Harbhara Bajar Bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे हरभरा बाजार भाव

Harbhara Bajar Bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे हरभरा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती 

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 20 4550 4550 4550
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 50 4700 4900 4800
नागपूर लोकल क्विंटल 56 4300 4631 4520
18/02/2022
शहादा क्विंटल 124 4000 6300 4586
पुणे क्विंटल 30 5500 5800 5650
दोंडाईचा क्विंटल 105 4405 6151 4565
माजलगाव क्विंटल 240 3950 4736 4551
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4351 4351 4351
पैठण क्विंटल 1 2801 2801 2801
चाळीसगाव क्विंटल 5 4000 4407 4370
भोकर क्विंटल 70 3500 4575 4038
कारंजा क्विंटल 250 4005 4755 4400
राहता क्विंटल 37 4549 4650 4600
चोपडा बोल्ड क्विंटल 50 6251 6251 6251
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 6 4600 4600 4600
चोपडा चाफा क्विंटल 305 4600 4851 4751
चिखली चाफा क्विंटल 137 4100 4576 4340
मलकापूर चाफा क्विंटल 39 3775 4615 4475
सोलापूर गरडा क्विंटल 231 4000 4585 4495
उमरगा गरडा क्विंटल 60 4450 4550 4500
सोनपेठ गरडा क्विंटल 15 4545 4636 4600
जालना काबुली क्विंटल 15 5528 5528 5528
लातूर लाल क्विंटल 8064 4560 4908 4700
शेवगाव लाल क्विंटल 3 4500 4600 4600
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 3050 3050 3050
केज लाल क्विंटल 18 3102 4600 4445
मंठा लाल क्विंटल 28 4400 4500 4500
उमरी लाल क्विंटल 35 4400 4500 4450
उमरखेड लाल क्विंटल 250 4600 4800 4700
जालना लोकल क्विंटल 450 3800 4700 4500
अकोला लोकल क्विंटल 471 4000 4900 4600
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 4251 4251 4251
मुंबई लोकल क्विंटल 756 5500 6000 5800
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 80 4450 4845 4628
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 54 3500 4800 4200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 130 4000 4646 4540
गेवराई लोकल क्विंटल 19 3200 4681 3650
परतूर लोकल क्विंटल 27 4350 4600 4520
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 3600 4300 4100
मेहकर लोकल क्विंटल 65 4000 4690 4400
तळोदा लोकल क्विंटल 15 4099 6052 5800
यावल लोकल क्विंटल 15 4850 5500 5300
नांदगाव लोकल क्विंटल 4 3892 4368 4301
लोहा लोकल क्विंटल 16 4500 4640 4613
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 36 4565 4565 4565
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 95 4000 4570 4275
काटोल लोकल क्विंटल 7 3911 4250 4190
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 22 4000 4500 4300
देवळा लोकल क्विंटल 1 4355 4355 4355
दुधणी लोकल क्विंटल 444 4500 4685 4600
देवणी लोकल क्विंटल 55 4545 4775 4660
17/02/2022
शहादा क्विंटल 633 3700 6446 4850
पुणे क्विंटल 31 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 128 4450 5496 4561
माजलगाव क्विंटल 102 3860 4725 4450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4561 4561 4561
चाळीसगाव क्विंटल 6 3344 4336 3500
उदगीर क्विंटल 705 4550 4700 4635
हिंगोली क्विंटल 100 4300 4716 4508
कारंजा क्विंटल 80 4000 4605 4245
श्रीगोंदा क्विंटल 18 4900 4900 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 3 4550 4550 4550
लासूर स्टेशन क्विंटल 18 3400 4630 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 120 4375 4575 4510
मंगळवेढा क्विंटल 186 4000 4600 4550
मोर्शी क्विंटल 53 3800 4000 3900
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 175 3800 4600 4200
राहता क्विंटल 11 4550 4621 4585
बारामती बोल्ड क्विंटल 31 4600 5125 4800
चोपडा बोल्ड क्विंटल 105 6142 6275 6225
जळगाव चाफा क्विंटल 55 3700 4550 4500
चोपडा चाफा क्विंटल 150 4576 4848 4751
चिखली चाफा क्विंटल 101 3800 4525 4162
खामगाव चाफा क्विंटल 658 4200 4800 4500
मलकापूर चाफा क्विंटल 52 3675 4610 4400
शिरपूर चाफा क्विंटल 223 3050 4625 4541
सोलापूर गरडा क्विंटल 203 4400 4580 4560
बारामती गरडा क्विंटल 46 4100 4700 4500
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 3500 4600 4050
उमरगा गरडा क्विंटल 19 3550 4576 4550
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 52 3699 4901 4476
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 83 4500 6150 5850
मालेगाव काट्या क्विंटल 17 3226 6000 4450
तुळजापूर काट्या क्विंटल 80 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 6460 4331 4900 4700
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 15 4625 4625 4625
नागपूर लाल क्विंटल 272 4100 4730 4573
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4100 4500 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 150 4225 4700 4530
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 20 4550 4650 4600
केज लाल क्विंटल 12 3250 4600 4500
चाकूर लाल क्विंटल 5 4551 4630 4581
मुखेड लाल क्विंटल 20 4700 4700 4700
उमरी लाल क्विंटल 24 4400 4500 4450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 279 4500 4741 4641
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4700 4900 4800
जालना लोकल क्विंटल 478 3700 4751 4500
अकोला लोकल क्विंटल 233 3900 4940 4550
लासलगाव लोकल क्विंटल 7 3900 4575 4551
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 7 4461 4499 4470
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 35 4000 4565 4210
मुंबई लोकल क्विंटल 1107 5500 6000 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 12 4415 4500 4430
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 50 4550 4925 4795
वणी लोकल क्विंटल 9 3010 4305 4000
सावनेर लोकल क्विंटल 2 4575 4575 4575
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 4000 4640 4520
गेवराई लोकल क्विंटल 10 3500 4151 3600
परतूर लोकल क्विंटल 14 4250 4580 4551
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 7 4000 4000 4000
लोणार लोकल क्विंटल 110 4525 4600 4562
मेहकर लोकल क्विंटल 75 4000 4650 4300
तळोदा लोकल क्विंटल 3 4500 5902 5500
यावल लोकल क्विंटल 15 4900 5550 5350
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3999 4550 4351
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 11 4451 4530 4500
लोहा लोकल क्विंटल 30 4617 4671 4620
बसमत लोकल क्विंटल 54 4270 4550 4467
पाथरी लोकल क्विंटल 12 3400 4400 3501
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 75 3680 4650 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 64 3600 4500 4250
शेगाव लोकल क्विंटल 5 4200 4515 4300
देवणी लोकल क्विंटल 16 4691 4751 4721
ताडकळस नं. १ क्विंटल 18 4500 4611 4511
कंधार नं. २ क्विंटल 15 4300 4500 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 5 4500 4600 4500
16/02/2022
शहादा क्विंटल 426 3601 6201 4770
पुणे क्विंटल 29 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 93 3100 5483 4560
नांदेड क्विंटल 181 4350 4525 4460
माजलगाव क्विंटल 93 3750 4685 4563
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 4400 4501 4450
चाळीसगाव क्विंटल 5 4000 4393 4361
उदगीर क्विंटल 1040 4450 4750 4600
भोकर क्विंटल 59 4500 4557 4528
कारंजा क्विंटल 180 3700 4740 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 8 4200 4500 4400
लासूर स्टेशन क्विंटल 38 3200 4700 4100
निरा -सासवड क्विंटल 5 3500 4400 3950
कन्न्ड क्विंटल 1 3000 3500 3250
राहता क्विंटल 8 4501 4648 4575
जळगाव चाफा क्विंटल 34 4400 5211 4450
चोपडा चाफा क्विंटल 195 4741 4851 4752
चिखली चाफा क्विंटल 188 4175 4576 4375
खामगाव चाफा क्विंटल 533 4400 4800 4600
मलकापूर चाफा क्विंटल 36 3710 4575 4000
शिरपूर चाफा क्विंटल 64 3000 4740 4000
सोलापूर गरडा क्विंटल 335 4400 4605 4500
उमरगा गरडा क्विंटल 33 3501 4652 4600
सोनपेठ गरडा क्विंटल 15 3600 4600 4400
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 3751 5599 4261
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 42 3650 6035 5776
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6250
जालना काबुली क्विंटल 6 5191 5191 5191
शिरपूर काबुली क्विंटल 11 4851 4851 4851
मालेगाव काट्या क्विंटल 13 3671 4801 4586
देगलूर काट्या क्विंटल 113 4201 4531 4366
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4551 4551 4551
लातूर लाल क्विंटल 7835 3851 4990 4700
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 14 4651 4651 4651
धर्माबाद लाल क्विंटल 2250 4450 4670 4550
येवला लाल क्विंटल 13 4250 4385 4252
चोपडा लाल क्विंटल 2 4800 4800 4800
बीड लाल क्विंटल 15 3600 5000 4288
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 40 4550 4750 4600
केज लाल क्विंटल 16 3000 4600 4461
उमरी लाल क्विंटल 5 4400 4600 4500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 213 4411 4725 4551
मुरुम लाल क्विंटल 725 4500 4820 4660
बोरी लाल क्विंटल 16 4545 4550 4550
जालना लोकल क्विंटल 464 3600 4760 4500
अकोला लोकल क्विंटल 257 3900 4995 4750
लासलगाव लोकल क्विंटल 21 3700 4601 4464
नागपूर लोकल क्विंटल 289 4100 4735 4576
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 134 4200 4500 4370
मुंबई लोकल क्विंटल 901 5500 6000 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 11 4500 4500 4500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 15 4000 4800 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 165 4000 4686 4480
गेवराई लोकल क्विंटल 11 3400 4500 3940
परतूर लोकल क्विंटल 17 4550 4650 4620
मनवत लोकल क्विंटल 66 4400 4601 4550
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 14 4000 4100 4050
लोणार लोकल क्विंटल 75 4550 4700 4625
मेहकर लोकल क्विंटल 70 4000 4670 4300
यावल लोकल क्विंटल 32 4900 5550 5300
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4601 4401
नायगाव लोकल क्विंटल 15 4700 4700 4700
बसमत लोकल क्विंटल 32 4500 4560 4537
पाथरी लोकल क्विंटल 3 4451 4451 4451
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 324 3900 4580 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 17 4000 4300 4200
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 9 4100 4360 4230
शेगाव लोकल क्विंटल 6 3500 3900 3600
काटोल लोकल क्विंटल 15 4425 4425 4425
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 66 4000 4500 4350
दुधणी लोकल क्विंटल 281 4630 4700 4680
देवणी लोकल क्विंटल 33 4650 4791 4720
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 4 4500 4600 4500
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 386 3800 4650 4225
शहादा क्विंटल 289 3680 6225 4801
पुणे क्विंटल 30 5500 6000 5750
दोंडाईचा क्विंटल 230 3200 6226 4554
नांदेड क्विंटल 167 4080 4520 4450
माजलगाव क्विंटल 59 3700 4665 4501
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 4100 4491 4295
पैठण क्विंटल 1 3501 3501 3501
चाळीसगाव क्विंटल 17 3300 4300 4000
मनमाड क्विंटल 3 3700 4600 4200
उदगीर क्विंटल 700 4600 4820 4710
भोकर क्विंटल 40 3700 4561 4130
कारंजा क्विंटल 50 3905 4655 4195
अचलपूर क्विंटल 26 4000 4640 4320
श्रीरामपूर क्विंटल 6 4000 4600 4400
करमाळा क्विंटल 15 4600 4670 4651
लासूर स्टेशन क्विंटल 7 3200 4450 3500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 4351 4550 4425
राहता क्विंटल 29 4500 4674 4594
जळगाव चाफा क्विंटल 39 4450 4511 4500
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 4 4300 4300 4300
चोपडा चाफा क्विंटल 98 4676 4825 4751
चिखली चाफा क्विंटल 150 4200 4623 4411
खामगाव चाफा क्विंटल 329 3800 4800 4300
मलकापूर चाफा क्विंटल 35 3735 4565 4175
शिरपूर चाफा क्विंटल 100 3800 4726 4551
दर्यापूर चाफा क्विंटल 500 4300 5011 4750
भुसावळ चाफा क्विंटल 13 4350 4350 4350
सोलापूर गरडा क्विंटल 156 4410 4580 4500
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 7 5250 5450 5350
उमरगा गरडा क्विंटल 28 4500 4650 4550
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 43 3651 5750 5575
अहमदनगर काबुली क्विंटल 1 6400 6400 6400
मालेगाव काट्या क्विंटल 13 3500 4580 3570
देगलूर काट्या क्विंटल 154 4100 4650 4375
जामखेड काट्या क्विंटल 8 4300 4500 4400
तुळजापूर काट्या क्विंटल 35 4551 4551 4551
लातूर लाल क्विंटल 6144 4600 5200 4800
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 11 4625 4625 4625
बीड लाल क्विंटल 14 3600 4500 4162
तेल्हारा लाल क्विंटल 110 4250 4705 4300
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 33 3800 4551 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 4672 4672 4672
केज लाल क्विंटल 79 3700 4600 4500
निलंगा लाल क्विंटल 101 4500 4700 4600
चाकूर लाल क्विंटल 4 4562 4591 4562
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 156 4698 4762 4730
मुखेड लाल क्विंटल 10 4600 4700 4600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 256 4576 4750 4675
मुरुम लाल क्विंटल 362 4500 4769 4635
उमरखेड लाल क्विंटल 70 4600 4800 4700
जालना लोकल क्विंटल 381 3700 4780 4550
अकोला लोकल क्विंटल 137 4290 4955 4720
अमरावती लोकल क्विंटल 76 4350 4640 4495
लासलगाव लोकल क्विंटल 15 4452 4526 4526
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 13 3500 5061 4415
यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 4151 4151 4151
नागपूर लोकल क्विंटल 263 4298 4800 4675
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 149 4000 4700 4320
मुंबई लोकल क्विंटल 879 5500 6000 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 18 3550 4200 4000
सावनेर लोकल क्विंटल 5 4175 4175 4175
जामखेड लोकल क्विंटल 7 4000 4500 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 63 4000 4676 4550
परतूर लोकल क्विंटल 7 4420 4501 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 14 4000 4100 4100
लोणार लोकल क्विंटल 50 4500 4700 4600
मेहकर लोकल क्विंटल 70 3900 4570 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 4000 4600 4400
यावल लोकल क्विंटल 20 4900 5550 5100
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3951 4445 4301
तासगाव लोकल क्विंटल 25 4500 4800 4700
परांडा लोकल क्विंटल 3 4300 4500 4300
बसमत लोकल क्विंटल 30 3825 4595 4387
सेनगाव लोकल क्विंटल 6 3800 4200 4000
पाथरी लोकल क्विंटल 4 4251 4251 4251
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 18 4000 4645 4450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 51 4000 4370 4250
शेगाव लोकल क्विंटल 22 3700 4415 4200
काटोल लोकल क्विंटल 30 4000 4515 4250
देवळा लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4200
देवणी लोकल क्विंटल 23 4500 4811 4655
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 241 3750 4650 4200
शहादा क्विंटल 697 3700 6217 4726
पुणे क्विंटल 32 5400 6100 5750
दोंडाईचा क्विंटल 25 3800 6151 4575
बार्शी क्विंटल 275 3800 4650 4200
नांदेड क्विंटल 108 4255 4485 4445
माजलगाव क्विंटल 58 4353 4553 4400
चाळीसगाव क्विंटल 3 3800 4151 4100
भोकर क्विंटल 26 4450 4550 4500
कारंजा क्विंटल 35 3650 4555 3990
श्रीरामपूर क्विंटल 13 3600 4600 4500
करमाळा क्विंटल 41 4600 4700 4651
लासूर स्टेशन क्विंटल 26 3200 4590 3801
परळी-वैजनाथ क्विंटल 60 4350 4550 4450
मंगळवेढा क्विंटल 203 3810 4660 4550
मानोरा क्विंटल 6 3799 4500 4149
मोर्शी क्विंटल 23 3840 4150 3950
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 110 4000 4700 4300
राहता क्विंटल 12 4590 4640 4600
बारामती बोल्ड क्विंटल 37 4290 4501 4501
जळगाव चाफा क्विंटल 8 7100 7100 7100
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 5 4350 4350 4350
चोपडा चाफा क्विंटल 180 4652 4766 4700
चिखली चाफा क्विंटल 110 4100 4600 4350
खामगाव चाफा क्विंटल 154 4375 4855 4615
मलकापूर चाफा क्विंटल 91 3800 4620 4290
दर्यापूर चाफा क्विंटल 400 3925 5060 4750
सोलापूर गरडा क्विंटल 458 4400 4680 4550
बारामती गरडा क्विंटल 44 3600 4370 4350
मोहोळ गरडा क्विंटल 6 4300 4500 4425
उमरगा गरडा क्विंटल 52 3300 4650 4600
सोनपेठ गरडा क्विंटल 2 3600 3600 3600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3005 3600 3600
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 3650 4500 4291
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 5 4325 4325 4325
मालेगाव काट्या क्विंटल 41 3526 4752 4180
तुळजापूर काट्या क्विंटल 85 4400 4601 4500
लातूर लाल क्विंटल 6643 4551 4950 4700
बीड लाल क्विंटल 21 3590 4571 3920
जिंतूर लाल क्विंटल 1 4486 4486 4486
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4500 4600 4600
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 3 3100 4444 4444
गंगापूर लाल क्विंटल 6 3700 4601 3720
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 4 4675 4675 4675
केज लाल क्विंटल 65 3300 4600 4500
मंठा लाल क्विंटल 13 4300 4500 4400
चाकूर लाल क्विंटल 6 3501 4591 3501
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 210 4652 4768 4710
मुखेड लाल क्विंटल 10 4600 4600 4600
उमरी लाल क्विंटल 36 4085 4576 4330
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 282 4351 4700 4525
मुरुम लाल क्विंटल 1006 4400 4760 4580
येवला लोकल क्विंटल 4 4367 4748 4748
जालना लोकल क्विंटल 384 3600 4700 4500
अकोला लोकल क्विंटल 58 4000 4600 4300
अमरावती लोकल क्विंटल 253 4400 4700 4550
लासलगाव लोकल क्विंटल 14 3600 4611 4541
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 4554 4554 4554
यवतमाळ लोकल क्विंटल 51 3800 4305 4052
देगलूर लोकल क्विंटल 91 4200 4615 4407
नागपूर लोकल क्विंटल 37 4470 4551 4531
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 146 4300 4790 4510
मुंबई लोकल क्विंटल 1268 5500 6000 5800
जामखेड लोकल क्विंटल 6 4400 4500 4450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 80 4000 4617 4565
गेवराई लोकल क्विंटल 13 3600 4600 4100
परतूर लोकल क्विंटल 12 4500 4600 4585
मनवत लोकल क्विंटल 116 4350 4636 4500
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 39 4070 4310 4110
वरूड लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4500
लोणार लोकल क्विंटल 50 4500 4575 4537
मेहकर लोकल क्विंटल 100 3800 4550 4000
तुमसर लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 17 4000 4600 4400
तळोदा लोकल क्विंटल 20 4400 5721 5299
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 22 4496 4551 4525
लोहा लोकल क्विंटल 11 3800 4665 4555
परांडा लोकल क्विंटल 2 4550 4600 4550
बसमत लोकल क्विंटल 68 4335 4580 4503
पाथरी लोकल क्विंटल 2 4401 4401 4401
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 18 4140 4490 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 39 3500 4460 4250
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 6 4465 4465 4465
शेगाव लोकल क्विंटल 2 3000 4000 4000
काटोल लोकल क्विंटल 35 4200 4471 4350
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 13 4200 4600 4450
देवळा लोकल क्विंटल 2 3700 3805 3805
दुधणी लोकल क्विंटल 519 4445 4675 4560
ताडकळस नं. १ क्विंटल 24 4511 4600 4511
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 3 4500 4600 4500
13/02/2022
उदगीर क्विंटल 870 4512 4800 4656
बाळापूर चाफा क्विंटल 25 3500 4460 4200
दौंड काबुली क्विंटल 2 5000 5000 5000
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4500 4600 4600
उमरी लाल क्विंटल 10 4400 4500 4450
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 4 4000 4700 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 38 4200 4600 4400
काटोल लोकल क्विंटल 31 4201 4496 4350
देवणी लोकल क्विंटल 15 4480 4681 4580
12/02/2022
पुणे क्विंटल 30 5500 6000 5750
बार्शी क्विंटल 278 3700 4325 4100
नांदेड क्विंटल 127 4245 4490 4400
माजलगाव क्विंटल 46 3800 4498 4300
उदगीर क्विंटल 470 4400 4717 4558
भोकर क्विंटल 4 3000 4579 3789
हिंगोली क्विंटल 60 4290 4650 4470
अचलपूर क्विंटल 13 4250 4500 4375
लासूर स्टेशन क्विंटल 15 3100 4401 3500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 125 4325 4575 4451
मंगळवेढा क्विंटल 39 4300 4500 4500
वैजापूर क्विंटल 3 3800 3800 3800
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 66 4000 4500 4200
राहता क्विंटल 1 4240 4240 4240
चोपडा बोल्ड क्विंटल 2 5401 5401 5401
चोपडा चाफा क्विंटल 59 4242 4652 4500
चिखली चाफा क्विंटल 75 4100 4511 4305
अमळनेर चाफा क्विंटल 37 4391 4451 4451
खामगाव चाफा क्विंटल 275 3730 4675 4202
मलकापूर चाफा क्विंटल 89 3375 4400 3750
दर्यापूर चाफा क्विंटल 150 4005 4900 4500
वडूज चाफा क्विंटल 50 4880 4900 4890
पातूर चाफा क्विंटल 4 3000 4500 4200
सोलापूर गरडा क्विंटल 221 4355 4650 4530
उमरगा गरडा क्विंटल 93 3200 4521 4501
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3005 3600 3600
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 13 4395 4695 4395
मालेगाव काट्या क्विंटल 21 3560 4900 4150
तुळजापूर काट्या क्विंटल 65 4501 4501 4501
लातूर लाल क्विंटल 5525 3890 4870 4600
धर्माबाद लाल क्विंटल 1450 440 4660 4550
येवला लाल क्विंटल 8 3700 4400 4300
जळगाव लाल क्विंटल 10 4500 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 2 4200 4400 4300
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 5 4000 5200 4500
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 4005 4600 4300
चाकूर लाल क्विंटल 20 4530 4598 4571
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 140 4590 4701 4645
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 211 4451 4725 4600
मुरुम लाल क्विंटल 560 4400 4700 4550
बोरी लाल क्विंटल 5 4500 4500 4500
जालना लोकल क्विंटल 320 3300 4771 4450
अकोला लोकल क्विंटल 59 4000 4500 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 156 4250 4700 4475
देगलूर लोकल क्विंटल 137 4100 4631 4365
नागपूर लोकल क्विंटल 69 4300 4658 4564
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 114 4200 4621 4410
मुंबई लोकल क्विंटल 849 5500 6000 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 29 3900 4500 4400
सावनेर लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
जामखेड लोकल क्विंटल 21 4200 4500 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 71 3501 4606 4551
गेवराई लोकल क्विंटल 5 3400 4669 4100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 3000 4250 4250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 4000 4600 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 3700 4200 4100
परांडा लोकल क्विंटल 7 4500 4500 4500
बसमत लोकल क्विंटल 56 4290 4550 4476
पाथरी लोकल क्विंटल 3 4350 4350 4350
शेगाव लोकल क्विंटल 7 4600 4600 4600
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 48 4000 4200 4150
दुधणी लोकल क्विंटल 522 4440 4550 4500
देवणी लोकल क्विंटल 35 4553 4728 4640
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4600 4500

 

Leave a Comment