Harbhara Bajar Bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
पुणे क्विंटल 31 5400 5600 5500
माजलगाव क्विंटल 74 4201 4700 4500
उदगीर क्विंटल 85 4850 4959 4904
हिंगोली क्विंटल 219 4400 4731 4565
नांदूरा क्विंटल 110 4040 4500 4500
जळगाव बोल्ड क्विंटल 8 6000 6200 6000
जळगाव चाफा क्विंटल 24 4200 4800 4800
चिखली चाफा क्विंटल 191 4125 4721 4423
मलकापूर चाफा क्विंटल 27 3900 4455 4205
पातूर चाफा क्विंटल 2 4300 4300 4300
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 8 3500 4400 3950
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 3 4000 4211 4211
जालना काबुली क्विंटल 528 3600 4785 4675
अकोला काबुली क्विंटल 4 5500 5500 5500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 4500 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 3 3673 4481 4068
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4200 4200 4200
तेल्हारा लाल क्विंटल 75 4500 4710 4600
निलंगा लाल क्विंटल 20 4000 4775 4600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 39 4400 4838 4619
अकोला लोकल क्विंटल 888 4100 4980 4600
नागपूर लोकल क्विंटल 928 4350 4802 4689
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 830 4650 4960 4805
सावनेर लोकल क्विंटल 21 4571 4579 4579
कोपरगाव लोकल क्विंटल 31 3400 4489 4318
गेवराई लोकल क्विंटल 47 4100 4499 4300
परतूर लोकल क्विंटल 5 4100 4600 4300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 4000 4400 4400
दुधणी लोकल क्विंटल 24 4400 5000 4700
22/07/2022
शहादा क्विंटल 9 3851 6800 6050
पुणे क्विंटल 29 5400 5600 5500
दोंडाईचा क्विंटल 48 3400 5300 4312
बार्शी क्विंटल 86 4000 4700 4500
बार्शी -वैराग क्विंटल 14 4350 4600 4600
माजलगाव क्विंटल 40 4100 4700 4400
पैठण क्विंटल 30 4550 4550 4550
संगमनेर क्विंटल 11 3550 4350 3950
चाळीसगाव क्विंटल 9 3000 4200 3500
मनमाड क्विंटल 11 3930 5345 5090
उदगीर क्विंटल 127 4900 5051 4975
भोकर क्विंटल 2 4489 4489 4489
कारंजा क्विंटल 850 4310 4755 4530
अचलपूर क्विंटल 95 4400 4500 4450
श्रीरामपूर क्विंटल 14 3800 4400 4100
करमाळा क्विंटल 14 3700 4251 4011
लासूर स्टेशन क्विंटल 48 3700 4550 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 28 4450 4551 4500
नांदूरा क्विंटल 185 4051 4566 4566
राजूरा क्विंटल 8 4500 4500 4500
राहता क्विंटल 11 3900 4625 4450
चोपडा बोल्ड क्विंटल 3 6200 6200 6200
चोपडा चाफा क्विंटल 1 3751 3751 3751
चिखली चाफा क्विंटल 136 4100 4650 4375
खामगाव चाफा क्विंटल 1131 4200 4750 4475
मलकापूर चाफा क्विंटल 130 3825 4540 4155
पातूर चाफा क्विंटल 8 4000 4400 4300
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 37 4590 4655 4630
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 3800 4525 4162
सोनपेठ गरडा क्विंटल 7 3800 4600 4300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 3500 4225 3765
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4050 4050 4050
अकोला काबुली क्विंटल 3 4000 4000 4000
जामखेड काट्या क्विंटल 12 3500 4300 3900
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 1698 4400 5055 4850
धर्माबाद लाल क्विंटल 80 4000 4710 4400
बीड लाल क्विंटल 4 3751 4570 4334
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 123 4500 4700 4600
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 10 4200 4500 4300
दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 3950 4250 4250
मंठा लाल क्विंटल 12 4300 4500 4450
निलंगा लाल क्विंटल 25 4000 4740 4600
चाकूर लाल क्विंटल 7 4200 4687 4600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 25 3900 4700 4626
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 83 4000 4545 4200
जालना लोकल क्विंटल 478 4200 4836 4775
अकोला लोकल क्विंटल 554 4200 4885 4765
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4500 4700 4600
लासलगाव लोकल क्विंटल 24 4001 5503 4400
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4501 4501 4501
यवतमाळ लोकल क्विंटल 402 4300 7470 4535
आर्वी लोकल क्विंटल 185 4000 4745 4500
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 4044 4200 4795 4470
मुंबई लोकल क्विंटल 1114 5200 5800 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 120 4250 4500 4400
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 30 5000 5800 5500
वणी लोकल क्विंटल 55 4450 4675 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 47 4400 4669 4575
जामखेड लोकल क्विंटल 8 3200 3900 3550
सटाणा लोकल क्विंटल 9 3781 4625 4370
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 4000 4626 4299
परतूर लोकल क्विंटल 4 3800 4350 4350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 4200 4300 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4177 4500 4251
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 12 3501 4500 4251
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 283 4200 4665 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 115 4000 4735 4550
काटोल लोकल क्विंटल 206 3451 4635 4000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1250 4250 4710 4650
देवळा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
21/07/2022
शहादा क्विंटल 36 6200 7300 7000
पुणे क्विंटल 30 5400 5500 5450
दोंडाईचा क्विंटल 18 3200 6300 4800
बार्शी क्विंटल 50 4300 4725 4400
बार्शी -वैराग क्विंटल 27 4326 4500 4400
माजलगाव क्विंटल 115 4100 4621 4400
नंदूरबार क्विंटल 6 5150 5150 5150
पैठण क्विंटल 1 4471 4471 4471
चाळीसगाव क्विंटल 6 3000 4225 4100
मनमाड क्विंटल 6 4036 6030 5241
उदगीर क्विंटल 90 4800 4965 4882
हिंगोली क्विंटल 166 4400 4741 4570
कारंजा क्विंटल 1100 4350 4770 4520
अचलपूर क्विंटल 204 4200 4700 4500
लासूर स्टेशन क्विंटल 28 3800 4625 4300
सेलु क्विंटल 120 4200 4671 4600
मंगळवेढा क्विंटल 4 3500 4610 4380
वैजापूर क्विंटल 4 4000 4750 4250
मोर्शी क्विंटल 322 4200 4650 4425
नांदूरा क्विंटल 100 4150 4640 4640
राहता क्विंटल 13 4250 4625 4500
बारामती बोल्ड क्विंटल 171 4300 4681 4550
जळगाव बोल्ड क्विंटल 8 8600 8600 8600
चोपडा बोल्ड क्विंटल 6 6452 7000 6700
चोपडा चाफा क्विंटल 2 4000 4100 4100
चिखली चाफा क्विंटल 104 4150 4700 4425
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 15 4250 4465 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 754 4200 4800 4500
मलकापूर चाफा क्विंटल 102 3850 4550 4150
शिरपूर चाफा क्विंटल 3 2500 4469 3500
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 97 4585 4685 4630
बारामती गरडा क्विंटल 254 3900 4500 4400
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4000 4400 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4575 4575 4575
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3705 4400 4105
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 3751 3751 3751
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3965 4000 3982
जालना काबुली क्विंटल 8 5300 6500 5950
जळगाव काबुली क्विंटल 4 5200 5200 5200
मालेगाव काट्या क्विंटल 10 3799 4850 4280
जामखेड काट्या क्विंटल 16 3500 4300 3900
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 1 3935 3935 3935
लातूर लाल क्विंटल 1412 4400 5052 4700
बीड लाल क्विंटल 13 3701 4561 4199
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 4500 4700 4600
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 4515 4700 4610
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 27 4150 4650 4500
दौंड लाल क्विंटल 7 4000 4360 4275
केज लाल क्विंटल 6 4175 4409 4375
चाकूर लाल क्विंटल 3 4000 4570 4501
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 30 4350 4826 4588
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 10 3570 4711 4600
उमरखेड लाल क्विंटल 50 4300 4500 4400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 12 4000 4550 4250
जालना लोकल क्विंटल 555 3400 4849 4750
अकोला लोकल क्विंटल 509 4200 4925 4600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4700 4550
लासलगाव लोकल क्विंटल 25 3900 5301 4201
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4201 4201 4201
यवतमाळ लोकल क्विंटल 245 4550 4720 4635
परभणी लोकल क्विंटल 110 4000 4425 4100
नागपूर लोकल क्विंटल 500 4350 4900 4763
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3524 4300 4820 4530
उमरेड लोकल क्विंटल 513 4300 4830 4750
वर्धा लोकल क्विंटल 60 4275 4650 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 810 4625 5000 4825
वणी लोकल क्विंटल 82 4580 4705 4600
सावनेर लोकल क्विंटल 115 4600 4725 4675
जामखेड लोकल क्विंटल 10 3500 3900 3700
सटाणा लोकल क्विंटल 5 3901 3901 3901
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 4000 4550 4431
गेवराई लोकल क्विंटल 27 4000 4500 4350
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 141 4600 4840 4725
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 51 3300 4726 4622
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 4100 4100 4100
मेहकर लोकल क्विंटल 220 4300 4890 4600
यावल लोकल क्विंटल 1430 4530 5110 4750
नांदगाव लोकल क्विंटल 5 3230 8000 4201
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 24 4180 4658 4450
परांडा लोकल क्विंटल 2 4700 4700 4700
पाथरी लोकल क्विंटल 30 3000 4576 4400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 216 3500 4690 4525
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 160 4000 4710 4500
भिवापूर लोकल क्विंटल 20 4400 4590 4495
काटोल लोकल क्विंटल 195 4000 4681 4450
देवळा लोकल क्विंटल 1 3655 3655 3655
ताडकळस नं. १ क्विंटल 3 4500 4500 4500
20/07/2022
शहादा क्विंटल 3 6150 6181 6161
पुणे क्विंटल 32 5350 5550 5450
दोंडाईचा क्विंटल 29 3000 5000 4291
बार्शी क्विंटल 58 4550 4700 4600
बार्शी -वैराग क्विंटल 24 3800 4301 4000
माजलगाव क्विंटल 38 4150 4671 4500
चंद्रपूर क्विंटल 11 4600 4600 4600
नंदूरबार क्विंटल 1 3400 3400 3400
पैठण क्विंटल 5 3741 3741 3741
चाळीसगाव क्विंटल 10 3851 4602 4151
सिल्लोड क्विंटल 5 4200 4400 4300
उदगीर क्विंटल 155 4800 4925 4862
भोकर क्विंटल 26 3636 4429 4032
अचलपूर क्विंटल 225 4400 4700 4550
श्रीरामपूर क्विंटल 15 3900 4400 4100
करमाळा क्विंटल 7 4000 4300 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 3925 4522 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 92 4250 4550 4375
निरा -सासवड क्विंटल 4 4100 4551 4325
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 3300 3150
वैजापूर क्विंटल 15 3800 4400 4200
राहता क्विंटल 11 4155 4525 4400
वडवणी क्विंटल 1 4225 4225 4225
चोपडा बोल्ड क्विंटल 18 6100 6652 6650
जळगाव चाफा क्विंटल 6 4100 4100 4100
चोपडा चाफा क्विंटल 5 4151 4300 4300
चिखली चाफा क्विंटल 190 4130 4700 4415
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4500 4900 4800
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 759 4250 4800 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 50 4051 4325 4325
पाचोरा चाफा क्विंटल 30 4200 4500 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 681 4100 4700 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 165 3975 4555 4070
शिरपूर चाफा क्विंटल 4 2612 4000 3901
साक्री चाफा क्विंटल 9 4100 5500 5000
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 60 4650 4725 4700
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 8 4000 4400 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 7 3700 4551 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 3620 4185 3840
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 16 5151 7140 6899
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 3976 4414 4172
शिरपूर जंबु क्विंटल 2 3751 8501 8501
जालना काबुली क्विंटल 10 5300 6150 6150
शिरपूर काबुली क्विंटल 2 4000 5000 5000
मालेगाव काट्या क्विंटल 6 4311 4770 4371
अमळनेर काट्या क्विंटल 20 4200 4400 4400
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 1249 4301 5051 4850
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 65 4451 4451 4451
धर्माबाद लाल क्विंटल 340 4060 4725 4450
बीड लाल क्विंटल 35 3610 4566 4398
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 122 4400 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 21 4500 4650 4550
केज लाल क्विंटल 11 4100 4500 4300
निलंगा लाल क्विंटल 10 4301 4679 4450
चाकूर लाल क्विंटल 5 4251 4850 4560
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 39 4300 4825 4562
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 30 3800 4711 4550
मुरुम लाल क्विंटल 1 4371 4371 4371
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 34 4000 4680 4200
जालना लोकल क्विंटल 573 3000 4835 4700
अकोला लोकल क्विंटल 318 4105 4850 4575
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4450 4725 4587
लासलगाव लोकल क्विंटल 18 3501 5475 4300
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 2 4200 4501 4457
यवतमाळ लोकल क्विंटल 577 4600 4745 4662
परभणी लोकल क्विंटल 120 4000 4400 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 300 4000 4750 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 668 4312 4753 4753
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5077 4400 4850 4610
मुंबई लोकल क्विंटल 930 5200 5800 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 60 4225 4665 4450
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 37 4000 4700 4500
वणी लोकल क्विंटल 77 4250 4650 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 65 4651 4774 4725
सटाणा लोकल क्विंटल 7 3500 4471 3980
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4421 4232
गेवराई लोकल क्विंटल 24 3800 4450 4200
परतूर लोकल क्विंटल 20 4300 4560 4400
मनवत लोकल क्विंटल 73 4400 4651 4550
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 81 4500 4869 4640
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 4301 4301 4301
मेहकर लोकल क्विंटल 150 4300 4800 4600
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 4100 4500 4250
परांडा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 293 3500 4730 4550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 58 4000 4600 4500
काटोल लोकल क्विंटल 410 4000 4731 4450
घणसावंगी लोकल क्विंटल 150 4100 4500 4300
देवळा लोकल क्विंटल 2 3850 4500 4500
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 97 3900 4450 4105
शहादा क्विंटल 3 4221 6302 6176
पुणे क्विंटल 34 5400 5600 5500
दोंडाईचा क्विंटल 17 3000 5300 4802
बार्शी क्विंटल 21 4100 4200 4150
बार्शी -वैराग क्विंटल 14 3701 4500 4000
माजलगाव क्विंटल 123 4150 4631 4400
नंदूरबार क्विंटल 1 3400 3400 3400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
चाळीसगाव क्विंटल 8 3552 4300 4100
उदगीर क्विंटल 126 4800 4911 4855
भोकर क्विंटल 4 3500 4311 3905
हिंगोली क्विंटल 250 4386 4651 4518
कारंजा क्विंटल 750 4130 4730 4500
करमाळा क्विंटल 5 3700 4100 4000
लासूर स्टेशन क्विंटल 17 3900 4500 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 37 4150 4550 4200
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 3800 3400
वैजापूर क्विंटल 10 3910 4405 4210
राहता क्विंटल 2 4400 4400 4400
चोपडा चाफा क्विंटल 1 3700 3700 3700
चिखली चाफा क्विंटल 89 4100 4700 4400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 20 4250 4400 4300
धामणगाव -रेल्वे चाफा क्विंटल 657 3955 4700 4510
अमळनेर चाफा क्विंटल 20 4235 4311 4311
पाचोरा चाफा क्विंटल 10 4200 4300 4251
खामगाव चाफा क्विंटल 782 4000 4730 4365
मलकापूर चाफा क्विंटल 98 3850 4525 4150
शिरपूर चाफा क्विंटल 2 3200 4210 4200
दर्यापूर चाफा क्विंटल 300 3310 4890 4725
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 17 4650 4725 4700
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4570 4570 4570
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 2920 4350 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 4000 5250 5050
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 4000 6500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4435 4460 4448
अहमदनगर काबुली क्विंटल 2 5300 5300 5300
शिरपूर काबुली क्विंटल 2 3950 3950 3950
मालेगाव काट्या क्विंटल 7 3611 4861 4251
अमळनेर काट्या क्विंटल 15 4100 4300 4300
जामखेड काट्या क्विंटल 8 3200 4200 3700
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 3 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 1666 4201 5011 4800
बीड लाल क्विंटल 11 3700 4500 4277
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 98 4400 4600 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 8 4050 4050 4050
तेल्हारा लाल क्विंटल 150 4475 4750 4620
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 20 4400 4600 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 2 4000 4250 4100
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 78 4100 4700 4400
केज लाल क्विंटल 61 4001 4500 4400
निलंगा लाल क्विंटल 15 4000 4600 4500
चाकूर लाल क्विंटल 4 4171 4520 4200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 45 4350 4840 4595
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 22 3700 4700 4500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 48 4000 4565 4200
जालना लोकल क्विंटल 831 3500 4831 4750
अकोला लोकल क्विंटल 93 4000 4735 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4675 4537
लासलगाव लोकल क्विंटल 21 3500 5100 4416
यवतमाळ लोकल क्विंटल 377 4300 4740 4520
परभणी लोकल क्विंटल 105 4000 4400 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 80 4000 4685 4350
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3881 4400 4820 4590
मुंबई लोकल क्विंटल 1933 5200 5800 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 610 4650 4965 4795
वणी लोकल क्विंटल 200 4550 4675 4600
सावनेर लोकल क्विंटल 131 4476 4614 4550
जामखेड लोकल क्विंटल 12 3500 4000 3750
सटाणा लोकल क्विंटल 7 4100 4475 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 3400 4470 4374
गेवराई लोकल क्विंटल 10 3800 4350 4150
परतूर लोकल क्विंटल 6 3675 4556 4366
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 109 4200 4731 4450
मेहकर लोकल क्विंटल 130 4300 4840 4600
नांदगाव लोकल क्विंटल 5 3950 6600 4201
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 175 4100 4690 4525
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 34 4050 4650 4500
काटोल लोकल क्विंटल 147 4000 4686 4350
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 133 3850 4350 4150
शहादा क्विंटल 9 3600 4099 4099
दोंडाईचा क्विंटल 17 3800 6400 5352
बार्शी क्विंटल 41 4000 4800 4550
बार्शी -वैराग क्विंटल 10 3500 4600 4400
नंदूरबार क्विंटल 10 4280 4450 4325
चाळीसगाव क्विंटल 10 4100 4181 4166
सिल्लोड क्विंटल 3 4200 4400 4300
कारंजा क्विंटल 250 4205 4590 4400
श्रीगोंदा क्विंटल 3 5230 5230 5230
श्रीरामपूर क्विंटल 3 3800 4150 4000
करमाळा क्विंटल 3 3500 4100 3711
लासूर स्टेशन क्विंटल 51 3750 4611 4351
परळी-वैजनाथ क्विंटल 6 4200 4500 4400
मंगळवेढा क्विंटल 27 4100 4910 4700
मानोरा क्विंटल 6 3500 4651 4075
मोर्शी क्विंटल 298 4300 4660 4480
राहता क्विंटल 3 4500 4536 4515
बारामती बोल्ड क्विंटल 80 4400 4630 4550
जळगाव बोल्ड क्विंटल 10 8634 8634 8634
जळगाव चाफा क्विंटल 25 4390 4390 4390
चिखली चाफा क्विंटल 145 4101 4711 4406
वाशीम चाफा क्विंटल 900 4200 4850 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 300 4286 4411 4411
पाचोरा चाफा क्विंटल 18 4300 4400 4351
खामगाव चाफा क्विंटल 404 4100 4700 4400
मलकापूर चाफा क्विंटल 53 3800 4450 4050
शिरपूर चाफा क्विंटल 4 4100 4231 4231
दर्यापूर चाफा क्विंटल 300 3605 4850 4700
बारामती गरडा क्विंटल 119 3850 4525 4500
उमरगा गरडा क्विंटल 4 3800 4500 4300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 13 3920 4350 4000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 3901 5250 5180
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 18 3901 6850 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5800
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 1 3500 3500 3500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4001 4480 4189
अहमदनगर काबुली क्विंटल 4 5800 5800 5800
शिरपूर काबुली क्विंटल 4 3700 4450 4450
मालेगाव काट्या क्विंटल 32 2960 4436 4199
जामखेड काट्या क्विंटल 19 3500 4200 3850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4500 4500 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 3 3900 4200 4100
लातूर लाल क्विंटल 589 4291 5000 4760
धर्माबाद लाल क्विंटल 210 4000 4660 4400
येवला लाल क्विंटल 2 3500 3721 3599
बीड लाल क्विंटल 17 3750 4551 4229
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 87 4400 4600 4500
जिंतूर लाल क्विंटल 39 4500 4600 4565
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4000 4000 4000
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 4 3500 4000 3851
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 25 4500 4700 4600
केज लाल क्विंटल 15 4000 4500 4390
निलंगा लाल क्विंटल 25 4000 4675 4500
चाकूर लाल क्विंटल 4 4100 4600 4300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 70 4550 4800 4675
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 56 3700 4700 4575
जालना लोकल क्विंटल 498 3000 4800 4650
अकोला लोकल क्विंटल 413 4100 4810 4580
अमरावती लोकल क्विंटल 3 4400 4750 4575
लासलगाव लोकल क्विंटल 29 3901 5190 5100
परभणी लोकल क्विंटल 80 4000 4400 4200
आर्वी लोकल क्विंटल 54 4000 4650 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 1140 5000 5400 5200
वणी लोकल क्विंटल 29 4400 4600 4500
सावनेर लोकल क्विंटल 41 4310 4575 4425
जामखेड लोकल क्विंटल 14 3500 4000 3750
सटाणा लोकल क्विंटल 4 4400 4400 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 33 3900 4448 4299
गेवराई लोकल क्विंटल 44 3900 4400 4300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 6 4700 4700 4700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4200 4200 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 95 4300 4800 4600
नांदगाव लोकल क्विंटल 4 4175 4592 4201
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 23 4026 4597 4450
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 14 3701 4451 4191
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 9 4195 4600 4500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 7 3900 4600 4400
काटोल लोकल क्विंटल 91 3800 4581 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 15 4950 5000 4975
ताडकळस नं. १ क्विंटल 11 4500 4500 4500
17/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 8 4200 4400 4300
उदगीर क्विंटल 140 4800 5000 4900
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 3800 3400
बाळापूर चाफा क्विंटल 87 4250 4400 4325
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 2 4200 4350 4300
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 55 4000 4600 4300
वरोरा लोकल क्विंटल 1 4100 4200 4150
भिवापूर लोकल क्विंटल 58 4000 4540 4270
काटोल लोकल क्विंटल 210 3800 4581 4200
मांढळ लोकल क्विंटल 60 4300 4400 4350
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4200 4200 4200
16/07/2022
पुणे क्विंटल 35 5300 5500 5400
लासूर स्टेशन क्विंटल 43 3800 4550 4400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 70 4101 4500 4411
राहता क्विंटल 3 4148 4482 4315
जळगाव चाफा क्विंटल 17 4000 4475 4475
साक्री चाफा क्विंटल 35 3351 4150 3650
पातूर चाफा क्विंटल 13 4000 4500 4384
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 27 4450 4550 4500
इंदापूर -निमगाव केतकी गरडा क्विंटल 2 4100 4250 4225
उमरगा गरडा क्विंटल 1 4001 4001 4001
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
मालेगाव काट्या क्विंटल 16 3499 4331 4091
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4200 4500 4400
येवला लाल क्विंटल 1 4500 4775 4775
नागपूर लाल क्विंटल 250 4325 4741 4637
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 10 4100 4500 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 4200 4500 4350
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 30 4500 4600 4550
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 99 3800 4525 4200
चाकूर लाल क्विंटल 7 4210 4639 4500
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 4 3600 4411 4400
परभणी लोकल क्विंटल 125 4000 4500 4300
आर्वी लोकल क्विंटल 130 4000 4650 4300
भोकरदन लोकल क्विंटल 10 4400 4500 4450
सावनेर लोकल क्विंटल 21 4270 4530 4425
कोपरगाव लोकल क्विंटल 15 3838 4496 4441
परतूर लोकल क्विंटल 12 4150 5900 4570
मेहकर लोकल क्विंटल 200 4300 4800 4600
वरोरा लोकल क्विंटल 10 4200 4450 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3771 4401 4201
पाथरी लोकल क्विंटल 12 4000 4400 4300
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 15 4550 4600 4580
शेगाव लोकल क्विंटल 16 4200 4450 4400
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 850 4250 4675 4450
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 4350 4400 4400