Harbhara Bajar Bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
पुणे क्विंटल 35 5300 5800 5550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4400 4400 4400
उदगीर क्विंटल 895 4400 4504 4452
भोकर क्विंटल 44 4076 4325 4200
हिंगोली क्विंटल 450 3998 4425 4212
राहता क्विंटल 1 4400 4400 4400
जळगाव बोल्ड क्विंटल 72 6488 8500 6511
जळगाव चाफा क्विंटल 1313 4325 5230 5230
चिखली चाफा क्विंटल 966 4200 4341 4270
मलकापूर चाफा क्विंटल 315 3800 4455 4395
सोलापूर गरडा क्विंटल 46 4310 4400 4350
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 11 4200 4400 4300
जालना काबुली क्विंटल 21 6100 6400 6400
अकोला काबुली क्विंटल 30 5200 6005 5900
जामखेड काट्या क्विंटल 65 4200 4450 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 115 4100 4250 4200
जळगाव लाल क्विंटल 71 4900 6540 5250
बीड लाल क्विंटल 7 3500 4900 4250
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 131 4300 4400 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 23 4500 4500 4500
मुरुम लाल क्विंटल 38 4351 4466 4409
जालना लोकल क्विंटल 1731 3300 4471 4425
अकोला लोकल क्विंटल 1325 4200 4675 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 3633 4200 4500 4425
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2121 4200 4530 4370
जामखेड लोकल क्विंटल 66 4200 4300 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 39 3500 4352 4295
परतूर लोकल क्विंटल 40 4370 4415 4410
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4100 4500 4400
परांडा लोकल क्विंटल 5 4200 4400 4350
दुधणी लोकल क्विंटल 142 4350 4490 4485
देवणी लोकल क्विंटल 30 4540 4700 4620
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4400 4500 4400
22/04/2022
शहादा क्विंटल 450 4100 7086 6750
पुणे क्विंटल 33 5300 5800 5550
दोंडाईचा क्विंटल 254 4000 6775 6600
माजलगाव क्विंटल 116 4000 4251 4150
पैठण क्विंटल 27 4300 4550 4461
उदगीर क्विंटल 1136 4450 4500 4475
भोकर क्विंटल 108 3600 4333 4016
हिंगोली क्विंटल 580 4250 4518 4384
कारंजा क्विंटल 3000 4210 4385 4300
लासूर स्टेशन क्विंटल 111 4325 4400 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 80 4351 4401 4400
राजूरा क्विंटल 82 3000 4310 4178
राहता क्विंटल 1 4400 4400 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 52 6500 6852 6776
जळगाव चाफा क्विंटल 374 5230 5230 5230
चोपडा चाफा क्विंटल 65 4300 4552 4444
चिखली चाफा क्विंटल 1139 4175 4355 4265
खामगाव चाफा क्विंटल 1993 4100 4500 4300
मलकापूर चाफा क्विंटल 590 3950 4470 4350
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1300 4455 4630 4500
उमरगा गरडा क्विंटल 14 4000 4450 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 268 3000 4500 4300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2500 4275 4350 4350
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 22 3701 6800 4970
चोपडा जंबु क्विंटल 65 8952 9036 9036
जालना काबुली क्विंटल 12 6000 7500 6000
अकोला काबुली क्विंटल 13 7175 8410 7792
जामखेड काट्या क्विंटल 54 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4250 4250 4250
भंडारा काट्या क्विंटल 48 4200 4400 4260
लातूर लाल क्विंटल 9244 4380 4525 4450
धर्माबाद लाल क्विंटल 1120 4275 4395 4300
येवला लाल क्विंटल 34 4451 5351 5250
जळगाव लाल क्विंटल 35 5000 5000 5000
चोपडा लाल क्विंटल 45 4225 4900 4500
बीड लाल क्विंटल 44 4000 4425 4267
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 117 4300 4400 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4500 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4500 4500 4500
दौंड-यवत लाल क्विंटल 8 3500 4271 4200
मंठा लाल क्विंटल 24 4350 4450 4450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 112 4370 4480 4425
हिमायतनगर लाल क्विंटल 167 4400 4600 4500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 488 3500 4567 4431
मुरुम लाल क्विंटल 184 4000 4500 4250
उमरखेड लाल क्विंटल 410 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 360 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 37 4400 4450 4425
कोर्पना लाल क्विंटल 150 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 2034 3700 4500 4450
अकोला लोकल क्विंटल 1393 4000 4700 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3691 4400 4550 4475
लासलगाव लोकल क्विंटल 97 3700 5512 5151
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 10 4357 5901 4600
आर्वी लोकल क्विंटल 515 4000 4400 4350
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5052 4200 4595 4390
मुंबई लोकल क्विंटल 536 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 62 4150 4380 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 55 4200 4400 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 3500 4387 4291
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 55 4200 4400 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 970 4000 4450 4200
यावल लोकल क्विंटल 13 4430 5120 4625
लोहा लोकल क्विंटल 5 4350 4400 4375
परांडा लोकल क्विंटल 12 4300 4400 4350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1760 4000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 982 4000 4340 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 81 4260 4340 4300
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 8 4415 4511 4511
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 190 4200 4420 4300
काटोल लोकल क्विंटल 287 3900 4358 4060
पुलगाव लोकल क्विंटल 127 4100 4385 4220
सिंदी लोकल क्विंटल 272 4050 4500 4325
देवळा लोकल क्विंटल 1 4270 4270 4270
दुधणी लोकल क्विंटल 188 4430 4655 4550
देवणी लोकल क्विंटल 15 4600 4690 4645
21/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 237 3900 4500 4200
शहादा क्विंटल 856 4200 6901 6652
पुणे क्विंटल 31 5400 5800 5600
दोंडाईचा क्विंटल 793 4000 6700 6500
माजलगाव क्विंटल 90 4051 4261 4151
नंदूरबार क्विंटल 295 4000 6970 5583
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4601 4601 4601
पैठण क्विंटल 10 4455 4575 4551
सिल्लोड क्विंटल 7 4400 4500 4500
उदगीर क्विंटल 1625 4400 4500 4450
भोकर क्विंटल 28 4282 4303 4292
हिंगोली क्विंटल 400 4205 4495 4350
कारंजा क्विंटल 2150 4260 4430 4320
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4451 4451 4451
करमाळा क्विंटल 77 3500 4451 4400
लासूर स्टेशन क्विंटल 56 4350 4450 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 4325 4375 4350
मंगळवेढा क्विंटल 34 4000 4400 4200
मोर्शी क्विंटल 600 4300 4400 4350
राजूरा क्विंटल 129 4250 4300 4286
रामटेक क्विंटल 225 4200 4300 4250
राहता क्विंटल 13 4447 4447 4447
मौदा क्विंटल 312 4050 4450 4250
बारामती बोल्ड क्विंटल 267 4400 4601 4500
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 324 8400 8865 8500
जळगाव चाफा क्विंटल 8 4300 4425 4425
चिखली चाफा क्विंटल 1004 4200 4400 4300
अमळनेर चाफा क्विंटल 11000 4350 4440 4440
खामगाव चाफा क्विंटल 1748 4300 4500 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 130 3650 4450 4400
शिरपूर चाफा क्विंटल 146 4200 4500 4450
भुसावळ चाफा क्विंटल 15 4200 4650 4400
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 250 4000 4350 4200
सोलापूर गरडा क्विंटल 38 4305 4470 4350
बारामती गरडा क्विंटल 371 4050 4331 4250
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 9 4400 5200 4800
धुळे हायब्रीड क्विंटल 406 4200 4500 4300
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 14 3001 5131 5071
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 697 6000 6899 6741
रावेर हायब्रीड क्विंटल 27 4050 4270 4255
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 3 4400 4400 4400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 4000 4500 4446
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 30 4250 4350 4300
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 2300 4200 4315 4250
जालना काबुली क्विंटल 3 5900 5900 5900
अकोला काबुली क्विंटल 23 5700 8075 8000
जळगाव काबुली क्विंटल 16 6535 6541 6535
शिरपूर काबुली क्विंटल 119 4250 5565 5200
जामखेड काट्या क्विंटल 94 4200 4450 4325
तुळजापूर काट्या क्विंटल 110 4200 4300 4250
भंडारा काट्या क्विंटल 41 4200 4300 4250
लातूर लाल क्विंटल 10890 4400 4781 4550
धर्माबाद लाल क्विंटल 1350 4230 4380 4300
येवला लाल क्विंटल 4 4370 5326 4551
जळगाव लाल क्विंटल 29 5200 5200 5200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 132 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 14 4300 4331 4300
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4400 4400 4400
दौंड लाल क्विंटल 13 4200 4500 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 240 4340 4425 4400
चाकूर लाल क्विंटल 35 4400 4460 4450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 67 4450 4530 4490
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 399 3700 4550 4400
मुरुम लाल क्विंटल 154 4250 4681 4466
उमरखेड लाल क्विंटल 230 4400 4500 4450
बोरी लाल क्विंटल 25 3850 3850 3850
जालना लोकल क्विंटल 557 3950 4500 4400
अकोला लोकल क्विंटल 2249 4100 4580 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 4376 4350 4500 4425
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4506 4800 4506
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1073 4000 4450 4225
परभणी लोकल क्विंटल 150 4350 4450 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 4123 4100 4556 4442
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3740 4300 4580 4430
मुंबई लोकल क्विंटल 597 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 6105 4000 4300 4200
वर्धा लोकल क्विंटल 96 4275 4390 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 90 4200 4400 4300
सटाणा लोकल क्विंटल 19 4500 4551 4526
कोपरगाव लोकल क्विंटल 178 3500 4400 4331
परतूर लोकल क्विंटल 66 4450 4485 4470
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 21 3950 4375 4329
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 4200 4450 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 680 4000 4450 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 225 4101 4411 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 1210 4200 4385 4300
तळोदा लोकल क्विंटल 9 5500 6550 6400
यावल लोकल क्विंटल 44 4430 5120 4610
नांदगाव लोकल क्विंटल 20 4381 4890 4551
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 104 4300 4375 4325
परांडा लोकल क्विंटल 1 4350 4350 4350
सेनगाव लोकल क्विंटल 70 4200 4350 4250
पाथरी लोकल क्विंटल 38 3900 4351 4230
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1189 3200 4370 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 838 4000 4340 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 105 4205 4340 4300
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 210 4200 4430 4300
काटोल लोकल क्विंटल 171 3821 4331 4050
मांढळ लोकल क्विंटल 860 4227 4315 4264
पुलगाव लोकल क्विंटल 64 3710 4396 4260
देवळा लोकल क्विंटल 4 4000 4500 4500
दुधणी लोकल क्विंटल 117 4200 4550 4365
देवणी लोकल क्विंटल 15 4629 4680 4654
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 4350 4450 4400
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 4500 4500 4500
20/04/2022
शहादा क्विंटल 631 4201 7000 6651
पुणे क्विंटल 33 5600 5800 5700
दोंडाईचा क्विंटल 584 4000 6751 6500
माजलगाव क्विंटल 230 4000 4300 4200
नंदूरबार क्विंटल 214 3000 9200 5423
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4400 4447 4423
पैठण क्विंटल 10 4541 4541 4541
सिल्लोड क्विंटल 42 4400 4530 4500
उदगीर क्विंटल 1850 4450 4525 4487
भोकर क्विंटल 73 4263 5200 4731
हिंगोली क्विंटल 699 4200 4450 4325
कारंजा क्विंटल 3650 4240 4455 4320
करमाळा क्विंटल 41 4275 4425 4401
लासूर स्टेशन क्विंटल 123 4300 4450 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4300 4400 4350
सेलु क्विंटल 10 4400 4400 4400
रिसोड क्विंटल 5600 4019 4435 4215
राजूरा क्विंटल 275 4085 4300 4194
राहता क्विंटल 34 4470 4500 4485
वडवणी क्विंटल 2 4100 4100 4100
जळगाव बोल्ड क्विंटल 6 6350 6500 6500
चोपडा बोल्ड क्विंटल 165 6500 6899 6742
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 326 6675 9000 8800
चोपडा चाफा क्विंटल 175 4300 4551 4425
चिखली चाफा क्विंटल 1270 4175 4412 4295
पंढरपूर चाफा क्विंटल 11 4350 4350 4350
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4000 4460 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 4351 4451 4451
खामगाव चाफा क्विंटल 3175 4400 4550 4475
मलकापूर चाफा क्विंटल 480 4000 4525 4295
शिरपूर चाफा क्विंटल 158 4200 4550 4460
सोलापूर गरडा क्विंटल 24 4376 4410 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 53 4350 4450 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 11 3401 4480 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 146 3300 4450 4265
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 34 3800 5180 5115
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 934 6000 6930 6840
रावेर हायब्रीड क्विंटल 88 4235 4320 4300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 56 4400 6660 4500
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 13 4201 4401 4301
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 65 4200 4355 4300
चोपडा जंबु क्विंटल 120 8500 8872 8756
जालना काबुली क्विंटल 12 6000 8300 8300
अकोला काबुली क्विंटल 134 6300 9505 7100
जळगाव काबुली क्विंटल 6 6700 6700 6700
शिरपूर काबुली क्विंटल 187 4200 5541 4800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4300 4300 4300
लातूर लाल क्विंटल 6970 4534 4551 4540
येवला लाल क्विंटल 71 4401 5851 5250
जळगाव लाल क्विंटल 59 4350 5200 4500
चोपडा लाल क्विंटल 27 4500 5042 5001
पवनी लाल क्विंटल 15 6800 6800 6800
बीड लाल क्विंटल 105 4325 4451 4408
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 34 4250 4386 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 17 4400 4500 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 14 4400 4500 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 260 4325 4450 4400
औसा लाल क्विंटल 534 3651 5801 4495
चाकूर लाल क्विंटल 50 4440 4500 4461
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 125 4450 4550 4500
उमरी लाल क्विंटल 55 4300 4450 4375
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 468 3500 4550 4451
मुरुम लाल क्विंटल 125 4300 4740 4520
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 132 4500 4800 4650
उमरखेड लाल क्विंटल 70 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 250 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 54 4450 4500 4475
बोरी लाल क्विंटल 85 4300 4400 4350
जालना लोकल क्विंटल 2720 3400 4550 4475
अकोला लोकल क्विंटल 2394 4100 4775 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 5477 4350 4587 4469
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 6 4960 4960 4960
परभणी लोकल क्विंटल 300 4300 4400 4350
आर्वी लोकल क्विंटल 505 4000 4550 4470
नागपूर लोकल क्विंटल 4763 4100 4476 4382
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5673 4300 4545 4420
मुंबई लोकल क्विंटल 559 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 138 4175 4400 4250
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3410 4150 4555 4365
सटाणा लोकल क्विंटल 28 3621 4650 4570
कोपरगाव लोकल क्विंटल 29 3500 4400 4350
परतूर लोकल क्विंटल 46 4400 4500 4475
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 419 4000 4451 4180
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4300 4500 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 1320 4000 4450 4200
तुमसर लोकल क्विंटल 246 4375 4500 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 1370 4250 4405 4350
नांदगाव लोकल क्विंटल 52 3999 4951 4501
लोहा लोकल क्विंटल 19 4200 4550 4400
परांडा लोकल क्विंटल 7 4200 4500 4450
सेनगाव लोकल क्विंटल 70 4200 4400 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1233 4000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1199 4000 4400 4300
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 100 4275 4315 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 345 4200 4420 4300
काटोल लोकल क्विंटल 146 3800 4376 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 145 4000 4350 4260
घणसावंगी लोकल क्विंटल 270 4300 4600 4500
देवळा लोकल क्विंटल 2 4205 5000 5000
दुधणी लोकल क्विंटल 234 4400 4600 4500
देवणी लोकल क्विंटल 20 4500 4680 4590
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4400 4500 4400
19/04/2022
शहादा क्विंटल 672 4251 6971 6671
पुणे क्विंटल 34 5600 5800 5700
दोंडाईचा क्विंटल 661 4000 8355 6850
नंदूरबार क्विंटल 286 4663 6832 5225
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4300 4300 4300
पैठण क्विंटल 38 4491 4551 4521
सिल्लोड क्विंटल 12 4400 4500 4500
उदगीर क्विंटल 1950 4500 4551 4525
भोकर क्विंटल 142 3500 4401 3952
हिंगोली क्विंटल 950 4180 4500 4340
कारंजा क्विंटल 4050 4245 4495 4325
श्रीरामपूर क्विंटल 13 4300 4500 4400
करमाळा क्विंटल 89 4351 4500 4451
लासूर स्टेशन क्विंटल 63 4300 4425 4400
राजूरा क्विंटल 232 4195 4350 4290
राहता क्विंटल 8 4400 4500 4471
चोपडा बोल्ड क्विंटल 320 6400 6951 6750
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 163 8700 9099 8890
जळगाव चाफा क्विंटल 28 4350 4400 4400
चोपडा चाफा क्विंटल 200 4300 4625 4590
चिखली चाफा क्विंटल 1190 4200 4412 4306
अमळनेर चाफा क्विंटल 2700 6000 6711 6711
खामगाव चाफा क्विंटल 2859 4150 4525 4337
मलकापूर चाफा क्विंटल 538 4000 4495 4300
शिरपूर चाफा क्विंटल 103 4430 4527 4470
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1500 4510 4680 4595
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 28 4300 4450 4375
उमरगा गरडा क्विंटल 42 4300 4466 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 240 3400 4465 4275
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 30 3400 7751 5201
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1065 6200 7000 6876
रावेर हायब्रीड क्विंटल 65 4220 4375 4300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 170 4485 6775 4750
चोपडा जंबु क्विंटल 100 8301 8900 8852
जळगाव काबुली क्विंटल 75 7200 7200 7200
शिरपूर काबुली क्विंटल 173 4611 5390 4950
जामखेड काट्या क्विंटल 116 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4300 4300 4300
भंडारा काट्या क्विंटल 44 4200 4400 4300
लातूर लाल क्विंटल 12471 4480 4711 4500
धर्माबाद लाल क्विंटल 2150 4230 4440 4340
चोपडा लाल क्विंटल 80 4400 4981 4751
पवनी लाल क्विंटल 174 4511 4511 4511
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 140 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 143 4200 4375 4350
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4400 4500 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4400 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 10 4200 4300 4250
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 160 3850 4400 4300
औसा लाल क्विंटल 746 4370 4531 4483
चाकूर लाल क्विंटल 90 4470 4559 4521
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 116 4520 4686 4603
हिमायतनगर लाल क्विंटल 34 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 541 3525 4600 4450
मुरुम लाल क्विंटल 164 4350 4771 4561
उमरखेड लाल क्विंटल 240 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 540 4400 4500 4450
लाखंदूर लाल क्विंटल 210 4450 4500 4475
पारशिवनी लाल क्विंटल 56 4290 4470 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 223 4000 4445 4250
कोर्पना लाल क्विंटल 120 5230 5230 5230
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 12 5230 5500 5320
अकोला लोकल क्विंटल 2242 4150 4715 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 5745 4300 4500 4400
लासलगाव लोकल क्विंटल 131 3800 5225 5161
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 4302 4571 4441
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1429 4000 4510 4255
परभणी लोकल क्विंटल 260 4300 4450 4400
आर्वी लोकल क्विंटल 570 4000 4540 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 4554 4100 4482 4387
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6821 4300 4620 4480
मुंबई लोकल क्विंटल 1652 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 341 4175 4375 4250
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 30 4400 4550 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 141 4200 4450 4325
कोपरगाव लोकल क्विंटल 56 3500 4430 4341
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 8 4000 4450 4200
परतूर लोकल क्विंटल 78 4480 4510 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 4200 4450 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 1380 4000 4460 4250
वरोरा लोकल क्विंटल 904 4250 4400 4370
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 36 4400 4500 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 12 6700 7000 6900
नांदगाव लोकल क्विंटल 30 2000 5500 4400
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4200 4400 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 412 5230 5230 5230
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 115 4200 4330 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 402 5230 5230 5230
काटोल लोकल क्विंटल 511 3700 4408 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 117 4000 4425 4250
सिंदी लोकल क्विंटल 355 4020 4435 4325
दुधणी लोकल क्विंटल 137 4300 4500 4400
देवणी लोकल क्विंटल 44 4500 4756 4628
शिरुर नं. २ क्विंटल 8 4300 4600 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4400 4500 4400
18/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 211 4000 4500 4250
शहादा क्विंटल 612 4200 7100 6676
पुणे क्विंटल 35 5600 5800 5700
दोंडाईचा क्विंटल 1008 4000 8676 6800
माजलगाव क्विंटल 281 4000 4400 4300
नंदूरबार क्विंटल 360 4200 9026 5513
कळवण क्विंटल 4 4500 4500 4500
संगमनेर क्विंटल 6 4444 4590 4517
भोकर क्विंटल 137 3550 4411 3980
हिंगोली क्विंटल 800 3990 4520 4255
कारंजा क्विंटल 4100 4330 4665 4400
श्रीरामपूर क्विंटल 73 4000 4451 4275
करमाळा क्विंटल 145 4300 4500 4400
लासूर स्टेशन क्विंटल 203 4300 4450 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 425 4375 4401 4400
सेलु क्विंटल 184 4200 4531 4504
मंगळवेढा क्विंटल 210 3910 4600 4500
मोर्शी क्विंटल 729 4200 4550 4375
नांदूरा क्विंटल 205 4100 4450 4450
राजूरा क्विंटल 408 4185 4355 4297
राहता क्विंटल 1 4500 4500 4500
बारामती बोल्ड क्विंटल 364 4300 4850 4700
चोपडा बोल्ड क्विंटल 260 6553 7040 6700
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 114 8801 9120 8900
जळगाव चाफा क्विंटल 587 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 11 4550 4550 4550
चोपडा चाफा क्विंटल 230 4300 4572 4445
चिखली चाफा क्विंटल 990 4200 4450 4325
पंढरपूर चाफा क्विंटल 4 4225 4225 4225
वाशीम चाफा क्विंटल 4500 4000 4481 4200
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4050 4350 4150
अमळनेर चाफा क्विंटल 2500 4356 4461 4461
खामगाव चाफा क्विंटल 2953 4100 4500 4300
मलकापूर चाफा क्विंटल 258 4050 4485 4360
शिरपूर चाफा क्विंटल 134 3800 4770 4576
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1900 4000 4650 4400
सोलापूर गरडा क्विंटल 180 4300 4615 4480
बारामती गरडा क्विंटल 518 4100 4500 4325
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 14 4300 4450 4375
इंदापूर गरडा क्विंटल 73 4331 4451 4351
मोहोळ गरडा क्विंटल 6 4300 4500 4400
सोनपेठ गरडा क्विंटल 52 4352 4461 4401
धुळे हायब्रीड क्विंटल 102 3400 4505 4250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 37 3400 7401 5185
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 623 6501 7211 6925
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 71 4260 4430 4300
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 46 4200 6925 4450
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 4400 4400 4400
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 60 4200 4300 4250
शिरपूर जंबु क्विंटल 9 7391 7391 7391
जालना काबुली क्विंटल 55 5000 6550 5750
अकोला काबुली क्विंटल 9 6200 7000 6600
शिरपूर काबुली क्विंटल 46 4811 5074 4850
मालेगाव काट्या क्विंटल 60 3400 7799 4451
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4350 4350 4350
भंडारा काट्या क्विंटल 39 4200 4400 4300
लातूर लाल क्विंटल 18606 4400 4900 4600
येवला लाल क्विंटल 35 3950 5490 5000
जळगाव लाल क्विंटल 65 4800 5550 5450
चोपडा लाल क्विंटल 90 4402 5022 4972
पवनी लाल क्विंटल 3 4400 4400 4400
बीड लाल क्विंटल 89 4299 4439 4390
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 138 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 195 4325 4405 4385
शेवगाव लाल क्विंटल 11 4400 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 8 4500 4500 4500
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 220 4000 4400 4200
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 14 4150 4500 4300
चाकूर लाल क्विंटल 70 4451 4550 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 102 4850 5100 4975
उमरी लाल क्विंटल 50 4200 4350 4275
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 973 2501 4575 4451
मुरुम लाल क्विंटल 324 4300 4715 4522
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 119 4400 4600 4500
उमरखेड लाल क्विंटल 160 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 160 4400 4500 4400
चिमुर लाल क्विंटल 100 4300 4500 4400
पारशिवनी लाल क्विंटल 48 4300 4471 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 185 4000 4425 4250
कोर्पना लाल क्विंटल 180 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 1916 4300 4675 4450
अकोला लोकल क्विंटल 1445 4100 4795 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 6033 4350 4450 4400
लासलगाव लोकल क्विंटल 176 3700 4600 4520
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 3751 4676 4600
परभणी लोकल क्विंटल 260 4300 4400 4350
आर्वी लोकल क्विंटल 370 4000 4510 4400
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 8712 4200 4500 4370
मुंबई लोकल क्विंटल 518 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 219 4150 4450 4250
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3600 4125 4540 4375
सावनेर लोकल क्विंटल 560 4245 4381 4325
सटाणा लोकल क्विंटल 15 3800 4631 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 60 4040 4449 4380
परतूर लोकल क्विंटल 47 7000 7300 7200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 520 3651 4460 4150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 4200 4450 4300
लोणार लोकल क्विंटल 700 4300 4475 4388
मेहकर लोकल क्विंटल 1120 4000 4500 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 467 4300 4400 4381
वरोरा लोकल क्विंटल 1724 4250 4431 4350
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 118 4400 4500 4500
तळोदा लोकल क्विंटल 32 6791 7402 7000
यावल लोकल क्विंटल 15 4400 5120 4660
नांदगाव लोकल क्विंटल 58 4021 8210 4451
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 220 4350 4434 4400
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 113 4100 4401 4300
लोहा लोकल क्विंटल 29 4300 4565 4450
बसमत लोकल क्विंटल 138 4300 4425 4363
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 115 4200 4400 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 23 4325 4400 4375
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 107 4220 4375 4300
आष्टी-जालना लोकल क्विंटल 10 4530 4550 4550
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 290 4200 4480 4300
काटोल लोकल क्विंटल 355 3825 4410 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 87 4300 4495 4315
सिंदी लोकल क्विंटल 336 4000 4450 4260
देवळा लोकल क्विंटल 1 4250 4250 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 129 4390 4595 4450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 42 4300 4500 4400
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 4500 4500 4500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 1 4400 4500 4400
17/04/2022
पैठण क्विंटल 4 4500 4500 4500
सिल्लोड क्विंटल 15 4400 4500 4500
रामटेक क्विंटल 40 4350 4500 4425
इंदापूर-भिगवन चाफा क्विंटल 6 6000 8180 7500
बाळापूर चाफा क्विंटल 619 4300 4515 4400
इंदापूर-भिगवन गरडा क्विंटल 210 4000 4790 4380
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 2560 4000 4400 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 15 4400 4400 4400
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 51 4000 4310 4200
दौंड लाल क्विंटल 9 4350 4350 4350
औसा लाल क्विंटल 839 4301 4561 4510
उमरी लाल क्विंटल 10 4300 4450 4375
हिमायतनगर लाल क्विंटल 67 4400 4500 4450
उमरखेड लाल क्विंटल 30 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 260 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 135 4000 4440 4250
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 300 4000 4700 4400
तुमसर लोकल क्विंटल 264 4400 4451 4421
वरोरा लोकल क्विंटल 13 4200 4400 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 35 4400 4500 4500
काटोल लोकल क्विंटल 110 4250 4421 4350
मांढळ लोकल क्विंटल 1178 4338 4410 4372
देवणी लोकल क्विंटल 22 4411 4670 4540
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 4200 4600 4450
16/04/2022
पुणे क्विंटल 33 5500 6000 5750
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 4300 4556 4428
पैठण क्विंटल 7 3100 4490 4430
भोकर क्विंटल 67 4100 4422 4261
कारंजा क्विंटल 900 4305 4505 4410
लासूर स्टेशन नग 120 4150 4470 4375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 4400 4400 4400
कन्न्ड क्विंटल 2 4000 4500 4250
राजूरा क्विंटल 19 4300 4300 4300
राहता क्विंटल 3 4400 4491 4450
पातूर चाफा क्विंटल 121 4100 4500 4347
सोलापूर गरडा क्विंटल 106 4100 5450 4435
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 24 4200 5300 4750
धुळे हायब्रीड क्विंटल 466 4410 4490 4435
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
रावेर हायब्रीड क्विंटल 9 3500 4420 4100
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 50 4495 6890 4525
जामखेड काट्या क्विंटल 188 4200 4500 4350
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4350 4350 4350
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 16 4400 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 136 4300 4500 4300
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 57 4200 4400 4300
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 210 4000 4400 4200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 600 4400 4500 4450
चिमुर लाल क्विंटल 40 4300 4500 4400
जालना लोकल क्विंटल 1031 3500 4535 4200
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 8 4478 4601 4478
परभणी लोकल क्विंटल 250 4500 4600 4550
नागपूर लोकल क्विंटल 2578 4100 4476 4382
मुंबई लोकल क्विंटल 2292 5200 5700 5500
भोकरदन लोकल क्विंटल 36 4450 4550 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 170 4213 4405 4335
जामखेड लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 3650 4455 4281
गेवराई लोकल क्विंटल 78 4004 4440 4300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4300 4500 4400
वरोरा लोकल क्विंटल 158 4300 4470 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 27 4400 4500 4500
नांदगाव लोकल क्विंटल 18 4400 4581 4481
परांडा लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4200 4400 4300
दुधणी लोकल क्विंटल 187 4400 4600 4470
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4500 4500 4500

Leave a Comment