोकल क्विंटल 19 4200 4600 4400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 7 4300 4300 4300
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 4200 4300 4300
18/05/2022
शहादा क्विंटल 877 4299 6551 6226
पुणे क्विंटल 33 5150 5400 5275
दोंडाईचा क्विंटल 259 4100 6390 6251
माजलगाव क्विंटल 112 4000 4321 4200
चंद्रपूर क्विंटल 106 3900 4160 4090
नंदूरबार क्विंटल 333 4303 6271 5743
पैठण क्विंटल 8 4386 4386 4386
संगमनेर क्विंटल 21 4100 4255 4177
उदगीर क्विंटल 635 4450 4560 4505
भोकर क्विंटल 211 3818 4173 3995
हिंगोली क्विंटल 500 3880 4280 4080
कारंजा क्विंटल 2050 4240 4400 4300
श्रीरामपूर क्विंटल 17 4100 4225 4150
करमाळा क्विंटल 22 3900 4300 4251
लासूर स्टेशन क्विंटल 75 4125 4295 4200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 4151 4200 4200
सेलु क्विंटल 44 4249 4319 4270
निरा -सासवड क्विंटल 35 4100 4425 4265
कन्न्ड क्विंटल 1 3500 4200 4066
राजूरा क्विंटल 229 3800 4245 4127
राहता क्विंटल 12 3568 4240 4150
वडवणी क्विंटल 2 4100 4100 4100
चोपडा बोल्ड क्विंटल 310 6000 6500 6427
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 411 7700 8600 8361
चोपडा चाफा क्विंटल 55 4200 4396 4350
चिखली चाफा क्विंटल 689 4175 4311 4245
पंढरपूर चाफा क्विंटल 3 4151 4151 4151
अमळनेर चाफा क्विंटल 1600 4200 4250 4250
खामगाव चाफा क्विंटल 1171 4000 4350 4175
मलकापूर चाफा क्विंटल 260 3600 4375 4130
दिग्रस चाफा क्विंटल 100 4100 4300 4265
शिरपूर चाफा क्विंटल 129 4300 4530 4460
सोलापूर गरडा क्विंटल 43 4250 4400 4330
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 5 4000 4200 4100
उमरगा गरडा क्विंटल 2 2800 4351 2800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 96 3400 4160 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 3901 4852 4780
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1066 6000 6531 6350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 13 4120 4215 4175
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 6 4200 4200 4200
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 48 3585 5600 4235
चोपडा जंबु क्विंटल 120 8101 8401 8352
अहमदनगर काबुली क्विंटल 118 3750 4350 4050
शिरपूर काबुली क्विंटल 82 4875 5401 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 23 2900 4301 4155
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 4283 4141 4522 4400
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 56 4100 4325 4250
येवला लाल क्विंटल 9 3500 4699 4200
पवनी लाल क्विंटल 38 4400 4400 4400
बीड लाल क्विंटल 2 4251 4251 4251
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 141 4150 4250 4200
जिंतूर लाल क्विंटल 5 4151 4200 4151
शेवगाव लाल क्विंटल 13 4400 4400 4400
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 50 4275 4320 4300
केज लाल क्विंटल 14 2500 4300 4200
चाकूर लाल क्विंटल 35 4251 4482 4441
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 85 4251 4381 4316
किनवट लाल क्विंटल 377 4875 5230 5000
उमरी लाल क्विंटल 10 4100 4200 4150
हिमायतनगर लाल क्विंटल 28 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 178 3475 4480 4350
मुरुम लाल क्विंटल 68 3891 4250 4071
उमरखेड लाल क्विंटल 230 4100 4300 4200
चिमुर लाल क्विंटल 65 4200 4300 4250
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 90 4000 4305 4150
जालना लोकल क्विंटल 1214 4000 4400 4335
अकोला लोकल क्विंटल 1593 4000 4505 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 3040 4200 4400 4300
लासलगाव लोकल क्विंटल 67 3700 4700 4670
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 16 4191 5000 4341
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 20 3050 4326 4250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 379 4000 4275 4137
नागपूर लोकल क्विंटल 1836 4000 4225 4169
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5630 4000 4280 4140
मुंबई लोकल क्विंटल 290 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 135 4025 4275 4100
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 62 4000 4420 4200
सटाणा लोकल क्विंटल 11 3450 4452 4399
कोपरगाव लोकल क्विंटल 28 3600 4290 4175
गेवराई लोकल क्विंटल 69 4000 4300 4200
परतूर लोकल क्विंटल 16 4300 4400 4325
मनवत लोकल क्विंटल 103 4100 4300 4200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 7 4100 4300 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 660 4000 4450 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 60 4200 4270 4260
पाथर्डी लोकल क्विंटल 20 4000 5500 5000
परांडा लोकल क्विंटल 2 4200 4200 4200
सेनगाव लोकल क्विंटल 65 4200 4350 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1234 3505 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 230 4000 4250 4100
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 15 4225 4250 4235
शेगाव लोकल क्विंटल 58 4200 4505 4350
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 175 4100 4305 4200
काटोल लोकल क्विंटल 230 3811 4220 4150
पुलगाव लोकल क्विंटल 42 3780 4100 4025
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2590 4000 4250 4130
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 653 5230 5230 5230
देवळा लोकल क्विंटल 1 4505 4505 4505
देवणी लोकल क्विंटल 1 4620 4620 4620
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 131 3800 4350 4075
शहादा क्विंटल 934 5555 6514 6250
पुणे क्विंटल 34 5100 5500 5300
दोंडाईचा क्विंटल 439 4000 7000 6300
नांदेड क्विंटल 87 4195 4345 4265
माजलगाव क्विंटल 162 3900 4261 4151
चंद्रपूर क्विंटल 81 3500 4185 4050
नंदूरबार क्विंटल 335 4193 8382 5600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 4200 4350 4275
पैठण क्विंटल 12 4000 4420 4360
उदगीर क्विंटल 635 4450 4560 4505
भोकर क्विंटल 53 3801 4207 4001
कारंजा क्विंटल 2500 4145 4335 4235
करमाळा क्विंटल 53 3851 4300 4251
लासूर स्टेशन क्विंटल 60 4200 4300 4250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4151 4211 4200
राजूरा क्विंटल 396 3800 4210 4117
राहता क्विंटल 5 4276 4300 4280
चोपडा बोल्ड क्विंटल 220 6000 6500 6351
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 191 7750 8565 8200
चोपडा चाफा क्विंटल 25 4200 4400 4351
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4000 4400 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 3000 4221 4281 4281
खामगाव चाफा क्विंटल 946 3800 4450 4125
मलकापूर चाफा क्विंटल 180 3600 4425 4105
शिरपूर चाफा क्विंटल 62 4250 4451 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 11 4250 4375 4300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 51 3600 4140 4025
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 18 3300 4884 4760
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 724 5301 6490 6300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 20 4050 4190 4100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 55 4178 5400 4330
चोपडा जंबु क्विंटल 120 8391 8501 8395
अहमदनगर काबुली क्विंटल 4 5200 6150 5675
जालना काबुली क्विंटल 41 7700 7925 7925
शिरपूर काबुली क्विंटल 164 4676 5501 5380
मालेगाव काट्या क्विंटल 33 3542 4377 4161
जामखेड काट्या क्विंटल 45 4000 4250 4125
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 17 4100 4300 4200
लातूर लाल क्विंटल 4907 4251 4525 4400
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 49 4200 4351 4300
जळगाव लाल क्विंटल 62 4500 5150 5150
बीड लाल क्विंटल 75 4100 4286 4224
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 129 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 151 4175 4300 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 10 4400 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 12 4500 4500 4500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 168 4000 4211 4175
केज लाल क्विंटल 96 3900 4300 4200
चाकूर लाल क्विंटल 30 4401 4600 4562
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 85 4000 4400 4200
किनवट लाल क्विंटल 301 4875 5230 5000
हिमायतनगर लाल क्विंटल 28 4300 4400 4350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 353 3700 4475 4351
मुरुम लाल क्विंटल 40 4001 4370 4186
उमरखेड लाल क्विंटल 290 4100 4300 4200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 219 4000 4335 4150
बोरी लाल क्विंटल 23 4080 4210 4210
जालना लोकल क्विंटल 1902 4100 4450 4375
अकोला लोकल क्विंटल 885 4200 4490 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 4794 4250 4300 4275
लासलगाव लोकल क्विंटल 209 4000 4723 4680
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 37 4100 4306 4280
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 25 4131 4321 4260
यवतमाळ लोकल क्विंटल 578 4000 4250 4125
परभणी लोकल क्विंटल 225 4275 4375 4300
आर्वी लोकल क्विंटल 1371 3800 4270 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 1787 4120 4336 4250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8310 4000 4270 4115
मुंबई लोकल क्विंटल 821 5200 5700 5500
उमरेड लोकल नग 2515 4000 4175 4080
वर्धा लोकल क्विंटल 390 4010 4225 4125
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2310 4150 4400 4315
वणी लोकल क्विंटल 227 4175 4190 4180
सावनेर लोकल क्विंटल 150 3900 4257 4150
जामखेड लोकल क्विंटल 45 4000 4200 4100
सटाणा लोकल क्विंटल 13 4280 4551 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 65 3800 4350 4241
गेवराई लोकल क्विंटल 131 4000 4400 4300
परतूर लोकल क्विंटल 27 4300 4350 4316
मेहकर लोकल क्विंटल 630 4000 4480 4300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 71 3350 4150 4100
सेनगाव लोकल क्विंटल 105 4200 4350 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1627 3500 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 649 3900 4240 4150
शेगाव लोकल क्विंटल 100 4200 4405 4300
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 1 4301 4301 4301
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 220 4100 4320 4200
काटोल लोकल क्विंटल 209 4020 4230 4150
पुलगाव लोकल क्विंटल 50 4000 4396 4180
सिंदी लोकल क्विंटल 220 3950 4215 4190
देवळा लोकल क्विंटल 2 4315 4350 4350
दुधणी लोकल क्विंटल 195 4100 4575 4300
देवणी लोकल क्विंटल 5 4655 4655 4655
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4300 4300 4300
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 474 3750 4350 4050
पुणे क्विंटल 33 5200 5400 5300
नांदेड क्विंटल 83 3955 4260 4230
चंद्रपूर क्विंटल 189 3900 4235 4150
नंदूरबार क्विंटल 193 4253 6342 5404
सिल्लोड क्विंटल 4 4000 4300 4300
भोकर क्विंटल 90 4100 4250 4175
श्रीगोंदा क्विंटल 5 4900 4900 4900
लासूर स्टेशन क्विंटल 45 4200 4275 4225
राजूरा क्विंटल 26 4000 4100 4058
बारामती बोल्ड क्विंटल 90 4250 4425 4250
बारामती गरडा क्विंटल 126 4140 4225 4200
सोनपेठ गरडा क्विंटल 51 4299 4400 4350
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 4000 4861 4761
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 5 4900 4900 4900
अहमदनगर काबुली क्विंटल 1 6125 6125 6125
येवला लाल क्विंटल 31 3700 4706 4551
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 4050 4100 4100
उमरी लाल क्विंटल 35 4200 4309 4250
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 360 4100 4300 4200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 9 3452 4800 4485
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 60 3400 4626 4390
मुंबई लोकल क्विंटल 681 5200 5700 5500
सावनेर लोकल क्विंटल 111 4090 4250 4170
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 4100 4314 4251
लोहा लोकल क्विंटल 23 4100 4375 4250
परांडा लोकल क्विंटल 2 4200 4320 4250
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4200 4350 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 460 5230 5230 5230
काटोल लोकल क्विंटल 210 4100 4311 4220
ताडकळस नं. १ क्विंटल 20 4250 4300 4275
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4250 4300 4250
15/05/2022
पैठण क्विंटल 1 4360 4360 4360
सिल्लोड क्विंटल 5 4100 4300 4200
उदगीर क्विंटल 545 4450 4550 4500
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 4200 4100
बाळापूर चाफा क्विंटल 365 4200 4500 4400
शेवगाव लाल क्विंटल 5 4400 4400 4400
दौंड लाल क्विंटल 3 3900 4000 4000
औसा लाल क्विंटल 305 3601 4501 4390
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4100 4300 4200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 150 3900 4270 4150
परभणी लोकल क्विंटल 260 4285 4380 4300
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 45 4000 4450 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 45 4350 4415 4385
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 4300 4300 4300
भिवापूर लोकल क्विंटल 1700 4075 4160 4125
काटोल लोकल क्विंटल 260 3700 4243 4050
देवणी लोकल क्विंटल 17 4370 4690 4530
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 4300 4400 4325
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 224 3800 4400 4100
पुणे क्विंटल 55 5200 5400 5310
नांदेड क्विंटल 68 4200 4300 4200
माजलगाव क्विंटल 62 3900 4225 4151
पैठण क्विंटल 4 4356 4356 4356
उदगीर क्विंटल 560 4400 4500 4450
भोकर क्विंटल 68 3800 4204 4002
हिंगोली क्विंटल 315 3900 4361 4130
लासूर स्टेशन क्विंटल 78 4200 4300 4250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 120 4200 4301 4200
कन्न्ड क्विंटल 3 4000 4200 4100
राजूरा क्विंटल 24 4000 4100 4083
राहता क्विंटल 3 3800 4275 4100
चिखली चाफा क्विंटल 586 4181 4400 4290
खामगाव चाफा क्विंटल 1043 4100 4425 4262
मलकापूर चाफा क्विंटल 133 4170 4470 4400
दर्यापूर चाफा क्विंटल 900 4000 4510 4400
पातूर चाफा क्विंटल 52 4000 4600 4465
सोलापूर गरडा क्विंटल 33 4190 4445 4300
उमरगा गरडा क्विंटल 8 4250 4310 4300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 10 4000 4221 4105
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 8 4300 4475 4342
अहमदनगर काबुली क्विंटल 6 5700 6300 6000
जालना काबुली क्विंटल 60 6850 7900 7900
मालेगाव काट्या क्विंटल 28 3901 7699 4200
जामखेड काट्या क्विंटल 34 4000 4250 4125
तुळजापूर काट्या क्विंटल 30 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 33 4100 4200 4200
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 25 4200 4351 4250
येवला लाल क्विंटल 13 4200 4679 4500
बीड लाल क्विंटल 14 4000 4291 4192
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 7 4100 4300 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 126 4200 4300 4250
जिंतूर लाल क्विंटल 6 4300 4300 4300
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4400 4400 4400
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 160 4275 4375 4300
चाकूर लाल क्विंटल 15 4351 4499 4456
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 44 4300 4425 4362
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 287 4102 4450 4325
मुरुम लाल क्विंटल 82 3700 4300 4000
उमरखेड लाल क्विंटल 330 4100 4300 4200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 4100 4300 4200
लाखंदूर लाल क्विंटल 45 4250 4300 4275
चिमुर लाल क्विंटल 90 4200 4500 4300
जालना लोकल क्विंटल 1255 3400 4425 4360
अकोला लोकल क्विंटल 1261 4000 4535 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 1450 4250 4443 4346
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 7 4290 5100 4350
परभणी लोकल क्विंटल 300 4335 4380 4375
नागपूर लोकल क्विंटल 1420 4000 4260 4195
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2997 4000 4370 4160
मुंबई लोकल क्विंटल 1145 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 3841 4000 4200 4100
भोकरदन लोकल क्विंटल 35 4300 4400 4350
सावनेर लोकल क्विंटल 45 4139 4245 4200
जामखेड लोकल क्विंटल 34 4000 4100 4050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 3101 4300 4221
गेवराई लोकल क्विंटल 27 4100 4375 4200
परतूर लोकल क्विंटल 12 4350 4400 4360
तुमसर लोकल क्विंटल 110 4200 4365 4300
तळोदा लोकल क्विंटल 37 5000 6300 6200
लोहा लोकल क्विंटल 8 4000 4326 4161
परांडा लोकल क्विंटल 4 4300 4330 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 90 4200 4300 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1350 5230 5230 5230
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 45 4255 4320 4300
शेगाव लोकल क्विंटल 44 4150 4435 4350
सिंदी लोकल क्विंटल 155 4015 4330 4250
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 2395 4150 4300 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 283 4350 4545 4500
देवणी लोकल क्विंटल 7 4400 4670 4542
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 4250 4500 4300